Vigtigt indlæg i debatten om FN’s migrationspagt (Marrakech-aftalen)

Indlæg fra facebook, skrevet af Poul Højlund
Sikkerheds- og udenrigsordfører for Nye Borgerlige. Spidskandidat i Nordjyllands Storkreds

FN’s Migrationspagt

Aftalen består i sin kerne er 23 områder og forpligtelser (objectives and commitments), hvoraf nogle er ufarlige set fra dansk side, mens andre ikke er det.

Blandt de ufarlige, måske endda gavnlige er fx nr. 1 om data og information om migration, nr. 2 om mindskelse af de faktorer, der får folk til at migrere, nr. 3 om naturkatastrofer og nr. 5 om alles krav på legitimationspapirer. Nr. 9 og nr. 10 forpligter på et stærkere internationalt samarbejde mod menneskesmugling og trafficking – heller ikke noget, Danmark kan have noget imod.

Område nr. 11 er et af de typisk kryptiske punkter i aftalen. Tilsyneladende drejer det sig om bedre beskyttelse af nationale grænser; reelt handler det om lettere adgang til at krydse grænser og transitlande (!) for migranter, uanset deres eventuelle flygtningestatus. Med andre ord kan Danmark næppe lukke sin sydgrænse for migranter: De kan jo være i transit til Sverige!

Område nr. 12 er et løfte om at skabe sikre og kendte procedurer for migration. Nr. 13 forbyder tilbageholdelse af migranter uden som absolut sidste udvej, – i stedet skal de håndteres med respekt for menneskerettigheder, og i følge nr. 14 skal de tilbydes konsulær støtte fra hjemlandet. Tilsammen er de tre områder og forpligtelser ikke til Danmarks fordel; de vil tværtimod gøre det både mere attraktivt og mere sikkert at migrere. Og stadig skal man huske, at migranter ikke er flygtninge.

I nr. 15 forpligter underskriverne sig til at ligestille migranter med landets egne borgere når det gælder basale behov, herunder sundhedsbehov, uddannelsesbehov og lignende. Underskriverne lover også, at oprette nationale og lokale uafhængige institutioner til overvågning af migranternes rettigheder – i stil med Institut for Menneskerettigheder, denne gang blot Migrantrettigheder.

Nr. 16 er den mest vidtgående – endnu. Den fortjener at blive oversat i sin fulde længde: ”Vi forpligter os til at fremelske inkluderende og sammenhængende samfund ved at styrke migranter til at blive aktive medlemmer af samfundet, og fremme det gensidige engagement mellem det modtagende samfund og migranterne i udøvelsen af deres rettigheder og pligter overfor hinanden, inklusive overholdelse af national lovgivning og respekt for skik og brug i det modtagende land. Vi forpligter os videre til at styrke velfærden for alle samfundets medlemmer ved at minimere ulighed, undgår polarisering og ved at øge befolkningernes tillid til politikker og institutioner relateret til migration, idet vi anerkender, at fuldt integrerede migranter bedre kan bidrage til velstand.”
De følgende underpunkter til nr. 16 kunne ligne en dansk integrationsplan – fra de mest naive år i Danmark.

I nr. 17 forpligter vi os til at fordømme enhver form for diskrimination, og til at lovgive imod hadefuld tale og hatecrimes samt at hjælpe ofrene på enhver tænkelig måde. Vi skal også uddanne journalister i korrekt sprogbrug og stoppe offentlige støtte til publikationer mistænkt for systematisk at fremme ”intolerance, xenofobi, racisme og andre former for diskrimination af migranter”. Man kan roligt se den danske debat i international sammenhæng og forudse FN’s fordømmelse.

Nr. 18 handler om uddannelse og især gensidig anerkendelse af opnåede kvalifikationer i hjemlandet. Altså at hjemlandets uddannelsesstandard skal godkendes i det nye land.

Nr. 19 beskriver migrationens fordele og uafvendelighed, og anviser et utal af måder, der kan fremme migranternes bidrag til bæredygtig udvikling.

Nr. 20 drejer sig om de penge, migranter sender tilbage til oprindelseslandet. Her skal skabes billigere og bedre instrumenter, fordi disse beløb er og skal være en væsentlig del af oprindelseslandenes økonomiske udvikling.

Endelig kommer så nr. 21 om migrantens ret til sikker og værdig hjemrejse til oprindelseslandet. Det er denne paragraf, Kristian Jensen henviser til, når han mener, at vi med aftalen kan presse migrantlandene til at tage deres migranter tilbage. Det er dog med det lille forbehold, som Kristian Jensen bekvemt udelader, at vi samtidigt forpligter os til ikke at returnere migranter, hvor der er risiko for død, tortur og anden grusom, inhuman eller degraderende behandling eller straf, eller med et engelsk juridisk udtryk irreperable harm”, skade, der ikke kan gøres god igen ved fx erstatninger.

Nr. 22 garanterer migrantarbejderen retten til sociale ydelser i modtagerlandet og til at tage optjente sociale ydelser med til hjemlandet.

Nr. 23 er en gensidig forsikring om at støtte hinanden i gennemførelsen af de mange løfter og mål.
De to sidste kapitler handler om implementering og review. Det første er en omfattende gang FN-prosa, det sidste om review omretter et International Migration Review Forum under FN’s generalsekretær. Det skal mødes første gang i 2020 og derefter samles hvert fjerde år. Alle lande skal rapportere detaljeret om status og initiativer til fremme af aftalens mange punkter.

5 comments

 1. Johannes Juhl

  LLR lille løgner rasmussen, hvis dette står til troende som står i BT. Manden er jo rablende gal ja værre end en vis herre med overskæg i 1930’ne Der har jo kun være en debat de sidste ca 30 dage, og kun fordi nogen har fået nys om det ellers var der bare blevet underskrevet uden debat. Mod den DANSKE befolknings vilje.
  Og hvorfor satte han den ikke ud til folkeafstemning ene og alene fordi han viste at så var løbet kørt.
  Det må være på tide vi samler os og smider de politikker på porten og ikke ned til fede EU lønninger men jeg mener virkelig på porten. Så mon ikke det er på tide vi tager skeen i den anden hånd og kræver dem til ansvar for deres gerninger som man gjorde under revulotion’en i Frankrig.
  ( Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at debatten er præget af misinformation.
  – Jeg eller regeringen kunne aldrig drømme om at gå med på et papir, som svækker vores mulighed for at føre den stramme udlændingepolitik, vi fører i Danmark, sagde Løkke, da erklæringen for nylig blev diskuteret i Folketinget. )

 2. M.S. Carstens

  Vi nærmer os hastigt d. 10. dec. og med en dansk underskrift på FNs Migrant Pagt, bliver vi, vore børn og børnebørn prisgivet til lovlig jagtbytte for iSlammet.
  Det bliver vores undergang, hvis vi ikke får stoppet katastrofen NU.
  Over alt hvor jeg søger (undtagen hos SIAD) ser jeg næsten kun kommentarer, der siger hvad der bør gøres. Men hvem gør reelt noget, udover underskrifter og støtte til SIAD og HVAD gør man?

  Selv kan jeg ikke møde op til demonstrationer, men støtter hvor jeg kan. Dog føles det ikke nok for mig, da jeg er ved at gå i spåner over udsigterne til vore børn og børnebørns fremtid, som vil blive afgjort d. 10./12.
  Derfor har jeg taget et (for mig meget effektivt) stykke værktøj i brug og skrevet en formular/bekræftelse/meditationstekst/affirmation, som alle kan være med på, blot ved at læse den, koncentreret, nogle gange dagligt:

  På alle planer, niveauer og dybder
  afskæres den danske regering fuldkommen fra
  at underskrive FNs planlagte Migrations Pagt

  (gentages x antal gange i forhold til tid)

  På alle planer, niveauer og dybder
  ER den danske regering nu fuldkommen afskåret fra
  at underskrive FNs planlagte Migrations Pagt
  For sådan e´r det!

  (gentages x antal gange i forhold til tid)

  På alle plan, niveauer og dybder
  manifesteres det (*)
  at den danske regering
  nu er fuldkommen afskåret fra at underskrive FNs planlagte Migrations Pagt
  For sådan er det.

  (gentages x antal gange i forhold til tid)
  (*) klem evnt, tommelfinger og lillefinger sammen som bekræftelse på sætningen.

  På alle plan, niveauer og dybder
  er det nu manifesteret
  at den danske regering
  er fuldkommen afskåret fra
  at underskrive FNs planlagte Migrations Pagt
  For sådan er det.

  (gentages x antal gange, x antal dage/aftner/nætter

  Skulle der være stavefejl eller andet der forstyrrer koncentrationen, så ret det selv.
  For hvert nyt vers skippes de foregående.
  Vil du gøre det mere effektivt, så gentag hvert vers indtil du får det læst uden forstyrrende tanker. Lær gerne vert enkelt vers udenad og tænk/sig dem, til du får dem igennem uden forstyrrende tanker.
  Gå meget gerne på meditations-niveau under processen, men i princippet kan det bruges hvor og hvornår man ikke forstyrres udefra.
  Denne alternative handlingsmulighed må meget gerne deles, da det forstærker effekten

 3. Arnbjørn Kristiansen.

  Men underskrevet, det bliver den – og så endda af Inger Støjberg !!

  – jeg håber i alle kan mærke hvordan vi bliver taget bagi,,, og skaderne, de vil være uoprettelige.

 4. Johannes Juhl

  I nr. 17 forpligter vi os til at fordømme enhver form for diskrimination, og til at lovgive imod hadefuld tale og hatecrimes samt at hjælpe ofrene på enhver tænkelig måde. Vi skal også uddanne journalister i korrekt sprogbrug og stoppe offentlige støtte til publikationer mistænkt for systematisk at fremme ”intolerance, xenofobi, racisme og andre former for diskrimination af migranter”. Man kan roligt se den danske debat i international sammenhæng og forudse FN’s fordømmelse.
  Med andre ord SIAD og folk som Rasmus Paludan dage er talt når vi holder demonstrationer
  I nr. 15 forpligter underskriverne sig til at ligestille migranter med landets egne borgere når det gælder basale behov, herunder sundhedsbehov, uddannelsesbehov og lignende. Underskriverne lover også, at oprette nationale og lokale uafhængige institutioner til overvågning af migranternes rettigheder – i stil med Institut for Menneskerettigheder, denne gang blot Migrantrettigheder.
  Dette indbefatter også at vi ikke kan forbyde deres skikke så som bønne kald fra deres moskeer.
  Det bliver ikke meget at komme efter i DANMARK hvis den bliver underskrevet
  DANSKERE FØRST
  DANMARK FRIT