Category: Baggrundsviden

TILLYKKE MED DE 800 ÅR DANNEBROG !

Del hvor du kan – Danmarks røde og Danmarkshadende medier gør det ikke!

Af Anders Gravers

Op til fødselsdagen har Danmarks propaganda-central DR selvfølgelig bragt historier, der kan bringe flaget i miskredit.
Sammen med det radikale venstre hader de alt dansk og alle danske værdier, der ikke kan integreres ind i deres nye venners ideologi, islam.

Jens Rohde er selvfølgelig også ude at kritisere Dannebrog på Dannebrogs fødselsdag, hvor han beskylder danskerne for at lyve til deres børn om, at Dannebrog faldt ned fra himlen for at indgyde de danske korsriddere mod til at vinde kampen i Estland.
Kan ikke lige se løgnen i det, idet Gud kan få alting til at ske, bla. kunne et af korsridderflagene have revet sig løs fra de hospitalsvogne Johannitterordenen havde sendt med fra Slagelse, idet ridderne i ordenen havde travlt med at tilbageerobre Jerusalem. Flaget lander så midt imellem de stridende parter uanset hvis hånd der så styrer vinden…
Så vinder danskerne over modstanderne og sandheden eller myten om det danske flag er født og Danmarks flag fik sin fødselsdag – verdens ældste flag nogen nation her på jorden har.

De venstreorienterede har heller aldrig kunnet lide Dannebrog idet flaget symboliserer kristendommen som alle de nordiske lande har i deres flag.
Nu påstår de venstreorienterede så, at højreorienterede har kidnappet det danske flag til de højreorienterede og nu vil de tage flaget tilbage.
I mange år har vi hørt de venstreorienterede håne Dannebrogsflaget og mange venstreorienterede har ment, at det var dårligt for integrationen af muslimer og derfor ville have et andet flag der var mere samlenede for nationen.

Jeg vil istedet for at sige, at de højreorienterede har kidnappet det danske flag, så er det de nationalsindede, der har har holdt det danske flag i hævd og hindret de røde i at afskaffe vores flag.
Ja i mange år hang flaget ikke over folketingets talerstol, netop pgra. de røde partier. Det fik Dansk Folkeparti dog heldigvis lavet om, men med Rohde og Østergaard i det det radigale venstre, så bliver det nok taget ned igen, når de kommer til magten indenfor et par uger.

Men igen, stort tillykke med de 800 år – nu er du ved at træde ind i de voksnes rækker, så nu er tiden inde til et opgør med dem, der ikke kan lide dig og dit smukke ydre, som er hævet i top ved danskenes indgang til livet og til deres fødselsdage, helligdage, højtider og til sidst på halv stang ved danskens afgang med livet.

Alle rigtige danskere har et nært forhold til dig i medgang og modgang og til livets ende.

TILLYKKE DANNEBROG

DE RØDE LER, DE GODE GRÆDER

Del hvor du kan- de rødes propagandamaskiner gør det ikke

Danskerne er åbenbart blevet til et folk, der tror, at ved at tisse i bukserne i frostvejr, giver det varmen. Det gør det også meget kortvarigt, men så bliver det også meget meget koldt, så koldt, at hvis de havde en tingest, ville den falde af. Det kan sammenlignes med den danske befolknings stemme på rødt flertal, der lover andres penge væk.

Det positive ved valget igår var, at Rasmus Paludan og Stram Kurs fik 63.537 stemmer. Hvis man holder det op med en situation, der kan sammenlignes, så er det sidste besættelse af Danmark, hvor Dansk Samling stillede op under krigen som direkte modstand af den tyske besættelse. De fik kun 43.367 altså 2,2% af stemmerne, – dengang nok til at komme i folketinget med færre stemmer end Rasmus og Stram Kurs fik.
Så altså flere folk idag der vil have besættelsesmagten smidt ud end dengang i 1943.
Det skal vi se som meget positivt – sammenholdt med mange gode kræfter i Nye Borgerlige og DF.

Et stort TILLYKKE og et stort kram til Rasmus Paludan for hans modige og brave kamp for Danmark og at han har energien til at fortsætte til de sidste tilløbende er sat udenfor Danmarks dør.
Rasmus er den modigste mand i Danmark, han har nosser som møllehjul!

Tillykke til Nye Borgerlige med indtoget på borgen.

NEVER SURRENDER!

NEJ, VI HAR IKKE RELIGIONSFRIHED I DANMARK, UANSET HVAD DE STUPIDE POLITIKERE SIGER

Del hvor du kan- løgnemedierne gør det ihvertfald ikke

NEJ, VI HAR IKKE RELIGIONSFRIHED I DANMARK, UANSET HVAD DE STUPIDE POLITIKERE SIGER

Helt galt går det, når også vores egne har troet på politikernes hjernevask af det danske folk desangående.

Med forfærdelse læser jeg i JyllandsPosten at Stram Kurs kandidat Iben Thranholm udtaler følgende til JP:

“Det er ikke sådan, at islam bliver forbudt fra den ene dag til den anden. Det kan man ikke, for vi har religionsfrihed gennem grundloven.”
Iben Thranholm

For det allerførste har vi IKKE religionsfrihed i Danmark, det burde en teolog vide – vi har TROSFRIHED og det er absolut ikke det samme. Det er NETOP på grund af grundloven at vi ikke har religionsfrihed.
Politikere og medier nævner aldrig denne grundlovsparagraf af den årsag at de så vil stå som løgnere.

Se §6 i Grundloven:

“§6: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.”

Dvs. at kongen/dronningen skal tilhøre den danske folkekirke og så lang tid han/hun skal dette, er der ikke religionsfrihed – uanset om det kun er en person.

Så lad os slå det fast med syvtommers søm: Vi har IKKE religionsfrihed men trosfrihed.

Så er der nogle politikere, der siger, at vi har religionslighed ifølge grundloven og det har vi ikke pgra.
§ 4:

“§4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Andre trossamfund støttes jo netop ikke af staten, som er det danske folk.

Men tilbage til Thranholms udtalelser om at man ikke kan forbyde islam ifølge grundloven.
Vi har forklaret omkring at vi ikke har religionsfrihed men derimod trosfrihed, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 14 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

“§ 67: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

[Dette er næppe stedet for en nøjere sproglig analyse, men ordet “sædelighed” er forældet, og bør måske forklares for nutidsmennesker. I dag betyder det “kønssædelighed”, men da Grundloven blev formuleret havde det en videre betydning, nærmest “sæd og skik” – d.v.s. almindelig ordentlig adfærd.]

“Læres eller foretages”? Koranen er islams grundbog. Det er den, der læres efter. Den rummer talrige passager, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden – vel at mærke passager, som tages dybt alvorligt af de troende.
Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes.

Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.
Det er derfor let at stoppe islam i Danmark med grundloven i hånden – hvis man ellers tør!
Det er faktisk det, vi har politikere til: at turde. Iøvrigt har de endda aflagt “Højtideligt” (skriftligt) løfte om at ville overholde Grundloven. Det gør de bestemt ikke, som §69 fortæller dem at de skal gøre. Tværtimod spreder de om sig med, at vi har religionsfrihed i dette land og at vi har religionslighed. LØGNERE.

Og nu har vi så heldigvis Stram Kurs, der har lovet os at ville forbyde islam i Danmark.
Det håber vi ikke at en teolog, der har misforstået begreberne, laver om på.

Anders Gravers
Formand
SIAD – Stop Islamiseringen Af Danmark

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

 

Iben Thranholm anklagede Stram Kurs for »ekstrem tomhed« − nu er hun selv opstillet hos Rasmus Paludan

Status pr. 1. januar 2006 – er der 620.000 muslimer i Danmark

[Artikel fra 2006 oprindeligt offentliggjort på SIADs første hjemmeside]

Danmark som danskernes land.

En mark er i germansk sproglig betydning en afsides liggende område eller et ”grænseland”. Ordet
kendes f.eks.fra det tysksprogede Østrig i form af landskabet Steiermark. Danmark betyder kort og
godt danernes eller danskernes område. Det område, der tidligere var under dansk krone var
imidlertid meget større og rummede i lange perioder også tysktalende og slavisktalende folkeslag i
det nuværende Tyskland og Polen, samt andre skandinaver i det nuværende Norge og Sverige.
Igennem uheldige krige indskrænkedes kongeriget til engang i løbet af det nittende århundrede at
rumme stort set den egentlig centraldanske del af riget, når altså ses bort fra Island, Grønland og
Færøerne. Danernes område (Jylland, Fyn og Sjælland med omliggende øer) beboedes i alle årene
af efterkommere af de oprindelige nordgermanske folkeslag jyder og daner. Folkenavnet daner
føres tilbage til det oldengelske daun, som skulle betyde dal og daner er altså ”lavlands beboere”.

Igennem historien er der sket en ubetydelig indvandring af fremmede folkeslag eller kulturer
til landet bl.a. hugenotter, jøder, hernhuter etc. men det har i alt ikke drejet som om mere end nogle
få tusinde personer i alt, som hurtigt er blevet optaget i befolkningen og problemløst indgået i
samfundets forskellige funktioner.

Først med den massive indvandring fra muslimske lande i Mellemøsten, Afrika og Asien i
anden halvdel af det tyvende århundrede er der sket en indvandring som har skabt betydelige
økonomiske, kulturelle og sociale problemer for landet, selv om formålet med indvandringen netop
var at afhjælpe økonomiske, sociale etc. problemer i enten afleverings- og/eller modtagerlandene.

Erfaringerne fra de sidste 30 års indvandring konkluderer imidlertid, at det alene er en
gruppe indvandrere, som forårsager væsentlige problemer. Ingen, der har fulgt med i
samfundsudviklingen i de seneste år, vil være i tvivl om, at der her tales om den muslimske gruppe,
som hovedsagelig kommer fra landene i Nordafrika, Mellemøsten og Sydasien.

Danmarks Statistik tæller ikke muslimer.
Der er i de seneste år jævnligt i pressen nævnt tal som 100.000, 200.000, medens andre siger ½ mio.
ja op til en hel mio. Hvad er rigtigt?

Der anvendes i medierne og debatten i medierne f.eks. mellem politikere ofte begreber og tal
for forskellige befolkningsgrupper, uden at disse defineres og forskellene forklares, således at der
ofte sker sammenblanding af begreberne, og følgen er misinformation af tilhørere, lyttere, læsere…

I debatten har en række deltagere oplyst nogle meget forskellige tal for antallet af muslimer i
Danmark, ofte baseret på meget forskelligt grundlag og oprindelse. Og som regel uden at kunne
gøre rede for oprindelsen.

Biskop Niels Henrik Arendt oplyser i sin bog ”Gud er stor – om islam og kristendom” fra
1994 at der bor ca. 170.000 muslimer i Danmark. Biskoppen har adspurgt bl.a. i forbindelse med
sine foredrag om islam oplyst, at tallet stammer fra ”telefonoplysninger fra kommunerne”.
Biskoppen har i sine foredrag dog ikke fundet det relevant at revidere tallet opefter med baggrund i
indvandringen siden 1994. Der kan desuden stilles tvivl ved, om biskoppen har kontaktet samtlige
knap 300 kommuner (før kommunalreformen af 2006/07), ligesom der kan stilles tvivl ved, om
kommunerne har kunnet oplyse tal (antal muslimer i kommunen), som Danmarks Statistik oplyser
ikke at råde over. Biskoppens ”troværdighed” qua sin stilling har imidlertid betydet, at tallet
170.000 er blevet tillagt stor vægt.

Lars Hedegaard citeres ofte for at have anslået antallet af muslimer i Danmark til ca.
200.000 på baggrund af en sortering af Danmarks Statistiks tabeloversigt over navne i kristne
navne henholdsvis muslimske navne.

Danmarks Statistik og Statistikbanken er imidlertid ikke den helt store hjælp.

Danmarks Statistik og Statistikbanken (dst.dk)
Tidligere har Danmarks Statistik haft en tabel på internettet, hvor man kunne opstille samtlige
fornavne efter hyppighed, men tabellen i ”Statistikbanken” er i dag desværre konstrueret, så man
kun kan vælge et navn og herefter får oplysning om antallet af personer her i landet med dette navn.
Det fremgår desuden heller ikke, om dette antal alene omfatter personer med dansk statsborgerskab,
eller om det også inkluderer herboende personer med opholdstilladelse dvs. udlændinge.

Hvis det er tilfældet at de tal, som Lars Hedegaard tog udgangspunkt i, alene omfatter
danske statsborgere, da er Lars Hedegaards antal baseret på de i dag ca. 200.000 danske
statsborgere af udenlandsk herkomst, idet tallet ikke medtager den muslimske del af de 270.051
(pr. 1.1.06) udlændinge som bor i landet, hvoraf en del endnu ikke har opnået dansk
statsborgerskab. Danmarks Statistik har ved en omlægning af tabel og søgemulighed således
udelukket en kontrol og opfølgning med denne metode.

Konklusion på ovennævnte er bl.a., at Danmarks Statistik må overtales til snarest at tilbyde
statistikker og tabeller, hvoraf eksempelvist religiøst tilhørsforhold fremgår, samt opgøre personer,
som har erhvervet dansk statsborgerskab eller som er efterkommere efter personer, som har
erhvervet dansk statsborgerskab. Befolkningen bør ikke alene opdeles efter statsborgerskab og i
danske henholdsvis indvandrere og efterkommere, men også opdeles efter om der udlændinge eller
danske forældre. Den nuværende definition på ”dansker” er utilfredsstillende.

For en række år siden havde Statistisk Årbog en tabel, der opgjorde antallet af personer i
landet efter trossamfund. For ca. 20 år siden var det hovedsagelig folkekirken samt forskellige
kristne sekter, Jehovas Vidner, Mosaisk Trossamfund samt en lille gruppe ”Andre”. Men for nogle
år siden faldt denne tabel ud af Statistisk Årbog.

Pas på med ord og definitioner.
I 1985 sagde daværende statsminister Poul Schlüter fra Det Konservative Folke-parti: ”Jeg ved
godt, at mange danskere er ængstelige for, at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt
talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme
folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 % af befolkningen.”

Læg mærke til, at Poul Schlüter talte om ”flygtninge”, og hverken om udlænding eller
indvandrere. Den 1. januar 1985 var det samlede indbyggertal (personer med opholdstilladelse dvs.
inkl. indvandrere og deres efterkommere) i Danmark ifølge Statistisk Årbog fra 1987 på i alt
5.111.108. Lidt hovedregning afslører, at 0,3 % af 5.111.108 personer kun er 15.333 personer.
Andre tal fra Danmarks Statistik afslører endvidere, at i 1985 udgjorde antallet af indvandrere
140.566 personer, deres efterkommere udgjorde 23.360. Det betyder, at i alt 163.926 personer eller
3,2 % af indbyggerne i Danmark var af fremmed herkomst. Dvs. tallet var i virkeligheden 10 gange
større.

Hvilket tal, den daværende statsminister har anvendt, er uklart, ligesom det heller ikke
fremgår, hvad udtrykket ”flygtninge” dækker, men Poul Schlüters konklusion er, at det drejede sig
om få, og at den danske befolknings frygt skulle kendes ubegrundet. Dog siger Poul Schlüter, at det
ville skræmme folk, hvis landet blev oversvømmet af en halv eller en hel million mennesker, men
”sådan går det jo ikke”. Men mon ikke Poul Schlüter tal alene har omfattet de udlændinge, som var
kommet til landet som flygtninge indtil det pågældende år, og som endnu ikke havde opnået
opholdstilladelse ellers statsborgerskab?

Poul Schlüter fik imidlertid heller ikke ret i sin vurdering af fremtiden. 1. januar 2006
nærmede vi os stærkt den halve million mennesker, som nævnes i citatet. Dette antal er altså blevet
aktuelt kun 15 år senere. Spørgsmålet er, om denne grænse på en halv million mennesker af
udenlandsk oprindelse er den grænse, som så i dag kan få den danske befolkning til at erkende, at
antallet også er væsentligt at diskutere. På den politiske arena har der igennem de seneste årtier
været meget stor tilbageholdenhed over for at nævne tal og sætte grænser for, hvor mange
fremmede et samfund som det danske er i stand til at optage, uden at samfundets værdier og
socioøkonomiske grundlag ødelægges.

I medierne anvendes ordene ”udlænding” og ”indvandrer” ofte i flæng og uden at der
samtidig gives en fuldt forståelig og entydig forklaring på, hvilken personkategori man egentlig
taler om.
En ”udlænding” vil normalt være en person, som har bopæl her i landet, men som har bevaret sit
oprindelige statsborgerskab eller som endnu ikke opnået dansk statsborgerskab. I modsætning hertil
er man dansk, når man har dansk statsborgerskab. Det kan enten være opnået ved fødsel eller være
erhvervet som følge af en lov (naturalisation).
En ”indvandrer” opfattes normalt som en person, der er indvandret til landet af hensyn til
arbejde eller f.eks. ved giftermål. I dag er en stor del af de personer, der omtales som indvandrere
reelt flygtninge, der har fået asyl, og som følge deraf har skiftet status fra ”flygtning” til
”indvandrer” gennem en permanent opholdstilladelse.

 

Definitioner fra Danmarks Statistik:
En indvandrer er en person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene, hvis der ikke findes
oplysninger om den anden) er udenlandske stats-borgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes
oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, betragtes personen også som
indvandrer.
En efterkommer er en person født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i
Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og den pågældende er
udenlandsk statsborger, betragtes den pågældende også som efterkommer.
En dansker er en person, hvor mindst én af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark,
uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af
forældrene, er personen dansker, hvis den pågældende er dansk statsborger og født i Danmark.”

Hvad er en ”udlændinge” i forhold til en ”indvandrer og efterkommer”?
En udlænding er kort sagt en person med bopæl her i landet, men som ikke har dansk
statsborgerskab. En udlænding kan altså godt have bopæl her i landet og dermed også opholds- og
arbejdstilladelse, men har blot ikke dansk statsborgerskab. Det kan f.eks. være den engelske
ingeniør på maskinfabrikken eller den thailandske kone til styrmanden fra Mærsk.

Status pr. 1. januar 2006 – er der 620.000 muslimer i Danmark
I sine statistikker anvender Danmarks statistik helt bestemte definitioner på begreberne dansker,
indvandrer og efterkommer.

Danmarks Statistik sorterer efter statsborgerskab og tæller ”danskere”, ”indvandrere” og
”efterkommere”, men ”danskere” kan godt være ”efterkommere efter indvandrere”.

I Statistisk Årbog og andre af publikationerne fra Danmarks Statistik (se f.eks. dst.dk
herom) opgøres antallet af danskere, udlændinge og deres efterkommere. Man kan få oplysninger
om antallet af personer med oprindelse i andre lande og se om disse har deres oprindelige
statsborgerskab, eller om de har fået dansk statsborgerskab (om de er ”naturaliserede”). Det er her
for læserne vigtigt at kende Danmarks Statistiks definition på begreber som dansker og udlænding
mv., da disse er helt afgørende for forståelsen af tallene.

Dvs. denne tabel oplyser, at der pr. 1. januar 2006 var 463.235 indvandrere og efterkommere her i
landet, hvoraf 200.237 var danske statsborgere, medens 262.998 havde udenlandsk statsborgerskab.

Hvilke misforståelser kan tallene i denne tabel give anledning til? Jo, blandt andet anvendes her
Danmarks Statistiks definitioner på dansker, indvandrer og efterkommer. Det betyder, at der i
gruppen af danskere forekommer et stort antal 1. og 2. generationsindvandrere som registreres som
danskere, selv om deres ”kultur”, herunder sprog og adfærd mv. eksempelvis kan være stærkt
Mellemøstligt præget. De er registreret som dansker, hvis deres ene forælder, f.eks. moderen har
opnået dansk statsborgerskab inden fødselen af barnet, selv om faderen måske kan være en nylig
familiesammenført libaneser (palæstinenser). Efter anvendelsen af denne definition vil antallet af
efterkommere være begrænset og give anledning til undren, når man tager de traditionelle
familiestørrelser og fødselshyppigheden i familier fra Mellemøsten i betragtning.

I avisartikler omtales f.eks. ofte kun antallet af udlændinge, hvilket betyder at tallet ikke medtager
de, der er født i udlandet og siden har opnået dansk statsborgerskab. Dvs. man taler om gruppen på
262.998 (pr. 1. januar 2006) og har ikke medtaget de mange indvandrere og deres efterkommere,
som har opgivet deres oprindelige statsborgerskab og byttet det ud med et dansk statsborgerskab.
Dette forhold nævnes ikke, og læserne efterlades da med indtryk af, at antallet af ”fremmede” er
betydeligt lavere end det virkeligt er.

Hvor mange muslimer er der da i Danmark den 1. januar 2006?

Indvandrerne fra muslimske lande (ca. 80 % af 463.235) = ca. 370.000

2. og 3. generationsindvandrere, som registreres som danske: 150.000 – 200.000

Illegale indvandrere: 25.000 – 50.000 måske flere.

Dvs. op til 620.000 personer

Det er disse tal Danmarks Statistik ikke kan hverken be- eller afkræfte, da de danske politikere ikke har ønsket en talmæssig klarhed, der kan dokumentere omfanget af det væsentligste problem for det danske samfund i historisk tid.

Vi læser ofte i aviserne, at myndighederne nævner udtalt hyppighed i kriminalitet, bestemte sygdomme, arbejdsløshed etc. blandt indvandrere. Men for at kunne sammenligne indvandrere med den etniske danske befolkning, er det nødvendigt at vide antallet af begge befolkningsgrupper. Spørgsmålet er, om myndighederne overhovedet kender de rigtig tal. Det er af yderste vigtighed, at give det danske folk præcis information, så danskerne kan danne deres mening ud fra et faktuelt grundlag.

Erhvervelse af Statsborgerskab (Naturalisering)
Antallet af personer som får dansk statsborgerskab via naturalisering (bekendtgøres ved lov via
Lovtidende og er vedtaget af Folketinget) omfatter alene de voksne ansøgere, hvorimod de af disse
børn, som ved loven automatisk får statsborgerskab med forældrene ikke er talt med i
lovbekendtgørelsen. Derfor er Udlændingeservices tal for naturaliseringer større end tallet ud fra
lovbekendtgørelserne.


Fra 1979 til 2006 har i alt 184.910 personer fået tildelt dansk statsborgerskab. Det svarer ca. til hele
befolkningen den 1. januar 2004 i følgende syd- og sønderjyske byer:
Tønder (8.033), Sønderborg (26.959), Aabenraa (16.255), Haderslev (20.974), Vojens (7.831),
Kolding (54.941) og Vejle (48.817) eller i alt i de 7 byer 185.110.

Antallet af statsborgerskaber meddelt ved lov og offentliggjort I Lovtidende er mindre end
det antal som oplyses af Danmarks Statistik jf. Statistikbanken

Mulige misforståelser: Hvis man tager udgangspunkt i personantallet i de
lovbekendtgørelser som er det retlige grundlag for tildelingen af statsborgerskaber, vil man få et
antal som er betydeligt lavere end de antal, som oplyses både af Indvandrerservice og af Danmarks
Statistik. Sandsynligvis mangler der i lovbekendtgørelserne en opgørelse af det antal børn, som
automatisk får tildelt statsborgerskab, når forældrene får. Børn som fødes af disse personer efter
tildelingen af statsborgerskab, registreres som danskere, blot en af forældrene har dansk
statsborgerskab.

 

Hvor mange er indvandret til nu, og hvor mange bliver der i fremtiden?
Allerede nu er antallet af indvandrere og påvirkningen af især muslimsk kultur så væsentlig, at
mange spørger sig selv, om danskerne kan risikere at komme i mindretal, og hvornår dette mon
sker?

Det rejser en lang række spørgsmål, som bliver forsøgt besvaret nedenfor:
Hvordan fortsætter udviklingen ?
Hvilke faktorer påvirker indvandringen? Situationen i DK? (F, D, Indv. Familiesammenføringer,
lovgivning)? Situationen i EU (ydre grænser, regler for asyl etc. rygter om guldlandet i nord)
Situationen i Mellemøsten/Nordafrika (udvandring, ressourcer, økonomi, familie, kædemigration,
jfr. PC-Matiessen).
Smitter Irans eksempel (jf. Jørgen Clausen: The Dramatic Drop in Fertility in Iran.) og den sene
effekt af et fald. Selv om fødselshyppigheden falder – så vokser folketallet i de næste 50 år.

Ikke alle dele af landet er lige udsat.


Antallet af indvandrere og efterkommere ser ud fra tallene fra Danmarks Statistik ud til at vokse,
men ikke helt så hurtigt som i de sidste 10 år af det forrige århundrede. Man kan derfor spørge, om
det er den ny regerings indgreb efter valget i 2001, som har ført hertil, eller om der er forhold, som
ikke fremgår af de viste tal og kurver?


Værdierne for 2020 og 2050 er skønnede ud fra den hidtidige udvikling. Idet det forudsættes, at
boligmassen er stort set uændret og at udskiftningen af familier sker således, at en yngre dansk
familie med 1-2 børn fraflytter lejligheder, når familien vurdere, at en større bolig eller evt. et
parcelhus er til fordel for f.eks. børnenes opvækst. I den tomme bolig flytter en indvandrerfamilie
ind, som enten endnu ikke har, men som i løbet af en kort årrække vil få et større antal børn end den
familie, som den erstatter.

Spørgsmålet er i og for sig ikke hvornår indvandrerne talmæssigt opnår flertal, idet der vil gå en
række år, inden børnene får valgbarhed og stemmeret til diverse råd, men hvornår
indvandrergruppen har flertal sammen med dens danske støtter eksempelvis Det Radikale Venstre,
SF, Enhedslisten og dele af Socialdemokraterne. Dette kan f.eks. ske allerede inden
indvandrergruppen overskrider de 50 % af befolkningen. I løbet af ganske få år derefter vil denne
gruppe alene i kraft af det store børnetal opnå absolut flertal i forældrebestyrelser mv. og derefter
hvis gruppen af muslimer er tilstrækkelig stor på demokratisk vist kunne indføre normer og regler
med baggrund i den muslimske koranbaserede sharia. Det vil f.eks. betyde forbud over for visse
traditionelle danske spiser, regler mht. forholdet og adfærd mellem kønnene etc.

Der har vist sig en tydelig tendens til, at mange indvandrere og udlændinge bosætter sig i bestemte
kvarterer nær de vore største byer. Det er opstået særlige indvandrerghettoer på den såkaldte
”Vestegn” vest for København og i bestemte kvarterer i København (Mjølnerparken), Odense
(Vollsmose), Århus (Gjellerup), Ålborg, Esbjerg, Haderslev (Varbjergparken) osv.

Relativt flest indvandrere og efterkommere findes med den nuværende (2006) kommunalstruktur i
Ishøj Kommune, hvor 28,4 % af befolkningen er kategoriseret som indvandrere og efterkommere.
Fremskrives udviklingen har indvandrere og efterkommere flertal i befolkningen inden år 2020.
Som situationen er nu i Ishøj ser det ud til, at hver gang en bolig fraflyttes af en ”dansk” familie,
erstattes den med en indvandrerfamilie, både fordi indvandrerne søger sammen og dels fordi de
danske familier søger områder med færre ”etniske” problemer i skole, institutioner osv. Tallet er
imidlertid ikke sikkert, da der er en del af den yngre del af befolkningen med indvandrerbaggrund,
der på grund af Danmarks Statistiks definition er registreret som ”danskere”. Forholdet kan derfor
være væsentligt anderledes end tallene viser.

Har DR sms’et til Facebook?

Er DR, som er direkte årsag til at mediet 24nyt blev lukket ned på facebook, på spil igen? Se links herunder

Partileder Rasmus Paludan blev udelukket fra facebook i 30 dage kort tid efter mediet 24nyt blev lukket ned. Egentlig burde det ikke komme som en overraskelse idet facebook nu også åbenlyst vil blande sig i hvad vi deler på facebook ang. det danske valg samt at de vil gå efter “had-prædikanter”. Se links herunder.

Men det er et kæmpe demokratisk problem at en partileder fra et nyt parti ikke får samme muligheder for at præsentere sin politik på en så vigtig platform.
Kan vi mon takke DR for det, nu da de afslørede, at de er på sms med facebook?

Iøvrigt, hvem skal dømme i hvad der er had-prædike og hvad der er almindelig oplysning og meningsytring? Det mener facebook altså at de skal, hvilket betyder at hvis man er kritisk overfor islam og ønsker det hen hvor pebret gror skal man udelukkes fra facebook.

Fakta om islam og Det frie ord har trange kår, men kampen for ytringsfrihedens overlevelse fortsætter!

https://24nyt.dk/afsloering-dr-fjerner-problematisk-indroemmelse-om-samarbejde-med-facebook/

https://www.dr.dk/nyheder/indland/facebook-til-danskerne-inden-valgkamp-taenk-meget-over-hvad-i-deler

https://www.dr.dk/ligetil/ligetil-paa-tegnsprog/facebook-saetter-ind-mod-falske-nyheder-op-til-folketingsvalget

https://www.dr.dk/nyheder/indland/facebooks-nye-stil-vil-lukke-hadpraedikanters-profiler-i-danmark

https://www.bt.dk/samfund/facebook-bekraefter-vi-har-blokeret-paludan

DET VAR NOGLE ORDENTLIGE KLIPPERTER, DER FALDT AF VANDRØRENE

Der faldt nogle kæmpestore klipperter af rotter ned, da der blev slået på vandrørene.

Ifølge gammel romersk ret var det tilladt for anklageren at provokere tiltalte i en retssag. Han gjorde det for at den anklagede skulle blive så rasende, at han viste sit sande ansigt overfor juryen.
Det er præcis det en dansk advokat Rasmus Paludan benytter sig af. Han befinder sig dog ikke i en romersk retssal for et par tusind år siden, nej denne advokat bruger hele vores samfund i Danmark som sin retssal.

Den tiltalte er islamisk lov og dem der følger den. Dem provokerer advokat Rasmus Paludan ved at spille bold med deres hellige koran og rykke sider ud af den eller stege bacon på den eller overhælde den med kristen sæd eller sæd fra apostater.

Sidder den tiltalte så stille og roligt og fattet på tiltalebænken? Nej det gør tiltalte ikke, tiltalte sætter en hel bydel i undtagelsestilstand og bydelen ligner fragmenter fra en krigszone, politibetjente bliver skadet, der bliver sprængt en bil i luften og mere end 60 af danskernes biler bliver brændt af, der bliver fundet pistol og håndgranat i nærheden af advokat Paludans anklager-podie. Muslimske politikere forlanger anklageren arresteret og sat i fængsel.

Advokat Paludans retssag i det offentlige rum viser tydeligt, at anklagede ikke er i stand til at leve i et civiliseret samfund og bør sendes tilbage, hvor han kom fra.

Men islams følgere var ikke de eneste der blev afsløret i den retssag. Der faldt nogle kæmpestore klipperter af rotter ned, da der blev slået på vandrørene.

Den største rotte der faldt ned var statsministeren. Han lavede et tweet, hvor han skældte Rasmus Paludan ud for at så splid imellem befolkningsgrupper. IKKE ÉT ORD OM AT YTRINGSFRIHEDEN ELLER FORSAMLINGSFRIHEDEN VAR BLEVET UNDERTRYKT.

Justitsministeren som beklæder et af de vigtigste embeder i landet var ikke spor bedre, tværtimod startede han også med at svine advokat Paludan til. IKKE ÉT ORD OM ANGREBET PÅ FORSAMLINGSFRIHEDEN OG YTRINGSFRIHEDEN.

Disse holdninger spreder sig ned igennem etaten til politiformanden der ganske simpelt vil ophæve ytringsfriheden, sådan at hans medlemmer kan få påskeferie.

Alt i alt viser det, at dem der skulle sikre vores ret, ikke aner ordets betydning, da de vil blande ret med rettigheder.
En ret er noget du har, medmindre andre mennesker tager den fra dig (eksempler: ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, liv, frihed, ejendom)
En rettighed er noget andre mennesker giver dig, evt. i bytte for noget andet (eksempler: Pension (i bytte for langvarig arbejdsindsats), politibeskyttelse (i bytte for skat), overførselsindkomster (i bytte for din stemme ved valg)

Det ser rigtigt slemt ud, at de mennesker der skal stå for den ydre sikkerhed af staten og den indre sikkerhed af staten simpelthen ikke forstår det simpleste ord i retsstaten, RET.

PÅ TIDE AT DANSKERNE RYKKER SAMMEN OM DEN MODIGE MAND RASMUS PALUDAN, DER UTRÆTTELIGT VISER DET SANDE JEG PÅ DEN BEFOLKNINGSGRUPPE, DER SNART VHA. BARNEVOGNEN ER DEN STØRTSTE BEFOLKNINGSGRUPPE I DANMARK.

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Aflysning af Kærshovedgård demo d. 20. jan. samt begrundelse

Må med stor beklagelse aflyse SIADs demonstration imorgen søndag d. 20.

Begrundelsen er, at SIAD er under angreb af en gruppe, Guardians of Denmark, der fejlagtigt udgiver sig for at være frihedskæmpere på vores side. De ringer rundt – også til SIAD medlemmer – og siger, at folk skal lade være med at deltage, pgra. at SIAD støtter “de voldelige Gule Veste”, at vores demoer er blevet “valgmøder for Nye Borgerlige” og at Nye Borgerlige ikke har anden politik end indvandringen.

Begge udsagn er det rene vrøvl. De Gule Veste DK er ikke voldelige og vores demoer er ikke valgmøder for Nye Borgerlige, men vi lægger ikke skjul på at vi støtter dem.

Istedet for at holde demo med 18-20 mennesker, fordi folk er blevet skræmt af den propaganda, der kommer fra Guardians, så tager vi den fulde konsekvens og tager kampen op med Guardians, så folk kan blive overbevist om, hvem der er de virkelige frihedskæmpere her.

Det er ikke os, der har lagt op til denne kamp, vi ønsker bare ikke at vores sag skal falde i hænderne på folk, der ikke har fattet en meter af, hvad kampen går ud på og hvor alvorlig situationen for Danmark er.

Når vi har overstået denne lille batalje, så starter vi op med en grænsedemo igen, da der nu igen lyder rumlen om opløsning af grænsekontrollen. Derefter vil vi fortsætte med vores demoer for lukning af Kærshovedgård og hjemsendelse af de kriminelle udlændinge.

Herunder et screenshot af Guardians leder, der udtrykker sig om en anden demo holdt af de Gule Veste, hvor han sætter dem i bås med nazister og fascister og ellers bruger en retorik, som Enhedslisten kunne have brugt imod os.

Anders Gravers
Formand for
Stop Islamiseringen Af Danmark og
Formand for
SIOE (Stop Islamisation Of Europe)

Forbud mod at vise terrorvideo er i virkeligheden for at beskytte danske muslimer mod en naturlig vrede

Nu vil den danske stat med PET’s hjælp nidkært forfølge og straffe dem, som har delt videoen af terrorangrebet mod den danske og norske pige.
Begrundelsen skulle være ligefra at man går Isis’s æriende ved at vise filmen til hensyntagen til ofrenes familier.

Det er dog ikke den dybereliggende baggrund for statens ønske om at lukke munden på ytringsfriheden, den virkelige grund er, at når danskerne ser denne film, så kommer de til at hade islam og dem der undskylder islam. Man kan sige at danske politikere ikke ønsker en eksponering af de 100.000 vis af muslimer, de, uden at have spurgt befolkningen, har slæbt til dette land.

Staten forsøger at beskytte danske muslimer fra naturlig vrede vha. terrorloven – og med god grund. Den nyeste meningsmåling fra Wilke/Jyllands-Posten siger, at 77% af danske muslimer ønsker at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud og det vil også sige påbuddene ang. at slå de vantro over halsen, altså halsoverskæringen af de to unge piger i Marokko.

Der er selvfølgelig en fare i den psykiske faktor i at se filmen og her kan folk, der er svage i psyken, tage evig skade af at se en sådan film og de bør naturligvis ikke se den. Men alle andre skulle have et frit valg om de vil se den eller ej, det skal ikke dikteres af staten med terrorloven i baghånden.
Fordi med denne video giver terroren bagslag og det modsatte sker af, hvad Isis ønskede. Den skaber ikke frygt, men had og foragt overfor en flok voksne mennesker, der tilbeder en himmelnisse med sataniske, psykopatiske og sadistiske tendenser. Der er ikke meget mand i at skære hovedet over på sagesløse unge piger, men det giver mennesker over hele kloden med kontakt til deres maskuline jeg lyst til at skaffe sig af med den slags mennesker, der støtter himmelnissens psykopati.

Staten forsøger at beskytte danske muslimer fra naturlig vrede vha. terrorloven – og med god grund.
Den nyeste meningsmåling fra Wilke/Jyllands-Posten siger, at 77% af danske muslimer ønsker at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud og det vil også sige påbuddene ang. at slå de vantro over halsen, altså halsoverskæringen af de to unge piger i Marokko.

Referat fra demo 30. dec. v/ Kærshovedgaard afholdt af De Gule Veste

Knap 30 mennesker, helt nøjagatig 28, var mødt op til De Gule Vestes demo foran Kærshovedgård. Bemærk de herlige skilte.

Lidt sent med et referat men vi har haft en del diskussion i SIADs styrelse om hvordan vi skulle gribe dette an, og om vi skulle gå åbent ud med det som kan læses herunder.

Planen var at De Gule Veste og deres talsperson skulle afholde demoen og stå for arrangementet. I mellemtiden havde talsmanden for De Gule Veste trukket sig af personlige årsager, så indtil De Gule Veste fik styr på det, ville SIAD godt overtage igen. Det gjorde vi den 30. december og det vil vi fortsætte med at gøre.

Der kom ikke så mange, som vi plejer at være, af flere årsager. Den vigtigste årsag var nok tidspunktet mellem jul og nytår, idet flere af vores faste havde lovet sig ud til andre ting.

Den anden årsag som er meget værre og som har forårsaget en del diskussion i vores styrelse om hvordan vi griber det an, er at Guardians of Denmark havde sagt til deres medlmmer, at de ikke skulle møde op, fordi det var De Gule Veste der afholdt det.
Dem har ledelsen i Guardians åbenbart meget imod uden at kende til dem og man kan ikke sige at man har erfaring med De Gule Veste i Danmark, idet denne danske gruppe er helt ny og en udbrydergruppe, der ikke ønskede at være med til den venstreorienterede agenda, der blev kørt i folkebevægelsen de gule veste, som primært er styret af sort blok, altså de autonome.

De Gule Veste DK er i tråd med de ikke-voldelige Gule Veste i Frankrig, som er imod migration og Marrakech-aftalen. At danske medier så prøver at bilde sine brugere ind, at det er et spørgsmål om dieselpriser og udgifter til mad osv og for lidt i lønningsposen er til dels rigtigt, men De gule Veste har klart og tydeligt markeret af denne forringelse af levestandarden er konsekvensen af at der bruges penge på migration og ikke på den almindelige franskmand, noget som danske medier fortier.

Men tilbage til Guardians råd om ikke at deltage i De Gule Vestes demonstration, som SIAD bakkede 100% op om, så havde deres leder Bo Pape direkte beskyldt De Gule Veste for at være fascister og nazister og når man ikke kender De Gule Veste, kunne man jo tro på det.

Vil advare vores side om at benytte de venstreorienterede medier og blogs samt Redox og andre venstreorienterede efterretningstjenester som sandhedskilder, idet det de lukker ud er ren propaganda og som regel løgn.
Hvor Pape har fået sine oplysninger fra ved jeg ikke, men de er forkerte.

Har herunder et screenshot af Pape’s udtalelse som ligeså godt kunne være udtalt af Redox – de autonomes efterretningstjenste. Så kan man selv tage stilling til hvad man vil tro på.
Her i SIAD opfordrer vi alle til at deltage i demonstrationerne igen, som næste gang er d, 20. jan. og vil være styret af SIAD og undertegnede.

Anders Gravers

En hel nytårstale med ansvarsforflygtelse

Med en nytårstale svinger statsministeren tryllestaven, så han med ét slag er uskyldig i Danmarks ulykke

En tilsyneladende veloplagt statsminister fortæller om, hvor godt det går, og om at han vil stoppe sig selv i at lave det til en hip hip hurratale om, hvor godt det er gået under Venstres ledelse.

Det er helt klart en globalist på linie med Merkel, Macron, Juncker og Hillary Clinton osv., der taler.
Hovedparten af hans tale er fokuseret på udlandet og om hvor vigtigt det er, at vi er medlem af EU, NATO og FN, idet et lille land ikke kan klare sig selv.

Og her nævner han så i flæng USA, som bliver protektionistisk og de gule veste i Frankrig som laver oprør samt Brexit. Hvis det ikke var så alvorligt, så er det hylende morsomt, at han netop nævner disse tre ting, idet de alle er en respons på globalisternes og elitens forkromede projekt med, at vi alle skal leve sammen i fred og harmoni.

I USA er man gået imod globalismen,fordi den forærede amerikanske jobs til lande, der kunne producere meget billigere end USA og det vil amerikanerne selvfølgelig ikke finde sig i og så var Trump svaret på dette til EU’s store fortrydelse.

De gule veste i Frankrig er et svar på globalisten Macrons løsninger, som forærer franske arbejdspladser væk til udlandet, samtidig med at man tillader utrolige mængder af migranter at slå sig ned i Frankrig og det mente Macron så, at landet skulle betale ved øgede skatter, hvilket de gule veste satte sig op imod.

Ligeledes var Brexit et svar på det samme, øget indvandring fra migranter trods englænderne selv havde mistet en masse jobs i globalismens navns til Kina og andre løntrykker-nationer.

Statsministeren priser sig lykkelig over, at vi i Danmark ikke har de problemer. Men det har vi og det ved statsministeren godt, men han taler sig væk – helt væk – fra problemerne.
I Danmark er der også mennesker, der har mærket globalismens onde hånd ved tab af arbejde. De har også mærket, at arbejdsgiverne hellere vil have en flygtning, der får et tilskud på 40.000 kr., end en dansker.
Men takket være de danske medier er problemet ikke brudt ud i fuld lue endnu, idet de taler problemerne væk i samme ånd som politikerne. Der bliver ikke nævnt, hvordan globalisterne får lov til at stjæle danskernes penge igennem div. bankskandaler og hvordan globalisterne får lov til at praktisere løntrykkeri i Danmark. Korruptionen i Danmark bliver heller ikke nævnt med et ord.

Men den største ansvarsforflygtelse kommer, da statsministeren siger følgende:

“Da jeg gik i gymnasiet var der i hele Danmark omkring 50.000 mennesker med ikke vestlig baggrund. Idag er der tæt på ½ million. På én generation er vores land forandret.
Er det et problem?
Det er det jo i den forstand, at vi har udfordringer, som vi ikke ville have, hvis vi stadig var en ensartet befolkning rundet af den samme muld, flasket op med de samme værdier, men vi kan ikke rulle tiden tilbage, vi står hvor vi står, vi må tage den herfra, finde sammen og finde ud af det sammen både gamle og nye danskere.”

Nu glemmer statsministeren åbenbart, hvem det er, der på bare én generation har hentet de fremmede hertil med EF’s velsignelse og senere EU’s. Det har de danske politikere – allesammen. Pånær DF.

Og Løkke går slet ikke ram forbi i denne proces, idet han, dengang flygtninge hobede sig op ved den danske grænse, tog på druk sammen med de kendte og Danmarks politileder ikke kunne få fat i ham og få direktiver om, hvordan man skulle løse situationen, hvilket bevirkede, at politiledelsen bare lukkede grænserne op, stik imod de regler der forelå.

Så det er bedrageri af højeste proportioner, at statsministeren nu siger, at nu må vi bare finde os i det – vi står hvor vi står og vi kan ikke rulle tiden tilbage.

Ja vi står hvor statsministeren og forræderiske politikere har sat os – ikke hvor danskerne ønsker at være!

Vi er i løbet af denne generation aldrig blevet spurgt, om vi ønskede denne indvandring af løntrykkere – aldrig. Men står man et sted, kan man heldigvis flytte sig, uanset hvad statsminsteren måtte mene. Man må altid tilpasse sig situationen og her har de tilløbende fremmede vist, at de ikke hører til blandt os, da de fleste af dem har en religion, der ligefrem ønsker os dræbt. Derfor må danskerne lave deres situation om og sætte deres forræderiske politikere til ansvar for det sted, de har sat os.

Man kan ikke finde en større anti-national og anti-social opførsel, end den vore poltikere har lagt til syne den sidste generations tid. Folket har aldrig være rådspurgt, politikernes beslutninger har aldrig været til folkets bedste og derfor må politikerne stå til ansvar overfor folket nu.

En tale til at vildlede det danske folk og fjerne dem fra virkeligheden af en politiker, der burde stilles til ansvar for en domstol, for hans bedrag af det danske folk.

Havde Kaj Munk levet idag, ville Lars Løkke være en af de personer Munk snakker hånligt om, at deres fædreland er, hvor flæskepriserne er højest. Og nu er det så udlandet, der kan give Lars Løkke mest, så det er selvfølgelig derfor, hans fokus og hjemland er der, hvilket talen også tydeligt bærer præg af.

Anders Gravers