Marrakech-aftalen 2/FN’s migrationspagt – et klokkeklart grundlovsbrud

Marrakech-aftalen 2/FN’s migrationspagt er på mange måder et klart direktiv på, hvordan vi fremover skal rette samfundet ind til den store migrantstrøm, som EU og FN er de store fortalere for. FN ønsker med denne aftale at gøre migration til en universel menneskerettighed.

En ting er, at vi med denne aftale uden tøven eller spørgsmål nu åbenbart skal acceptere, at migranter fra hele verden kan komme til Europas lande og bosætte sig som de lyster med alle de rettigheder som befolkningerne i de enkelte lande har. Dette vil bl.a. ske gennem manipulation af den offentlige mening ved at uddanne myndighedspersoner til udelukkende at have en positiv og selvfølgelig holdning/attitude ang. migration.
En anden ting er, at det ikke er migranterne, som skal tilpasse sig samfundene i de forskellige lande, men derimod samfundende som skal indrette sig efter migranterne og deres kultur, religion og forskellige baggrund.

Dette er i sig selv en total omstyrtelse af vores samfund som vi kender dem idag og vil underminere sammenhængskraften og identitetsfølelsen i de enkelte befolkninger og tilsidst gøre de oprindelige befolkninger mindretal i egne lande.

En af midlerne til at opnå denne totale ændring af vores samfund er ved at begrænse og kriminalisere vores ytringsfrihed.

Her nogle citater fra Marcel De Graaff (Hollandske Frihedsparti), (se video fra konference her) som har nærlæst Marrakech-aftalen og konkluderer:

“One basic element of this new agreement is the extension of the definition of hate speech.
“The agreement wants to criminalise migration speech. Criticism of migration will become a criminal offence.
“Media outlets that give room to criticism of migration can be shut down.
“The compact for migration is legalisation of mass migration.
“It is declaring migration as a human right so it will, in effect, become impossible to criticise Mrs Merkel’s welcome migrants politics without being at risk of being jailed for hate speech.”

Under mål nr. 17 i aftalen står der klart og tydeligt, hvordan vores ytringsfrihed bliver trådt under fode.

Men i Danmarks Riges Grundlov har vi en § nr. 77, som sikrer os retten til ytringsfrihed og at “censur og andre forebyggende forholdsregler indesinde påny kan indføres.

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Man må sige at med mål nr. 17 i Migrationspagten bliver “andre forebyggende forholdsregler” i den grad taget i brug overfor bl.a medier, som kritiserer migration eller overfor almindelige borgere som f.eks. ønsker at demonstrere mod migration.

Derfor, skriver Lars Løkke Rasmussen under på aftalen d. 10./11. december i Marroko, har han forbrudt sig mod vores grundlov og bør stilles for en rigsret.

Her kan læses hele
The United Nations Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

2 comments

 1. Johannes Juhl

  Jeg husker ganske tydelig hvor himmel og jord blev sat i bevægelse for at finde spyttermanden i 2015
  Her står de sammen med det DANSKE politi og spytter på DANSKERE.
  De får bare lov og lov og politiet tør ikke gøre noget.
  Hele banden skulle have været udvist og fulgt til grænsen.

 2. Johannes Juhl

  Allerede nu kan set DANSKE politi ikke sikre danskernes Grundlov.
  En skandale af demissioner.
  Hvordan kommer det til at se ud når EU og FN skal bestemme over grundloven.
  Se videoen fra 4-11-2018 med Rasmus Paludan i Århus