Category: Aktioner

Vellykket demonstration i Haderslev

Dagen oprandt for vores demonstration Beskyt den danske grænse – nej til lempelse af grænsekontrollen.

Med strålende solskin over det sønderjyske, mødtes vi ved Domkirken i Haderslev som var og er arnested for væmmeligboere i Haderslev Domsogn. De har også en biskop, der har samlet underskrifter ind blandt sine præster og provster for oprettelsen af en moske i Haderslev.

60 havde tilmeldt sig men kun 47 dukkede op, friske og klar med godt humør til en fantastisk demonstration.
Vi ventede på gågaden foran Domkirken på nogen som var lidt forsinkede.

Bagmandsgruppen til de autonome voldsmænd i Haderslev, Enhedslistens gruppe, under ledelse af Svend Brandt.

Enhedslistens byrådsgruppe var mødt op for at genere os sammen med nogle få forkølede tilhængere. En sørgelig forsamling i forvaskede sweaters og udtrådte mao-sko. De fleste af dem så ud til at have båret det tøj siden konfirmationsalderen, da de tydeligt var helt ude af trit med hvad nutidsmennesker har på. Det var kun de aldersstegne medlemmer der stod der, resten havde taget den sorte skimaske på og ventede på os ude på ruten.

Også en stor gruppe muslimske kvinder indsvøbt i islams sejrsfane – tørklædet – stod oppe på reposen med Domkirken som støtte i baggrunden. De råbte som sædvanlig op og flere af kvinderne tog hårdhændet deres unge poder omkring maven og slæbte dem hen foran og råbte “hvad er det for et sprog I har når der er børn i nærheden.” Anders Gravers svarede tilbage, at muslimer har en tendens til altid at starte først for derefter hurtigt at indtage offerrollen og slæbe deres børn frem i front, ganske som de gør på Vestbredden.
Det gør de altså også i Haderslev, selvom der ikke var bevæbnede israelske soldater tilstede, men kun en fredelig SIAD demonstration, der vil stå op for danskernes ret til at have en sikker grænse, der kan beskytte dem mod vold og terror udefra.

Efter en del råberi fra væmmeligboere, utilpassede muslimer samt utilpassede Enhedslistefolk som demonstrationsdeltagerne mødte med ophøjet ro, satte vi demonstrationen igang mod Nørregade, som var valgt, fordi den bliver terroriseret af muslimske bander.
Vi mødte ikke så mange muslimer igennem Nørregade, kun et par unge muslimske stabajdser med hængebukser og kasket, der sagde på deres cirkussprog “I håre nu nå I er månge nok, I ikke så håre nå I er alene, kartofler!
Det var en latterlig udtalelse når det som regel er omvendt, så vi grinede voldsomt af dem.

Samtidig var en gruppe muslimske mænd hidset voldsomt op oppe i et vindue, hvor de ligesom en kødrand fyldte hele vinduet og savlen og fråderne løb ud af munden på dem, mens de råbte “I skal slåes ihjel, racister!”
Vi var mere bekymrede for at staklerne skulle falde ud af vinduet, det så temmelig halsbrækkende ud.

Vi fortsatte ned ad Nørregade, hvor flere danskere inde fra butikkerne gav os tommelfinger op, så der er da stadig nogle modstandslommer i en temmelig besat gade.

Nogle filipensbefængte tyndarmede og tyndbenede sortklædte personer prøvede flere gange at komme i nærheden af vores march, men de blev taget i nakken af et veloplagt Syd-og Sønderjyllands politi og gelejdet væk. De nåede på intet tidspunkt at genere demonstrationen.

Velankommet til demonstrationspladsen ved Gammelting forsøgte de autonome deres gammelkendte teknik med i små grupper at nærme sig demonstrationen fra flere sider, for at kaste ting på os, men igen tog det veloplagte politi sig grundigt af dem, arresterede dem og kørte dem væk.

Anders Gravers talte og snakkede om vigtigheden af grænsekontrollen og at regeringen i løbet af midt juni vil nedlægge grænsekontrollen, på trods af at Inger Støjberg har snakket om, at det kan tage ½ år før man vil efterkomme EU’s krav.
Han tog udgangspunkt i Kaj Munks digt: “Hvor er dit fædreland?” fra 1941:

Du siger, dit fædreland findes der,
hvor prisen for flæsk er fin.
Forstår sig! Hvad er vel mere værd
på Jorden end flæsk for svin?

Det sammenlignede Anders Gravers med nutidens globalister og politikere. Deres fædreland var ikke i Berlin, hvor flæskepriserne gik op og op i 1941, men i Danmark hvor globalisternes indtægt stiger og stiger fordi de indfører udenlandsk arbejdskraft eller flytter arbejdet ud, hvor det bliver lavet billigere.
Selv på de tilløbende muslimer passer det fint, deres fædreland er også hvor de kan tjene flest penge uden at lave noget, i dette tilfælde på danskernes bekostning.

Anders Gravers bragte også en hilsen fra Chetnik bevægelsen i Serbien, som nu er en del af SIOE samarbejdet. Der blev talt om udveksling mellem vores organisationer, så man kunne få erfaringer rent poltisk og i at forsvare sit land mod den islamiske bærme.

Han kom også ind på vigtigheden af nu at få begravet stridsøkserne mellem de forskellige danske modstandsgrupper og få et reelt samarbejde igen.

SIAD vil nu også deltage i beskyttelsen af danskerne, så der bliver oprettet regionsafdelinger i SIAD der igennem flere workshops vil gøre medlemmerne i stand til at klare de opgaver, som en mørk fremtid måske kræver af os.

Der blev knyttet gode kontakter og givet hånd på loyalitet i de forskellige regionsafdelinger og at de vil arbejde på at række hånden ud til andre grupperinger, sådan at vi kan samles til en fælles modstand.
Der blev lagt op til et frihedsråd, hvor de forskellige grupperinger kan sidde.

Dagen sluttede med, at et medlem, som ikke kunne deltage, havde doneret et beløb til kaffe og te. Det indtog vi med stor fornøjelse på Kagehuset. Der havde vi også 1. parket til at politiet stadig kørte væk med filipenshovederne i sorte fascist-uniformer.

Alt i alt en mindeværdig og meget vigtig dag.
Anders Gravers sender en stor hilsen til de modige modstandsfolk, der dukkede op.

VIGTIG INFO ang. DEMO i HADERSLEV PÅ LØRDAG

Vi har endelig fået de sidste tilladelser på plads fra politi og kommune. Det viste sig, at kommunen havde forlagt vores ansøgning. Ikke at det betød noget, for Gravene d. 6. maj var allerede siden januar udlejet til en haveforening. Om forlægningen så skyldes en væmmeligbo vides ikke, men er også nu ligegyldigt.

Vores demonstrations mødested bliver nu DOMKIRKEN I HADERSLEV og derfra bevæger vi os fra Nørregade ned til den endelige demonstrationsplads, Gammelting ved politistationen.

Vi ses ved Domkirken i Haderslev på lørdag d. 6. maj kl. 13 !

PRINT FLYER UD TIL DEMONSTRATIONEN I HADERSLEV OG SÆT OP SOM PLAKATER ELLER TIL ALM. UDDELING

https://siaddk.files.wordpress.com/2017/04/haderslev_demo_beskytgraensen060517.pdf

Et par aktivist-tricks:

1) Få fat i et større syltetøjsglas, bor et hul i låget hvor man kan sætte sin pensel igennem. Fyld glasset med tapetklister. Nu kan man sætte låget på, stoppe glasset i inderlommen og hurtigt være klar til at pensle indbydelsen op på “lovlige” steder.

2) Har hørt at nogle aktivister bruger følgende frække trick: De siger de tager hundrede gratis-aviser med hen i bilen, eller et sted hvor man uforstyrret kan komme invitationerne ind i aviserne og derefter tilbageleverer de nu berigede aviser til avisholderen.
Men det må vi selvfølgelig ikke…

Læs om demostrationen her:
https://siaddk.wordpress.com/2017/04/06/beskyt-den-danske-graense-nej-til-lempelse-af-graensekontrol/

SÅ MOBILISERER VI TIL GRÆNSEKONTROL, NÅR REGERINGEN IKKE VIL.

graensekontrol_coverbilledeTil juni stopper regeringen grænsekontrollen, så må borgerne passe på deres land, når forræder-regeringen ikke vil.

Samtidig har de holdt skjult for dig, at næsten 6 millioner migranter er på vej til Europa her i 2017. Læs her

Gå ind på denne facebook-side: SÅ MOBILISERER VI TIL GRÆNSEKONTROL, NÅR REGERINGEN IKKE VIL og giv den et like og få alle du kender til det. Vær med til at sende et klart signal til vores politikere. Ved at like har man ikke sagt at man vil være med til grænsekontrol, men at man sympatiserer med den.

MEGET VIGTIGT!
Når du er inde på facebook og har liket siden, så invitér dine venner til at gøre det samme.
Det gør du ved at klikke på “Invite friends to like this Page”, som du finder under coverbilledet i højre side.
Jo flere vi er – jo større signalværdi til politikerne!

SIADs mål 2017: Grænsepatrulje en borgeropgave

graensekontrol

Et land der ikke vil passe på sine grænser, er dømt til at ende på historiens losseplads.
Derfor bliver SIOE og SIADs mål for 2017 at passe på vore grænser.

“Et levende væsen har grænser mellem sig og sin omverden. Grænser, som det forsvarer. Ophører væsenet, det være sig en amøbe, et menneske eller en nation, med at forsvare sine grænser, går det til grunde. Så er døden indtrådt. Fremmede organismer, forrådnelsesbakterier, trænger ind gennem de nedbrudte grænser.
Derfor er forræderi, dvs. handlinger, der skader eller truer nationens grænser, den værste af alle forbrydelser, værre end det fæleste mord. Kampen mod grænserne er udtryk for en national dødsdrift, hvad tilhængerne af ideen om en grænseløs verden da også sjældent lægger skjul på. Om en sådan verden overhovedet er mulig er en anden sag. De kom skidt fra det i Babylon.”

(citat fra Det Sorte Lexicon)

En modig ung dansk mand viser tydeligt hvad SIAD og DMS er kommet til ved vores fælles grænsepatruljer: At grænsekontrollen er ikke-eksisterende. Se her og bliv chokeret:

SIADs og DMS’s grænsekontrol sidste lørdag

graensekontrol_krusaa
Kort referat:
Grænsekontrollen var igen en succes – ikke at vi fangede nogen, men vi beviste, at der praktisk talt ingen kontrol er på de grønne overgange.
SIAD var på bilpatrulje og DMS var til fods rundt langs grænsen.

Vi var ved 5 overgange fra Kruså til Vadehavet og der var totalt åbent.
DMS fik besøg af politiet ved Kruså grænsen, hvor det åbenbart var vigtigere for politiet at registrere dem, end at registrere ulovlige flygtninge ved de totalt tomme grønne overgange.

Først til allersidst på natten så vi politi på vores bilpatrulje, hvor det så ud til, at de kun var dukket op for at registrere os.
Der var et par journalister med fra Berlingske, der først var på gåpatrulje med DMS og senere med på SIADs bilpatrulje.

Alt i alt var vores patruljer på 28 mand – færre end sidste gang men udmærket.
Vi havde fået forskellige efterretninger som vi afprøvede. Det gav ikke nogen fangst af migranter, men der var klart bevis på, at der var aktivitet ved afmærkede stier forskellige steder ved grænsen.

Inden vi overhovedet gik i gang med grænsekontrollen, havde et af vores medlemmer passeret en stor kassevogn, der var ved at læsse personer over i personbiler på en rasteplads ca. 12 km. fra grænsen.

På bilpatruljen holdt vi på et tidspunkt ind på Møllehusvej grænseovergang. Pludselig kom der en gammel kassevogn, der tydeligt viste overbelastning på baghjulene. Vi fulgte efter den ind på en tankstation, hvor personen der kørte var ved at fylde luft i baghjulene. Man kunne ikke se ind i bilen. Vi spurgte om han havde 30 flygtninge inde i bilen, hvorefter han bare rystede på hovedet.
Vi har ingen hjemmel til at lukke op bag i kassevognen, men han opførte sig mistænkeligt og med den vægt han så ud til at have på baghjulene, blev vi enige om at ringe til politiet og få dem til at se på det. Politiet forlangte at få nummeret på bilen og så hørte vi ikke mere til dem i et stykke tid og kassevognen kørte videre. Så ringede politiet tilbage, fordi man nu havde fundet ud af, at nummeret på bilen var falsk og man godt ville vide mere om bilen og dens ejer.

Vi er godt tilfredse med den måde vi afholder vores aktioner på ved grænsen, så vi har nu tænkt os at geare kontrollen op, hvilket vi vil gøre vha. de medlemmer vi har til at bo klods op af grænsen. Fra næste uge vil der derfor være grænsekontrol-aktion også i hverdagene. Vi søger altid efter flere folk, der kunne være interesserede i at hjælpe til, så kontakt os gerne.

Journalisterne fra Berlingske har offentliggjort en sandfærdig og reel beskrivelse af vores grænseaktion. Læs den her:

http://www.b.dk/nationalt/hvis-vi-kan-sikre-at-hovedbanegaarden-ikke-bliver-spraengt-i-luften-har-vi-jo-i-d