ADVARSEL: Vi bliver avlet ud af Danmark, vores fædreland!

Så sker det lige for øjnene af os, det den Danske Forening og Glistrup advarede om i 80’erne.

Nu viser nye undersøgelser, (og det er vel at mærke Dansk Statistiks undersøgelser og dem skal man altid tage med et gran salt, når det gælder muslimer idet de altid underdriver de faktiske tal) at over halvdelen af alle nyfødte i Høje-Taastrup Kommune i 2018 havde indvandrerbaggrund. For ti år siden var tallet kun 33 procent.

I hele landet er lidt over 22 procent af alle nyfødte født af en mor med indvandrerbaggrund. Den højeste andel finder man i Ishøj Kommune, hvor hele 67 procent af alle nyfødte har indvandrerbaggrund.

Selvfølgelig skal vi tage det alvorligt, når over halvdelen og helt op til 67% af alle nyfødte børn er børn af indvandrere i nogle kommuner, men meget mere alvorligt er det da, at over 22% af alle børn født i Danmark nu er med indvandrerbaggrund.

Hvis det ikke kan få de fleste almindelige danskere op af stolen og stemme på de partier, der vil stoppe denne galskab og samtidig støtte de organisationer, der er parate til at stoppe islamiseringen på gadeplan, så ender Danmark snart på historiens losseplads og det mere end velfortjent, da folk hellere vil ærgre sig over udviklingen på de sociale medier og igen og igen tænke kortsigtet økonomisk og stemme på dem, der her og nu lover dem mest fremgang.

Anders Gravers

Klik her:

53 procent af nyfødte i kommunen har indvandrerbaggrund

One comment

 1. M.S. Carstens

  For at få den brede befolkning (80%?) til at reagere eller over hovedet at interessere sig for, hvad den fremadskridende iSlamisering betyder og vil komme til at betyde, tror jeg det er væsentligt, at der bliver informeret langt mere om, hvor stor den økonomiske belastning er for hver enkelt og hvordan iSlammet allerede influerer negativt i mange “basale” samfundsfunktioner. Men jeg tror også, at det skal ske med meget korte og præcise, faktabaserede, “øjenåbnere”, som f.eks.:
  Stop islamiseringen af Danmark
  Som lønmodtager går 1500kr., tvangsmæssigt, af din A-skat hver måned, hvert år, til at brødføde og huse fremmede kulturer i Danmark.” + evnt. “, hvis livspligt det er (skjult eller åbent) at udrydde al vestlig civilisation.

  Stop islamiseringen af Danmark
  For hver 2 tosprogede elever der er i en grundskoleklasse, falder resten af klassens gennemsnitlige, økonomiske livsindtjening med 10%” + evnt.: Har vore efterkommere fortjent en sådan basis til livet?

  Stop islamiseringen af Danmark
  Et fald på 1 IQ vil koste samfundet 1% lavere BNP. Danskernes IQ ligger på ca. 98. Indvandrere fra Tyrkiet ligger på 79, – fra Marokko på 72, – Iran/Irak 72, – Syrien 71, – Somalia 61, …… + evnt:

  Stop islamiseringen af Danmark
  Hver person i et udrejsecenter koster mindst 3 plejehjemspladser årligt (1,2 million). + evnt.:

  Indvandrer koster os, ALENE i deres daglige fornødenheder, mindst 33 milliarder kroner ÅRLIGT.
  Heraf kunne de ca. 1,1 million folkepensionister hver i sær have fået årligt udbetalt 30.000 kr. før skat. Eller de årlige udgifter til fx Forsvaret (21,7 mia) , Politiet (8,5 mia.) og Kriminalforsorgen (3 mia.) kunne stort være dækket. ( dette gengivet med respekt og tak til Ole K. Ersgaard.)

  Udaf 86 voldtægtsdømte i Danmark i 2017 var 39 af dem af ikke vestlig oprindelse.

  I alt hvad jeg her har fremført, gælder for alle temaer: langt overvejende med islam som livspligt.