SIADs demo og grænsekontroløvelse ved Kruså grænse godt gennemført

Små 40 personer mødte lørdag op og meldte sig til SIADs øvelser i grænsevagt.
Vi er nu nødt til at kalde det “øvelse i grænsevagt”, idet politiets indsatsleder ved demonstrationens start kom hen til Anders Gravers og fortalte, at hvis han opfordrede til grænsekontrol, ville han blive arresteret.

Indsatslederen havde en lille rødhåret bebrillet politibetjent med et meget arrogant ansigt med sig. Da demonstrationen begyndte, havde Anders Gravers trukket demonstrationen over mod nogle bænke, der stod ovre ved siden, således at gangbesværede havde mulighed for at sætte sig ned. Den lille rødhårede betjent fulgte som den eneste betjent med helt op ad demonstrationen, iført et meget stort videokamera.
Anders Gravers spurgte ham om, hvorfor han stod der så tæt på og filmede. Betjenten svarede arrogant, at han var der for at videodokumentere, hvis vi sagde noget forkert. Indstatslederen havde lige kort forinden fortalt, at Anders Gravers ville blive arresteret, hvis han opfordrede til grænsekontrol.
Anders Gravers følte sig begrænset i sin ytringsfrihed og bad flere gange betjenten om at flytte sig, men det ville han ikke. Så bad Anders Gravers om at få indsatslederen frem og spurgte ham, hvorfor den lille rødhårede stod der. Indsatslederen sagde at det var for at passe på demonstrationen, men det harmonerede ikke rigtigt med den lille betjents udtalelser.
Efter et lille stykke tid trak den lille betjent sig længere tilbage og Anders Gravers begyndte sin tale, som der kan ses et uddrag af herunder.

Det er sørgeligt, at vi nu skal til at kalde tingene ved andre navne, ligesom under besættelsen ved sidste verdenskrig, for at undgå at blive arresteret. Der ligger jo også en slet skjult trussel i, at politiet videofilmer taler, idet man risikerer arrest, hvis man siger et forkert ord.
Det er ikke den ytringsfrihed vi normalt forventer i Danmark under en fredlig demonstration, men noget man forventede og oplevede under Stasi-regimet i det gamle Østtyskland.

Efter talen forlod politiet demonstranterne, kun et par patruljebiler holdt sig på behørig afstand. Derefter holdt Anders Gravers og SIADs leder af øvelses-grænsepatruljen Leo en kort introduktion i hvad øvelserne går ud på og hvad vi træner i, for at kunne være et forsvar af Danmark, hvis justitsministerens landsknægte fik besked på at stå til side nede ved grænsen og velfærdsmigranterne derefter ville vælte ind i Danmark.

Hvis den situation opstod, ville både regering og politi have udspillet sin rolle, idet regeringen har en kontrakt med det danske folk om at passe på det danske folk og det danske rige. Og hvis politiet ikke vil bruge deres voldsmonopol som de får løn for på at beskytte danskerne, så er der andre der må overtage jobbet som danskernes beskyttere. Her kommer grænsepatruljen ind.
I værst tænkelige scenarie vil men stå overfor en molotovcocktail-kastende flok bevæbnet med stikvåben og machetter og der må grænsepatruljen, som vi træner i, bruge fornøden magtanvendelse, som vores danske lov giver os ret til, ifølge – det man på dansk kalder – selvforsvarsloven.

I går trænede vi radiokommunikation og brug af ny-donerede radioer til kommunikation. Vi vil være i stand til at give en radio til 37 grupper, som kan øges op til 15 mand i hver gruppe. For øjeblikket hvor vi ikke er så mange, er der 5 mand i hver gruppe. Dvs. at vi vil kunne levere radioudstyr til 555 danske mænd og kvinder hvilket er det vi i første omgang vil stræbe efter at være i øvelses-grænsepatruljen.

Så går du og er bekymret for Danmarks fremtid og dine børn og børnebørns liv i Danmark ud i fremtiden, så meld dig til SIADs øvelses-grænsekontrol.

Vi holder næste øvelse 1. april fra kl. 16-18.

Der vil blive uddelt dansk suppe med kød- og melboller efter øvelsen af grænsekontrollens køk-sek. som for øjeblikket består af tre damer. Der er plads til flere der også.

Er du interesseret at indgå i et fællesskab til Danmarks bedste, så meld dig til øvelses-grænsekontrollen på tlf: 2489 2441 eller på SIADs mail: siaddk@gmail.com , mærk “øvelse”.

Næste øvelse vil bestå af hvordan man foretager en civil arrestation, hvordan forholder vi os, hvis der bliver øvet vold imod os og uddeling af områder til de forskellige grupper ved grænsen.
Der vil også blive vist nogle selvforsvarsteknikker til brug i arbejdet.

One comment