NEJ, VI HAR IKKE RELIGIONSFRIHED I DANMARK, UANSET HVAD DE STUPIDE POLITIKERE SIGER

Del hvor du kan- løgnemedierne gør det ihvertfald ikke

NEJ, VI HAR IKKE RELIGIONSFRIHED I DANMARK, UANSET HVAD DE STUPIDE POLITIKERE SIGER

Helt galt går det, når også vores egne har troet på politikernes hjernevask af det danske folk desangående.

Med forfærdelse læser jeg i JyllandsPosten at Stram Kurs kandidat Iben Thranholm udtaler følgende til JP:

“Det er ikke sådan, at islam bliver forbudt fra den ene dag til den anden. Det kan man ikke, for vi har religionsfrihed gennem grundloven.”
Iben Thranholm

For det allerførste har vi IKKE religionsfrihed i Danmark, det burde en teolog vide – vi har TROSFRIHED og det er absolut ikke det samme. Det er NETOP på grund af grundloven at vi ikke har religionsfrihed.
Politikere og medier nævner aldrig denne grundlovsparagraf af den årsag at de så vil stå som løgnere.

Se §6 i Grundloven:

“§6: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.”

Dvs. at kongen/dronningen skal tilhøre den danske folkekirke og så lang tid han/hun skal dette, er der ikke religionsfrihed – uanset om det kun er en person.

Så lad os slå det fast med syvtommers søm: Vi har IKKE religionsfrihed men trosfrihed.

Så er der nogle politikere, der siger, at vi har religionslighed ifølge grundloven og det har vi ikke pgra.
§ 4:

“§4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Andre trossamfund støttes jo netop ikke af staten, som er det danske folk.

Men tilbage til Thranholms udtalelser om at man ikke kan forbyde islam ifølge grundloven.
Vi har forklaret omkring at vi ikke har religionsfrihed men derimod trosfrihed, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 14 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

“§ 67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

[Dette er næppe stedet for en nøjere sproglig analyse, men ordet “sædelighed” er forældet, og bør måske forklares for nutidsmennesker. I dag betyder det “kønssædelighed”, men da Grundloven blev formuleret havde det en videre betydning, nærmest “sæd og skik” – d.v.s. almindelig ordentlig adfærd.]

“Læres eller foretages”? Koranen er islams grundbog. Det er den, der læres efter. Den rummer talrige passager, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden – vel at mærke passager, som tages dybt alvorligt af de troende.
Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes.

Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.
Det er derfor let at stoppe islam i Danmark med grundloven i hånden – hvis man ellers tør!
Det er faktisk det, vi har politikere til: at turde. Iøvrigt har de endda aflagt “Højtideligt” (skriftligt) løfte om at ville overholde Grundloven. Det gør de bestemt ikke, som §69 fortæller dem at de skal gøre. Tværtimod spreder de om sig med, at vi har religionsfrihed i dette land og at vi har religionslighed. LØGNERE.

Og nu har vi så heldigvis Stram Kurs, der har lovet os at ville forbyde islam i Danmark.
Det håber vi ikke at en teolog, der har misforstået begreberne, laver om på.

Anders Gravers
Formand
SIAD – Stop Islamiseringen Af Danmark

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

 

Iben Thranholm anklagede Stram Kurs for »ekstrem tomhed« − nu er hun selv opstillet hos Rasmus Paludan

2 comments

 1. Anonym

  Endnu en løgn det er prisen som vi må betale for vores ytringsfrihed
  Regningen må tilskrives vores uduelige politikkere og burde sendes til dem!!!

  Det koster 41 mio. at beskytte Paludan
  14. maj 2019 24NYT – AM Danske medier
  Politiets udgifter i forbindelse med Rasmus Paludans demonstrationer er ifølge TV2 steget eksplosivt på få uger.

  I begyndelsen af april viste en opgørelse fra Rigspolitiet, at udgifterne til demonstrationerne fra årsskiftet frem til 7.april var var på cirka 6 mio. kr. Den 29. april var det beløb næsten steget til hele 41 mio. kr.

  Rigspolitiet gør i aktindsigten opmærksom på, at der ved nogle af demonstrationerne i optællingen også har været andre demonstrationer, der har haft betydning for politiets ressourceanvendelser. Disse har ikke været mulige at udskille.

  24NYT: De 41 mio. kr. er penge, der er givet godt ud, idet formålet med Paludans aktioner er er at synliggøre konsekvenserne af den muslimske indvandring. Denne bagatelagtige udgift skal sammenholdes med de 33 mia. kr., som slapper-partierne i Folketinget klatter væk på muslimsk indvandring hvert år. Det er en udgift, som de har påført danskerne, og som vi ifølge Finansministeriets fremskrivning skal afholde i 81 år. I alt 2.673 mia. kr., der vil gå fra danskernes velfærd.