Politiforbundets formand vil afskaffe ytringsfriheden

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. Det er ikke kun i udseendet at fagforeningsmanden ligner en fra det Radikale Venstre, det gør han også i sine udmeldinger, der ligeså godt kunne have udgået fra den radikale venstreorienterede politiledelse.

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt har udtalt at “det tager karakter af misbrug af en rettighed” at Rasmus Paludan flere gange demonstrerer over det ganske land. En del af gangene har voldelige moddemonstranter fået lov til at hærge og kaste med sten, mens politiet forgæves har forsøgt at holde ro og orden.

Han mener, – og hold nu fast – at politikerne må på banen og vurdere, om der kan laves om på loven, så det ikke på samme måde som i dag er muligt at ytre sig og demonstrere som Rasmus Paludan gør.

Citat, Claus Oxfeldt:

– Man er nødt til politisk at gå ind og vurdere, hvad det er for nogle måder, vi kommunikerer og demonstrerer på i Danmark. Er Grundloven løbet fra den situation, vi nu kender i Danmark? Kan man råbe sig til at stjæle al politiets tid?

Politiet er sikkert rigtig trætte af igen og igen at skulle ud på barikaderne for at sikre ro og orden, men det bør de holde for sig selv, for så længe arrangørerne af demonstrationen og hans meddemonstranter opfører sig ordentligt og indenfor lovens rammer er deres job “blot” at sikre at demonstrationen kan gennemføres.

Nu forsøger de åbanbart at tørre deres frustrationer af på Rasmus Paludan og det hører ingen steder hjemme. De skal stikke piben ind, passe deres arbejde og hvis deres arbejdsforhold bliver for utålelige bør de rette deres frustrationer til politikerne på Christiansborg og råbe dem op.
De skal kræve at få mere mandskab, de kan operere med og hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør de gøre politikerne opmærksomme på, at det nok er på tide at få lavet loven om, således at udlændinge der bor i Danmark og som ikke opfører sig indenfor lovens rammer, med kort varsel kan blive sendt ud af Danmark.

For politiforbund, I ved jo godt hvor skoen trykker. Det er jo ikke Paludan og hans få fredelige folk, der laver balladen, det er de tilløbende utilpassede mennesker, der intet har at lave i Danmark og som ikke kan opføre sig ordentligt, der er problemet.

Gør nu det I er sat til Politiforbund, tjen Danmark og danskerne og gå til politikerne og forlang, at disse uromagere og voldsmænd kan blive retsforfulgt med henblik på hjemsendelse.

SIAD mener: En politimand er en embedsmand, samfundets tjener. Uanset om man er talsmand for politiets fagforening skal han knytte kajen ang. politik og kun informere politikerne, hvis han mangler folk eller værktøjer til at klare opgaven. Man skulle tro at det var den radikale politiledelse i politiet, der talte, og ikke en samfundslakaj, men det kan jo være at politiformanden vil stå sig godt med ledelsen til de næste forhandlinger, han skal udføre for sine medlemmer.
Han skal ikke gå offentligt ud og afskaffe forsamlingsfriheden og ytringsfriheden. Hvis hans folk ikke kan løse opgaven, må de have lov til at bruge det voldsmonopol, de godt kan bruge overfor danskerne, til også at gælde for de tilløbende muslimer, som de er så hunderædde for.
Han skubber til folks vrede over, at politiet ikke løser deres opgaver, ved at sige, at Paludans demonstrationer tager tid fra andet politiarbejde. Nu er det så bare, at det meste af politiarbejdet skyldes de tilløbende muslimers kriminalitet og herrefolkstanker om sig selv og grunden til at politiet skal bruge tid på Paludan er jo netop pgra. muslimernes voldsmentalitet.
Et ønskescenarie vil være, at staten værnede borgerne mod overgreb både fra ydre fjender (ydre sikkerhed) og fra andre personer (indre sikkerhed). Gør den ikke det, ja så har den ingen mening som andet end det den bliver, en ren forbryderorganisation.

Claus Oxfeldt, knyt sylten og udfør dit arbejde eller find dig noget andet at give dig til. Du er og bliver tjener for det danske folk – ikke lovgiver.

Ring og fortæl politiforbundet og Claus Oxfeldt, at de er vores servicefolk, der skal opretholde og håndhæve grundloven og loven og ikke lave dem om!
Tlf: 33 45 59 00.  Mobil: 51 27 30 30

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

One comment

 1. Gæst

  Det bliver sikkert det næste som politiet vil have forbudt

  Folketingsvalget nærmer sig. Nye Borgerlige er klar til valg.

  NYHEDSBREV • 15. april 2019

  YTRINGSFRIHED

  Voldsparate muslimer og venstreorienterede tager frihedsrettighederne som gidsel

  Politikerne svigter ytringsfriheden. På rad stiller politikerne sig op på tv og taler dunder mod ’ballademagerne’ og mod ’tossen Paludan’. De gentager og gentager, at vold ikke er løsningen.

  Men samtidig får Paludan beskåret sine individuelle frihedsrettigheder med deres billigelse. I går fik han forbud mod at demonstrere. Volden får lov at sejre med politikernes billigelse.

  Politikernes hykleri og ansvarsløshed løber dem frit af halsen. Intet svar og intet forsvar fra de magtfulde politikeres side. Kun et desperat skrig: ’hold nu op’.

  Men jeg kan desværre fortælle jer Lars Løkke Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Trine Bramsen og Peter Skaarup: De holder ikke op.

  Islam forandrer sig aldrig til en frihedselskende ideologi, selvom I trygler om det. Marxismen bliver ikke menneskelig, fordi I maner.

  Vi lærte det under muhammedkrisen
  Lader I volden bestemme, så taber vi det Danmark, som generationer før os kæmpede for at bygge op. Jeres ansvarsløshed sætter alt det på spil. Tænk jer nu om.

  Vi lærte det på den hårde måde i 2006 under muhammedkrisen. I kan ikke have glemt det allerede. Angrebene på Charlie Hebdo og på Krudttønden gentog budskabet: Islam accepterer ikke ytringsfriheden. Islam accepterer ikke frihedsrettighederne.

  Derfor skal islam ingen indflydelse have i samfundet, og hvis der er udlændinge blandt dem, der i disse dage bruger volden som islams spydspids, skal de dømmes og ud af landet.

  Alliance mellem venstrefløj og islam
  At muslimer og venstreorienterede med vold og trusler knægter de grundlæggende principper i retsstaten og folkestyret, har vi oplevet mange gange før.

  Det nye er nok, at vi denne gang oplever alliancen mellem islam og socialismen så tydelig. Det bliver visuelt meget pågående, når tv-billedet viser en maskeret indvandrerdreng, der råber ’fuck Danmark’, mens en autonom venstreorienteret i samme formummede udklædning lægger an til næste udfald mod politiet.

  Alliancen er ikke overraskende, men den er bekymrende. Og endnu mere bekymrende er de ledende politikeres påtagede blindhed for det, der sker og deres ansvarsløshed over for de værdier, der står på spil.

  Individet værdisættes lavt
  Islam er en kollektiv religion og ideologi, hvor det enkelte menneske ikke har nogen særlig værdi, hvor de religiøse dogmer skal følges for enhver pris, og hvor frafald, kætteri eller anden afvigelse straffes med kollektiv vold ofte med døden.

  Venstrefløjen går heller ikke op i de individuelle frihedsrettigheder. Det har den aldrig gjort. Den private ejendomsret er alle dage blevet nedgjort af socialister. Individets rettigheder overfor staten betyder ikke så meget.

  Venstreorienteret tankegods og muslimsk tankegods er på samme banehalvdel, præcis som socialistiske regimer og islamiske regimer ligner hinanden ved deres undertrykkelse af borgerne gennem udbredt brug af vold.

  I Danmark har muslimerne og de venstreorienterede nu slået sig sammen om at knægte frihedsrettighederne. Og vores valne og ureflekterede politikere lader dem slippe afsted med det.

  Mange hilsner
  Pernille Vermund

  Har du spørgsmål? Skriv til mail@nyeborgerlige.dk