0-1 TIL DE PÆDOFILE

Den pædofile dekadente elite jubler og ler, mens det gode i befolkningen græder.

Inger Støjberg stod op for de stakkels piger og dansk lovgivning, da hun skilte de pædofile mænd fra deres ofre, da de søgte ly i Danmark. Det er selve hovedessensen. Hun opretholdt dansk lov, idet pædofili er forbudt i Danmark til stor fortrydelse for mange i dommerstanden.

Hvis man ser hvor latterlig lave straffe danske dommere giver til pædofile mænd, så ved man hvor dommerstandens hjerte er. Flere dommere er også blevet taget med pædofilindhold på deres computere, så da dommer Thomas Rørdam i bedste Roland Freisler stil idømmer Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel for at stå op for de sagesløse og hjælpeløse piger, så lyser hans tilfredshed ud af øjnene på ham.

En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra, som den samlede dommerjury i rigsretssagen, som på fejeste vis udfører en politisk hævndom.

Thomas Rørdam er en af de mest ræverøde dommere Danmark kan præstere. Ingen er i tvivl om hans holdninger, som er helt klart landsforræderiske, ved at holde hånden over de pædofile og udføre de venstreorienterede landsforræderes beskidte arbejde. Derfor er Danmark på vej i afgrunden, hvis ikke det danske folk snart tager et opgør med den forræderiske elite, der sælger Danmark til EU og islam.

En fjende foran portene er ikke så farlig, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt folket bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres af alle fordi han/hun endog sidder i selve regeringens kontorer.

For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker i selve regeringens kontorer Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme, så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.

For disse forrædere slår ikke bare enkelte ihjel, de slår friheden og ytringsfriheden og anstændigheden ihjel. Forræderne har non-stop sagt, at Inger Støjberg ikke har overholdt reglerne, men forræderne har brudt de danske regler ved at tillade pædofili, som er forbudt i Danmark og det skal de i snareste fremtid dømmes for.

Sagen i alt sin enkelthed er. at Inger Støjberg dømmes 60 dages ubetinget fængsel for at beskytte piger der bliver udsat for pædofile, mens en statsminister måske slipper for straf for at grave døde mink ned i nærheden af danskernes vandforsyning, som i værste fald kunne have betydet massedød for de danskere, der havde drukket af vandet, hvis det var blevet inficeret med clostridium botulinum.

NÅR URET BLIVER RET BLIVER MODSTAND EN PLIGT

Anders Gravers
Formand for SIAD
citater: Cicero, romersk statsmand 42 fKr.

Thomas Rørdam i bedste Roland Freisler stil idømmer Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel