Den klokkerene aftale

Læs artiklen og se hvordan du og dit land er blevet solgt for billig olie under oliekrisen. Danmark har forpligtet sig til at modtage arabisk fødselsoverskud.

Poul Nielson, energiminister under den socialdemokratiske regering i 70′erne, kom glædesstrålende hjem til København og viftede med aftalen i Københavns lufthavn. Aftalen i hus!

Af dokumenter fra EF fremgår det, at man i kølvandet på oliekrisen i 1973 på højeste plan lovede de arabiske lande at importere islamisk arbejdskraft og fødselsoverskud gennem familiesammenføring, samt at udbrede og informere om islamisk kultur, religion og sprog i Europa til gengæld for regelmæssige, prisstabile olieleverancer.

Disse aftaler blev hemmeligholdt for de europæiske befolkninger, da man ikke mente, at demokratiet var gavnligt på dette område. Man mente, at befolkningerne ville sætte sig til modværge. Aftalerne fik navnet DEN EUROPÆISK–ARABISKE DIALOG og blev indledt i København som følge af oliekrisen i 1973 og efter pres fra de arabiske lande, især Saudi-Arabien, som ønskede islam udbredt over Europa som modydelse for at genoptage olieleverancerne til Vesten.

”DEN EUROPÆISK-ARABISKE DIALOG”: (Udskrift fra aktstykkerne)

1.møde stk.1102

”På den arabiske topkonference i Algir fra 26.-28. nov. 1973 blev det i en erklæring understreget, at ”Europa tværs over Middelhavet er knyttet til de arabiske lande ved kulturelle bånd og vitale interesser….”

”På stats-og regeringschefernes konference i København 15.dec.1973 bekræftede disse, at ”de anser det for vigtigt, at der indkaldes til forhandlinger med de olieproducerende lande vedr. stabil forsyning af medlemsstaterne til rimelige priser.”

TIL GENGÆLD LOVER EF FØLGENDE:

4.møde 4.11 78 i Syrien

stk.8.”Udkast til en fælles erklæring vedr. principperne for leve- og arbejdsvilkårerne for udenlandsk arbejdskraft og deres familier”

stk.9.d ”At fremme udbredelsen i Europa af kendskabet til arabisk sprog og kultur”

stk.9.f ”At nedsætte en særlig ekspertgruppe, der skal undersøge de historiebøger, der anvendes”

MØDE 9.maj 1985

b) ”Mulighed for, at vandrende arbejdstagere fra lande UDENFOR EF kan deltage i det OFFENTLIGE liv på KOMMUNALT og REGIONALT PLAN”

c) ”Sikring af retten til FAMILIESAMMENFØRING for den vandrende arbejdstager”

d) ”At der ikke i den private eller offentlige sektor kan ske udvisning af arbejdskraft under anvendelse af nationalitet som påskud”

Censur: ”Revision af undervisningsmaterialet med henblik på at fjerne uønskede stereotyper –”skolebøger, der ikke svarer til den nye virkelighed”.

Læs også Olaf G. Hansens tale i Rabat i Marokko fra 2005, hvor man i fortsættelsen af aftalen fra 1973 fortsætter med at sælge ud af Europa for at tilfredsstille muslimerne.

50 comments

 1. Johannes Juhl

  Nogle resultater kan være fjernet i henhold til den europæiske databeskyttelseslov. Få flere oplysninger
  Det er hvad man får hvis man søger på Poul Nielson Den klokkeklare aftale
  Også her bestemmer EU hvad du må se og ikke se!!!
  Heldigvis kan man finde noget om det andet steds

  Europa sluttes politisk sammen med det muslimske Mellemøsten og Nordafrika

  Efter ca. 1960 forbrødrede franskmændene sig med deres tidligere nordafrikanske kolonier. Til denne “Europæisk-arabiske Dialog” sluttede resten af landene i Det Europæiske Fællesskab sig efter den store oliekrise i 1973 . Derved opstod det såkaldte Eurabien samarbejde, hvor europæerne til gengæld for rimelige oliepriser måtte 1.aftage muslimsk fødselsoverskud som “vandrende arbejdstagere” . Familiesammenføringer her blev “de vandrende arbejdstageres” ret. 2.udbrede kendskabet til arabisk sprog samt islam. 3.alliere sig med araberne mod Israels 1967-erobringer.http://homepages.compuserve.de/HeppyE/texte/1eurabia.html

  I 1995 kom næste trin mod én-verdensstaten: Euromediterranien-aftalen/Barcelona-erklæringen. http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm Heri aftales til gengæld for store økonomiske tilskud politiske og demokratiske fremskridt fra 2010 et fælles marked og en økonomisk sammensmeltning af EU med flg. “partnerlande”, som i dag er EU-associerede: Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Palæsitnenserselvstyret, Jordan, Libanon, Syrien, Tyrkiet og Israel. Libyen fik observtørstatus.Denne blok skal have fælleskultur uden “dem” og “os” – hvilket kun er muligt ved, at man fjerner vor religion og kultur. For islam står urokkeligt fast på Koranens grund. Vor identitet (sjæl) skal fjernes af effektive propagandaapparater. Se afsnittet herom. I 2003 lovede EU partnerlandene tildeling af EUs 4 grundlæggende rettigheder: Fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og mennesker! Dvs.: Der lukkes nu op for islams folkesluser og en uanet muslimsk oversvømmelse af Europa.http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm I 2005 viste avisanalyser, at 25% af Tyrkiets 70 mill. indbyggere ved medlemskab ville udvandre til Europa.
  Vore politikere og medier fortier konsekvent dette projekt, som nu har stået på i en menneskealder. Vor statsminister samt EU-kommissionens 1. viceforkvinde, Margot Wallstrøm, bekræfter ved forespørgsel dette Euromediterranien – men vil ikke ud med, hvorfor de fortsat tier derom.

 2. k madsen

  haha var poul nielson energiminister i 1973? næ

  kom de såkaldte flygtninge fra olieproducerende lande? næ

  har danmark været selvforsynende med olie i 20 år? ja

  er der så fugls føde på historien? næ

  • Kirsten Sletbjerg

   K. Madsen.

   Hvis du ellers kan læse indenad, så står der, at Poul Nielson var energiminister i 70erne !

   Hvilket han også var, men IKKE i 1973, fordi Nielson blev ikke genvalgt til folketinget i 1972.
   Nielson blev først energiminister i 1979.

   Aftalen kom i stand, som følge af oliekrisen i 1973, som vi vitterligt havde, uanset, hvor selvforsynende vi er med olie i Danmark.

   Muslimerne kom fra TYRKIET, men også fra andre lande i Mellemøsten, som producerer olie.

   Venlig hilsen
   Kirsten Sletbjerg

  • Anonym

   virkeligheden er at det er rigtigt hvad Kirsten Sletbjerg skriver så K Madsen, tag nu og stop dig selv og uvidenhed

  • Anonym

   “DEN EUROPÆISK–ARABISKE DIALOG” må være det, der senere hen blev kaldt “Barcelona-aftalen” og endnu senere har blevet offentliggjort i EU under betegnelsen “Euromed”.
   P.g.a. vores positive Israel politik blev Danmark ekstra hårt straffede af olie-araberne under oliekrisen, og det varede lidt inten Danmark fik en stabil tilførsel af olie.

   Poul Nielsens’ “klokkerene aftale” kan vi, der læste aviser dengang, nok ikke glemme.
   Det blev gentaget gang på gang på gang i aviser og radio, og vel mest for at så tvivl om energiministeren nu havde sikret os en sikker aftale med Saudierne.

 3. Flemming Møller

  Har vi brug for deres olie nu? Nej det har vi ikke, så stop med importen af den, og send så alle de islamister ud af landet.
  PS. Hvor mange har Saudi Arabien modtaget, jeg tror det er tæt på 0

 4. Claus

  Den aftale er ugyldig da den strider mod grundloven. Virker det ikke lidt som om politikerne har glemt at der er en grundlov

   • Marie

    EU er underlagt FN, der har majoritet af muslimske stemmer i samarbejde med Sudi Arabien, til medvirken af islamisering af Europa m.m. og meget står i barcelonaerklæringen. Vi kan jo også se vores egne partier som Allahternativet, Elendighedslisten og de Radigale, der taler godt for muslimer – det går den “”””rigtige vej””””! Nu kan vi også bare se omtalen af de forfulgte rhohingaer, men vi hører aldrig noget om hvor muslimer forfølger og slår mennesker ihjel i disses hjemlande gennem mange år bl.a. i Myanmar, det er derfor de vil af med dem og mange steder i Afrika – nej det skal vi ikke høre om!!!

 5. Jytte vesth

  Kan nogen så fortælle mig hvorfor USA tager disse forbandede islamister ind i USA. Mig bekendt har usa intet med eu at gøre.har ikke underskrevet traktater vedr. Ilielevering som vi gjorde i 1973 .mig bekendt er der en dl strøm af muslimer i usa

  • Flemming Hansen

   USA og EU er jo enige om at nedlægge velfærdsstaterne. Det vil jo betyde redningen for amerikansk økonomi, hvis de store amerikanske forsikringsselskaber kan byde ind på et marked der er kollapset, og både USA og EU har jo brug for en politistat, for at gennemføre alle disse ubehageligheder. Her kommer indvandrerne/islamisterne så ind. De er den undskyldning både USA og EU har brug for til at fjerne demokratiske rettigheder.
   Læg mærke til hvordan Obama og resten at slænget er ude efter at få fjernet våbnene.

   • Leif

    Jesus. Hvor er din staniolhat. Det er alt sammen den store kommunistiske homoseksuelle jødiske frimurer sammensværgelse der gør det hele.

   • Julegrisen

    Det er højrefløjen, som importerer muslamerne. De vil have billig arbejdskraft.

  • Vivian Clayborn

   Obama kunne ikke få muslimer nok. Han sagde også, at USA skulle være Islamisk inden han blev afløst.
   President Trump er af en anden mening og har stoppet 7 muslimske lande fra at komme til America.

 6. Pingback: Hvor mange “flygtninge” er der mon plads til på Amalienborg? | Morbus Behcet
 7. jesper jensen

  Det er en krigserklæring intet andet, vi tager invandrene som slaver og gidsler så de kan betale tilbage hvad de har taget, De bliver ikke sendt hjem, vi bruger dem og steriliserer dem alle. HÅRDT MOD HÅRDT.

 8. jesper jensen

  Vi annullere kontrakten og sender Islam tilbage, vi har betalt for olien. Hvis ikke de vil have muslimerne tilbage bruger vi dem som slaver, da vi ved at deres hensigt er at tilintetgøre os…

 9. gunnar petersen .

  Kunne vi forvente andet fra den Røde fløj og de Landsskadelige Radikale , det er forfærdeligt at de sælger noget de har været med til at skabe .

 10. No name

  Nu er brikkerne snart faldet på plads, vi lære mere og mere for hver dag der går.
  Nu skal vi snart finde ud af hvad vi skal stille op med de landsforrædere der bevidst har ødelagt vores land og kultur.
  Nyrup, Vestager, Bjerregaard, jelved osv Fy for satan.

  • Viktoria Hjelm

   SÅ KAN VI BEDRE FORSTÅ, HVORFOR DET ER SVÆRT AT STOPPE INDVANDRINGEN, ELLER SMIDE DEM UD.
   HVOR LAVT KAN MAN KOMME ,AT SÆLGE SIT LAND, DET ER EN KONTRAKT SOM IKKE KAN BRYDES.
   DEM SOM ER ÅRSAGEN TIL DETTE, SKAL VIRKELIG FÅ SIN STRAF!!!!!!!!!

   • Lise Elkjær

    Vi skal ikke tro på dem der siger kontrakten ikke kan brydes.
    Den kan og skal selvfølgelig brydes

 11. P.H. Bering

  Lad mig lige minde om “Det Sorte Lexicon”, som kan klikkes frem her. Afsnittet “Konspirationer” er måske lidt langtrukken læsning, men her står faktisk det hele dokumenteret.

 12. Michael Unna

  Det her er jo ud over det overordnet jo også det værste forræderi af Demokratiet. For hvis folkevalgte politikere fører diplomati bag om ryggen på det folk som har valgt dem, og bevidst undergraver det folk som igennem generationer har skabt den frihed, som demokratiet har været en forudsætning for (og det har ikke altid været nemt), til fordel for en totalitær usekulær diktatorreligion, så forråder de friheden og dermed demokratiet og det folk som har valgt dem, og basisen. Her burde vi for lang tid siden kreativt have gjort os uafghængig af olien. Den er den Vestlige frihedsverdens arkillæshæl, sålænge vi som narkomaner er afghængige af den.
  Derfor vil jeg også opfordre til at gå imod EU, fordi en udemokratisk kommision med et hav af arabiske lobbyister, ikke skal have en chance for oppefra at spille på de demokratiskvalgte politikeres fejhed i den forbindelse. God weekend.

 13. mette

  Når man læser dette, så forstår man da bedre, hvorfor regeringen ikke gør en skid for at stoppe invasionen – De tør simpelthen ikke, de slapsvanse – men det må da være grundlovsstridigt at lave den slags aftaler, der i den grad forandrer landets demografi.
  “De vidste ikke, hvad de gjorde” – men er det en undskyldning, der kan bruges i dag? Nu VED de, hvad det koster, og alligevel fortsætter de med deres sindssyge politik.
  Det var “smart” af Saudierne på den måde, at få Islam udbredt og få ændret historiebøgerne. Deres 50 års plan fungerer. Og vi ligger som regeringen i 70erne har redt for os.-
  (De lavede “a deal with the devil” for oliens skyld – Glistrup var den eneste, der dengang advarede os mod “muhamedanerne”, og dengang, som nu andre Islam-kritikere, blev han kaldt for racist. Han var ikke racist men realist, og den realitet må vi nu leve med – Mon Glistrup havde forestillet sig, at det ville ende SÅ galt?)
  Fanden ta’ dem og denne regering med, som tilsyneladende tager mere hensyn til en sådan grotesk aftale, end de Danske Danske borgeres velfærd.
  Det er på høje tid, at satse endnu mere på alternativ energi, så vi kan komme ud af den lorte-aftale –
  Gud ved, hvor mange Danskere, der overhovedet kender til den aftale – hvor mange Danskere er klar over, at den situation vi har i dag, skyldes en regering-aftale fra 70erne – og hvorfor er denne aftale aldrig blevet revideret? – nå ja, det blev den så i 1985, men da kun til det værre!
  så køb da for H…… olie fra Russerne, og lad de skide Saudier drikke deres – Vi gjorde dem rige ved at finde olien, og nu bruger de den rigdom til at ødelægge vore demokratier med deres sadistiske ideologi.
  Føj for den Satan!

 14. Michael Unna

  Jeg er ikke overrasket. Havde det på fornemmelsen. Hvad der overraskede mig mest var at den i 70 erne EF og EU kritiske Venstrefløj med dens bekymring om det nationale danmark (Oooh romantikerne….lyt bare til Sebastian på-cirkus fantastica- hvis den da ikke er forsøgt glemt og gemt. Samt udtalelserne om facistiske imamer), samt når man tænker på Karl Marxes teori om religion (Karl Marx var Venstrefløjens Profet, hvad han så er idag for dem aner jeg ikke :-)), helt og aldeles gik den totalt modsatte vej i dens islamiske hjælp og blev dens nyttige idioter. Det overraskede mig alvorligt.
  At politikere som har kaldt sig liberale og som har kæmpet imod Sovjet, og andre totalitære kræfter, helt og aldeles har prostitueret den frihed vi indtil nu har nydt godt af, til en formørket ondskabsfuld totalitær fordummende religion, som den Islamiske, og forløjet sig en bedre moral på, imens sandheden blev undertrykt. Selv da vi måtte sende soldater i krig for konsekvenserne af den religion. Det er noget af det mest ondskabsfulde forræderi imod egne påståede ideer, som jeg har oplevet nogensinde. Ikke at jeg finder Glistrup skattecirkuside som særlig agtværdig, men i sagen om Muhammedanisme tårner han op på linie med Churchill og Munk for frihedskampen (rent mentalt). Pinligt at måtte konstatere det idag. Hjertelig tak til SIAD og til dig Getrud Galster for din indsats.

 15. Pingback: En islam-modstander taler ud | Stop islamiseringen af Danmark
 16. Helt bestemt anonym

  Hvis dette er rigtigt, så må det være en overtrædelse af grundloven gennem “regerings-generationer” og dermed strafbart.

 17. Pingback: Tid til at stoppe fascismen igen! | Stop islamiseringen af Danmark

Kommentér her

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s