BEVISMATERIALE: ANTIFA BØR OGSÅ KOMME PÅ EUROPÆISK TERRORLISTE

Del hvor du kan – fordi løgnemedierne aldrig skriver dårligt om deres darlings, Antifa.

Donald Trump overvejer for øjeblikket på opfordring af Ted Cruz (senator i Texas), om Antifa skal på den amerikanske terrorliste. De amerikanske Antifa har ved flere lejligheder slået helt uskyldige mennesker i hovedet med baseballbats.

Hvis de amerikanske Antifa ligner de skandinaviske Antifa, så bliver de også trænet i byguerilla-manualer og i terrorbombe-manualer.

Herunder nogle screendumps af hvad et svensk Antifa opfordrer sine medlemmer til at sætte sig ind i.
Læg mærke til manualen der hedder “Liten handbok för stadsgerilla”

Her er et lille uddrag, der ikke direkte giver anvisninger på terror, men klart viser – fordi det står der -, at Antifa aldrig vil afstå fra at bruge våben og terror.

Hvis efterretningsorganisationer ønsker disse beviser, er de velkomne til at henvende sig.

“Terrorverksamhet
Terror är en aktion som vanligen innebär att man placerar en bomb eller sprängladdning med stor förstörelseverkan så att den åstadkommer irreparabla skador för fienden. Terror kräver att stadsgerillan har en god teoretisk och praktisk kunskap om hur man tillverkar sprängladdningar. Terroraktionen är, trots den enkelhet med vilken den kan utföras, inte annorlunda än andra handlingar och aktioner som stadsgerillan utför, och är liksom dessa för sin utgång beroende av planering och beslutsamhet från den revolutionära organisationens sida. Det är en handling som stadsgerilleron måste utföra med största kallblodighet, lugn och beslutsamhet. Även om terror vanligtvis förknippas med bombexplosioner, kan den ibland genomföras i form av avrättningar och genom att man systematiskt bränner ner installationer, egendomar, nordamerikanska företagsdepåer, plantager etc. Det är väsentligt att framhålla betydelsen av bränder och framställningen av brandbomber samt bruket av bensin i den revolutionära terrortekniken. Stor betydelse bör också tillskrivas de plundringar som stadsgerilleron kan förmå massorna att utföra under perioder av svält och svår nöd som orsakats av profit- och vinsthunger hos de stora affärsmännen. Terror är ett vapen revolutionären aldrig kan avstå ifrån.”