SIAD Katekismus

En katekismus betegner en kortfattet skriftlig belæring i Kristendommens centrale trosartikler. (Wikipedia)

Vi  betegner vores katalog over spørgsmål og svar i kampen mod islamiseringen på samme måde. Det er fordi vi til en vis grad bruger samme form som Martin Luther gjorde. Iøvrigt er der næppe mange religiøse konnotationer.

Der er i skrivende stund 50 spørgsmål/påstande, som denne “katekismus” giver forslag til svar på. Er det for mange? Mangler vi nogen?

Der er næsten altid to svarmuligheder. Et kort svar, som du kan bruge på tv ( en såkaldt “one liner”), og et mere uddybende svar.

I alle fald vil det være nyttigt for debattører at have rede på argumenterne!

Alle er velkomne til at læse med og gøre deres bedste (eller værste) for at korrigere os. Det er den måde, man kommer nærmere sandheden på: Debat om meninger og kendsgerninger, ikke skældsord og injurier, er vejen til sandheden.

Altså: skriv til os, spørg, kritisèr!

Lidt om retorik

Retorik er kunsten at overtale. Når du har studeret alle de følgende spørgsmål og svar, brænder du måske efter at efterprøve din viden i praksis. Helt fint! Men lad os give dig et par ord med på vejen desangående. De følgende råd og betragtninger er erfaringsmæssigt fuldt tilstrækkelige til at overvinde langt de fleste modstandere, når man vel at mærke har sandheden i ryggen og en fair dagspresse. Det sidste kan være nok så vanskeligt.

Det er klogt altid at bruge en særdeles høflig sprogtone. Forfald aldrig til at bruge øgenavne. Det falder tilbage på dig selv, hvis du gør det.

Pas meget på med at bruge ironi. Det bliver som oftest misforstået.

Først og sidst: husk at du taler/skriver for publikum/læserne.  Din modpart er som regel (men ikke altid) en ret småt begavet gloriepudser, indsyltet i årtiers propaganda, eller også er han/hun en forstokket politiker, langt udenfor pædagogisk rækkevidde. Det er ikke ham/hende, du skal overbevise, for det kan du ikke. Det er publikum/læserne, som du måske kan bringe til at indse nogle sammenhænge, der hidtil har været skjult for dem.

Det gør du bedst ved altid at skrive/tale sandt og ved ikke at forfalde til modpartens små retoriske tricks, hvoraf det mest brugte er at “gå efter manden i stedet for efter bolden”, m.a.o. at betvivle modpartens motiver og undgå at diskutere sagligt.

Andre tricks er at bruge “kultur-personligheders” eller “eksperters” udtalelser. Husk at kulturpersonligheder ikke er klogere end andre udenfor deres eget fagområde og at “eksperter” som oftest er udvalgt fordi de har de rigtige meninger. Der kan meget vel være eksperter der mener det modsatte, men som ikke får lov at komme til orde. En variant af denne metode er “vi er mange der mener at…”. Den er selvfølgelig uhyre let at imødegå med citatet: “Eat shit, one billion flies can’t be wrong”. At mange mener det samme er mildt sagt ingen garanti for sandhed.

Tit møder man også tu quoque eller “det kan du selv være” – argumentet. Også det kan let imødegås: Man bliver ikke ren ved at svine andre til. At korsfarerne massakrerede Jerusalems indbyggere i år tusind og hvidkål retfærdiggør ikke islamisk terrorisme  i det 20 og 21. århundrede, for blot at tage et almindeligt eksempel.

Ofte vil din modpart slå på at hans/hendes mening er mere acceptabel/mere humanistisk end din, uanset at denne mening vil føre til en katastrofe, hvis den gøres til praktisk politik. M.a.o. en appel til følelserne fremfor forstanden.

“Stokkemetoden”, dvs. appel til frygt, vil også blive anvendt, efterhånden som islamisterne bliver stadig mere truende.

Uærlige debattører spiller ofte på tilskuernes uvidenhed om emnet eller om deres modpart og prøver at få ham/hende til at fremstå som “ekstremistisk”, “rabiat” osv. Det illustreres fint af digteren Piet Hein:

“En yndet form for polemik

består af det probate trick

at dutte folk en mening på

hvis vanvid alle kan forstå.”

Afslør din modparts tricks, men brug dem ikke selv.  For os er det kun fakta, der tæller. Hvis du kan, bør du endda forstærke din modparts argumenter, inden du imødegår dem. Så står du endnu stærkere!

Det skader selvfølgelig ikke, hvis du ta’r dig tid til at lære lidt om logik og argumentationsteori.

I n d h o l d

Data om indvandringen

Spørgsmål: Hvor mange indvandrere er der?

Spørgsmål: Hvor mange muslimer er der?

Spørgsmål: Hvad koster indvandringen?

Spørgsmål: Er indvandrerne mere eller mindre eller lige så kriminelle end danskerne?

SIAD politik I

Spørgsmål: Hvem er hovedfjenden?

Spørgsmål: Hvad er meningen med SIAD?

Spørgsmål: Hvordan kan man protestere mod masseindvandringen?

Påstand: I konkurrerer jo med Dansk Folkeparti!

Spørgsmål: Hvad vil I gøre ved alle de andre spørgsmål et byråd eller Folketinget skal tage stilling til?

SIAD politik II

Spørgsmål: Hvad med menneskerettighederne?

Spørgsmål: “Stop Islamiseringen Af Danmark” ønsker altså diskrimination?

Spørgsmål: Hvad mener I om professor Vagn Graves forslag om at indføre sharia i dansk retspleje?

Påstand: Mange politikere udtaler sig nu mod indvandringen.

Spørgsmål: Hvad er den egentlige grund til dansk fremmedpolitik?

Påstand: Det, I siger, lyder alt for ubehageligt!

Påstand: Muslimerne føler at de led uret, da jøderne genoprettede Israel.

SIAD politik III

Påstand: Jeres politik vil medføre mange tragedier. Tænk på at det er mennesker af kød og blod, I vil jage ud af Danmark.

Spørgsmål: Hvordan ser I på genopdragelsesrejser?

Spørgsmål: Hvad nu, hvis integration ikke er mulig?

Spørgsmål: Skal de fremmede sættes i koncentrationslejre?

Påstand: Alle, der har behov for hjælp, skal have det, uanset om de er danske eller fremmede.

Påstand: Danmark er ikke tilpasset til det store antal muslimer.

Spørgsmål: Er det ikke for sent at gribe ind?

FJ* påstande/spørgsmål   I

Påstand: Vi skal skelne mellem indvandrere, flygtninge og asylsøgere.

Påstand: Vi bør tilstræbe et “farverigt fællesskab”

Påstand: Du skal elske din næste.

Påstand: Indvandringsmodstanderne er racister/fremmedhadere osv.

Spørgsmål: Er I da slet ikke racister og fremmedhadere?

Spørgsmål: Hvorfor siger man så at I er det?

FJ* påstande/spørgsmål II

Påstand: Vi har et ansvar

Påstand: Nationalisme er farlig!

Påstand: Fremmedfrygt skyldes uvidenhed.

Påstand: Venstrefløjen og højrefløjen er lige gode om at skabe en hadsk debat!

Påstand:  Langt størstedelen af muslimerne er pæne og fredelige mennesker.

Påstand:  Det er terrorismen, vi skal bekæmpe, ikke islam

Påstand: “Vi skal da overholde internationale konventioner”.

FJ* påstande/spørgsmål III

Påstand: Vi har altid modtaget indvandrere uden problemer.

Påstand: Vi er selv indvandrere.

Påstand: Danmark er blevet multi-etnisk. Det må vi leve med.

Påstand: I sætter skel mellem “dem” og “os”.

Påstand: Vi skal vise tolerance.

Påstand: Muslimer har krav på mindretalshensyn.

Islamiske påstande

Påstand: Muslimerne er et forfulgt mindretal.

Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderne blev det under nazismen.

Påstand: Vi bør vise islam respekt.

Påstand: I lider af islamofobi.

Påstand: Islam er en fredens religion.

Påstand: Terroristiske islamister har misforstået islam.

Udenfor kategorierne

Spørgsmål: Hvordan kan normale mennesker dog tro på alt det vås, der står i Koranen?

*FJ: Militærforkortelse for fjenden.

—————————————————————————————–

SIAD “Katekismus”. 1. afsnit

Data om indvandringen

– Spørgsmål: Hvor mange indvandrere er der?

– Spørgsmål: Hvor mange muslimer er der?

– Spørgsmål:Hvad koster indvandringen?

– Spørgsmål: Er indvandrerne mere eller mindre eller lige så kriminelle end danskerne?

Spørgsmål: Hvor mange indvandrere er der?

Kort svar: Alt for mange til at Danmark kan holde til det!

Uddybende svar: Pr. 2005 er størrelsesordenen 1/2-3/4 million, voksende med ca. 15.000 personer om året. Måske en hel del flere, hvis man medregner fødsler. Der er ingen ordentlig statistik. Gå selv ud på gaden og se dig om!
NB: Mange fremmede har nu fået tillagt dansk statsborgerskab og regnes som danskere. Det slører billedet.

Spørgsmål: Hvor mange muslimer er der?

Kort svar: Alt for mange til at Danmark kan holde til det!

Uddybende svar: Igen: det er umuligt at sige; der føres ingen ordentlig statistik, og da slet ikke over religiøse tilhørsforhold. Men det er givet at de 200.000, medierne taler om, er et alt for lille tal. Antallet af muslimer i verden er nu 1.1 – 1.5 milliard. En fordobling på 25 år.

Fra SIAD’s opgørelse (Se FEM-I-TOLV) har vi følgende:

Hvor mange muslimer er der da i Danmark den 1. januar 2006?

Indvandrerne fra muslimske lande (ca. 80 % af 463.235) = ca. 370.000

2. og 3. generationsindvandrere, som registreres som danske: 150.000 – 200.000

Illegale indvandrere: 25.000 – 50.000 måske flere.

Dvs. op til 620.000 personer

Det er disse tal Danmarks Statistik ikke kan hverken be- eller afkræfte, da de danske politikere ikke har ønsket en talmæssig klarhed, der kan dokumentere omfanget af det væsentligste problem for det danske samfund i historisk tid.

Spørgsmål:Hvad koster indvandringen?

Kort svar: mere end Danmark kan holde til i længden.

Uddybende svar: det er umuligt at angive nøjagtige tal; statistikken er alt for mangelfuld. Cand. oecon. Ebbe Vig udarbejdede midt i 90’erne en forsigtig belastningskalkule, som viser at de årlige omkostninger ligger mellem 56 og 90 milliarder kroner set i forhold til de offentige udgifter, det offentlige ville have haft, hvis politikerne ikke havde åbnet grænserne for fremmedinvasionen).

Ifølge Ekstrabladet (også midt i 90’erne) er de let konstaterbare udgifter alene til flygtninge/indvandrere beregnet til 11,7 milliarder kroner pr. år. Men hvis man regner med udgifterne til samtlige “fjernfremmede” (incl. dem, der er tildelt indfødsret og alle børnene) forekommer Ebbe Vigs tal ganske realistiske. Bertel Haarder sagde vist 30 milliarder. Det samme gjorde DF.

Spørgsmål: Er indvandrerne mere eller mindre eller lige så kriminelle end danskerne?

Kort svar: Navnlig muslimer dominerer i kriminalstatistikkerne.

Uddybende svar: En fængselsbetjent ved Horsens Statsfængsel, hvor de hårdeste forbrydere sidder, berettede for nogle år siden at godt en tredjedel af de indsatte er fremmede. 27 JAN 97 i alt fald kl. 0830 og 0900 citerede TV2’s morgennyheder forstander Finn Jørgensen for en udtalelse om at “op mod halvdelen” af pladserne på de lukkede institutioner for kriminelle unge nu er optaget af andengenerations indvandrere.

Det var i 1997.  2004 var kriminaliteten højere. 82% af de fremstillede i Københavns dommervagt var af udenlandsk herkomst. Det var en stigning fra 67% i 2003 (DR Tekst TV, DEC 2004).

I Sverige er det dog langt værre. Der sker èt mord årligt pr 10.000 indbyggere (0,1 o/oo). I USA er der kun 0,5 mord pr år.pr. 10.000 indyggere, eller 0,05 o/oo; i Danmark havde vi 0,04o/oo.

Men i Sverige har masseindvandringen jo også været endnu voldsommere, og debat og politisk modstand er blevet undertrykt på højst udemokratisk vis.

——————————————————————————–

SIAD “Katekismus”. 2. afsnit

SIAD politi I

– Spørgsmål: Hvem er hovedfjenden?

– Spørgsmål: Hvad er meningen med SIAD?

– Spørgsmål: Hvordan kan man protestere mod masseindvandringen?

– Påstand: I konkurrerer jo med Dansk Folkeparti!

– Spørgsmål: Hvad vil I gøre ved alle de andre spørgsmål et byråd eller Folketinget skal tage stilling til?

Spørgsmål: Hvem er hovedfjenden?

Kort svar: Det er politikerne fra de partier, som stemte for den nye fremmedlov i 1983, dvs. Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Det Radikale Venstre – kort sagt dem, Mogens Glistrup kaldte “gammelpartierne”. Senere er så Enhedslisten kommet til.

Uddybende svar: Vi i SIAD er – som navnet siger – en sammenslutning af mennesker, der vil stoppe islamiseringen af vort land.  Men for at gøre dette er det vigtigt at vi forstår hvem hovedfjenden er.

Pr.  definition kan det ikke være de fremmede, som er kommet ind i landet. Dels er en del af dem ikke muslimer – endsige islamister – og dels er det jo danske myndigheder, dvs.  i sidste ende folkevalgte politikere, der har lokket dem her til og sluppet dem ind i vort land. De fremmede er kommet her,  fordi danske folkevalgte politikere i uskøn samdrægtighed (med Fælles Kurs, Fremskridtspartiet og nu (tildels)  Dansk Folkeparti som eneste undtagelser) har gjort det muligt og endda meget tillokkende for dem at komme. At nogle fremmede – specielt fra muslimske områder –  er en hel del besværligere end andre (ja, faktisk dødsensfarlige)  burde ikke være nogen overraskelse. Specielt da ikke for politikere, som har alverdens ekspertise til rådighed.

Beklageligvis  har vore politikere ikke været deres stilling voksne.  De vidste/forstod  ikke  hvad de gjorde, da de vedtog den forfærdelige fremmedlov i 1983. Den lov, der lagde vort land blot for masseindvandring.  Hvis de faktisk vidste hvad de gjorde, er de større slyngler end i alt fald vi kan forestille os i vores vildeste fantasi.  Men de stod da godt nok parat allerede i 1986 med propaganda og undertrykkelse og racismeanklager mod de få, der protesterede.

Så måske er det vores fantasi, der er noget i vejen med.

SIAD’s hovedfjende er ikke de fremmede. De kan  – endnu da – i stort tal bevæges til at rejse hjem, hvor de kom fra, blot opmuntringen er passende stor.

Hovedfjenden er vore egne folkevalgte politikere. De politikere som nu langt om længe har indset at masseindvandringen vil blive en katastrofe for landet, med mindre det lykkes at “integrere” det store antal muslimer, vi har sluppet indenfor vore grænser.

De kan ganske vist ikke rigtig finde ud af hvad de mener med “integration”. Når man går dem nærmere på klingen, ender det som regel med at “integration” skal betyde noget i retning af at den integrerede ikke er det omgivende samfund til byrde og besvær, men tværtimod bidrager positivt til samfundets udvikling. Det, politikerne siger er faktisk at løsningen  på masseindvandringens problemer er at sørge for at indvandrerne ikke frembyder problemer. Kort sagt: De siger ingenting!

Men de tror selv på at det, de siger, giver mening. Og de tror,  at hvis det ikke lykkes at “integrere” de fremmede (dvs. hvis det ikke lykkes at løse problemerne med dem) så styrer landet mod en katastrofe. Det sidste har de ret i!

Men vi kan ikke se at disse integrationsbestræbelser fører til noget – tværtimod!

Og politikerne  glemmer at der er en anden mulighed. Der er den mulighed at motivere muhamedanerne til at rejse hjem, hvor de kom fra. Det kan gøres på flere måder, der supplerer hinanden:

1) Man ophører med enhver form for tilpasning til islamiske regler og normer. Ingen halal-skolemad er et eksempel, fælles nøgen badning i skolerne efter gymnastik-timerne et andet. NUL overførselsindkomster til indrejsende fremmede et tredje.

2) Samme regler for muhamedanske moskeer i Danmark som der gælder for kristne kirker i Saudi Arabien. Lene Espersen kunne for eksempel gå igang med at gøre sit job, dvs. at overholde Grundloven – for dette kunne gøres på Grundlovens grund.

3) Man kunne  tilbyde enhver muhamedaner med udenlandsk baggrund en klækkelig sum penge pro persona (mand, kvinde og barn) for at forlade landet og ikke vende tilbage. (Vi har råd til det, om ikke andet så kan pengene tages fra u-landshjælpen. Det ser dyrt ud, men det vil være billigere i det lange løb, og vel rimeligt nok. Når det kommer til stykket er det jo vore egne, folkevalgte politikere, der har lokket dem til at komme. Desuden vil denne form for u-landshjælp bære væsentlig mere effektiv end den nuværende).

Dette kræver naturligvis totalt stop for indvandring fra muhamedanske lande. Vi kan selvfølgelig ikke betale nogle fremmede for at rejse, for så blot at lade andre strømme ind og kræve penge for at rejse igen!

Det vil måske også betyde at nogle konventioner må reviders. Det får så være.

Men eftersom politikerne ikke kan/vil/tør se denne mulighed, men fuldt og fast tror på at “integration” er nødvendig for at undgå kaos og katastrofe – så ser de naturligvis SIAD’s bekæmpelse af islamiseringen som en alvorlig trussel. – Både for dem selv og for landet.

Derfor ser politikerne os som farlige. Derfor fortier deres følgagtige presse os så meget som muligt, og derfor må vi på vor side betragte politikerne som hovedfjenden. (Til disse politikere må vi desværre i dag regne Pia Kjærsgaard, indtil hun  (forhåbentlig) igen kommer til fornuft og holder op med at forsøge at blive stueren i indvandringspartiernes (EL, S, R, C og V) og – ikke mindst – de venstresnoede mediers  optik. Pia havde stået langt stærkere i dag (02 MAJ 07), hvis hun ærligt og redeligt  havde stillet sig bag Søren Krarup og Mogens Camre).

SIAD er nødt til at se realiteterne øjnene. Politikerne er Danmarks værste fjender, og de betragter SIAD på samme måde. Vi  må derfor ALDRIG at give politikerne og deres håndlangere nogen undskyldning for at slå ned på os. Det betyder igen at vi ALTID skal handle på lovens grund. (Men gerne afsløre når politikerne bryder loven, og det gør de!).

Det betyder også at vi ALDRIG må blive voldelige.

Men det betyder desværre også at vi ALTID må regne med at PET og dermed deres arbejdsgivere, politikerne, lytter med og måske endda giver de voldelige fascistiske såkaldte “antiracister”  tips om hvor og hvornår vi mødes.

Det er bittert, men sådan er vilkårene.

“It’s a jungle out there!”

Spørgsmål: Hvad er meningen med SIAD?

Kort svar: Som navnet siger: At stoppe islamiseringen af Danmark.

Uddybende svar: Meningen er kort og godt at vi med demokratiets lovlige midler vil påvirke politikerne til at handle ansvarligt, til at erkende deres fejlslagne politik og rette skuden op. Det er vores erfaring at fornuft og saglige argumenter ikke bider på politikerne. Det eneste, der interesserer dem, er at blive genvalgt – kort sagt at vinde stemmer. Vore kandidater ønsker ikke at blive professionelle politikere. Men vi håber at vi kan få rigtig mange til at stemme på os i protest mod den vanvittige fremmedpolitik. Det kan og vil påvirke de ansvarlige politikere – men kun hvis de føler sig truet på deres levebrød.

Spørgsmål: Hvordan kan man protestere mod masseindvandringen?

Kort svar: Ved at stemme på Stop Islamiseringen Af Danmarks kandidater,

Uddybende svar: Der er to demokratiske måder. 1) Man kan stemme på SIAD’s kandidater. 2) Man kan ødelægge sin stemmeseddel, ved f.eks at skrive “Danmark er danskernes land” tværs over den.

Påstand: I konkurrerer jo med Dansk Folkeparti!

Kort svar: Måske lidt, men vi får nu nok snarere stemmer fra dem, der er stærkt imod masseindvandringen, men som af en eller anden grund ikke kan lide DF.

Uddybende svar: Næppe ret meget. DF har gjort et fint arbejde, når man tager deres mandattal i betragtning. Men DF er et politisk parti med mange andre sager på dagsordenen end at bremse masseindvandring og islamisering. Derfor er de nødt til at gå på kompromis. Mange vælgere, som er imod masseindvandring og islamisering, vil ikke stemme på DF, fordi de er uenige i andre dele af DF’s politik. Disse vælgere har chancen for at protestere mod masseindvandring og islamisering uden at at forrykke den politiske balance ved at stemme på vore kandidater.

Men det kan da godt være at vi snupper nogle stemmer fra tidligere DF-vælgere, som synes at DF ikke gør nok. For vi bider da DF i haserne. Men vi bider andre meget mere – stol på det!

Spørgsmål: Hvad vil I gøre ved alle de andre spørgsmål et byråd eller Folketinget skal tage stilling til?

Kort svar: Vi tager stilling fra sag til sag, uden at påvirke den politiske balance.

Uddybende svar: Vi er ganske almindelige, fornuftige mennesker. Nå ja, måske en del fornuftigere end de fleste, eftersom vi lægger hovedvægten på at stoppe islamiseringen og dermed også  afvikling af masseindvandringen, men alligevel.  Vi vil tage stilling fra sag til sag. Men i dag er der desværre en masse sager, der betyder at danske skatteydere på en eller anden led tvinges til at betale til indvandrere. Her siger vi helt klart: Det vil vi altid stemme imod!

Desuden vil vi naturligvis være forhandlingsvillige, hvis et andet parti vil bruge vore stemmer mod betaling. Den betaling vil være en mærkbar indsats mod masseindvandring og islamisering fra dette parti’s side.

————————————————————————————————

SIAD  “Katekismus”. 3. afsnit

SIAD politik   II

– Spørgsmål: Hvad med menneskerettighederne?

– Spørgsmål: “Stop Islamiseringen Af Danmark” ønsker altså diskrimination?

– Spørgsmål: Hvad mener I om professor Vagn Greves forslag om at indføre sharia i dansk retspleje?

– Påstand: Mange politikere udtaler sig nu mod indvandringen.

– Spørgsmål: Hvad er den egentlige grund til dansk fremmedpolitik?

– Påstand: Det, I siger, lyder alt for ubehageligt!

– Påstand: Muslimerne føler at de led uret, da jøderne genoprettede Israel.

Spørgsmål: Hvad med menneskerettighederne?

Kort svar: Det er ikke en menneskeret at kunne rejse fra Langtbortistan og få livsvarig førsørgelse i Danmark. Iøvrigt er islams begreb om menneskerettigheder funderet i den højst barbariske sharia. Kampen mod islamisering er i sig selv og ganske automatisk kamp for menneskerettigheder!

Uddybende svar: “Humanisme” og “menneskerettigheder” er abstraktioner. De er fine til at pudse abstrakte glorier med. Man bør sondre mellem de negative menneskerettigheder, dvs. de, er foreskriver hvad staten ikke må gøre mod borgerne (såsom forbud mod krænkelse af ejendomsretten, boligens ukrænkelighed,  ingen straf uden dom, forbud mod tortur osv.) og de positive, der foreskriver, hvad staten skal gøre for borgeren (f.eks. fri undervisning, lægehælp, ret til tolk ved anholdelser o.m.a.). De positive rettigheder kan kun realiseres ved at de negative rettigheder krænkes, for staten er uproduktiv. Den kan ikke dele noget ud uden først at tage det fra produktive borgere under trussel om vold (såkaldt beskatning  eller told/afgiftsopkrævning). Dette statslige plyndrings- og forsørgelsessystem (“velfærdsstaten”, med verdens højeste skatter) er mange danskere glade for. Men det bryder naturligvis sammen, når staten plyndrer den arbejdende danske befolkning for at hjælpe og forsørge hundredtusinder af tilrejsende, der ikke evner – endsige ønsker –  at betale skat (i alt fald ikke de første mange år).

Iøvrigt er islams begreb om menneskerettigheder funderet i den højst barbariske sharia. Læs Cairoerklæringen  om menneskerettigheder – den lyder helt fint, indtil man opdager at det er sharia’en der tales om! Kampen mod islamisering er i sig selv og ganske automatisk kamp for menneskerettigheder!

Spørgsmål: “Stop Islamiseringen Af Danmark” ønsker altså diskrimination?

Kort svar: Ja, selvfølgelig. Det er berettiget at diskriminere mellem to mennesker, der ikke er lige. Og udlændinge er ikke og bør ikke være lige med landets egne.

Uddybende svar: Ja, netop! Mange folk kæmper og har kæmpet for at få deres eget land med egen regering og egne grænser. Det gør de for at diskriminere. Når man i dag danner en stat med egne grænser, gør man det for at diskriminere, for at kunne adskille sig fra andre. Det er netop meningen med øvelsen, at indenfor det her område er det os, dette særlige folk, der har særlige rettigheder. Indser man ikke det, forstår man ikke hvorfor der i det hele taget eksisterer stater og grænser.

Prøver man at hindre diskrimination, mindsker man fordelen ved at være dansker. Derved fjerner man udlændinges motivation for at forsøge at blive assimileret. (Det kan de naturligvis ikke blive i første generation, og for mange gruppers vedkommende vil der gå århundreder, men “anti-diskriminations” -politikken gør integration og assimilation endnu vanskeligere, måske umulig).

Iøvrigt er der ingen internationale konventioner, der forbyder en stat at favorisere egne borgere fremfor fremmede.

Kun Danmark fortolker EU-direktivet fra 1977, sammenholdt med forbudet mod diskrimination på grund af race osv., således at fremmede børn skal tilbydes modersmålsundervisning på det offentliges regning.

Iflg. jurister er det ikke nødvendigt. Diskrimination betyder at det, der er lige, skal behandles lige. Men EU borgere er jo netop forskellige fra ikke-EU borgere, juridisk/retligt set (JP 18/12/01).

Spørgsmål: Hvad mener I om professor Vagn Greves forslag om at indføre sharia i dansk retspleje? (Debatten opstod da en imam foreslog en sharia-løsning på en strid, der var opstået fordi nogle muslimske voldsmænd havde angrebet en dørmand på Cafe Rust, som derefter havde forsvaret sig og skudt en af slynglerne).

Kort svar: Hvis islamiseringen fortsætter, får vi sharia. Punktum!

Uddybende svar: Den gode juraprofessor har helt ret i at dette bliver nødvendigt, hvis islamiseringstendenserne fortsætter. Så er der ingen vej uden om.

Men hvis professoren tror at folk (som her foreslået)  frivilligt –  uden at føle sig truet – flytter fra deres hjem og betaler blodpenge, så er juraprofessoren mere naiv end politiet burde tillade. At acceptere flytning og blodpenge for at undgå konflikter er det samme som at acceptere at trusler på livet er lovlige i Danmark.

Iøvrigt er de gamle sharia-regler for mandebod jo nærmest at betragte som erstatning for tab af forsørger. I Danmark, er staten  forsørgeren, i alt fald for mange af de interesserede parter. Så mandebod burde slet ikke komme på tale.

Hvis vi overlader strafferetten til privat mægling betyder det at staten opgiver sit voldsmonopol. Dette er naturligt i lande, hvor staten er svag og aldrig har haft reelt voldsmonopol. Men i et civiliseret, moderne land er det et alvorligt tilbageskridt – helt tilbage til middelalderen, eller endda oldtiden. Samfundet splittes op i klaner; arkitekturen vil ændre sig, så hvert hjem bliver en fæstning, som vi kender det fra mange muslimske lande.

Her må vi give justitsminister Lene Espersen ret: “Vil man bo i Danmark, skal man acceptere vores regler” (JP 12 JUN 05). Lad os så blot håbe at politikerne  også begriber at det betyder at fremmede, der ikke vil underordne sig dansk lov, ikke skal bo her i landet.

Alternativerne er:

Hvis islamisterne ikke smides ud, vil vi få sharia, når de bliver mange nok.

Hvis islamisterne smides ud, vil vi ikke få det.

Så enkelt er det faktisk!

Påstand: Mange politikere udtaler sig nu mod indvandringen.

Kort svar: Mundsvejr, desværre. Eller i alt fald stadig alt for lidt og alt for sent.

Uddybende svar: Ja netop; de udtaler sig.  Derefter går de lige ind i Folketingssalen og stemmer for endnu en massetildeling af statsborgerskaber. Det gør de tre gange om året ( i de seneste år dog kun to gange, men det er to for mange!). De har det kun i munden. Vi kan ikke stole på dem. Desværre.

Havde vi ikke haft Dansk Folkeparti, var det selvfølgelig gået endnu værre. Men dette parti kan ikke klare byrden alene. Politikerne fra andre partier må indse at dette er alvor. For mange  indvandrede muslimer er integration simpelthen umulig. De kan simpelthen ikke respektere dansk lov, og de må nødvendigvis forlange sharia og stormoskeer. – Hvorfor? vil du måske spørge. Hvis du spørger sådan, viser du at du intet kender til islam.

For det første: Islamisten er helt og aldeles – i sin sjæls inderste – overbevist om at Koranen taler sandt. Det betyder at han helt bogstaveligt ved – ikke bare tror at vide – at han vil brænde i Helvedes ild i al evighed, hvis han ikke kæmper for islams udbredelse og følger islams forskrifter. Man er død i meget længere tid, end man er levende. Derfor er islamisten tapper – ja i bogstaveligste forstand dødsforagtende. For hvis han dør i kamp for islam, er han sikker på at komme i Paradis. – Eller i alt fald næsten sikker, for i sidste ende frelser Allah, hvem Han vil, som der står i Koranen.

Spørgsmål: Hvad er den egentlige grund til dansk fremmedpolitik?

Kort svar: Antagelig en naiv ide om at opretholde befolkningstallet, kombineret med dyb uvidenhed om hvad indvandring fra fremmede, ikke-kristne kulturer kan føre med sig.

Uddybende svar: Politikerne har aldrig givet noget tilfredsstillende svar på det spørgsmål.  Mange af deres argumenter (f.eks. om internationale forpligtelser og/eller konventioner) holder ikke for en nærmere undersøgelse. Vort bud er at politikerne, formodentlig allerede i 1970’erne, indså at Danmarks befolkningstal ville falde drastisk, hvis der ikke blev gjort noget. Fødselstallet faldt jo stærkt efter opfindelsen af p-pillen og legaliseringen af  abortus provokatus (fosterdrab). Enhver økonom kunne indse at det betød stor fare for systemets stabilitet på længere sigt. Systemet kunne simpelthen bryde sammen, hvis der ikke kom andre ind i landet for at arbejde, så pensionerne til de store krigsårgange kunne betales af skatter, som indvandrerne formodedes at ville betale. (Se f.eks. Weekendavisen  24/3/95 og 8/3/97).

I dag lyder det sindssygt at ville importere masser af ufaglært arbejdskraft, for EDB-teknologien har gjort en meget stor del af den type arbejdskraft  overflødig. Men i 70’erne lød ideen måske ret fornuftig.

I dag er de fremmede desværre blevet en voldsom belastning for det sociale system, specielt i Danmark, hvor dette system er skattefinansieret, i stedet for at være baseret på forsikringsprincippet. Men politikerne er låst fast, og tør ikke indrømme fadæsen.

Af andre årsager kunne man nævne at der er meget store “snablen-i-stats-kassen” -interesser involveret. De interesser har gode forbindelser til pressen. Og politikerne tør sjældent udfordre pressens som regel venstresnoede  meningsbaroner.

Endnu et motiv er naiv internationalisme samt – nok ikke mindst – forestillinger om at indvandrerne nok mest vil stemme til venstre for midten, når de får stemmeret. Måske kan masseindvandringen endegyldigt forskubbe den politiske balance mod venstre, så socialdemokraterne kan blive siddende på magten i overskuelig fremtid?

Påstand: Det, I siger, lyder alt for ubehageligt!

Kort svar: Ja, sandheden er tit ubehagelig. Men lukker man øjnene for den, kommer man tit frygteligt galt afsted!

Uddybende svar: Det gør det, ja. Det er også ubehageligt at sige det. Men sandheden kan være forbandet ubehagelig, og den bliver mere ubehagelig for hver dag, der går, uden at vi får begyndt at sende muslimerne hjem!

Påstand: Muslimerne føler at de led uret, da jøderne genoprettede Israel.

Kort svar: Ja, men det hjælper da ikke at flytte palæstinenserne til Danmark.

Uddybende svar: Det gjorde de sikkert også, selv om det ikke var nær så slemt som propagandaen vil gøre det til. Det er da højst beklageligt. Men tænk på at de muslimske lande efter Israels oprettelse smed en hel del flere jøder  (omkring 800.000) ud end der var flygtede palæstinensere i 1948 (omkring 600.000).

Disse jøder måtte flygte over hals og hoved. De måtte efterlade boliger og de fleste af deres ejendele. Havde de muslimske lande villet, havde de med lethed kunnet genhuse palæstinenserne. I stedet har de sørget for at de blev holdt i flygtningelejre – underholdt i dyre domme af USA og Europa – hvor de stort set ikke har haft andet at lave end at få rigtig mange børn.

SIAD skal ikke blande sig i verdenspolitik. Men den eneste acceptable løsning på det problem er at muslimerne bruger nogle af deres oliemilliarder på at hjælpe palæstinenserne til ordentlige forhold i muslimske lande i stedet for at spilde så mange penge på at betale millioner af fattige pakistanske drenge for at lære Koranen udenad, hvorefter en del ender som terrorister i taleban-militser og al Qaeda (taleban betyder (koran)skoleelev).

————————————————————————————————-

SIAD “Katekismus”. 4. afsnit

SIAD politik  III

– Påstand: Jeres politik vil medføre mange tragedier. Tænk på at det er mennesker af kød og blod, I vil jage ud af Danmark.

– Spørgsmål: Hvordan ser I på genopdragelsesrejser?

– Spørgsmål: Hvad nu, hvis integration ikke er mulig?

– Spørgsmål: Skal de fremmede sættes  i koncentrationslejre?

– Påstand: Alle, der har behov for hjælp, skal have det uanset om de er danske eller fremmede.

– Påstand: Danmark er ikke tilpasset til det store antal muslimer.

Spørgsmål: Er det ikke for sent at gribe ind?

Påstand: Jeres politik vil medføre mange tragedier. Tænk på at det er mennesker af kød og blod, I vil jage ud af Danmark.

Kort svar: For at overleve kan det være nødvendigt at have hård hud på hjertet, som Singapores mangeårige leder Lee Kwan Yew sagde, da han lod sine soldater åbne  ild ved grænsen for at drive flygtninge væk.

Uddybende svar: Det er rigtigt og det er fortvivlende. Men vi ser ingen anden udvej. Den ulykkelige og tåbelige, fejlslagne fremmedpolitik har trukket hundredtusinder til Danmark, som aldrig skulle være kommet her.

En del af dem, måske, ja forhåbentlig, de fleste, kan blive, hvis de vil og hvis de virkelig respekterer dansk lov og sædvane. Men de skal ikke regne med at kunne få mange flere slægtninge ind. Men der er også en del, vi absolut ikke kan have her, hvis udviklingen ikke skal løbe løbsk på lidt længere sigt.

For et nyt Balkan med racekrige – ikke mindst de fremmede indbyrdes  – vil betyde endnu større personlige tragedier.

For at sige det rent ud: Vi arbejder for at fjerne risikoen for den borgerkrig, der ellers lurer i horisonten. Krig medfører langt mere lidelse end udvisninger. Og den krig, vi taler om, hører endda til de værste, der findes. Borgerkrige fører altid til massakrer. De ældste medlemmer af SIAD når næppe at opleve det, men deres børn og børnebørn vil. Med mindre vi vender skuden NU!

Spørgsmål: Hvordan ser I på genopdragelsesrejser?

Kort svar: Med begejstring – forudsat at der ikke er nogen returbillet!

Uddybende svar: Vi skal sørge for at de små muhamedanere, der røver mobiltelefoner, tøj og penge fra danske jævnaldrende – nej, jeg kalder dem ikke kammerater! – og muhamedanerdrenge, der kalder danske piger for ludere – får en enkeltbillet til muhamedanerland – uden mulighed for tilbagerejse. Så kan de blive genopdraget der, hvor deres opførsel har vist at de hører til!

Spørgsmål: Hvad nu, hvis integration ikke er mulig?

Kort svar: Godt spørgsmål! Stil det til den nærmeste politiker. De er alle medskyldige – undtagen DF, selvfølgelig.

Uddybende svar:  Mange politikere erkender i dag (ialt fald under fire øjne) at fremmedpolitikken har været forfejlet. Og mange har vel også opdaget at masseindvandringen vil føre til en katastrofe, hvis der ikke gøres noget. Det, der skal gøres, er efter deres mening integration, dvs. tilpasning, så de fremmede kan fungere gnidningsfrit i samfundet, dvs. blive gode skatteborgere, få lønnet arbejde, holde op med at forlange særrettigheder og holde op med at være så forbistret kriminelle.

Kort sagt: politikerne har bedøvet sig selv med ideen om at “integration” er løsningen.

Men logisk set er det noget vrøvl. Det er det samme som at sige at hvis de fremmede bare bliver godt tilpassede, så bliver de veltilpassede.

I logikken kalder man sådan noget uld-i-mund sludder for et “analytisk undsgn” eller en tautologi. Det er altid sandt, men det indeholder intet brugbart, når man ser nærmere efter. For selvfølgelig bliver de fremmede integreret, hvis de bliver integreret.

Men det er der mange af dem – specielt muslimer – der aldrig bliver. Det kan de ikke, og det vil de ikke. Det forstår man fundt ud, hvis man sætter sig ind i, hvad islam står for. Men ellers forstår man det selvfølgelig ikke……og så laller man videre i den salige tro at islam nok bare er en religion, der ligner dansk kristendom. Intet kan være mere forkert!   Men hvis man ikke orker at studere islam, så kan man da i det mindste se sig om. Hvor mange kristne tror så blindt på deres gud at de er overbeviste om at et dynamitbælte om maven er den sikre vej til at nyt og bedre liv hinsides døden?

Troende muslimer ved med sikkerhed at Paradiset venter dem, hvis de opfører sig som Koranen og traditionen foreskriver (omend med den klausul at det selvfølgelig i sidste ende er Allah. der bestemmer). Og eftersom man nu en gang  er død i meget længere tid end man er levende, er et fromt liv afgørende.

Derfor er vore frie og fristende danske piger med bare maver (eller hvad moden nu eller foreskriver af blottelser) faktisk i bogstavelig forstand vantro ludere i muhamedanerdrengenes øjne, og det kan man ikke lave om på. Det kan man ikke integrere sig ud af. Hvis disse unge mænd skal integreres, bliver det på deres betingelser. Så skal vores piger dækkes til – som visse  imamer da også foreslår.

Og selvfølgelig skal svinekød væk –  alkoholiske drikke ligeså osv. osv.

Hvis vi beholder islamisterne i Danmark og de ikke integreres – hvad de ikke kan – så kommer katastrofen. Så kommer Srebrenica!

Var det så ikke bedre at få dem sendt hjeme, mens tid er?

I modsætning til de forfulgte jøder, som indvandringselskerne sammenligner muhamedanerne med, så har muhamedanerne deres egne hjemlande – enorme områder på kloden, faktisk!

Spørgsmål: Skal de fremmede sættes  i koncentrationslejre?

Kort svar: Selvfølgelig ikke. I KZ-lejre spærrer man jo folk inde. Vi vil kunne holde udviste og afviste fremmede ude fra Danmark, ikke inde i lejre.

Uddybende svar: Ex- socialdemokraten Karen Jestersen foreslog at anbringe nogle af de fremmede på øde øer. Det er bestemt en mulighed. For selvfølgelig skal fremmede, der er dømt for forbrydelser eller har fået afslag på asyl ikke fortsat opholde sig i Danmark på normal vis. Men man kan jo godt lade dem opholde sig på ellers ubeboede øer – naturligvis for egen regning – indtil de føler trang til at rejse andetsteds hen. For døren ud til resten af verden vil forblive åben.

Påstand: Alle, der har behov for hjælp, skal have det uanset om de er danske eller fremmede.

Kort svar: Det er en livsfarlig ide. For det er underforstået at hjælpen skal komme fra den danske stat. Og det er umuligt i en stadig mere overbefolket verden.

Uddybende svar: Det er en betonsocialistisk ide, og komplet vanvittig. En læser skrev for nogen tid siden i Nordjysk Stiftstidende om overførselsindkomster til indvandrere: “Kriteriet må …være at de mennesker, der har behov, skal hjælpes på en måde, der imødekommer disse behov, uanset om de har ydet noget eller ej.” Underforstået er at hjælpen skal ydes via tvangsudskrevne danske skattemidler.  Det er desværre en typisk dansk holdning, der i større eller mindre grad gennemsyrer alle  partier på Christiansborg. At behov begrunder rettigheder.

Konsekvensen af denne holdning er at hele klodens to milliarder nødlidende mennesker principielt skal hjælpes til dansk levestandard af den danske stat. Denne betonsocialistiske tankegang er (specielt da den anvendes på tilløbende fremmede) i fuld gang med at smadre den danske velfærdsstat.

Dette  forsøg på forsvar for den forrykte danske indvandringspolitik  er et glimrende eksempel på filosoffen David Hume’s påstand om at fornuften er følelsernes slave. Læserbrevskribenten føler sikkert varmt for alle nødlidende på kloden  – og så finder han på argumenter til støtte for den holdning. (Desuden skader det jo ikke karrieremulighederne at demonstrere politisk korrekthed).

Men hans argumenter er og bliver uholdbare.

Behov skaber måske rettigheder i en sluttet kreds, såsom en familie eller til nød en lille, etnisk homogen nation. Men på verdensplan er tanken selvmorderisk.

Påstand: Danmark er ikke tilpasset til det store antal muslimer.

Kort svar: HELT RIGTIGT. Og det skulle vi gerne blive ved med at være.

Uddybende svar: Udtalelsen stammer fra FN’s generaleskretær Kofi Annan 25 FEB 2006. Danmark her nu på meget kort tid modtaget et stort antal muslimer, og det er Danmark ganske rigtigt ikke tilpasset til (NB: Kofi Annan talte dog mere generelt, ikke specielt om Danmark).

Spørgsmål: Er det ikke for sent at gribe ind?

Kort svar: Nej, det er det faktisk ikke. Men måske er det politisk umuligt at gøre det eneste fornuftige, som er at hjemsende (repatriere) en stor del af de utilpasselige indvandrere.

Uddybende svar: Lande som Island, Finland og Japan har forstået hvorfor de har grænser. Det er for at beskytte landets folk mod bl.a. folkevandringer. Det kan altså lade sig gøre. Rent bortset fra at vi kun på meget kort sigt afhjælper elendigheden i den muslimske del af verden ved at acceptere masseindvandringen. Accepterer vi nemlig den, vil Danmark i løbet af få generationer være en del af Maghreb-området (Nordafrika), med samme nød, elendighed og overbefolkning som i dag findes her.

Den eneste brugbare løsning er derfor (stort set) lukkede grænser, som tvinger de pågældende lande  til selv at få styr på befolkningstallet. En rimelig tilværelse for alle jordens folk kan meget vel forudsætte en reduktion af antallet af mennesker på denne begrænsede klode – i alt fald ikke en fortsat stigning.

En måde at gennemføre det på er at aftrappe u-landsbistanden til nul i løbet af en kort årrække. Den gør måske gavn enkelte steder, men den gør stor skade andre steder. Det sparede beløb kunne bruges til at give utilpasselige indvandrere et tilbud, de ikke kan afslå, om tilskud til bosættelse i deres hjemlande.

Det drejer sig om et beløb af størrelsesordenen 12 milliarder kroner årligt.  Der kan gøres meget godt med de penge!

Det vil være godt for de fremmede, der ikke bryder sig om os og vores måde at at være på; godt for deres hjemlande, som får nogle velbeslåede borgere hjem med nye erfaringer og godt for de tredjeverdenslande, som slipper for vores velmente, men i mange tilfælde dybt skadelige u-landshjælp.

(Ulandshjælpen er dybt skadelig, fordi den forvrænger lokale markeder og   i mange tilfælde går i de forkerte lommer og styrker undertrykkende regimer. Men – indrømmet – der vil også være tabere ved dette forslag. Alle de velmenende mennesker, som bruger deres liv på at rejse ned og “være god ved negrene i de varme lande”. De må finde mere nyttig beskæftigelse)

———————————————————————————–

SIAD “Katekismus”   5. afsnit

FJ påstande/spørgsmål   I

– Påstand: Vi skal skelne mellem indvandrere, flygtninge og asylsøgere.

– Påstand: Vi bør tilstræbe et “farverigt fællesskab”

– Påstand: Du skal elske din næste.

– Påstand: Indvandringsmodstanderne er racister/fremmedhadere osv.

– Spørgsmål: Er I da slet ikke racister og fremmedhadere?

– Spørgsmål: Hvorfor siger man så at I er det?

Påstand: Vi skal skelne mellem indvandrere, flygtninge og asylsøgere.

Kort svar: Nej, det er ét fedt. Alle tre grupper bidrager til islamiseringen.

Uddybende svar: I praksis er langt de fleste (økonomiske) indvandrere, uanset hvilken metode, de bruger, for at få fodfæste i Danmark.  Selvfølgelig taler vi her  ikke om velkvalificerede fremmede, som kommer her for at arbejde indenfor ét eller andet speciale.

Påstand: Vi bør tilstræbe et “farverigt fællesskab”

Kort svar: Det er uhyggeligt og livsfarligt sludder.

Uddybende svar: Et liv uden forskelle er ikke værd at leve. Men store grupper af  meget forskellige mennesker fra meget forskellige kulturer trives ikke godt sammen i samme landområde. Bortset fra at dette land nu engang er vort, og med “vort” mener vi danskernes. Jeg vil selvfølgelig gerne lade andre folk have helt den samme ret – til deres eget land, men ikke til vort. Men en afbalanceret ind- og udvandring er da helt ok. F.eks. ca. lige så mange somalier til Danmark som danskere til Somalila.

Kulturforskellene mellem f.eks. danskere og somalier og mange andre muslimer er så store, at der ikke er reel mulighed for at disse fremmede kan indgå som et naturligt folkeelement indenfor de nærmeste mange århundreder. Tværtimod må det forventes at fremmedinvasionen inden midten af dette århundrede vil forårsage alvorlige indre uroligheder i stil med hvad vi kender fra bl.a. Balkan, Libanon og Shri Lanka. Vel at mærke ikke alene mellem den danske restbefolkning og de fremmede, men mindst lige så meget de etnisk/kulturelt meget forskellige fremmede folkegrupper indbyrdes.

Påstand: Du skal elske din næste

Kort svar: Dette bibelord er blevet misforstået og endda vendt på hovedet.

Uddybende svar: Man kan ikke kommanderes til at elske. I bibelsk betydning betyder “elske” noget i retning af at “tage vare på”. Der ligger intet følelsesmæssigt i det. Den latinske tekst lyder:”Diliges proximum tuum”. Diliges(af diligo) kan oversættes ved  “respekt” or “tage vare på” eller “vurdere højt”. Der er intet følelsesmæssigt involveret. Hvad angår spørgsmålet “hvem er næsten?” brugte Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Tag og læs den! Jesus spurgte sine tilhørere “hvem var den mands næste, som faldt blandt røvere?” Det eneste mulige svar er at samaritaneren var den overfaldne mands næste, ikke omvendt!

At tage vare på (“elske”) næsten er en personlig pligt. Den kan ikke overdrages til staten og skattevæsenet.

Påstand: Indvandringsmodstanderne er racister/fremmedhadere osv.

Kort svar: Det er kort og godt ondsindet bagtalelse og udenomssnak.

Uddybende svar: Vore personlige holdninger kommer ikke sagen ved! Spørgsmålet er om vore påstande er sande eller falske. Spørgsmålet er om vort land er blevet mål for en folkevandring fra den tredje verden, og om danskerne, deres børn og børnebørn kan være tjent med det.

De, der drager vore personlige motiver ind i debatten afslører sig selv. De, der råber “racist” eller “fremmedhader”, tør eller kan ikke argumentere sagligt, for sagligt står de uhyggeligt svagt. Derfor argumenterer de ad hominem (“til manden”); det er et gammelt retorisk trick at knokle modstanderen ned med personlig mistænkeliggørelse i stedet for at “gå efter bolden” eller sagen, for den kan de ikke røre. Hvorfor vil/tør man ikke argumentere på fakta? Fordi man ikke kan. M.a.o. fordi man har uret. I stedet mistænkeliggør man ganske almindelige danskeres motiver og holdninger.

Personligt nærer vi intet had mod de fremmede. Tværtimod. Vi forstår udmærket at de foretrækker at leve i det danske stats-forsørgelsessystem fremfor at skulle klare sig selv og  leve fra hånden og i munden i et fattigt u-land. Men Danmark kan nu en gang ikke holde til den trafik.

Spørgsmål: Er I da slet ikke racister og fremmedhadere?

Kort svar: Selvfølgelig ikke. Man behøver ikke at være nogen af delene for at arbejde for at Danmark forbliver danskernes land!

Uddybende svar: Man bør præcisere betydningen af de ord, man bruger. Den normale definition på en racist er en person, der mener at nogle menneskeracer (som regel racistens egen) er andre overlegne, og at dette giver ham/hende ret til at udnytte/undertrykke andre – og altså “laverestående” – racer. Den holdning deler vi ikke.

En “fremmedhader” (en xenofob) må vel være en person, der nærer had til fremmede. Men vi nærer skam intet had mod de fremmede. Heller ikke mod islamisterne. Vi forstår udmærket deres motiver til at gøre som de gør.

Altså er vi hverken racister eller fremmedhadere.

Man behøver ikke at hade en gæst, selv om man siger til ham at nu må han altså godt gå!

Spørgsmål: Hvorfor siger man så at I er det?

Kort svar: Profeter er altid ubekvemme. De kanøfles med alle midler. Og midlerne bliver jo mere brutale, jo mere det viser sig at de har ret.

Uddybende svar: Det spørgsmål er let at besvare, takket være Biblen. Her er der mange eksempler på at profeter er blevet forfulgt eller endda dræbt.

Det kan ikke være anderledes. for profeter siger nødvendigvis noget, magthaverne ikke bryder sig om at høre. Ellers havde de jo ikke været profeter. Den eneste profet, der ikke følger dette mønster er Muhammed. Han blev måske nok chikaneret en smule de første år i Mekka, men ellers var det ham, der stod for forfølgelsen af dem, der ikke troede på, hvad han sagde.

Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om Muhammed overhovedet med rette kan kaldes en profet, men det må blive muslimernes problem.

————————————————————————-

SIAD “Katekismus”   6. afsnit

FJ påstande/spørgsmål   II

– Påstand: Vi har et ansvar

– Påstand: Nationalisme er farlig!

– Påstand: Fremmedfrygt skyldes uvidenhed.

– Påstand: Venstrefløjen og højrefløjen er lige gode om at skabe en hadsk debat!

– Påstand: Langt størstedelen af muslimerne er pæne og fredelige mennesker.

– Påstand: Det er terrorismen, vi skal bekæmpe, ikke islam

– Påstand: “Vi skal da overholde internationale konventioner”.

Påstand: “Vi har et ansvar”

Kort svar: Nå, hvordan har vi dog pådraget os det? Hvem er “vi” forresten?

Uddybende svar: Har “vi” (hvem er “vi” forresten) ansvar for at tamilerne vil have deres egen stat på Shri Lanka? – At serberne ikke kan døje kroater og omvendt? Har “vi” ansvar for at somalier slås indbyrdes? Sikke dog noget vås! Man har ikke ansvar for noget, man ikke har indflydelse på. Den ældre dansker, der får nedskåret sin hjemmehjælp, har ikke ansvar for for overbefolkning, nød og ulykke rundt om i verden.

Man kan selvfølgelig diskutere om “vi” har et ansvar i Irak og Afghanistan, fordi “vi” jo deltager i forsøg på at fredeliggøre disse lande. Men det ansvar rækker bestemt ikke til at “vi” skal importere flokke af fanatiske islamister fra disse lande. Men det rækker selvfølgelig til at “vi” så vidt gørligt bør sikre de lokale beboere, som løber en risiko ved at hjælpe vore soldater.

Men dette betyder naturligvis ikke at vi som enkeltpersoner skal lukke øjnene for den uret, der sker i verden. Vi må bare indse at den danske stat ikke kan gøre ret meget, uden i længden at ødelægge danskernes eget land. Det kan vi beklage, men sådan er det. Hvis du og jeg vil gøre en indsats, må det være din og min sag. Det må klares af frivillige – uden statstilskud.

Men der er ganske rigtigt et ansvar at gøre gældende: Politikernes ansvar for denne tåbelige fremmedpolitik og vælgernes ansvar, fordi de alt for længe har godkendt den.

Påstand: Nationalisme er farlig!

Kort svar: Det er noget vrøvl. Fædrelandskærlighed er ikke farlig for andre end dem, der skader fædrelandet.

Uddybende svar: Det kommer an på hvad man forstår ved det ord. En defensiv nationalisme, der ikke truer andre, er en naturlig ting. Den er ikke farlig. Desuden er vi såmænd ikke særlig nationalistiske. Forfatteren til disse linjer ejer ikke engang en flagstang.

Mange forveksler nationalismen, den naturlige kærlighed til eget land og sprog, med chauvinisme. Men chauvinisme er  faktisk nationalismens modsætning. Chauvinisme er et åndeligt angrebsvåben. Islam er et grelt eksempel på (religiøs) chauvinisme, som foragter “vantro” og kalder os “urene”. Fædrelandskærlighed eller naturlig nationalisme, der respekterer alle folks ret til eget land, er et forsvarsvåben.

Nationalisme er ofte brugt som betegnelse for stræben efter frihed i betydningen national uafhængighed. Altså kan nationalisme forstås som et folks trang til at have sin egen, uafhængige stat. En sådan nationalist må med logisk nødvendighed respektere andre folks ret til også at have deres stat. Ellers vil han/hun jo kompromittere sin egen ret, og ville ikke kunne argumentere for den.

En chauvinist, derimod, hævder sin egen nations ret til at besejre og kolonisere andre.

Derfor er chauvinismen den logiske modsætning til nationalismen. Og derfor er det chauvinismen, der er farlig. ikke nationalismen. Og vi er ikke chauvinister.

Påstand: Fremmedfrygt skyldes uvidenhed

Kort svar: Tværtimod. Nogle af os har beskæftiget os med disse sager i tyve år. Og desværre har vi fået ret i vores advarsler mod masseindvandringens følger.

Uddybende svar: Den kliche hørte man meget fra halalhippierne i masseindvandringens første årti. Nu er det vist ved at gå op for folk at det ikke er os, der advarede for længe siden, der er uvidende. Det er dem selv, der er uvidende om hvad masseindvandring og islamisering betyder.

Vores fremmedfrygt skyldes at vi har sat os ind i sagerne. Det har vi gjort i modsætning til politikerne, der har været sovset ind i lovmøllen, så de ikke har haft tid og kræfter til at gøre noget effektivt ved det største problem, Danmark nogensinde har stået overfor, nemlig masseindvandring og islamisering.

Påstand: Venstrefløjen og højrefløjen er lige gode om at skabe en hadsk debat!

Kort svar: Det er en lodret, men bekvem løgn.

Uddybende svar: Det er simpelthen ikke rigtigt. Men da Den Danske Forening (som iøvrigt ikke er specielt højreorienteret, bare velorienteret) lagde ud med forslag om en grundig undersøgelse af masseindvandringens følger for landet blev den mødt med byger af skældsord, foruden bølleoptøjer og trusler. Formandens bil blev smadret. Han var iøvrigt gammel gestapofange.

Siden er modstanderne af masseindvandringen talrige gange blevet tilsvinet på det groveste, både i dagspressen og på TV. Hertil kommer voldelige overfald og mordforsøg.  Danske domstole er forholdsvis hæderlige og uafhængige, så vi har naturligvis stort set vundet de injuriesager, vi har anlagt, for vi er hverken racister, nazister eller specielt højreorienterede. Vi er såmænd blot danskere, der vil forsvare vort land og bevare det for det danske folk.

Påstand: Langt størstedelen af muslimerne er pæne og fredelige mennesker.

Kort svar: Vi har aldrig påstået andet. Men alt for mange er det ikke. Derfor kan vi ikke bare sove videre.

Uddybende svar: Utvivlsomt. Men der er desværre også en ganske stor del, der ikke er det. Så vi kan ikke ignorere problemet. Og vi må ikke overse at selv de pæne og fredelige – måske endda de fleste – ved deres tavshed yder moralsk støtte til de rabiate.

Og de bereder vejen for videre islamisering. Som det er blevet sagt: “Den rabiate islamist skærer halsen over på dig, mens den pæne og moderate holder dine hænder og fødder”.

Påstand:  Det er terrorismen, vi skal bekæmpe, ikke islam.

Kort svar: Dette er begrebsforvirring. Terrorisme er en kampform, et våben. Den, der der kæmper, dvs. bruger våben, er fjenden, der skal bekæmpes. Og det er (hovedsagelig) muslimerne. Den såkaldte krig mod terrorismen er derfor en krig mod islam.

Uddybende svar: Citater fra artikel af Martel Sobieskey i FEM-I-TOLV:

At kende og forstå sin fjende og tydeligt identificere fjenden er første læresætning i krigsførelse. Vores ledere og eksperter har svigtet deres pligt til at identificere fjenden.

De bliver ved med at kalde fjenden “terrorisme”. Terrorisme er ikke fjenden. Fjenden er islam.

Hvis nogen f.eks. kaster rådne æg efter dig, så er det ikke de “rådne æg”, men den “person”, der kaster æggene, der er fjenden.

Tag for eksempel Dr. Angel Rabasa og hans kolleger på det særdeles anerkendte ’Rand Corporation’. Han erklærer:

“I Den Globale Krig mod Terrorisme står USA over for en meget anderledes type fjende:

skyggeagtige ikke-stats aktører, der ikke er påvirkelige af traditionelle afskrækkelsesmidler …Det er uklart, hvilke mål, hvis nogen, USA kunne udsætte for risiko for at forhindre angreb.”

Forkert! Endnu engang, fjenden er ikke terrorisme. Rabasa beviser sin ubehjælpsomhed ved at nævne den “Globale Krig mod Terrorisme”, hvilket betyder, at han ikke kan skelne mellem et råddent æg og den person, der har kastet det.

Ved at nægte at identificere fjenden som islam har Angel Rabasa og Rand Corporation samtidig slugt det islamiske bedrags madding, der består i en strategi kaldet “Opbygning af Moderate Muslimske Netværker.”

Det betyder, at de intetanende bliver jihadist-propagandister ved at fremme islams primære metode til at besejre os, som er: moderate muslimers udnyttelse af infiltration og bedrag.

Sandt nok, moderate muslimer er ikke selvmordsbombere, men de har skabt om muligt større skade ved at manipulere vores overordentligt liberale lovgivning og vores naivitet.

Det er derfor, det er så skrækkeligt forkert at kalde terrorisme fjenden, fordi derved ignoreres komplet den skade, der bliver forøvet af islams fredelige indtrængere, de såkaldte moderate muslimer.

Tillad mig at opstille de følgende to kriterier til bestemmelse af en eksperts kompetence:

For det første: Enhver, der kalder fjenden terrorisme og ikke religionen islam er inkompetent og burde fyres fra sit job. For det andet: Enhver, der kalder islam en fredens religion er inkompetent eller en åbenlys fjendepropagandist eller dårligt informeret om islamisk religiøs betingning.

Påstand: “Vi skal da overholde internationale konventioner”

Kort svar: Kun indtil de er genforhandlet og evt. opsagt.

Uddybende svar: Kun så længe, vi selv vil. Konventioner er menneskeværk. De kan og bør revideres, hvis det viser sig umuligt eller livsfarligt at overholde dem. Som suverænt land kan Danmark til enhver tid opsige konventioner. – Hvorfor har Danmark forresten nægtet at undertegne en konvention, der netop tillader at sende fremmede hjem? Hvad er det, der foregår bag vores ryg?

“Juridisk ser er der ingen forpligtelse, og det punkterer én af de endeløse myter om, at vi i Danmark er bundet på hænder og fødder. Vi mangler en meget klar markering i samfundet af, at vi ikke er bundet af internationale konventioner længere end vi selv vil.” (Dr. jur. Hjalte Rasmussen, professor i EU-ret ved Kbh.Univ. Desværre mangler nærmere kildedata).

Desuden er langt de fleste flygtninge fattigdomsflygtninge.

Andreas Kamm (Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp) siger det lige ud: “Jeg er ikke så naiv at jeg tror vi kan skrue tiden tilbage og tale om at åbne grænserne. 70 pct. af asylansøgerne i Danmark er jo ikke forfulgte. De prøver at gå ad asylruten, og det er der forståelige grunde til. De vil jo gerne forbedre deres tilværelse.” (WA 09/05/03).

Den tidligere højkommisær for flygtninge, Thorvald Stoltenberg satte procentdelen af fattigdomsflygtninge langt højere end Kamm. Han var højt oppe i 90’erne.

Fremmede kan ikke og bør ikke kunne få asyl i Danmark på grund af fattigdom. Men det får de. Og det kan lille Danmark selvfølgelig ikke holde til i det lange løb.

———————————————————————————-

SIAD “Katekismus”   7. afsnit

FJ påstande/spørgsmål   III

– Påstand: Vi har altid modtaget indvandrere uden problemer.

– Påstand: Vi er selv indvandrere.

– Påstand: Danmark er blevet multi-etnisk. Det må vi leve med.

– Påstand: I sætter skel mellem “dem” og “os”.

– Påstand: Vi skal vise tolerance.

– Påstand: Muslimer har krav på mindretalshensyn.

Påstand: “Vi har altid modtaget indvandrere uden problemer.”

Kort svar: Nej, det har vi faktisk ikke, eller i alt fald kun ganske få.

Uddybende svar: Er det de få tusind jøder, der er sivet ind gennem et par århundreder, du tænker på? – Eller er det de 5000 polske roepiger over et par årtier i begyndelsen af 1900-tallet, eller er det et par hundrede kartoffeltyskere, eller den håndfuld hollandske bondefamilier, der kom til Amager i 1600-tallet, du tænker på? Eller de “halvtredje hundrede” hugenotter, der fandt vej til Danmark?  For mere er der ikke tale om før masseindvandringen begyndte. Faktisk kom der – siden man begyndte at føre kirkebøger – vel et sted mellem 50 og 100 fremmede til landet om året.

Desuden var alle disse tidligere indvandrere indstillet på at følge dansk sæd og skik og de var selvforsørgende. Med undtagelse af jøderne var de kristne, og jøder holder normalt en lav profil og prøver bestemt ikke at pådutte andre deres tro – tværtimod!

Men de hundredtusinder af muslimer, der er kommer indenfor de seneste par årtier, er IKKE indstillet på at følge dansk sæd og skik. I alt fald kun så længe, de endnu ikke har magt til at ændre dansk sæd og skik. Alt for få af dem er selvforsørgende, og deres religion er aggressivt missionerende. Som bekendt angriber de kristne  og deres kirker, hvor de kan komme afsted med det ude i verden. Og de kræver deres barbariske sharia-lov gennemført!

Påstand: “Vi er selv indvandrere”

Kort svar: Sikke dog noget forrygende sludder. Men det hører vi da heldigvis ikke så meget mere.

Uddybende svar: Påstanden blev brugt til at sprede begrebsforvirring i masseindvandringens første årti. Gør du det med vilje, eller er du virkelig så uvidende? Har du slet ikke rede på de begreber, du slår om dig med? Hvad er en indvandrer i denne sammenhæng? Det er en person, der overskrider en landegrænse med henblik på fast bosættelse. Danskerne, har beboet dette område siden sidste istid for omkring 16.000 år siden, da istidsjægerne fulgte renflokkene nordpå. Da var der ingen landegrænser, og følgelig ingen indvandrere.

Påstand: “Danmark er blevet multi-etnisk. Det må vi leve med.”

Kort svar: Det kommer an på hvad man forstår ved de ord. Et længere svar er nødvendigt.

Uddybende svar: Måske må vi leve med det, måske ikke. Hvis islamiseringen fortsætter, vil danskerne være et  undertrykt mindretal inden dette århundrede er rundet ud. Så er Danmark faktisk ikke længere så multietnisk endda. Men måske vil landet være delt  mellem stridende muslimske klaner og sekter.

Hvis vi på den anden side får stoppet islamiseringen (og det er unægtelig et meget stort “hvis”), så kan det da godt være at vi kan og skal leve med flere ligeberettigede etniciteter. Det bliver umådelig svært, og det bliver et helt andet samfund end vi kender i dag. Det bliver temmelig sikkert ikke noget, vi ville bryde os om at efterlade til vore efterkommere.

Lad os håbe at de fleste fremmede vælger at rejse hjem, når de opdager at dette samfund ikke bliver islamisk og ikke vil tillade den barbariske islamiske forkyndelse i moskeer på dansk jord. SIAD vil gerne tilskynde og opmunre dem til det – at rejse hjem, altså!

Påstand: “I sætter skel mellem “dem” og “os””

Kort svar: Selvfølgelig. Det er sådan man bruger sproget. Ellers kunne vi jo slet ikke tale sammen.

Uddybende svar: Sproget afspejler virkeligheden. Der er nu engang forskel på folk. Der er “dem”, der har andre skikke, andet sprog, andet udseende end “os”. Det siger sig selv at “de” ikke nødvendigvis er værre eller bedre mennesker end “os”, men hvis vi ikke må bruge disse to små ord, kan vi slet ikke snakke om problemerne.

Påstand: “Vi skal vise tolerance.”

Kort svar: Nul tolerance overfor intolerante!

Uddybende svar: “Tolerance” betyder tålsomhed. Tålsomhed har en naturlig grænse. Vi bør tåle – dvs. finde os i – hvordan folk handler indenfor deres egne fire vægge. De betyder ikke at betyde at vi behøver at lide det. Det betyder heller ikke at vi absolut skal synes, at det, de gør, er særlig godt. Vi har ret til at mene at islam er en verdensomfattende historisk katastrofe for menneskeheden, og vi har ret til at sige dette højt og tydeligt. Til gengæld må vi så finde os i at andre mener og siger noget andet, for eksempel at de kalder os for “vantro”. Men vi skal naturligvis aldrig finde os i at disse andre prøver at tiltage sig magt til at bestemme hvordan vi skal opføre os.

Det princip kan godt udstrækkes til at gælde for hele nationen.  Hvis nogle muhamedanere vil forbyde at billeder af Muhammed vises i deres land, så dem om det. Men hvis et dansk dagblad viser billeder, der skal forestille Muhammed, så skal vi sør’me ikke finde os i at de forulemper os af den grund!

Påstand: “Muslimer har krav på mindretalshensyn.”

Kort svar: Vrøvl. De er kommet frivilligt til vores land og kan rejse igen, hvis de ikke bryder sig om det.

Uddybende svar: Der er mellem 1,2 og 1,5 milliarder muslimer i verden. Det kan man da kalde et mindretal, der vil noget! I andre sammenhænge praler de ellers af deres store antal og slår på hvor stærke og truende, de er.

Men bortset fra det latterlige i at kalde muslimerne for et forfulgt mindretal, så har fremmede, i og med at de frivilligt kommer til et land, accepteret dette lands normer. De har ikke krav på at der tages særlige hensyn til dem. De skylder tværtimod at stikke piben ind og tage hensyn til deres værtsfolk.

Folk, der er tvunget til at være mindretal indenfor et andet, dominerende folks grænser er i en helt anden situation. Her er baggrunden som regel en historisk uret, såsom indslæbning af slaver (f.eks. i USA) eller erobring af det oprindelige folks land (USA, Australlien, Sverige (samerne)). Her er flertallet moralsk forpligtet til at tage særlige hensyn til mindretallet.

Den europæiske menneskerettighedskonvention anerkender derfor heller ikke indvandrere og flygtninge som nationale mindretal. Den bygger på en erklæring fra Europarådet, ifølge hvilken nationale mindretal er skabt af “historiske omvæltninger i Europa”, altså nye grænsedragninger, massefordrivelser etc. Ingen er nationale mindretal (dvs. mindretal med krav på særretigheder), fordi de rejser ind i et andet land for at slå sig ned og søge lykken. Selvfølgelig ikke!

———————————————————————————-

SIAD “Katekismus”   8. afsnit

Islamiske påstande

– Påstand: Muslimerne er et forfulgt mindretal.

– Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderrne blev det under nazismen.

– Påstand: Vi bør vise islam respekt.

– Påstand: I lider af islamofobi.

– Påstand: Islam er en fredens religion.

– Påstand: Terroristiske islamister har misforstået islam.

Påstand: Muslimerne er et forfulgt mindretal.

Kort svar: Det var pokker til mindretal! De påstår selv at der er 1,5 milliard af dem!

Uddybende svar: For det første kan man ikke mase sig ind i et fremmed land og derefter gøre krav på rettigheder som mindretal. Den slags rettigheder skylder vi det tyske mindretal i Nordslesvig, friserne  og jøderne, som har boet her meget længe. Men bestemt ikke folk som er kommet fornylig og som uindbudte gæster.

For det andet påstår muslimerne selv at de er 1,5 milliarder. Det kan man ikke kalde et mindretal!

Iøvrigt står det dem frit for at rejse, hvis de føler sig dårligt behandlet. Vi skal ikke holde på dem!

Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderne blev det under nazismen.

Kort svar: Forholdene er helt anderledes. De to ting hverken kan eller bør sammenlignes.

Uddybende svar: Påstanden er bundsjofel. Det retfærdiggør nemlig nazisternes jødeudryddelser. Hvis Jøderne i tredivernes Tyskland havde opført sig som nogle muslimske indvandrere gør i dag, er det fuldt forståeligt at nazisterne ville af med dem. Men det gjorde de ikke!

Tværtimod var mange jøder veletablerede og ikke sjældent fremtrædende borgere og akademikere, hvilket man ikke kan sige om vore muslimske “gæster”.

– jøderne har boet i Europa i små to tusind år.

– de var fordrevet fra deres land af fremmede erobrere (romerne).

– deres antal er forholdsvis lille.

– de forlanger ikke særbehandling.

– de fleste er dygtige og driftige handelsfolk, håndværkere eller

videnskabsfolk, læger og  jurister – kort sagt nyttige borgere i deres lande.

– de bedriver ikke aggressiv missionsvirksomhed – tværtimod.

– før 1948 havde de ikke deres eget land at flygte til, når de blev forfulgt.

– de danner ikke gadebander og begår ikke gaderøverier og

massevoldtægter.

– de kalder ikke vore piger for ludere.

– de bedriver ikke terrorvirksomhed.

– de begår ikke “æres”drab og slår deres døtre ihjel.

– de skamferer ikke deres småpiger

Og så blev jøderne da forresten myrdet i millionvis under nazismen. Hensigten var tydeligvis at fjerne alle jøder fra europæisk jord.

Lige omvendt forholder det sig med muslimerne:

– muslimerne har ikke boet i Europa i længere tid (bortset fra en periode (711-

1492)  på den iberiske halvø, omend de flere gange har forsøgt at erobre

Europæiske lande militært.

–  muslimerne er stort set ikke fordrevet; de kommer som fattigdomsflygtninge

for at  udnytte vores vefærdsstat.

–  de er allerede mange millioner og de bliver flere og flere i Europa.

–  de forlanger særbehandling, og vil endda have deres egen lov indført.

–  mange af dem er ikke nyttige samfundsborgere – tværtimod.

–  de bedriver missionsvirksomhed.

–  der er masser af muslimske lande, de kan rejse til.

–  de danner gadebander og nogle begår massevoldtægt og røverier.

–  de kalder vores piger for ludere.

–  kun få bedriver terrorvirksomhed, men mange flere støtter dem, om ikke

andet så  passivt, ved deres tavshed.

–  nogle af muslimerne begår faktisk æresdrab, andre skamferer deres

småpiger.

Og bortset fra den forfærdelige massakre i Srebrenica så er der os bekendt ikke foregået massemord på muslimer fornylig. Tværtimod formerer muslimerne sig  i Europa og erklærer triumferende at de vil fortrænge os via børnefødsler.

Påstand: Vi bør vise islam respekt.

Kort svar: Vel skal vi ej! Respekt er noget, man gør sig fortjent til. Det har islam og islamisterne bestemt ikke gjort, tværtimod.

Uddybende svar: Vi ser ingen grund til at nære respekt for en religion som er grundlagt af en pædofil analfabet, der tillige var ørkenrøver og lod udføre snigmord på dem, der ikke ville følge ham.  Muslimer kræver respekt (i betydningen højagtelse) for deres tro, men respekt er ikke noget, man kan kræve; den kommer af sig selv, hvis den er fortjent. Islam fortjener bestemt ikke den form for respekt.

Islam har sine farlige og latterlige sider, og de bør bestemt ikke forties. Islamisterne forsøger at presse os til at vedtage love, der forbyder angreb på islam ved at sammenligne vores velbegrundede foragt for islam med den nationalsocialistiske antisemitisme. Men de to ting har intet med hinanden at gøre. Tværtimod: jøder og kristne (måske navnlig englænderne) er ganske dygtige til at gøre grin med deres egne religiøse institutioner. (Dave Allen’s pave-sketches, Monty Pyton’s “Life of Brian”, “Jesus Christ Superstar”, Mr. Bean shows osv.osv.).

Men islamister er evindeligt humørforladte. Man forstår dem. De skal fortrænge fra bevidstheden at deres forbillede og “hellige Profet”, Muhammed – der ifølge Naser Khader levede det optimale islamiske liv – faktisk var en morderisk, pædofil analfabet. En “hellig mand”, der på Allah’s befaling begik røverier på samlebånd, foruden snigmord, massemord og folkedrab.

Det kræver unægtelig en veludviklet humoristisk sans at gøre grin med sådan et monster!

Men ordet respekt bruges også i en anden betydning, noget i retning af “omgås med varsomhed”. Det er den form for respekt, man nødvendigvis nærer overfor store og farlige dyr.  Den form for respekt nærer vi skam i allerhøjeste grad overfor islam. (Sjovt nok kalder halalhippierne den form for respekt for “islamofobi”) Men sommetider er det altså nødvendigt at demonstrere hvor stort og farligt dette dyr faktisk er, og så må vi vove pelsen.

Det betyder naturligvis ikke at vi bare skal tromle hen over muslimernes følelser. I normal menneskelig omgang udviser man en naturlig takt og undgår at tale nedsættende om den andens religion, uanset hvor tåbelig, man rent personligt mener religionen er. Men i offentlig debat er det en anden sag. Når så oven i købet denne vanvittige religion på anmassende vis forlanger særrettigheder, så både må og skal vi tage bladet fra munden. Ellers mister vi  en meget vigtigere form for respekt, nemlig SELVRESPEKTEN!

Påstand: I lider af islamofobi.

Kort svar: Vrøvl! En fobi er en sygelig, ubegrundet frygt  Vores frygt for islam er velbegrundet, og derfor ikke sygelig. Derfor kan den ikke kaldes en fobi.

Uddybende svar: En islamisk forsamling opfordrede i 2006  EU til at bekæmpe såkaldt “islamofobi” i Europa.

De kunne passende begynde med at bekæmpe årsagerne til at europæerne frygter islam. Mordtrusler, mord, terrorangreb, hylende og skrigende  bevæbnene folkemasser, der afbrænder flag og billeder af den danske statsminister, angriber ambassader, sprænger hinandens moskeer i luften osv. osv. er i alt fald ikke måden  at dæmpe frygten for islam og islamiseringen.

Det er kvindeundertykkelse, pisk, afhugning af lemmer og stening heller ikke.

“Islamofobi” findes ikke. En fobi er en sygelig, ubegrundet frygt. F.eks. pladsangst, agrofobi, edderkoppeangst, arachnofobi. Frygten for islam og bekæmpelsen af denne vanvittige totalitære religion og ideologi er hverken sygelig eller ubegrundet. Den er naturlig og nødvendig.

Altså er det vrøvl og propaganda at kalde den en fobi.

Påstand:  Islam er en fredens religion.

Kort svar: Ikke det, vi forstår ved fred. Det kan enhver se, som har øjne i hovedet.

Uddybende svar: Det er skam på en vis måde sandt. Ligesom sovjet-kommunisterne påstår de at kæmper for fredens sag. Der var bare lige den hage ved det, at verden først kunne blive fredelig når hele verden var kommunistisk, derfor var væbnet kamp for kommunismens udbredelse i virkeligheden kamp for freden.

På samme måde hævder muslimerne at verden først kan blive fredelig, når alle er muslimer. Indtil da er de “vantro’s” verden i “Sværdets hus”, og islams sværd er da også klar til at udbrede “freden”.

Men  sunni-muslimer betragter shiah-muslimer som frafaldne og vice versa, og pakistanske muslimer betragter de muslimer, der forblev boende i Indien, som frafaldne osv. Og frafaldne er fredløse og må gerne slås ihjel.  Derfor kan vi med sikkerhed sige, at selv om hele verden blev islamisk, vil der ikke blive fred. Den skal blive islamisk på den rigtige måde, og der er åbenbart mange rigtige måder.

Iøvrigt kan man skam godt finde skriftsteder i Koranen til at begrunde påstanden om “fredens religion”. Man kan også finde skriftsteder, der begrunder og retfærdigør overgreb, mord or terrohandlinger.

Og det er der så nogen, der gør.

Påstand: Terroristiske islamister har misforstået islam.

Kort svar: Vrøvl og propaganda.

Uddybende svar: Som sagt ovenfor  kan man skam godt finde skriftsteder i Koranen til at begrunde påstanden om “fredens religion”. Man kan også finde skriftsteder, der begrunder og retfærdiggør overgreb, mord or terrohandlinger.

Hvem har ret? Muslimen, der lægger vægt på de fredelige dele, eller islamisten, der lægger vægt på de krigeriske? Det har de begge, eller ingen af dem.  Der findes ingen islamisk “pave”, som overordnet dikterer hvad der er den rette tolkning, men der er mange forskellige tolkninger – både fredelige og militant krigeriske.  Hvorom alting er, står profeten selv som det store forbillede, og han var en afskyelig, pædofil  massemorder og krigsherre. Så det er bestemt ikke berettiget at påstå at terroristiske islamister har misforstået profeten. Tværtimod.

Men det er politisk korrekt at påstå det.

Iøvrigt er påstanden dybt uinteressant. Det er os da fuldkommen ligegyldigt om terroristerne kalder sig muslimer eller noget helt andet. Det bliver de ikke mindre terrorister af. Det er en kendsgerning at de allerfleste terrorister stammer fra muslimske miljøer og har mødtes i moskeer og kalder sig selv rettroende muslimer. Det kommer ikke os  anstændige “vantro” ved om nogle muslimer siger at de ikke synes at nogle andre muslimer ikke har forstået Koranen rigtigt.

—————————————————————-

SIAD “Katekismus”  9. afsnit

Udenfor kategorierne

– Spørgsmål: Hvordan kan normale mennesker dog tro på alt det vås, der står i Koranen?

Kort svar: Hjernevask gennem barndom og ungdom.

Uddybende svar: Islam kommer som bekendt fra Arabien. Mange blev i begyndelsen simpelthen terroriseret til at udsige trosbekendelsen: “Der er kun én gud, og Muhammed er hans profet.” (La ila illa Allah wa Muhammad rasul Allah). Har man én gang fremsagt denne trosbekendelse i vidners nærvær er der ingen vej tilbage. Man er og bliver muslim fra da af, og der er dødsstraf for trosfrafald. Éns børn bliver automatisk muslimer.

Vi kan aldrig rigtig fatte at mange muslimer faktisk tror på hvad deres religion fortæller dem, og at de handler derefter.

En moderne vesterlænding forstår det ikke. Men forestil dig at du fra ganske lille har set din far, familiens højt respekterede (og måske også frygtede) overhoved bøje sig i støvet for Allah fem gange om dagen. Hver fredag har du været med ham i moskeen. Her har du set det samme – måske sammen med et par onkler og din bedstefar. Selv har du presset panden mod stengulvet i bøn fem gange i døgnet siden du var fem år gammel.

Dertil kommer at du altid har fået at vide at du som muslim står højere end de “vantro”. At de “vantro” er urene og  bestemt til at brænde i helvede, medens du er ren og sikker på en plads i paradis, hvis du vel at mærke følger Koranens bud.

Islam er blevet styringsprogrammet i dit liv!

Forstil dig at 95 pct. af befolkningen i dit land er vokset op på den måde. 50 pct. af befolkningen er under 30 år gamle og uden fremtidsudsigter indenfor landets egne grænser. I bliver over en million flere hvert år.

Islam har svar på alle spørgsmål. Islam er en totalløsning for dit liv. Det er meget bekvemt og betryggende, og det gør islam tiltrækkende for en del forvirrede unge danske. Vel mest unge, som tidligere måske var blevet tiltrukket af andre total-løsninger, såsom nationalsocialismen i 1930’erne, i 1960’erne og senere af marxismen.

Men menneskesindet rummer gåder, som ingen fiks og færdig forklaring kan belyse. Hvordan en dansk uddannet læge i ramme alvor kan påstå at masterkopien af Koranen findes i Himlen og at hvert komma i dette selvmodsigende, mærkelige makværk står urokkeligt som Guds ord …. det overstiger i alt fald vore forklaringsevner.  Men på den anden side, man finder jo også kristne, der påstår at jorden er flad, og at Gud skabte verden  år 4004 f.Kr. Det tror de fleste i den jødisk-kristne-muslimske kulturkreds vist endda stadig på, når det kommer til stykket.

“Don’t underestimate the force of human stupidity”, som Robert A. Heinlein skrev.

3 comments

 1. zehra

  Allah har skabt alt! menneskene jorden himlen paradis helvedet osv! Jorden er rund!

  På dommedagen genopstår alle fra sin grav også dyrene!

  Hvor tror du du kommer fra syge menneske! Homoseksualitet er en psykisk sygdom det er beskidt!

  Det der ser rigtigt ud er forkert og det der ser forkert ud er rigtitgt!

  Åben din lukkede sind!

  Ja alle har øjne, men mange går rundt og er blinde samt døve!

  Hvem er du?

 2. zehra

  Du er godt nok sygelig langt ude med din latterlige udtalelser om islam her!
  Nægternes plads er helvedets beboere!

  Kristendommen altså biblen er lavet om og de tror på treenigheden hvilket er sygeligt og forkert tro!

  Kig på hvad der står i biblen før du snakker om vores hellige koran, hvilket er Allahs ord og vilje den sandfærdige tro som er hævet over alle andre!

  I din bibel står der f.eks. Stening af dem der begår utroskab!
  Spis ikke svinekød!
  Tage tørklæde på!
  jeg kan blive ved!

  Enten er du ateist altså uden tro eller os er du virkelig dum og uvidende!
  80% af koranen er allerede bekræftet som Allahs sandfærdige ord! de mangler kun de sidte 20% og det er videnskæbsmænd som har konstateret dette! Hvorfor tror du der er så mange der konvereter til islam?

  Man er netop dum hvis ikke man tror på det!

 3. Pingback: Hvem er SIAD? | Stop islamiseringen af Danmark

Kommentér her

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s