Category: Indland

18 ÅR ER GÅET MEN HIMLEN GRÆDER STADIG

Del hvor du kan – de islamleflende medier gør det ikke

9/11 WE REMEMBER – WE NEVER FORGET

Knapt havde støvskyerne lagt sig over tvillingetårnenes nedstyrtede bygninger, ja de dødes ånder fra alle disse uskyldige mennesker havde endnu ikke forladt stedet, før danske muslimer festede over den frygtelige begivenhed.

Antallet af disse mennesker, der fejrer uskyldige menneskers død for islams hånd, er blevet flere. Vi har omkring 100 tilbagevendte krigere fra Islamisk Stat gående rundt i det islamiske bandemiljø, så for at undgå at dette sker på dansk jord, er tiden inde til at de rejser hjem.

GO HOME MUHAMMED

ET FATALT DEMOKRATISK PROBLEM

Regering og kommunistiske og islamvenlige støttepartier vil nu hindre et lovligt politisk parti i at stille op, ved at ville hastebehandle et lovforslag, der gør det meget sværere for Stram Kurs at indsamle vælgererklæringer, trods partiets navn er godkendt.

Ved at fjerne helt almindelige menneskers mulighed for at blive hørt, lægger regeringen og støttepartierne nu op til den helt store polarisering mellem på den ene side islamvenlige partier og tilløbende som aldrig har ydet eller løftet en hånd for det danske samfund og på den anden side herboende danske statsborgere som er af en anden mening end regeringen.

Som direkte modsvar til regeringens fastoicide og kommunistiske tankegang med at eliminere politiske modstanderes mulighed for at stille op, vil SIAD nu foranstalte en kampagne der skal ramme de tilløbende islamtroende i dette land. Vi kalder kampagnen “Vi vil have Danmark tilbage – ikke flere danske ofre – Rejs hjem/Go home Muhammed”.
Kampagnen skal ses som et gensvar på regeringens ønske om polarisering.

Læs artikel fra DR:

Hastebehandler lovforslag for at bremse Rasmus Paludan

Astrid Krag har lært af sine kommunistiske forbilleder fra USSR tiden – nu vil hun hindre politiske modstandere i at stille op. Næste skridt bliver vel, at anderledestænkende vil blive ofre for et lovforslag om at indføre Gulags, som i det gamle Sovjet-imperium.

METTE FREDERIKSEN DUMPET I DIPLOMATI OG HERMED SOM STATSMINISTER

Forstår godt at Trump spørger Mette Frederiksen, om hun vil sælge Grønland, han kan jo se at Mette og hendes støttepartier er ved at sælge Danmark til islam, så det er jo klart han tror at der er udsalg, så hvorfor ikke lige sikre sig Grønland til en god pris.

Takket være danske løgnemedier og politikere er Danmark det mest Trump-hadende land i verden.

Det viser, hvor nemt det er at påvirke danskerne, sidst set før, under og efter sidste folketingsvalg, hvor et flertal af Danmarks befolkning valgte at stemme på det røde segment, som ønsker øget indvandring og som selvfølgelig er i direkte modsætning med USAs præsident Trump, som er det modsatte af alt, hvad de står for.

Han tænker nemlig på USA først, de danske poltikere tænker IKKE på Danmark først, de tænker på hvad deres herre nede i EU tænker – og vi ved jo at de ikke er fan af Trump.

Danmark har ellers gået og solet sig i, at danskerne hører til verdens bedste diplomater, men med Mette Frederiksens bombastiske udmeldinger viser det sig, at dansk diplomati er nede på rød stue’s niveau, der hvor de stadig har bleen på.

Trump er en forretningsmand, der spiller sine kort som en forretningsmand og det har han fået rigtig meget ud af, ikke bare i USA men også på den verdenspolitiske scene, hvor han har og kommer til at skrive verdenshistorie med sine resultater.
Til forretningsmandens USA’s præsident Donald Trumps udspil har rød stue’s leder tungerækkende og med hænderne viftende i ørerne kun én kommentar, “æv bæv, du kan ikke købe Grønland”.

Når man er nede på det stadie, må man forvente at svaret er, “æv bæv, jeg kommer igen når du har indset hvor dum du er og at du ikke kan undvære mig, fordi det er mig der sørger for at du ikke bliver gruppevoldtaget og tæsket foran læreren i skolegården af de stupide og meget stærkere og stærkt voldelige drenge i skolegården”.

Hvis danske politikere havde bare for fem øre forretningssans og det gælder også den såkaldte højre side af folketinget, så havde man svaret Trump, det kan vi ikke diskutere inden vi mødes face to face, lad os se hvad I har brug for kære allierede og beskytter, så finder vi nok ud af noget til alles bedste, både Grønland, Danmark og USA.

Nu er jeg ikke ude på at advokere for at sælge Grønland, da jeg mener at Grønland tilhører Rigsfællesskabet.
Jeg mener heller ikke at Grønland tilhører Grønland, men er helt med på at de har udvidet selvstyre, men vi har selvfølgelig også en del at sige over de ressourcer, der findes i Rigsfællesskabet.
Man kunne istedet bruge denne situation, Trump nu har skabt, til virkelig at gavne både grønlændere, danskere og amerikanere, ved at forhandle, og hvordan man kunne tilstræbe, at USA’s sikkerhedspolitiske overvejelser blev håndteret i USA’s baghave, Rigsfællesskabets Grønland.

Danske politikere forstår åbenbart ikke, hvor vigtigt det er at være venner med USA, men mon ikke de bliver klogere, når de ser samarbejdet mellem USA og England efter Brexit.

Anders Gravers

DR’s USA-korrespondent: Trump sender Danmark og USA’s forhold ned på frysepunktet

(COMBO) This combination of pictures created on August 20, 2019 shows Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen (L) at a joint press conference on July 11, 2019 at the Chancellery in Berlin and US President Donald Trump before boarding Air Force One in Morristown, New Jersey, on August 18, 2019. – President Donald Trump announced Tuesday that he is postponing an upcoming meeting with Denmark’s prime minster due to her lack of interest in selling Greenland to the United States. (Photos by Tobias SCHWARZ and Nicholas Kamm / AFP)

VERDENS STØRSTE ORGANISEREDE HADGRUPPE ISLAM KAN NU IGEN FRIT UDSPY DERES HAD I DK

Ismail al-Wahwah opfordrede i en tale på Nørrebro i 2017 indirekte til væbnet kamp mod vestlige politikere og jøder.

Hvordan kan sådan en terroropfordrer få lov til at betræde dansk jord, uden straks at blive arreresteret for de terrorhandlinger, han opfordrede til her i landet i 2017?

Bandlyste hadprædikanter må igen rejse ind i Danmark

FORRÆDERNE VÆLGER PENGE FREMFOR DANMARK

Del hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke, de vil hellere spise beskidte rævekager bagt af landsforrædere

FORRÆDERNE VÆLGER PENGE FREMFOR DANMARK

Efterhånden som invasionen løber mere og mere glat, vil landsforræderne, ganske som under 2. verdenskrig, åbent erklære deres støtte til besættelsesmagten!

Det glædelige var så da krigen sluttede, at Danmark var det land der i procent i forhold til indbyggertal slog flest forrædere ihjel.

Kendt bagerkæde går fuld sharia: Vores brød og kager er halalcertificeret

DANSK POLITI HOLDER DEN DANSKE BEFOLKNING FOR NAR

Del hvor du kan – regeringens skødehund (de danske løgnemedier) gør det ikke

Politiet siger “ikke terror”
Politiets talsmand Jørgen Bergen Skov siger: – Der er ikke for mig noget, der tyder på, at det er terror, men vi ser på det hele.

Så har vi jo forklaringen på hvorfor politiet ikke har løst bombesagerne eller sat en ekspertgruppe til at undersøge de tidl. 8 bomber, der har sprunget i København. Ganske simpelt fordi de har set det forkerte sted.

Ser vi på nabolandet Sverige, hvor det nærmest er hverdag i Skåne, at politistationer og offentlige bygninger og biler sprænger i luften, så er det rigtig mange gange – måske de allerfleste gange – banderelateret og de bander der bestemmer i Sverige er udenlandske bander, hvoraf de fleste af dem tror på pædofilprofeten muhammeds lære, da hans teori om hvem der skal straffes og hvordan, passer meget godt ind i bandernes kodeks.

Hvis Knold og Tot fra politiet ikke ser terrorrelationen i udenlandske bander i Danmark, kan de jo spørge lillebror i PET – Politiets Efterretningstjeneste, der har udarbejdet en rapport om fremmedkrigernes relationer til det danske bandemiljø.

Hvis politiet ikke kender definitionen på terror, så sætter vi den lige op her. Angreb på offentlige bygninger er også på EU’s defination af terror:

i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller
ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling, eller
iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved følgende handlinger:
a) legemsindgreb, der kan have døden til følge
b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet
c) bortførelse eller gidseltagning
d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinentsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab
e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler
f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben og for biologiske og kemiske våbens vedkommende forskning og udvikling
g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af eksplosioner eller oversvømmelser, der bringer menneskeliv i fare
h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare
i) fremsættelse af trusler om at ville udvise en af de under litra a) til h) nævnte adfærdsformer.
j) ledelse af en terroristgruppe
k) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder tilvejebringelse af informationer eller materielle midler”

De har valgt os fra – kun forrædere føjer dem

Del hvor du kan

De kommer til vores land for at spise brød og leve i sikkerhed.

Ved ikke at følge vores kultur men kun at ville følge egen kultur, vælger de os fra, – og så skal vi da slet ikke give dem tilbud om at diskriminere os – og især da ikke de mænd der betaler skat til hele samfundet, for at de kan spise brød og leve i sikkerhed.

Stop diskriminationen mod danskerne!
Poseidon har ikke hørt det sidste til Stop Islamiseringen Af Danmark.

Læs artikel fra Skive Folkeblad:

Lokal svømmeklub klar med nyt tilbud: Svømmehold kun for indvandrerpiger