Category: Gæsteskribent

Islams indtog skal stoppes omgående, vores fædreland er under angreb.

Af
Folketingskandidat i Nordjylland for Nye Borgerlige
Murersvend John Bjerg, Pandrup

Islams indtog skal stoppes omgående, vores fædreland er under angreb.
Der skal ikke en eneste Islamtilbeder over grænsen, tværtimod skal alle der udbreder den voldelige lovrelligion ikke være bosat i Danmark.
Den bedste måde at nå dette mål på, er at gennemføre Nye Borgerliges 3 ufravigelige krav:

  1. Omgående Asylstop
  2. Udvisning af kriminelle udlændinge, efter første dom
  3. Ingen offentlige ydelser til udenlandske statsborgere

Derudover ingen salg af offentlig jord til Moskeer
Ingen tilskud til muslimske friskoler
Ingen halalmad i det offentlige
Ingen islamisk tørklæde i den offentlige sektor

Danskerne skal ikke behandles som andenrangs borgere i eget land, fordi der skal spares i den offentlige sektor.

Når magthaverne bruger over 33 milliarder netto, hvert år på udefrakommende samfundsnassere.
Derfor skal vi ud af EU og have kontrollen over vores grænser tilbage.

Det er tid til at tage skeen i den anden hånd og fjerne den politiske elite fra magten, inden de forærer vores fædreland væk, til EU pamperne og udskifter befolkningen med Islamtilbedere.

Læsermail: Stakkels muslimer

Læser-mail indsendt af J. Juel

Her er endnu en muslim blevet så vred at han tyer til at spytte på det, han provokeres af lige nu (Her Paludan)


Altså, vi må jo ikke glemme hvor hårdt det er at være muhammedanist i Danmark. De provokeres jo uafbrudt. Af Paludan, af pølsevogne, af juletræer, af flæskestege, af det hvide kors i Dannebrog, af kirker uden halvmåner, af politiet som ikke lader dem have deres våben i fred, af brandfolk som slukker deres påsatte brande, af ambulancefolk som kører deres voldsofre på hospitalet, af røde og gule lys i gadekryds, af hastighedsgrænser, af domme for vold og narkohandel osv., osv. De har det ikke nemt. Selvfølgelig laver de ballade og oprør mod et så racistisk samfund.
Kulturmarxisterne forstår det godt. Fordi de er så følsomme, sociale og næstekærlige.

Gæsteblogger: Radikal logik!

Det er desværre ofte kun i æventyr og drømme, at virkelighedens brune ællinger ender som hvide svaner, så svanemors frygt og bange anelser viser sig nok at være rigtige, uanset politisk tilhørsforhold.

“Den korte Avis” havde en god artikel om den radikales Sofie Carsten Nielsens jamren over “bandemedlemmer ved hendes sønners skole” for et par dage siden.
Sofie Carsten Nielsen er en af disse overstuderede velmenere, som aldrig har tjent sine penge selv, endsige selv har bidraget med noget til samfundskassen, men som hele livet har levet på en eller anden form for overførselsindkomst, og som bliver fornærmede når virkeligheden går dem på.
Men når virkeligheden er bandemedlemmer ved børnenes skole, så overser den radikale Sofie Carsten Nielsen, at hun selv er blandt de hovedskyldige i, at disse bandemedlemmer overhovedet befinder sig her i landet.
Det er så nemt at udvise stor godhed og hjælpsomhed og “pegen fingre”, når man kan nøjes med at gøre det på andres bekostning – og for andres penge.
Ingen har som de Radikale gjort sig til talsmænd og talskvinder for integrationens velsignelser. Det er tilsyneladende fuldstændig ligegyldigt om de allerede tilflyttede bliver integrerede eller ej, devisen fra de Radikale er konstant: “mere rummelighed” med endnu flere tilflyttere.
Og der er ufattelig nok stadig politikere der er så dumme, at de tror at disse såkaldte “flygtninge” vil blive en gevinst for landet.
Jeg tror at man allerede nu kan forudse, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, vil fru Carsten Nielsen opfinde en eller anden undskyldning, og flytte til et mere muslimfrit område i byen.

En anden af disse højtråbende velmenere fra samme parti var Zenia Stampe.
Jeg skriver var, for der er blevet så underlig tavst omkring Zenia Stampe efter hun blev mor. Har hun bemærket, eller måske endda været så heldig at opleve, integrationens velsignelser?

Morten Østergaard skriver på De Radikales egen webside:
“Vi kæmper for et grønnere, stærkere og mere rummeligt Danmark, hvor vores børn kan gøre drømme til virkelighed. Uanset hvor de bor. Og hvor vi giver alle børn vinger. Uanset hvilken baggrund de kommer fra.”

Man kan kun ryste på hovedet af alle disse tomme floskler. For hvorfor skal alle børn have vinger? Bilder Morten Østergaard sig ind at børn kan lære at flyve?
Er det ikke først når man kommer i himlen at der uddeles hvide vinger? Og i himlen er det vel egentlig også kun os kristne der modtager dens slags flyveredskaber?
De Radikale er udelukkende vås og vrøvl og indholdsløse utopier – i rigelige og endeløse mængder.

Vil du Danmark noget godt, så stem IKKE på De Radikale.

https://denkorteavis.dk/2017/den-radikale-sofie-carsten-nielsen-jamrer-over-bandemedlemmer-ved-hendes-soenners-skole-men-hun-loeber-fra-sit-eget-ansvar/

H. Jensen

Bandbulle til biskoppen i Roskilde

Følgende er sendt til biskop Peter Fischer-Møller efter SIADs aktion:

Det var forfærdeligt at se dig med et stort smil og med hånden på samme skovl tage et skadestik til endnu en moske her i landet, denne gang i Roskilde, sammen med en muslim. Ifølge Kristendommen er islam vranglære og vantro. Hvordan kan du sidde det overhørig?

Til biskop Peter Fischer-Møller

Jeg har med væmmelse og chok konstateret, at også du som præst i Folkekirken går fremmede religioners ærinde. Har du glemt dit præsteløfte og den Augsburgske Trosbekendelse?

Det var forfærdeligt at se dig med et stort smil og med hånden på samme skovl tage et skadestik til endnu en moske her i landet, denne gang i Roskilde, sammen med en muslim. Ifølge Kristendommen er islam vranglære og vantro. Hvordan kan du sidde det overhørig?

Jeg er bekendt med at SIAD, Stop islamiseringen af Danmark, har lavet en demonstration mod dig og din gudstjeneste under nadveren for nyligt, ligesom disse brave folk også har forsøgt at vække dig i mere end én forstand ved at lade den islamiske brølen op fra en minaret lyde foran din bolig. Er det sådan larm 5 gange dagligt du ønsker og accepterer i dette land?
Ej det sker ikke, vil du nok sige, men sådan har man sagt om islams indtrængen de sidste 40 år her i landet. De var jo bare 1½ % og havde nærmest ingen moskeer tilbage i starten af halvfjerdserne.
Nu er de så 13% ifølge Danmarks Statistik, og de er langt flere, da de folk med dansk statsborgerskab ikke tælles med. Giver disse uigendrivelige tal dig ikke noget at tænke over?

Faktisk har jeg min tvivl om dit kendskab til koranen og islam, for du er vel da ikke en skabsmuslim på vej til at konvertere. Nej så grelt er det nok ikke fat med dig, men så er du ret fakta resistent, selvom man dårligt kan åbne en radioavis, TV avis eller et trykt medie uden at konfronteres med alt den farlige kriminalitet og terror, som disse mennesker udøver ikke bare i Danmark. Hvordan kan du sidde disse oplysninger overhørig?

Under 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark var der nogle få, der tog sagen i egen hånd, fordi politikerne ikke gjorde det, og sådan opfatter jeg SIAD. De er for mig frihedskæmpere, og jeg er nødt til at sige, at du faktisk er en form for medløber og landsforræder, fordi du sådan er med til at udbrede islam her i landet og lade den vokse sig større og større med flere og flere moske byggerier. Det er ikke din opgave som præst i Den danske Folkekirke. Det var så rigeligt med den heldigvis pensionerede Keld Holm i Århus, men du og alt for mange af Folkekirkens præster er alt for positive og medløbende over for islam. Det er nok en af årsagerne til, at folk melder sig ud på stribe – jeg har også taget konsekvensen og meldt mig ud.

Nu har du så meldt SIADs folk til politiet for forstyrrelse af din gudstjeneste. Dette kan højst give en mindre bøde, og hvad opnår du så ved det? Du opnår, at endnu flere danskere melder sig ud af Folkekirken. I øvrigt var det lattervækkende med din reaktion og dine udtalelser i kirken – jeg har set en video med episoden.

Jeg er ganske ude af stand til at forstå dine handlinger og må sige, at jeg foragter dig.

Med venlig hilsen
Merethe Egeberg Holm

____________________________________________________________________
FAKTA OM BANDBULLE
Ordet bandbulle består af to ord. Begrebet band og det mærkværdige ord bulle. Band betyder kirkelig udelukkelse, bulle selve dokumentet hvori udelukkelsen forkyndes. 
Kilde: kristendom.dk

Brev sendt til biskoppen fra kristen medborger

Her taler bisoppen til påbegyndelsen af moskebyggeriet i Roskilde. Stik imod hans præsteløfte (den Ausburgske Trosbekendelse) fremmer biskoppen muhammedanernes sag istedet for at bekæmpe den.

Til Biskop Peter Fischer-Møller

Dit forsvar, som du manifesterede ud for et stykke tid siden, bekymrer mig meget. Islam må ikke dæmoniseres?
Hvordan kan det lade sig gøre at dæmonisere en dæmon?
Hvordan kan kåbebærende i Herrens tjeneste beskytte, hjælpe og åbne kirken for Allah og Islam?
Har I ikke afgivet et løfte om at tjene Gud?
Hvad med Trosbekendelsen: Vi forsager djævelen osv?

Hvor er I, når kristne forfølges og dræbes rundt omkring i verden af den islam, der ikke må dæmoniseres?
Hvor var din røst, da muslimer smed kristne overbord, for selv derefter at søge asyl i kristne lande? Jeg hørte DIG IKKE !!
Dræb alle, der ikke tror på Allah, befaler koranen (sura 9,5 – 4,57 – 4,92 – 47,4)
Endvidere befaler koranen sine islamiske slaver (muslimerne) at lyve (taqiya) (sura 4,14 – 4,142) bare det fremmer Allah’s sag.

En to-tunge talende befolkning. Jesus sagde, at djævelen er en løgner, ja han er løgnens fader.
Derforuden kom Jesus med en kraftig advarsel: Vogt jer for falske profeter, på deres frugter skal I kende dem (Joh. 7,15-16)
Når jeg ser på og lytter til, hvad nogle kirkens mænd gør/udtaler sig om, kan det så undre, at netop dette vers dukker op?

Hvem tilhører de hænder der “fodrer” Jer (betaler Jeres løn)? Det er de mennesker I svigter med Jeres forsvar og hjælp og åbne kirkeporte til fordel for islam.

Da jeg er et kærligt medmenneske, vil jeg gerne tilføre dig lidt viden, som jeg fornemmer du har glemt. Denne boggave er sendt dig i kærlighed og håb, at du finder vejen tilbage til Sandheden og Livet.

Venlig hilsen
K. E.

[Den tilsendte bog er:
Islam og kristendom, Ligheder og forskelle .
Skrevet af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard. Red.]

Fra en læser med noget på sinde

Kære Danmark og alle borgere
Jeg ville gerne have lov til at sige et par ord til jer alle. Jeg er ikke ude på at støde nogen overhovedet, jeg synes bare at vi som danskere (alle i Danmark) skal og må stå op og sige stop! Nu er det da nok!
Det hele startede med at et hospital kom frem med ”nyheden” som de ikke har fortalt til hele Danmarks borgere, at de, i mange år har serveret halal kød til alle selvom de ikke ville have det og børnehaver ikke servere frikadeller for at nogen ikke kan og vil spise det ??? Det er da godt at det omsider kom frem selvom det er et eller to år for sent. Det er da på høje tide at danmark vågner op!
Vi har i Danmark mange gode og mange dårlige love, men ligefrem tage friheden fra os alle er da ikke ok ,
Vi må ikke ryge, vi må ikke spise hvad vi vil have m.m og hvad vi spiser og hvor og hvordan det er alt kontrolleret af regeringen? Det er da ikke helt rigtigt ? vi kommer ind til lægen som siger til os : du må ikke ryge du skal spise sundere men når jeg forlader lægen hvad gør han så ? ud og have en rygepause og en wienerbrød og en cola ja da det er da hans ret . men hvad med min? En politiker siger til folket du skal ikke ryge det er meget farligt for dig mens han står i et rygerum som alle borgere har betalt for at han kan nyde sin cigaret i fred og ro mens vi andre bliver forhadt for at tænde en cigaret på gader og restauranter, vi har betalt for hans fine rygerum til 2-400000kr som vi har betalt igennem skatten vi har knoklet for at han kan ryge i fred. Mens at vi ikke må fordi det er farligt for os, jeg troede vi var store nok til at bestemme hvad og hvor vi vil ryge? De er, hvorfor kan vi ikke også? Hvor er forskellen?? Jeg kan ikke se den ..
Her i Danmark siger de vi har krise ikke? ……….. hvordan kan vi have en krise ……..når man køber 3 militær skibe som vi ikke har folk til at besætte…vi har 3 skibe til hvad ? intet … vi har krise men København laver nu en tunnel eller metro hvor har de fundet de penge ? jeg troede når man har krise har man ikke råd til at gøre eller lave ekstra ting ?? den krise Danmark har er selv lavet af regeringen og eksperter der siger dette!
Hvad er de eksperter i ? at bestemme over andre ? det er da vidst ikke demokrati ?
Danmark er et demokratisk land som ikke har noget at skulle sige ! borgerne hvad betyder vi for jer ? er vi bare små myre der laver det hårde arbejde mens I fortæller og hvad vi kan og ikke kan ?
Ja Danmark har en krise ja .. men det er ikke som i tror , vi er mange borger der er utilfredse med den måde vi alle bliver behandlet på . hvorfor tror i at turister ikke kommer mere ? det er alt for dyrt i danmark og danmark er ikke venlig mere. Danmark er ikke det lykkelige land det engang var … de siger vi er lykkelige mennesker ? hvem siger det ? eksperter? Jeg ved at mange rigtig mange danskere er ikke lykkelige. Hvem synes det er lykken at blive skubbet af siden for en der har travlt kan skubbe til en handikappet ? eller få smækket døren i foran sig for unge har ikke lært at holde døren for ældre? Er det lykken? Eller at dine børn siger fuck til læren i skolen? Hvor er respekten blevet af? Det er ok at eleven sidder og sover i skolen for læren har ikke ret til at sige noget? Det må da være lykken? Og hvad lære vi og vores børn så af det ?
Har vi ret til at sige til vores hunde at hvis nogen bryder ind i hans hus at han må ikke bide så bliver du bare aflivet.. der var en gang en hund var hund .. nu må den ikke være hund .. skal vi bestemme over det ? og bare skyde uskyldige dyr ? fordi vi har en lov der siger at hunde ikke må bide ? hunde har altid bidt og det er ikke hundens skyld det er dens ejer , hvor mange lande har man en lov der giver naboen lov til at skyde
andres hunde ??? jeg kender ikke til nogen og de lande der høre om dette er vildt forarget. Skal vi så også skyde hesten for at sparke mig ? fordi jeg gik fortæt bagom hesten? Fordi nogen vælger at spise kød skal vi bare slagte den men kan man da ikke behandle dyrene ordentligt ? de har ikke valgt, det har vi.
Vi har så mange skatter og afgifter på alt . så politikere kan ha det godt mens den lille dame der er blevet skadet og er nu handikappet må nøjes med bistandhjælp for førtids pensionen venter i mange år på at blive godkendt af hvem ? en kommunal ansat at de skal fortælle hende at hun ikke kan få noget , mange gange må sidde alene og uden nok mad til hele måneden for hun skal jo betale sine regninger først og de regninger er som ofte til regeringen som strøm( vi skal betale for at få strøm transpoteret af hvem? I rør?) og licensen hvor mange lande betaler for licens til at se tv ? maden og hendes ret til en lille ferie er helt væk mens andre hygger sig og har chauffør til at tage dem hvorhen de skal men ingen hjælper den lille dame som ingen mad har ?? er det det lykkelige danmark? Det må da være lykken for damen at se at hendes skatte og afgifter penge bliver brugt så fornuftigt …..?
Hvis vi har krise hvorfor skal vi betale så høje skatter og afgifter på alt ? så køber vi jo intet ingen har råd til noget . hvis mange af afgifterne bliver sat ned køber vi mere og bedre: vi har råd til at købe økologisk, til den bil der er bedre for miljøet, gøre de ting vi gerne ville men ikke kan fordi regeringen stopper os og vores frie valg . jeg ved at ikke alle vil være enige i dette og det er også helt ok det er jo demokrati og vi har alle ret til at være den vi vil være og gøre hvad vi ville ? jeg ville tro at regeringen arbejder for os vi betaler dem så vi kan være lykkelige, giv til folket ikke tag fra os, hvorfor ikke tage noget af de lønninger som politikker får. Og giv bedre løn til folket så vi kan arbejde og tjene penge og købelysten stiger så vinder alle i sidste ende . nu vil jeg slutte for i dag vi er hjertelig velkommen til at skrive en kommentar eller dele din mening .. hav en rigtig god dag .. knus til jer alle hilsen lone nøhr

Ingen gyldig grund til at anerkende endnu en Palæstinensisk stat i Mellemøsten

Den lille Abbas (Mahmoud Abbas, red.) har vist glemt alt om, at Vestbredden var Jordansk territorium mellem 1948-67, ligesom Schlesien, Øst-Brandenburg, Bag-Pommern og Øst-Preussen var tyske indtil 1945. Jordan måtte efter det militære nederlag til Israel i 1967 afstå sin ret til Vestbredden, ligesom Tyskland måtte afstå sine gamle historiske provinser i Øst, efter den totale nederlag i 1945!

Den såkaldte Palæstinensisk stat er fri fantasi, undfanget af urealistiske Muhammedanske hjerner i Mellemøsten. Dette nonsens forsøger de idag på deres falske østerlandske måde, at hjernevaske historieløse ignoranter og venstreorienterede fantaster med i den Vestlige Verden.

Ingen bad hverken Jordan eller de øvrige Arabiske naboer om hensynsløst at angribe Israel i både 1948, 1967 og 1973. Heldigvis, måtte disse Arabiske sjakaler hver gang se et velfortjent militært nederlag i øjnene! Efter disse militære nederlag, måtte de Israelske sejrherrer af hensyn til den nationale sikkerhed,  flytte Israels landegrænser til mere fornuftige og naturlige grænseområder.

Denne suppedas, som Araberne har formået at skabe i disse tidligere Jordanske områder er selvforskyldte, og de kan udelukkende takke sig selv for den nød og elendighed, de har forvoldt deres egne landsmænd i disse områder.

Det samme kan siges om Gaza, som før Ægyptens militære nederlag i 1967 var en Ægyptisk provins. Den Palæstinensiske stat blev allerede i 1948 anerkendt af FN som en selvstændig stat, da det Britiske mandatområde Trans-Jordanien blev opdelt i en Jødisk og en Palæstinensisk del. Den Jødiske del er i dag kendt som Israel og den Palæstinensiske del er Jordan. Ved denne delning, blev den Jødiske stat Israel kun tildelt en lille brøkdel af det gamle Trans-Jordanien’s områder, medens Palæstinenserne fik resten.

Indenfor de nuværende grænser i Det Jordanske Kongerige, har Palæstinenserne rigeligt med plads til at bygge videre på deres såkaldte Palæstinensiske stat. Hvis Araberne fra den helt gode begyndelse i 1948, og såmænd også i 1967 og 1973, havde formået at opføre sig ordentligt overfor deres Jødiske nabo, ville Golan, Gaza og Vestbredden den dag i dag fortsat have været juridisk lovlige dele af Syrien, Ægypten og Jordan. Så Araberne kan godt glemme alt om endnu en Palæstinensisk stat. De fik allerede deres egen retslige og uafhængige Palæstinensisk stat, da FN anerkendte Kongeriget Jordan i 1948.

Meningsartikel af Mads Nielsen