Category: Demonstrationer

Kærshovedgård – 3. demonstration

Mange modige danskere var mødt op for at kræve lukning af Kærshovedgård

Hr. og fru Danmark, unge som ældre, høj som lav både fra Sønderjylland og Schlesvig/Holsten, fra Skagen og Frederikshavn samt resten af Nordjylland, Midtjylland og Vestjylland var mødt op for at kræve, at Kærshovedgård udrejsecenter bliver lukket og de kriminelle sendt hjem.

Små 60 mennesker (58) var mødt op til den 3. demonstration foran Kærshovedgård.

Anders Gravers fortalte i sin tale, at demonstrationen fra nu af vil blive international, at vi har inviteret de andre SIO afdelinger (Stop Islamisation Of) til at deltage og også med demonstrationer ude foran danske ambassader i de pågældende lande.
Hvilken regering vil lade mordere, voldtægtsmænd og tyveknægte frit gå rundt i samfundet efter endt straf, når de også er dømt til hjemsendelse? Det er så vanvittigt, at man skulle tro, det er løgn.

Anders Gravers angreb også Venstre og regeringen i sin tale for misrøgt af sit eget folk og at det vi nu skulle gøre, var at overbevise alt og alle om Ikke at stemme på Venstre eller for den sags skyld DF, så lang tid de ikke vil passe på egne borgere.
Samtidig taler regeringen om, at sende velintegrerede flygtninge hjem. Det har SIAD selvfølgelig heller ikke noget imod, men de kan dog tjene deres egne penge. Hvad så med at sende disse mordere, tyveknægte og snyltere på det danske samfund hjem først, og det med det samme. Derefter kan man sende de ikke-selvforsørgende hjem og derefter de velintegrerede.

Anders forudså også, at regeringen og DF vil få et ekstremt dårligt valg, netop pgra. denne Kærshovedgård sag, som gør det danske folk utrygge.

Blandt de grupperinger der støtter om demonstrationerne var Guardians of Denmark, hvis leder holdt en flot tale om vigtigheden af denne demonstration og grunden til at de støtter op.

Der var også en tale fra Birthe Rugholm fra Nye Borgerlige Nordjylland. Hun udtrykte at vores mål var det samme, men at det, vha. af Nye Borgerliges krav om at førstegangs kriminelle bliver sendt hjem og at ikke-selvforsørgende ligeledes bliver hjemsendt, ville ende med det samme, at ingen af de kriminelle og udviste inde på Kærshovedgård ville kunne blive i Danmark. Fin og flot tale. Hun sluttede med at opfordre til at stemme på Nye Borgerlige ved næste valg.

Ydermere var der et par små-episoder, hvor en langhåret hippie, der lige havde virket som taxa for en af de indsatte, syntes at han ville lave en en-mands ulovlig moddemonstration mod vores demonstration. Skal se om vi kan få videoen streamet, så vi kan lægge den op på hjemmesiden. Han blev til sidst hentet af politiet.

Den anden episode var også skabt af væmmeligboere, idet der ud af vinduet fra en bil, der havde været inde og køre taxa-kørsel for de indsatte, blev råbt grimme ukvemsord til demonstrationen, idet de kørte forbi. Der blev så svaret tilbage.
Det viste sig så, at indsatslederen fra politiet åbenbart har en døvstum i familien, idet han på 20 meters afstand kunne aflæse på munden af en deltager, at han skulle have hvisket til sin nabo “forbandede politi”, fordi politiet påtalte vores tilbageråb, men lod bilen med væmmeligboerne fortsætte.
Den uheldige mand, der hviskede, blev hentet over i indsatslederens indsatsbil og blev truet med bøde og måtte afgive navn og adresse. Da Anders Gravers og en til ville over og hente ham, blev de brutalt skubbet tilbage af betjente.

Det fik så Anders Gravers til at holde 2. afsnit af sin tale, hvor poltiet blev debatteret, bla. at når man mister overblikket, er det normalt, at man går i detaljen og det må man sige, er hvad der er sket for dansk politi. Dagligt må de bøje sig for de muslimske kriminelle og lade dem slippe med uforrettet sag. Vold og tyverisager hober sig op og der mister de overblikket, så nu er det nemt at kunne gå i detaljen til en demonstration og så true en stakkels mand, der kun vil redde sit land og ønsker, at det skal være sikkert at færdes i.
Vi ser det også med fartbøderne, hvor vi ser politiet i aktion, og lader det gå ud over almindelige danskere, men at gøre noget ved volden og tyverierne ser det ud til, at de har opgivet.
Efter denne tale stod indsatslederen og stirrede meget olmt på os i et stykke tid, før han vendte rundt og gik ind til citronmånerne og kaffen inde i indsatsvognen.

Derefter fik Leo, en tidligere soldat, ordet og den afsluttende bemærkning, hvor han fortalte om sit liv som udsendt og i kamp med islams tilhængere rundt om i verden og den magtesløshed, han nu følte, over at se, hvordan de samme islamiske kræfter nu kunne hærge Danmark, uden at nogen gjorde noget ved det og uden politiet skred ind overfor dem.
En fantastisk tale der var så rørende, at flere af deltagerne fik tårer i øjnene og en klump i halsen. Ex-soldaten fik et velfortjent stort bifald af de fremmødte.

Anders Gravers afluttede demonstrationen og fortalte at næste demonstration er søndag d. 2. december kl. 13, samme sted udenfor Kærshovedgård.
Næste gang vil der også blive indlagt en gående demonstration i byen Bording bagefter, hvor vi vil ende på stationen, som er så hjemsøgt og terroriseret af de kriminelle udlændinge at mange beboere ikke tør komme der.
Følg med på siden og få nærmere opdateringer ang. dette.

Hvorfor vi ønsker Udrejsecenter Kærshovedgård lukket

TVMidtvest lovede, at de ville bringe interviewet de foretog d. 4. november – det gjorde de ikke, så derfor var det heldigt at en fra demonstrationen snarrådigt filmede interviewet.

Lyden er til tider lidt dårlig, så derfor har vi ordret skrevet konversationen ned, derfor kan ordstillingerne være lidt mærkelige.

Her følger interviewet på video delt over i to: Nederst kan man læse interviewet hvis man har svært ved at høre det.

Transcript af Interviewet som løgnemediet TVMidtvest valgte ikke at bringe:

[Video start]

“..der er voldtægtsmænd, der er voldtægtsforbrydere og almindelige typer kriminelle. De har ikke noget at lave her, de skal sendes hjem.”

[spørgsmål utydeligt]”…og hvad vil I opnå?”

“Og det er jo altså at få fat i politikerne, det er jo først og fremmest at få fat i de her politikere, som bestemmer, det er jo dem der bestemmer.
Det er jo ikke bare lokalpolitikerne her i Herning og Bording området, men det her det er jo landspolitisk det her, så det er et spørgsmål om at råbe dem op og så i fortsættelse, jamen har det noget med Bording at gøre, ja men det har det også, fordi det er jo beboerne heromkring som også har gjort os opmærksomme på de artikler der var i BT.
Bl.a er vi blevet ringet op af folk der ikke tør køre forbi her, uden de har kamera i deres biler, de får installeret kamera – naboerne – fordi de vil dokumentere hvis de kommer ud for noget her nede, det synes vi simpelthen er så for meget.” [Video-stop]

Følgende kom ikke med i videoen:

“Kan du nævne noget af det I har lavet før:”

“Ja, bl.a da vi udlignede da muslimerne sagde 1-0 til islam efter terrorangrebet i Danmark. Vi viste så muhammedtegningerne igen ved hjælp af 400 politibetjente og indsatsstyrken på tagene og en helikopter i luften i København.”

[Video-start]

“..det er jo derfor vi har politiet, der har voldsmonopolet her i Danmark. At de så ikke bruger det voldsmonopol og sørger for, at dem der de bliver sendt hjem eller er bag lås og slå.”

“Jamen jeg skal høre dig fordi, er det Kærshovedgård som sådan I er modstander af at det ligger i Bording eller er det selve konstellationen, altså at der er nogle mennesker her, hvis man kunne sende dem hjem, så havde man jo gjort det, altså, hvad skal man så gøre ved dem, hvad mener I der skal gøres?”

“Altså, vi mener jo man er alt for bløde ang. det her med at sende folk hjem, altså der findes jo metoder til at man kan få de her stater til at tage dem, bla. så kunne vi jo begynde at tage ulandshjælpen væk fra dem, hvis de ikke tog deres egne statsborgere hjem igen, så tror jeg piben fik en anden lyd, nej det er fordi Lars Løkke ønsker det her, han ønsker at det her land, det bliver fyldt op med de migranter, fordi det har han lovet Merkel og de andre EU baroner. Derfor.”

“Kan du fortælle lidt om altså hvad SIAD er, hvad står I for, hvem er I?”

“Ja vi er ganske almindelige borgere som for 13 år siden syntes, at det her det var ved at tage overhånd, altså vi følte, at der foregik en snigende islamisering i vores land og det ville vi gerne stå op for, så vi er ganske almindelige borgere, der er ikke noget ekstremt i SIAD, der er aldrig udgået vold fra vores side,
vi er fuldstændig fredelige mennesker, volden er altid udgået fra voldelige moddemonstranter mod os.”

“Hvad mener I med, at I er en modstandsbevægelse?”

“Jamen altså vi er jo en modstandsbevægelse imod den regering som tillader at de her mennesker kommer ind i vores land. Det er jo en modstandsbevægelse, når man er imod sin egen regering og synes at det de laver er fuldstændig forrykt.
Det er jo forræderi mod det danske folk i alleryderste konsekvens.”

[Spørgsmålet bliver stillet igen pgra. larm fra forbipasserende bil]

“Jamen det er vi jo, idet vi er modstander af regeringens politik, altså med at slæbe de her migranter her til landet og gå med til EU’s åbne grænser, hvor vi får alle de her,- vi kalder dem ikke engang migranter, vi kalder dem nasserøve, – fordi når man kan gå igennem 6-7 op til 14 grænser, før man kommer her, så er man ikke flygtning.
Nej de rigtige flygtninge de sidder nede i flygtningelejrene nede Beirut og i Syrien, og der sidder de, og de har ikke råd til at komme hertil, så render de andre rundt med mobiltelfoner og terroriserer danskerne heroppe, vi kan simpelthen ikke blive ved med at finde os i det. På den måde er vi en modstandsbevægelse.”

“Hvor længe vil I demonstrere?”

“Indtil at det her center, det bliver lukket, så fortsætter vi. Og nu er det hver 14. dag fra nu af og næste gang så er det d. 18.”

DEMONSTRATION VED KÆRSHOVEDGÅRD

Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) afholder demonstration foran det såkaldte Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording på lørdag d. 27. oktober kl. 13.

Demonstrationsnavn: Luk udrejsecentret og send de tilløbende hjem i sanddynen, hvor de hører hjemme.

Vi afholder demonstration p.gra. den enorme usikkerhed,  udrejsecenters beboere udsætter den lokale befolkning for.

Er du utilfreds med, at fredelige udlændinge som f.eks. thailandske børn udvises af Danmark, mens tilløbende voldtægtsmænd og mordere får et fri-område i Danmark, hvorfra de kan fortsætte deres kriminalitet?
Så mød op til demonstrationen og vis din utilfredshed.

Har sendt følgende til MidtVestjyllands politi:

Att: Tilladelseskontoret

Kære Politi

Stop Islamiseringen Af Danmark meddeler hermed Midt- og Vestjyllands Politi, at vi afholder demonstration ved indgangen foran udrejsecentret Kærshovedgård på Teglgårdsvej lørdag d. 27. oktober kl. 13.00

Demonstrationens navn er: “Luk udrejsecentret og send de tilløbende hjem i sanddynen, hvor de hører hjemme”

Demonstrationen vil foregå i tidsrummet 13-15. Antal deltagere: fra 2 op til 1000

Tilladte skilte:
“Danskerne skal føle sig trygge i eget land”
“Ud med de kriminelle fremmede – uanset konsekvensen i hjemlandet”
“Hjem med dem – sikkerhed frem for alt”
“I sender thailandske børn hjem og giver fremmede mordere og voldtægtsmænd et fri-sted. FØJ!”

Der vil blive holdt tale af Anders Gravers og andre inviterede.

Venlig hilsen
Demonstrationsansvarlig
Anders Gravers

All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.

Edmund Burke

https://www.bt.dk/samfund/85-sigtelser-paa-to-og-et-halvt-aar-naboer-til-udrejsecenter-plaget-af-vold

https://www.bt.dk/samfund/naboer-til-udrejsecenter-ruster-sig-med-overfaldsalarmer-overvaagning-og-sms

https://www.bt.dk/samfund/vi-er-stadig-chokerede-ungt-par-antastet-i-deres-bil-400-meter-fra-udrejsecenter

OPFORDRING TIL AT MØDE OP TIL STRAM KURS’ DEMONSTRATION FOR MERE OG BEDRE POLITI MOD DE AUTONOME

Klik på billedet og læs om demoen

Opfordrer alle mænd og kvinder på dæk til den demonstration.

Ville meget gerne have talt til den demonstration, men pgra en lang tid i forvejen planlagt forretningsaftales afsluttelse, kan jeg desværre ikke deltage. Det gør ondt helt ind i sjælen, da SIAD 9 gange har fået afslag på at holde demonstration samme sted, så hvor ville jeg gerne have været der og have holdt en tale om de autonomes vold mod anderledes tænkende!

Så derfor alle SIAD folk og SIAD støtter: Mød op til denne meget meget vigtige demo.

DENNE TORSDAG d. 1. MARTS KL. 17, ISRAELS PLADS

Anders Gravers

Godt nytår til alle SIADs medlemmer og støtter.

SIADs status 2017 og SIADs målsætning 2018

SIADs målsætning for 2017 var at passe på grænserne, hvis grænsekontrollen ikke fortsatte.
Det gjorde den og det mener vi, at vi var med til, fordi der lå planer om at nedlægge grænsekontrollen, men det at vi havde organiseret og øvet privat grænsekontrol, havde nok en indflydelse på, at man ville fortsætte, for at undgå private vagtværn ved grænsen.

Så vi kan klappe os selv på skulderen over indirekte at have været med til at grænsekontrollen fortsætter. Første halvdel af året koncentrerede SIAD sig en del om dette, som en fortsættelse af arbejdet 2016.

Så dukkede historien op med, at der skulle opføres en tyrkisk moske, støttet af Erdogan, med to minaretter i Roskilde Domkirkeby, hvor de danske konger ligger begravet.
Det opfattede SIAD som en hån og som en plan fra tyrkisk side, på langsomt at overtage byen, for vi ved, at man med demokratiet kan vedtage, at minaretterne må kalde til bøn, når muslimerne er mange nok. Så det hjælper ikke, at politikerne siger, at det ikke er meningen, at de skal kalde til bøn.

Mod Roskilde moskeen implanterede vi vores nye taktik, som også fortsætter i 2018.

Her er lidt forklaring fra vores møder, hvor vi har brugt det som illustration på vores metoder:

KORT FORKLARING PÅ SIADs NYE TAKTIK: POLITISK GUERILLAKAMP

De af jer der har været til vores møder for nylig, ved at vi har indført en ny taktik, hvor vi går et skridt længere end vi plejer.

I SIAD har vi en strategi, at vi aldrig går længere med vores aktioner og demonstrationer, end at vi ved, at det brede flertal i befolkningen har samme mening. Hvis vi skrider til handlinger, der er længere forud end hvad folkemeningen er, vil medier og politikere have nemt ved at dæmonisere os og kalde os terrorister og dermed vil vi forspilde den ene chance vi har for at redde vores land, og det vil vi under ingen omstændigheder tillade eller acceptere.

For at få DANMARK på ret kurs igen skal der et MAGTSKIFTE til:

SIADs styrelse har udarbejdet en strategi, som vi har lånt fra organisationer og lande, som med held har udført et magtskifte på fredelig vis eller næsten fredelig vis. Strategien hedder “politisk guerillakamp” som er blevet brugt af frihedsbevægelser med held rundt omkring i verden.

Man udpeger nogle modstandere som man så angriber politisk og dermed underminerer deres magt, så deres politiske anseelse i befolkningen daler og de dermed nemmere kan afsættes.
Politisk guerillakrig er guerillataktik uden våben og uden vold. Kan bedst vise jer eksemplet ved det vi lige har gjort ang. moskeen i Roskilde:
Vi laver en demonstration mod moskeen, der vil få minaretter.

For at gøre opmærksom på demonstrationen laver vi først morgenbønnekald til borgmester og biskop kl. 5 om morgenen og får det i udenlandske medier som det første og derefter bliver de danske medier nødt til at skrive om det.

Så fører vi aktionen videre ved at gå direkte efter biskoppen, som påstod, han ikke hørte morgenvækningen. Vi dukker op til nadver, mens han forretter gudstjeneste i Domkirken.
Derefter hænger vi ham ud på hjemmeside og blogs, og her kommer tastaturkrigerne ind i billedet. (Tastaturkrigerne er en gruppe i SIAD for dem der elsker at udtrykke sig på skrift eller for dem, der ikke kan deltage i vores demonstrationer el. aktioner)

Planen i dette tilfælde var at hænge de venstreorienterede og multikulrede biskopper og præster ud og få vores side til at indse, at man må handle politisk, dvs. at man må søge at få indflydelse.

Dette kunne gøres ved at dem, der har meldt sig ud af folkekirken, melder sig ind igen og måske lader sig opstille til menighedsrådsvalg til november eller ihvertfald støtte dem der gør. Nogle gange kommer man ind i menighedsrådet med kun to stemmer.

Og her er planen ikke at vi skal fremstå som en kristen organisation, men dette er et EKSEMPEL på hvordan man kan infiltrere forskellige grupper i samfundet, og dermed være med til at få dem til at ændre mening.

Jo flere organisationer man har styr på, jo bedre har man mulighed for at organisere de helt store demonstrationer som skal til for at lave et magtskifte.

Dette var bare ét eksempel på, hvad politisk guerillakrig er.
Nu kører vi ikke meget mere i Roskilde-sagen for guerillataktik er jo netop at komme som enkeltpersoner til målet, forrette så voldsom skade som muligt på målet så mange som muligt og derefter forsvinde lige så hurtigt, som da man kom, – for derefter at angribe et nyt mål som i dette tilfælde nu bliver politikerne.

Vi vil give politikerne samme tur, fordi i beg. af 2017 kom DF med et forslag om at forbyde bønnekald og minaretter i Danmark. Samtlige politikere, samtlige partier stemte enstemmigt DF’s forslag ned.

Derfor er ALLE politikere udenfor DF legitime mål for politisk guerillakrig.
Her vil vi dukke op om morgenen kl. 5, starte videooptagelsen, spille bønnekaldet og når enten vrede naboer kommer ud og spørger om, hvad der foregår eller når politikerne vredt kommer ud, vil vi spørge om de synes,at bønnekaldet er en dejlig måde at blive vækket på kl. 5 om morgenen, for det er det scenarie der vil komme til at udspille sig i hele Danmark, når politikernes manglende handling til at lovgive på området vil blive en realitet og moskeerne vil begynde at udspy bønnekaldet 5 gange om dagen i forskellige byer i Danmark.

Bagefter skal aktionen udstilles på youtube og derefter skal al smuds findes på den pågældende politiker og vedkommende skal hænges ud på vores hjemmesider, blogs og internettet generelt.

Denne aktion mod forskellige udvalgte politikere samt happenings og aktioner mod folketinget og dets medlemmer skal munde ud i en demonstration foran folketinget, hvor vi vil hænge store bannere op i København, hvor der kunne stå forskellige ting som “Islamiseringen Dræber”, “Politikerne har solgt Dig” osv.

Håber I alle hilser den nye strategi velkommen og kan tilslutte jer den og at I vil deltage på den ene eller anden måde enten som aktør i forskellige aktioner, happenings og demonstrationer og/eller i vores nye gruppe tastaturkrigerne, som støtter op om aktionerne og laver det vi kalder en “piskesnerts-effekt”

Søg om at komme ind i vores regionsgrupper ved at skrive til SIADs email siaddk@gmail.com , så sender vi til dig hvilke grupper du kan tilmelde dig.

Her er nogle af linksene til vores arbejde udført i 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=ZBASeEiAxDo

https://siaddk.wordpress.com/2017/09/30/muhammedtegningerne-vist-foran-skovgaardmuseet/

https://siaddk.wordpress.com/2017/12/07/siad-holdt-sit-loefte-overfor-skovgaard-museet-i-viborg/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/16/saerdeles-vellykket-aktion-og-demonstration-mod-minaret-moske-i-roskilde/

https://pamelageller.com/2017/07/denmark-minarets-mayor.html/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/13/wake-up-call-aktion/

https://siaddk.wordpress.com/2017/08/12/biskoppens-vaekkelse-wake-up-call-til-biskoppen-i-roskilde-stift/

https://siaddk.wordpress.com/2017/08/12/video-fra-biskop-vaekkelsen-i-roskilde-domkirke/

https://siaddk.wordpress.com/2017/07/09/saa-forstaar-vi-bedre-at-der-var-400-betjente-til-vores-muhammedtegningsfremvisning-i-2015/

https://siaddk.wordpress.com/2017/05/07/vellykket-demonstration-i-haderslev/

https://siaddk.wordpress.com/2017/01/22/siads-graensekontrol-d-2122-januar/

MÅLSÆTNING FOR 2018

Kommunalvalget viste med stor tydelighed, at almindelige folk endnu ikke har forstået alvoren af den pågående islamisering af Danmark og at det er Danmarks undergang, hvis man ikke forstår det i tide.
Derfor sætter vi ekstra kræfter ind på folkeoplysning, dvs. uddeling af foldere og andet informationsmateriale, der kan påvirke hr. og fru Jensen til at forstå alvoren.
Vi har oprettet uddelingsgrupper som man kan melde sig til ved at skrive til siaddk@gmail.com, hvis man vil deltage i dette meget vigtige arbejde.

Folk bliver mere og mere utrygge især steder hvor der findes asylcentre og der er nogle steder hvor det er helt galt.

Nogle steder gik piger kun 2-3 stykker af gangen ud om aftenen, fordi de ikke turde være alene. Det er nu blevet så galt, at de slet ikke tør gå ud længere.

Et af de steder vil snart få SIADs fulde bevågenhed. Vi vil prøve at arrangere borgermøde, evt. i forbindelse med en demonstration i byen og vil ellers prøve at hjælpe byen med sikkerhed, når politiet åbenlyst ikke magter opgaven. Dette er kun ét eksempel og kan udvides til andre steder efter behov.

SIAD har stadig samme målsætning overfor politikerne som beskrevet i status over 2017 og vi vil fortsætte med disse aktioner og sigter mod en demonstration foran folketinget engang midt eller sidst på året alt afhængig af situationen.

Derforuden laver vi mulighed for, at alle kan hjælpe til med vores arbejde med – via vores hjemmeside siaddk.dk – at skrive, maile og ringe til folk, som modarbejder det danske folk og dansk kultur. Det har før vist sig, at være meget effektivt.

Vi opfordrer alle til at melde sig ind i en regionsgruppe, som virker som en sluse til de forskellige grupper, der beskæftiger sig med forskellige ting som uddeling, hvervning, sikkerhed, efterretninger, jura, aktion, informationsgruppe som arbejder med oplysningsmateriale samt andre grupper.

Vi har måttet finde andre kommunikationsformer end facebook, da aktive medlemmer bliver udelukket igen og igen. Det kan du høre nærmere om ved indmeldelse i en regionsgruppe.

Vi kører også en lav organisationsform dvs. at det enkelte medlem er direkte i forbindelse med styrelsen. Vi har droppet regionsformænd for den direkte kontakt med det enkelte medlem.

På vegne af SIADs styrelse
GODT NYTÅR

Anders Gravers

Muhammedtegningerne vist foran Skovgaardmuseet

SIAD holdt fredag d. 29. sep. en muhammedtegningsvisnings-aktion foran Skovgaardmuseet i Viborg til deres fernisering.

Vi afholdt den pgra. Skovgaardmuseets udstilling om blasfemi, hvor man har valgt ikke at vise muhammedtegninger eller anden blasfemi overfor islams tilhængere, fordi de er bange for dem, og på den måde er med til at skævvride ytringsfriheden, så der kun er ytringsfrihed for dem, der er parate til at yde vold. Alle vi andre må så lægge os ned med dikkende lammehaler mellem benene.
Og når først folk er blevet bange for at fornærme islam, træder islam i karakter, ligesom den har gjort i alle andre lande. Det er en af disse måder islams tilhængere altid har brugt overfor deres værtsfolk, når de er kommet tilvandret, og til sidst ender de med at eje landet.

Så baggrunden for vores aktion var ene og alene at skabe balance i udstillingen.
Det “fine” borgerskab – gamle 68’ere – som nu går rundt med en ære og værdighed som slet ikke passer til den gruppe, – er nu kommet til tops i samfundet og fryder sig over at se Jesus nedsunket i urin. Derfor var de slet ikke glade for, at vi kom for at besøge dem og vise vores verdensberømte muhammedtegninger, tegningerne fra Texas, hvor to terrorister kom for at skyde deltagerne i en tegningskonkurrence, men selv blev skudt af Texanske sikkerhedsvagter.
Foruden Pamela Geller og Robert Spencer der arrangerede tegningskonkurrencen var Gert Wilders også tilstede. Jeg var også inviteret til at være dommer på konkurrencen, men måtte desværre melde afbud.

Jeg fik så revanche ved at vise tegningerne for første gang i Europa i København for 2 år siden. Der var et kæmpe politiopbud, 400 politibetjente, en politihelikopter og indsatsstyrken på tagene. Det kæmpe politiopbud skyldtes at den Hvide enke fra Islamisk Stat havde kaldet til at tegningsvisningen skulle terrorbombes.

Når jeg skriver revanche så var det også fordi at jeg havde ønsket at vise dem på Den Sorte Diamant, som havde ladet Hizb-ut-Tahrir kønsopdele en foredragssal,- så de kunne da ikke have noget imod at vise et par tegninger – men det kunne de. Vi fik en klar afvisning.
Så var jeg blevet inviteret til Folkemødet på Bornholm af Fremskridtspartiet og havde fået lov til at vise dem der. Det lykkedes heller ikke, da Folkemødet fortalte Fremskridtspartiet, at hvis de lod mig gøre det, var de bortvist fra Folkemødet de næste 5 år. Dette er demokrati i praksis i Danmark. Læs her:
https://siaddk.wordpress.com/2015/09/03/mail-til-politiets-efterretningstjeneste/

Disse er meget berømte og utrolig kunstneriske muhammedtegninger, som folk burde være ellevilde med dem. Men af en eller anden mærkelig grund syntes arrangørerne af udstillingen på Skovgaardmuseet ikke, at vi skulle vise tegningerne, hvor vi havde tænkt os at vise dom som en “flash mob”. En meget emsig multikulret repræsentant for museet fortalte os hovent, at vi ikke kunne komme ind til receptionen, selvom vi lige havde set folk, der ikke var inviteret, få lov til at gå ind. Han blev bakket op af et par særdeles pendantiske sikkerhedsvagter a la “jeg vil gerne være politibetjent, men var for dum til at tage prøven, så nu udøver jeg magt igennem mit vagtjob”.
Den ene af dem som lignede en muslim, var flere gange ovre ved en politipatrulje, der holdt bagved, for at prøve at få os fjernet udenfor, hvor vi holdt fernisering med vores billeder.

Selvom vi blev filmet af både TV2 og af DR kan vi se, at ingen af dem har bragt vores indslag med muhammedtegningerne, men fokuserer på performancekunstneren Uwe Max Jensen, som var kommet før os og havde iført sig muhammedmaske, nøgenhed og et kors på tissemanden. Et syn der vakte moro hos nogen og hos en del af det bedre borgerskab (gamle hippier) vakte det rædsel og afskysvækkelse. Jeg så nogle af fortalerne for multikulturens bevarelse snige sig op langs trappen, mens Uwe stod uden tøj på.

Han blev kort tid efter arresteret efter de emsige vagters tilkalden af politi, men blev senere løsladt og fik at vide, at han ikke måtte vise sig i byen igen, hvilket også gjaldt John Salvesen, som egenhændigt har fået fjernet en gammel forældet blasfemi-lov.

SIAD blev interviewet et par gange, men som i København, hvor den samlede presse var dukket op for at filme og interviewe, blev der ikke vist noget til offentligheden af den simple grund at muhammed selv sidder med ved alle redaktionsmøder og forhindrer at han bliver vist.
Vi kaldte det dengang “Medie Blackout” – hvilket desværre er gældende den dag idag.

Konklusion: Ytringsfriheden gælder kun for dem der er parate til at yde vold. Når danskerne at vågne op inden det er for sent?

Anders Gravers

Demonstration mod Lidl

Demonstration mod Lidl arrangeret af et to-mands initiativ, kunstneren Uwe Max og filosoffen Asger Trier.

Et initiativ der viser flere ting. Vigtigheden af at selvom man er få, er man støttet af hovedparten af Danmarks befolkning, når man laver aktioner mod den snigende islamisering.

Demonstrationen viste også en anden ting. Fremmedgørelsen af det kristne kors som Uwe Max pointerer under gåturen fra Lidl i Aalborg til demonstrationsstedet. En lille gnom af en skaldet muslim på en scooter skulede truende til de to og deres følgere, da de kom gående med deres kors. Danskere kiggede væk da de så korsene. Uwe fremlagde da, at for 40 år siden var det tabu at forholde sig negativt til korset, nu så kort tid efter er det blevet tabu at forholde sig positivt til korset.

Samtidig sagde han at vores egne symboler er ved at blive presset ud i det offentlige rum til fordel for islams symboler, hvor danskerne vender hovederne væk ved synet af et kors, mens man tilsyneladende har vænnet sig til at se på islams symboler, burkaer og tørklæder.

Fantastisk flot initiativ og meget vigtige iagttagelser af duoen, der har været med til at få Lidl til at undskylde og love at korset snarest muligt vil være tilbage på deres mærkevare-serie.
Stort tillykke herfra.

Læs også:
https://siaddk.wordpress.com/2017/09/07/siad-aktion-boykot-lidl-til-korset-er-tilbage-paa-deres-vareserie/