SIADs anmeldelse bærer frugt: Niqab-krammet bliver nu undersøgt af Politiklagemyndigheden.

Takket være Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) samt en folketingspolitiker fra Venstre, vil Politiklagemyndigheden nu se, om niqab-krammet kan føres til en sag.

Men det var kun det brev vi havde sendt til Politianklagemyndigheden som har udmøntet sig i denne undersøgelse. Vi er også meget interesseret i, at den anden anmeldelse vi foretog til Københavns Politi, bliver taget op.
Læs begge anmeldelser her:


Til Politianklagemyndigheden i Århus

Adfærdsklage

Jeg vil på vegne af SIAD Stop Islamiseringen Af Danmark indgive en adfærdsklage over betjenten Charlotte, som optræder som kramme-betjenten til en demonstration mod burka/niqab forbuddet i København d. 1. august.

Folketinget havde vedtaget at tildækningsforbuddet skulle gælde fra 1. august. Vi er klar over, at der er blevet givet vide rammer fra justitsministeren, sådan at man ikke ville arrestere nogen til demonstrationen.
Men ved at give en lovovertræder, der er igang med at bryde loven, en krammer, tager ikke bare den enkelte betjent side i en konflikt, der i forvejen deler befolkningen. Der bliver taget videoer og billeder af betjenten og lovovertræderen. Dette bliver sendt ud i hele verden og miskrediterer politiet, idet TV kanalen al Jazeera påstår, at det danske folk ikke står bag lovens igangtræden, idet selv politiet var imod loven og demonstrerede det ved en krammer.

Vi mener det er dybt problematisk, at betjenten viste sin personlige holdning, – hvilket hun er i sin gode ret til når hun ikke er i uniform, – men ved at bære politiuniform tager hun på politiets vegne side imod en lov, – som hun er sat til at sørge for bliver overholdt, – hvilket vi ser som misbrug af myndighed.

Kørt helt ud i ekstremen kan man sammenligne det med, at en betjent under et igangværende bankrøveri lige når at give bankrøveren en krammer, inden man lader vedkommende gå igen.

Med i betragtningen bør også være, at der er en klar konflikt i befolkningen ang. islams rolle i Danmark og ved at tage side, signalerer hun, at politiet er på den side, der ikke ser noget problem med islam i Danmark. Dermed fjerner hun den tillid, der skal være i befolkningen, til at politiet neutralt vil sørge for at håndhæve de demokratisk valgte love.
—————————————————————————————–

Til Københavns Politi

Vi vil gerne anmelde Københavns Politi for ikke at overholde loven.

Til en demonstration mod burka-forbuddet d. 1. august står politiet overfor og endda krammer kriminelle, der overtræder forbuddet.
Vi er udmærket klar over, at det er kotume ved en ny lov, at man ikke slår hårdt ned det første stykke tid og at justitsministeren var kommet med udtalelser om at man ikke ville gå hårdt frem ved forbuddets ikrafttræden.
Men der er stadig et maskeringsforbud og det er så vidt vides ikke sat ud af kraft eller skal ses igennem fingrene med, fordi det er et nyt tiltag. Det har været gældende i lang tid og personer er blevet straffet for at overtræde det.

Derfor mener vi, at Københavns politi selv har overtrådt den lov, de skal forsøge overholdt, ved ikke at skride ind overfor de åbenlyse lovbrud, der endda er dokumenteret på video.

På vegne af SIAD Stop Islamiseringen Af Danmark
Formand

Anders Gravers Pedersen
———————————————————————————–

Læs DR’s beskrivelse af at anklagemyndigheden nu tager sagen op. De lader selvfølgelig Venstre-manden komme til orde mens SIAD ikke blev spurgt trods det de nævner os.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/klagemyndighed-gaar-ind-i-niqab-krammesag

2 comments

  1. JJ

    Pressen og venstre folket var jo også de første der pudsede støvlerne i 1940
    Som dengang også nu modstandsbevægelsen måtte gå meget igennem før DANMARK fik sin frihed