Stop islamiseringen af Danmark

SIAD – Vi går forrest i kampen for DIN og DINE børn og børnebørns frihed


Gennemført 13. IKKE MERE ISLAM demonstration i Aalborg Gammeltorv

Gåturen igennem Aalborgs gågader igangsættes

Gåturen igennem Aalborgs gågader igangsættes


Et par og tyve demonstranter var mødt op trods skybrud. Vi blev moddemonstreret af en 25 stk. antifa Aalborg, som det stod på deres banner. De havde delt sig op i 3 grupper så der stod 8 mand i hver gruppe 3 steder rundt om vores demonstration. De råbte og skreg som sædvanligt for at kompensere for deres lille antal – “ingen racister i vores gader”. Da vi satte vores sædvanlige gåtur igang, blev de lidt målløse da vi råbte det samme, for vi er da helt enige i at vi ikke ønsker racister og nazister i vores gader, ej heller islamfascister og naziislam. De fulgte os igennem vores gåtur og det er vi da glade for, da vi kun var et par og tyve, så de fyldte godt ud i vores demo.

Nu lyder det som om vi var glade for dem, det var vi selvfølgelig ikke, det er under al kritik at der kun møder to betjente op til vores demo. Først havde antifa indtaget vores torv og da jeg svarede igen på de autonomes råb imod mig, kom den ene af de to betjente over til mig og sagde at jeg ikke måtte svare igen på deres tilråb, fordi de nu var ved at prøve at overtale dem til at flytte sig længere væk. Fortalte betjenten, at jeg mente det beviste, at to betjente var for lidt, når man prøver at overtale en råbende pøbel til at fjerne sig fra vores demonstrationsområde. Så vidt vides var deres demonstration ikke engang anmeldt.

Efter vores gåtur holdt jeg en orientering om hvad der var sket siden sidst, bla. at vi nu havde fået definitivt nej til at udstille på den sorte diamant. Vi leder nu efter et andet sted i København. Vi fik også diskuteret hvordan vi får flere med til demonstrationerne, da folk nu tror at DF vil ordne det hele og at man derfor ikke behøver at demonstrere. Intet kunne være mere forkert, da vi netop skal holde gryden i kog og DF til ilden, ellers ender det hele bare i en gang taburetklæberi. Så vi skal netop om nogensinde demonstrere nu og skrue op for retorikken og forlange at vores politikere får lukket grænserne og startet hjemsendelsen af muslimer, der ikke kan integreres i Danmark.

Anders Gravers, formand for Stop islamiseringen af Danmark


14 kommentarer

TILLYKKE MED VALGET – GLEM IKKE AALBORG DEMOEN IMORGEN!

dannebrog_blaahimmel

Flag til højre

Veloverstået valg der faldt til den rigtige side. Nu må tiden vise, om de kan transformere vælgernes ønsker om til handling.

Mens vi venter på det, må vi ikke gå i stå, vi skal køre hårdere på end nogensinde på at få vores mål opfyldt, at stoppe islamiseringen af vort land.

Derfor ses vi i Aalborg imorgen kl. 18.00 på Gammeltorv, samme sted som sidst.

Men denne gang skal vi være mange. Fra næste gang om 14 dage starter vi Haderslev fast op hver 14. dag for at vi kan holde gang i Sønderjylland. Aalborg vil også blive en fast demo-by, når vi andre går videre til andre byer.

Print invitationen til demonstrationen ud her og del rundt hvorend du kommer.

Anders Gravers


1 kommentar

Indslag fra TV2Nord fra vores Hobro demo

Anders giver her alderspræsident på 92 Jørgen Grønbæk - en af talerne ved demonstrationen - materiale om racisme mod danskere.

Anders giver her alderspræsident på 92 Jørgen Grønbæk – en af talerne ved demonstrationen – materiale om racisme mod danskere.

Som sædvanligt skriver medierne ikke om vores demonstrationer inden demonstrationen, men kommer for at hovere, når vi ikke er så mange.
Det var det hele TV2’s idé med at bringe demonstrationerne drejede sig om. Den godt satte interviewer fra TV2, Lisbet Christensen, havde kun ét formål med sit interview og det var at køre på hvor få vi var, istedet for på budskabet. Men heldigvis var det direkte TV og Anders Gravers svarede rigtigt godt for sig og fik endda lavet reklame for SIADs muhammed-udstilling på Bornholm. SE INDSLAG FRA TV2NORD HER:

Resten af indslaget var fra moddemonstrationen, hvor en kæk Miguel J. Valentine trods sin nervøsitet – der gav udslag i et hoppende adamsæble og temmeligt stivnet smil – hoverede over at Hobro havde svaret igen, fordi SIAD havde påstået, at Hobro havde rabiate holdninger. Magen til nervøst vrøvl skal man lede længe efter. SIAD har aldrig påstået at Hobro har rabiate holdninger. Vi var kun i Hobro fordi det var den 12. demo i vores turné rundt i landet og at Hobro har en vis symbolsk betydning for SIAD, idet SIAD har demonstreret i byen før. Dengang blev en ældre dame til demonstrationen overfaldet af en muslim, der væltede hende omkuld og ødelagde hendes skilt imod sharia-banking. Læs her:
https://siaddk.wordpress.com/2014/01/09/en-islam-modstander-taler-ud/

Per Clausen fra Enhedslisten var også tilfreds med, at de var 100 mod vores 30 demonstranter, fordi som han sagde:
“vi går ind for at vores fællesskab skal baseres på mangfoldighed og respekt for andre mennesker uanset deres religion eller deres etniske oprindelse.”

Her afslører Enhedslisten sit barnlige forhold til virkeligheden, for med disse ord siger han, at alles religioner er lige gode. Han mener dermed at islam har sin plads i denne mangfoldighed, trods det at islam er IMOD mangfoldighed, idet hvor islam får magt, bliver der ikke plads til nogen anden religion.
Vi ser det i børnehaverne, hvor man indfører halalbespisning og at man så for nemhedens skyld dropper svinekødet, trods det at Danmark eksporterer 22 millioner svin om året, at andre religioner ikke må spise oksekød såsom hinduerne og at rigtige kristne heller ikke må spise noget, der er velsignet i en afguds navn.

Så meget for mangfoldigheden Per Clausen. Du slikker en vis legemsdel på muslimerne, den legemsdel der er højest når de beder. En dag når islam får rigtig magt i Danmark, er det mangfoldigheds-demoen der risikerer at komme rigtig galt afsted i et muslimsk samfund. Det så man i Iran da de venstreorienterede, der havde hjulpet islam med at vælte Shahen, blev myrdet med koldt blod dagen efter revolutionen. Og de var ikke få, de var mange der mistede livet kort efter revolutionen. Det kan ex-iranerne i Danmark fortælle mange ting om. Men nu har Per Clausen ikke nogen ex-iranere tæt på sig, for de forlod Enhedslisten pgra dens naive tilgang til islam.


3 kommentarer

12. demonstration – IKKE MERE ISLAM! – Aalborg d. 8. juni

ikkemereislam_banner_aalborg

Vi indbyder ALLE mennesker i Danmark

-der er trætte af islamiseringen der foregår i vores land,
-træt af at der følger muslimsk terror med de muslimer, der har fået ophold i Danmark,
-træt af at de gør Danmark til et utrygt sted at være,
-træt af at de får lov til at bestemme hvordan vi skal leve i Danmark,
-træt af kvindefornedrelse,
-træt af at de vil bestemme hvad vi skal spise i dette land,
-træt af at de skal bestemme hvad vi skal sige og tegne i dette land,

til at møde op 8. juni på Gammeltorv i Aalborg kl. 18.
Vis at vi vil bestemme i vores eget land!


Tale af Jørgen Grønbæk ved IKKE MERE ISLAM demonstrationen i Hobro

Tale d. 25. maj 2015 af Jørgen D. Grønbæk

Fra slutningen af 50-erne til begyndelsen og midten af 80-erne var der Lægemangel i Sverige. Derfor var vi en del norske og danske læger, som i en periode tog job derovre. Da Sverige havde fået tilstrækkelig med egne læger rejste vi hjem igen.

I slutningen af 60-erne og begyndelsen af 70-erne var der mangel på arbejdskraft i Danmark, mente nogle fra Landbrug og Industri. Man ansatte derfor en del tyrkere – men de rejste ikke hjem. I stedet samlede de ved giftemål og familie-sammenføring alle mulige ”slægtninge” herop tak være vore gode forsørgelseslove. Det kunne blive til mange. Jyllands-Posten gjorde rede for en del sammenføringer. I et tilfælde viste det sig, at én tyrker var blevet 56.

Det gav en stigende økonomiske belastning, men trods dette og trods begyndende arbejdsløshed blandt etniske danskere vedtog regeringen en ny indvandringslov i 1983. Den gav enhver, der stod ved grænsen og sagde ”asyl”, ret til ophold. Den åbnede sluserne for indvandring, hvoraf en væsentlig del var muslimer.

Integrationen er slået totalt fejl. I en avis så jeg forleden, at en undersøgelse viser, at trods regeringens initiativer er mindre end 3% af de ankommende rede til at gå i arbejde, og vi har for tiden 6-800.000 på overførselsindkomst.

Man troede på og snakker stadigvæk om integration, skønt den muslimske, bosniske præsident, Izetbegovic allerede 5/9 1992 i bladet ”The Economist” s. 8 skrev følgende:

”Der kan ikke blive tale om nogen fred eller sameksistens mellem Islam og ikke-muslimske sociale og politiske institutioner. Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk nok til det, ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske magt, men også for at bygge en ny islamisk magt op i stedet.”

Det er værd at betænke, at det var det blåøjede, humanistiske, såkaldte kristne Vesten, der med NATO bombede denne Izetbegovic og dermed Islam til magten i Bosnien. Det samme skete få år senere i 1999 i Kosovo, da ”den islamiske bevægelse var antalsmæssigt stærkt nok”. Vi husker, at Makedonien i 1999 på et hængende hår blev reddet. Men bemærk, hvad der sker i øjeblikket, hvor der er demonstrationer mod dens regering.

De konservatives formand Søren Pape Poulsen skrev for nylig i i Skive Folkeblad at Nazi-islamisme skal stoppes. Pape er tilsyneladende uvidende om, at den tyrkiske præsident Erdogan har erklæret: ”Moderat Islam findes ikke. Islam er Islam. Basta!”

Pape tænker vel på Hitlers metode med at opdrage børnene. Vi husker, at Hitler oprettede skoler for børn og unge til opdragelse og oplæring i den nazistiske ideologi, for eksempel: Hitlerjugend og Forening af tyske piger, som bl.a. lærte at pigerne skulle føde børn til Tyskland.

Tyrkerne har oprettet børnehaver under betegnelsen Børnegalaxen i Danmark. Undervisningen er kultur, og modersmålet prioriteres, idet man finder det vigtigt at sproget er indlært, før den skolepligtige alder, hvor det altså kommer i dansk skole. Der er oprettet to i København og én i Viby ved Århus, og der foreligger i øjeblikket ansøgninger om yderligere én mere i København og én i Roskilde. Desuden siges der at foreligge to tyrkiske gymnasier, hvis beliggenhed i øjeblikket er mig ubekendt.

Altså er der tale om målbevidst begyndelse til opbygning af muslimsk parallel-samfund.

Ayatolla Khomeinis erobringsplan fra 1979 med muslimers emigration til fjendens lande – dvs. til de kristne lande – og derefter ved fødsler og fortsat emigration skabe flertal og underminere de kristne samfund – denne erobringsplan er i fuld gang med at lykkes.

En socialmedarbejder henvendte sig til mig for 25 år siden. En muslim havde på kontoret henvendt sig til hende og krævet kontant støtte, som han ikke var berettiget til, og som hun selvfølgelig måtte afvise, selvom han var ubehagelig. Han gik i vrede og erklærede: ”Ja, i dag er det dig, der bestemmer, men om 25 år er det mig!”

I England er der store problemer med kriminalitet, trusler og terror. For nylig erklærede en gruppe muslimer af 3.generation: ”Nu er det tiden, at vi skal overtage styret i England”. Bemærk, at det var 3.generation. – Kan man se bedre illustration af Izetbegovic’ ord om, at sameksistens er umulig og integration et fantasifoster?…

Tag blot fat Hr. Pape sammen med hele det danske Folketing – indse, at det drejer sig om ISLAM – og ikke blot om noget, som han kalder Nazi-Islam!

Her i Danmark har vi siden Harald Blåtands dage troet på og dyrket den treenige kristne Gud til velsignelse for vort folk og som grundlag for vor kultur og forsorg i alle dens områder, så her i Danmark har Allah og alle hans tilhængere ikke noget at gøre. Muslimer må rejse hen, hvor de hører hjemme.

”Det ser ud til, at Islam har besluttet at erobre Europa i det 21.-århundrede”, skrev en folketingsmand for nogle år siden til mig. – Det er det, der sker for øjnene af os, og vi kan ikke stærkt nok opfordre vor regering og Folketing til at se virkeligheden i øjnene og at handle effektivt imod islamiseringen.

Det Danmark, som vi kender, er på afgrundens rand!

Tak til initiativtagerne til disse stævner!

Tak for ordet!.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 7.585, der følger denne blog