Category: Hatecrime

Landsforræderne ler

Del hvor du kan- løgnemedierne gør det ikke, de har skabt situationen.

Nu griner de, forræderne, på gaden, på regeringens kontorer og andre steder i magtens korridorer.

Forræderne griner nu åbenlyst over, at man tror at man har ødelagt Rasmus Paludan på samme måde som man ødelagde Glistrup, ved at han nu har fået en dom på 3 mdr. fængsel hvoraf den ene er ubetinget. Rasmus har selvfølgelig anket dommen.
Med dommen er arbejdet lykkedes for forræderne, som har arbejdet non-stop på det, da de opdagede at Rasmus Paludan kunne blive farlig for deres forkromede projekt, – at integrere islam i Danmark.

Man har hængt ham ud i medierne, man har endda brugt hans egen familie imod ham, man har kaldt ham alt hvad der findes af modbydeligheder, man har ladet islams tilhængere komme helt op i ansigtet på ham til demonstrationerne, man har kort sagt dæmoniseret ham.
Men store dele af befolkningen ser stadig en redningsplanke og en person der igennem sine demonstrationer klart og tydeligt viser islams sande ansigt, som ikke er fredens religion men tydeligvis voldelig, hvis man skal se på opførslen af tilhængerne, som er skyld i at politiet er nødt til at mandsopdække Rasmus for at han ikke skal blive slået ihjel.
Så det Rasmus viser ved sine demonstrationer er islams sande ansigt og han viser at det ansigt får ALLE danskere at se den dag, islams tilhængere føler sig sikre på deres sejr.

Rasmus Paludan er at sammenligne med de engelske minearbejderes kanariefugl, som blev så udmærket beskrevet i brdr. Prices madprogram om England. Her forklarer minearbejderne, at det var utrolig farligt at arbejde i mine pgra. faren for gasudslip. Derfor havde alle minearbejderne en kanariefugl i bur med sig ned i minen og hvis fuglen døde, så var det med at komme ud i en vis fart.

Billedlig talt så er det det, der er sket nu. Rasmus Paludan var den skattede fugl, der kunne advare, om der var fare til stede. Ham har forræderne nu slået ihjel politisk, anseelsesmæssigt og økonomisk med deres bagtalelser der i første omgang dæmoniserede ham, men ikke slog ham ihjel. Derfor brugte man nu hele statsapparatet inkl. retsvæsnet til at dræbe ham med.

Ved at give ham denne dom tror man, at han ikke længere kan være en poilitisk fare, men der tager de helt fejl. Rigtig mange mennesker i dette land har nøjagtig samme mening som Rasmus Paludan. Selvom ikke alle stemte på ham, så er man dog enig med ham i, at islam ingen plads har i Danmark. Og det er nu de kræfter der bliver aktiveret, fordi de har dræbt budbringeren, der klart og tydeligt viste, at islam ingen plads har i det 21. århundredes Danmark.
Rasmus Paludan bliver nu en martyr, hvis ikke landsretten laver denne klart politiske dom om.

Dommen har også bragt andre ting op end at ødelægge Paludan. Den sætter nu danskerne i en situation, hvor de ikke ved hvad man må sige og ikke sige. Har regeringen sat ytringsfriheden ud af kraft under corona-krisen? Eller er det kun de tilløbende der må sige stærkt fornedrende ting om danskerne uden der sker noget, mens en dansker der ikke siger noget racistisk bliver dømt for racisme? Opfordrer hermed regeringen til at udgive et regelsæt for hvad må man sige og ikke sige i Danmark om de tilløbende uden vi risikerer at blive sat i fængsel og frakendt kørekort og retten til at tjene egne penge. For det er det man har gjort mod Rasmus.

Har lige set videoen på BT, hvor Rasmus bliver omringet af tilløbende. Rasmus er før blevet truet med at blive slået ihjel, så da de prøver at stoppe ham i at køre, kører han ligeså forsigtigt frem, men den tilløbnede bliver stående og lader sig kure på sine støvlesåler, mens Rasmus kører langsomt frem. Da de andre så begynder at hamre hårdt på hans ruder, kører han selvfølgelig. Hvis det skal give fængsel og frakendelse af kørekort, så er der noget rivegalt med vores dommere, hvilket der forøvrigt også er. Den kvindelige dommer lyttede betaget til hvad den sorte kvinde havde at sige om Rasmus, men da Rasmus’ forsvarer fortalte om samme episode, rejste dommeren sig, hentede vand og gik flere gange hen til vinduet og evaluerede med det, før hun med tydeligt træt ansigtsmine satte sig igen.
Ingen tvivl om at Rasmus var dømt på forhånd af dommeren, som satte mere lid til den korpulente kvindelige anklager.

I SIADs styrelse er vi ikke i tvivl, dette er et karaktermord på en æret patriot og et mord på den danske ytringsfrihed og en politisk gerning for at skaffe en politisk modstander af vejen.
Hvis landsretten ikke frifinder Rasmus Paludan, må vi betragte den nuværende regering som en samarbejdsregering, der underminerer danskernes frihedsrettigheder og fremmer fremmede magters interesse i Danmark og dermed er ulovlig og kan afsættes ved førstkommende lejlighed.

Der findes ikke nogen pæn måde at sige det på, men med denne dom polariserer man Danmark ved at tage rigtig mange menneskers talerør væk fra dem. Polariseringen vil unægteligt ende i en borgerkrig, som alle taber på, men danskerne kan ikke se stiltiende på, at vores demokrati og retssamfund smuldrer bort, fordi en flok studerede elitære landsforrædere synes, det er den rigtige vej at gå.

Inden den endelige dom vil SIAD foranstalte forskellige aktioner og demonstrationer til fordel for vores talerør til det stokdøve folketing. Vi vil bruge et par dage til at udvikle nogle værktøjer vi kan bruge til at prøve at overbevise forræderne om, at det er på tide at skifte hest, hvis de vil bevare “deres position”.
Der vil blive en demonstration for frifindelse af Rasmus hurtigst muligt og samtidig skal folketingspolitikerne også mærke, at vi ikke er tilfredse med dem, så alle gode patrioter kunne jo starte med at skrive til folketingspolitikerne hvad vi mener om dem på mails og i fora.
Samtidig bør alle vore læserbrevsskribenter skrive om det i aviserne igen og igen, man kan ikke skrive for meget om dette.

Vi befinder os nu i en situation, der er livsvigtig for det danske folk og Danmark. Hvis vi lukker øjnene for hvad der sker nu, så åbner vi op for, at det der sker for Rasmus, kan ske for alle.
Så derfor kære patrioter, uanset hvem man stemmer på politisk, så skal vi nu stå op for Rasmus og vise at vi vil Danmark.

Lad os stå op for Rasmus – uanset hvor meget sofaen kalder – det er dit eget liv og Danmark vi nu kæmper for!

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark SIAD og
Formand for Stop Islamisation Of Europe SIOE

DRÆBER EN STAT SINE FJENDER?

Del hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke, de er en del af problemet!

I nogle lande er det helt almindelig kotume at skaffe sig af med samfundskritikere ved at slå dem ihjel, hvis alle andre midler ikke har hjulpet. Først prøver man at gøre dem til grin, hvis det ikke hjælper, bliver de dæmoniseret, så den store del af befolkningen ikke vil reagere på uretfærdigheder eller endda mord på samfundskritikeren.

Gør man det i Danmark?

Mogens Glistrup var en samfundskritiker der kørte igennem hele møllen. Staten og dens kumpaner så sig sur på ham, fordi han fremviste en trækprocent på 0 og viste dermed hvor bundråddent deres system var. Tillige var han en arg modstander af islam. Disse to ting tilsammen fik staten og venner til konstant at angribe Glistrup. Han blev forsøgt latterliggjort ved enhver tænkelig mulighed. Hans politiske virke blev stoppet ved en ren politisk dom, da han fik fængselsstraf og igen blev Glistrup hængt ud for alt muligt. Folk i hans nærhed siger han fik en mindre blodprop da han var i fængsel sidste gang, som ikke blev behandlet under opholdet og det var det, der til sidst resulterede i hans død.

Idag er det så en nulevende politiker, der bliver udsat for nøjagtig det samme som Glistrup. Denne gang er staten blevet bange for en mand ved navn Rasmus Paludan. Han var på kort tid forbavsende tæt på at komme i folketinget og havde der ikke fundet valgfusk sted ved optællingerne, var han sikkert kommet ind. Kender selv til ét tilfælde, hvor en person stemte på Stram Kurs, men bagefter kunne man i avisen læse at der ikke var nogle stemmer på partiet det pågældende valgsted.

Rasmus Paludan er en mand med nosser som møllehjul. Han har et mod som de fleste danske mænd har mistet i feminiseringstiderne. Han tør demonstrere i ghettoerne og sige sin mening om islam og dens følgere. Han brænder endda deres hellige bog og tegner deres såkaldte hellige profet.
På grund af sit mod bliver pædo-profetens følgere ude af sig selv af raseri og ønsker ham nu slået ihjel. Det har de prøvet på ved flere lejligheder. Han har nødtvungent fået sikkerhed af staten pgra truslerne, men statens tjenere, bl.a den 4. statsmagt – løgnemedierne – bliver ved med at komme med løgnen, at Rasmus Paludan koster den danske stat så og så meget pgra sikkerheden. I virkeligheden er det jo ikke Rasmus der koster den danske stat noget, men statens gæster, der ikke kan opføre sig ordentligt.

Medierne og politikerne har siden Rasmus’ første demoer gjort alt, hvad de kunne, for at dæmonisere ham og det lader til at de er kommet temmelig langt i processen, siden de allerede nu forsøger at sætte ham i fængsel. De må jo så mene, at der ikke bliver nogen ballade nu, hvis de sætter ham i fængsel. Men der tager de så fejl. Der bliver så megen ballade, at de ikke drømmer om det, fordi hvis man kan fængsle en mand på bemærkninger mange danskere kommer med og mener, så har regeringen afskaffet demokratiet og erklæret sig selv ulovlig, med hvad det kan medføre.

Rasmus Paludan er, uanset hvad staten og eliten måtte mene, et talsrør for en udpræget holdning i den danske befolkning og hvis dette talsrør bliver fjernet, må de forberede sig på folks reaktion, der med rette kan blive meget voldsom, fordi folket så må handle i afmagt. Man har set hvordan man med alle tænkelige kneb i posen forsøger at hindre, at partiet stiller op igen, de skal bare huske på, at det kunne være, at Rasmus var demokraten og den ikke-voldelige løsning.

Så ved at fjerne Rasmus, lukker man op for kræfter, man ikke har set siden 1942-43-44-45, kræfter der er tvunget til at handle, når demokratiet bliver sat ud af kraft og den danske regering nu er blevet en rigtig samarbejdsregering med de islamiske besættelsestropper.

Rasmus’ eneste forbrydelse er at han er ikke-voldelig og taler sandheden og det vil staten og dens fascistiske lakajer stoppe.

IKKE KUN EN BESKED TIL PALUDAN OG TILHÆNGERE MEN TIL ALLE DER BOR I DANMARK!


Islam-tilhængeren står foran 5 maskerede personer der kunne tilhøre Islamisk stat, idet ca. 100 muslimer fra Danmark har kæmpet som krigere for Islamisk stat.
Retorikken er den samme som Islamisk stat. Islam kan aldrig laves om og det er en vigtig information for danskerne, der langsomt bliver født ud af eget land.
Ytringsfriheden bliver forbudt, det mener pædofilprofetfølgeren jo klart med den måde han omtaler Rasmus Paludans ret til at gøre som han gør.

Så VÅGN OP DANSKERE! Disse fjender spiller ikke efter bogen og vores landsforræderiske politikere holder enten med dem eller er så totalt forblændede af deres egne luftkasteller om multietnisk og multikulturelt samfund at de ikke kan se faren.
Pædofilprofetfølgeren ender sin tale at bruge Islamisk stats håndtegn for kun én gud. Så råber han Takhbir og terrorfølgerne bag ham råber Allah u ahkbar.

Videoen er fra sidste år, men det forandrer ikke på budskabet.

FORAGT FOR POLITIET!

Politiet har foragt for gerningsmændene, politiet henvender sig til gruppen der havde beskudt dem, men lader dem gå fordi man ikke kunne sige hvem af dem der havde kastet bomben.

Er DET politiarbejde? Skal hele banden så ikke ind på politistationen i salatfade og afhøres til den skyldige er fundet?

I SIAD begynder vi at have foragt for det tegneseriepoliti, der af angst for de tilløbende ikke tør arrestere en gruppe terrorister, der har kastet rørbomber efter politiet, – mens Michael Ellegaard får 7 års fængsel for at have en rørbombe i en blomsterkumme til selvforsvar.

Patrulje beskudt med bomberør: – Vi har foragt for de gerningsmænd

De tilløbende profetfølgere kan nu blive skyld i at folk brænder inde.

Takket være tilløbende palæstinenser-yngel der tror at de udfører intifada i Danmark, kan det nu være at folk brænder inde i deres lejlighed, idet Østjyllands Brandvæsen nu har besluttet at de ikke rykker ud til brand i Viby, før politiet er med dem.

Politiet kan være optaget af andre ting og kan derfor måske ikke være på pletten, når der udbryder en voldsom brand i et lejlighedskompleks og dermed kan der hurtigt opstå livsfarlige situationer og dødsfald.

Det er mange gange set i Gellerup at unge palæstinensere angriber brandvæsenet, når de kommer for at slukke en brand. Samme måde opfører palæstinenserne sig i Israel. De kalder det intifada. Under en mere handlefast regering i Danmark ville det blive kaldt terrorisme.

Som danske skatteborgere betaler vi vores skat for at være beskyttet mod rigtig mange ting hvor politiet og brandvæsnet og sygehusvæsnet er vigtige elementer.

Så hvor længe vil danskerne finde sig i at vi bliver udsat for fare af folk som ikke har noget at lave i vores land og som hader os som pesten?

Citat fra Anders Jensen, Østjyllands Brandvæsen:

“Hvis vi får en alarm igen derude, så tager vi politiet med. Det er vi nødt til for at beskytte brandfolkene.”

Kastede kanonslag efter brandfolk, der slukkede brand

Hvorend palæstinenserne går laver de intifada. Her er det på Vestbredden, men det kunne ligeså godt have været i Rosenhøj, Viby eller en af den andre ghettoer i Danmark.

Danske betjente udsat for racisme

Den danske befolkning har længe og dagligt været udsat for de tilløbendes racisme overfor danskerne. Vi bliver dagligt kaldt “kartofler” danskersvin” “hvide svin” “beskidte dansker” osv.

Denne gang var det så ordensmagten der blev udsat for det. De har så bare mulighden for at anholde ham og sigte ham, mens den almindelige dansker må bøje nakken og finde sig i det, pgra. vores landsforræderiske regering og støttepartier.

A.Gravers

Læs artikel fra aarhus24:

Slagsbror sviner betjente til: ”Danskersvin”

Er dette drab et jihad-angreb?

Rundt omkring i Europa bliver folk stukket ned af de tilløbende mens der råbes allah u ahkbar. Vores løgnemedier har indgået selv-censur og nævner derfor aldrig terror eller jihad muligheden, men kalder det knivangreb og undrer sig samtidig over, hvor mange knivangreb der finder sted i Europa.

Knivangrebene og brug af sten er Islamisk Stats svar på hvor svært det er at få fat i våben i Europa – udtalt for to år siden, hvor SIAD blev truet med fængsel af myndighederne, hvis vi bragte videoen fra IS, der netop udtrykte dette.

Læs artikel fra TV2:

23-årig mand dræbt af knivstik ved skole i Birkerød

Endnu et offer der kan takke landsforræderne i regering og støttepartier

Dansk 11-årig dreng voldtaget på specialskole. Skoleledelsen vil ikke smide den 13-årige voldtægtsdreng ud af skolen, som han burde være blevet med det samme, så det er den krænkede der må skifte skole og ikke krænkeren.

Hvis det var på en arbejdsplads var voldtægtsmanden selvfølgelig fyret på stedet. Gælder der ikke samme rettigheder for børn, kære landsforrædere i regeringen?

Læs historien i Ekstra Bladet her:

Endnu en terrorhandling der bliver dysset ned

Muslimske 2. generations-indvandrere udfører jihad efter Islamisk Stats opfordring til at bruge sten kniv eller de bare næver til at udføre jihad med, når man ikke har adgang til våben.
Det er det vi ser over hele Europa nu, sidst i England hvor en epidemi af knivangreb har ramt landet.

Dette er ikke mindre end en efterlevelse af Islamisk Stats opfordring til at bruge hvadsomhelst til at udføre jihad med.

Julemarked i Augsburg

I Tyskland gik det i fredags ud over en fredelig brandmand som var til julemarked med sin familie, da han blev banket ihjel af det muslimske krapyl, da han opfordrede dem til ikke at larme så meget.

De tyske medier har – ligesom så mange andre europæiske medier – forsøgt at skjule gerningsmændenes identitet og statsborgerskab, men det er dog kommet frem.

Læs her:
https://ditoverblik.dk/brutalt-mord-ved-julemarked-de-tyske-medier-skriver-ikke-om-gerningsmaendenes-baggrund/