Category: Indland

Giver sig selv lønforhøjelse – og smadrer Danmark

Eliten udviser en opførsel som adlen under stavnsbåndet.
Siden svinepest og Ebola og fugle-influenza har politikerne haft tid nok til at gøre Danmark klar til en pan-epidemi og opbygge lagre af hjælpemidler og lave planer om, hvordan man værnede de svage med alt det luksus og pleje der er en velfærdsstat værdig, og så kunne samfundet have kørt videre uden at lukke ned.
Men istedet giver man sig selv lønforhøjelse og skider ikke kun på de svage , men også på dem der får samfundet til at køre!

Statsminister Mette Frederiksen får lønforhøjelse

Politikere og journalister samarbejder om manipulation af befolkningen

Henriette Ladegaard, TV2’s egen Joseph Goebbels

Socialisterne i den danske regering og deres støttepartier ligner mere og mere deres kolleger i det gamle sovjet og det gamle nazi-rige samt det nuværende Kina og Nordkorea.
Når man først begynder at instruere virkelige mennesker i hvordan de skal opføre sig for at lederen skal tage sig bedst ud, så er den ved at være helt gal og hvis vi ikke skal gentage historien, bør befolkningen vise disse moderne ridefogeder, at de intet er uden os.

Afsløring: Børn blev instrueret i at takke Mette F. i TV-hyldest

De binder os på hånd – og nu også på mund

PARTIET STRAM KURS FORBYDES AT INDSAMLE VÆLGERERKLÆRING I 2,5 ÅR

Mindst 70-100 tusinde vælgere er nu blevet berøvet deres stemme!
Efter en indstilling fra social -og indenrigsminister Astrid Krag (S) har Valgnævnet besluttet at lukke munden på en del af den danske befolkning.

Det virker Meget forkert, at en minister for regeringen får nedlukket et lovligt konkurrerende parti’s mulighed for at opstille til folketingsvalg. Eliten er bange for Stram Kurs og Rasmus Paludan og vil bruge Alle – gentager Alle metoder, til at lukke munden på os, der mener at islam ingen plads har i Danmark.

Mener rent faktisk at borgerkrigen er startet. Vi befinder os bare på et lavere stadie af borgerkrigen hvor våbnene endnu ikke er taget i brug.

Man kan da jage bjørnen så meget op i hjørnet, at den ikke har andre muligheder end at forsvare sig selv.

Anders Gravers

https://www.dr.dk/nyheder/politik/stram-kurs-maa-ikke-indhente-nye-vaelgererklaeringer-i-25-aar

GRÆNSEN LUKKET – FOR DANSKERE, – MEN IKKE FOR CORONABEFÆNGTE PÆDOFILPROFETFØLGERE

Regeringen siger én ting – og gør noget andet. Man siger grænsen er lukket og alligevel får asylansøgere, der på deres cirkussprog siger “maj asyl”, taxakørsel af regeringens landsknægte – politiet.

Hvordan i h…… skal man tage corona-beredskabet alvorligt, hvis det ikke gælder for folk, der har rejst igennem smittebefængte områder, for at komme her til smørhullet Danmark, for at nasse af danskernes surttjente skattepenge?

Og de skattepenge bliver for øjeblikket misbrugt af en forræderisk elite, for hvem migranter og palæstinensere på Vestbredden betyder mere end danskere, der nu mister deres job eller dør, fordi de ikke kan blive opereret.
Den danske regering har lige forhøjet bidraget til palæstinenserne fra 70 til 105 mio. kr., altså en forøgelse på 35 millioner kroner til et sted, der bugner med varer. Hvis man ikke tror det, kan man bare se, da Puk har Søren Ryge (DR’s cirkusklovn) med derned.

Men danskere kan nu bare gå bankerot uden regeringen gør en skid ved det. De bruger folks angst for corona til at styre befolkningerne med. Har vi hørt meget til oprøret i Hong Kong mod Kina? Har vi hørt mere til kritik af at Kina smider et par millioner muslimer i kz-lejre? Nej der er ro på i Kina, alt er nu ved det gode gamle.

I Europa hører vi heller ikke meget til kampene der foregår mellem migranter Erdogan har sluppet løs ved den græske grænse for at angribe Grækenland ved at nedbryde den græske grænsekontrol.

Personligt har jeg ikke noget imod at grænsen bliver lukket, hvis corona var så farlig som de gør den til, men det skal gælde for ALLE og dansk politi skal ikke køre taxa-service for måske smittede nasserøve. DE SKAL BLIVE UDE!

Anders Gravers

Dansk politi skuffer ved grænsen – truer med arrestation

SIAD er vant til, at politiet ikke støtter og nogen gange modarbejder gruppen, men at der nu forlods trues med arrestation, er en udvikling til det værre. Bare det i Danmark ikke bliver som i England.

Vi er mange, der længe har vidst, at islam er grus i maskineriet. “Motoren” går simpelthen i stykker i frie demokratier som Danmark. Det så vi godt komme.
Det vi ikke så komme, var at vore myndigheder i tiltagende grad ville blive sit eget folks og Danmarks fjender. 

For eksempel. Politikerne masseimporterer muslimer, som i kraft af deres såkaldte religion er bundet op på fjendtlighed. Islam er en livsopgave, og den går kort fortalt ud på, at bekæmpe ikke-muslimer / kuffarer og deres vantro samfund. 
Når man tildeler disse mennesker, hvis selvforståelse og værdigrundlag er baseret på fjendtlighed – os mod dem og magtovertagelse –  statsborgerskab, så er det en fjendtlig handling mod Danmark, og kan ikke betragtes som andet end landsforræderi. 

Og journalisterne på de landsdækkende TV-kanaler og aviser arbejder i en giftig symbiose med de forræderiske politikere, og fortæller ikke befolkningen om det jernbanespor der blev lagt for længe siden, og at toget der skal køre på det er islam. 

Også kultur- og erhvervseliten er med på det gigantiske bedrageri. Skuespillerne skammede sig over at være dansker, hvis Danmark passede lidt på sig selv, og ledelsen i erhvervslivet har år efter år løjet om den ressourcestærke indvandring, som landet ikke kunne undvære. De blev alle gradvist forvandlet til fjender af Danmark. 

De fjender er også at finde i form af jurister og dommere i retsalene, hvor vi ikke længere er lige for loven, og de fjender er også at finde på socialforvaltningerne, hvor det efterhånden er umuligt at få tilkendt førtidspension, hvis man er etnisk dansker, og hvor socialrådgiverne grupperer muslimer som ikke arbejdsmarkedsparate i langt højere grad end etniske danskere. Det er ikke bare diskrimination. Det er forræderi.    

Selv kirken, der skulle have været vores immunsystem, vendte sig mod Danmark og inviterede islam indenfor. Frem for at beskytte kristendommen og udbrede evangeliet, så tager ledende kirkefolk sammen med borgmestre som Joy Mogensen første spadestik til en kæmpemoske lige ved siden af Roskilde Domkirke, hvor vore konger og dronninger ligger begravet. Det forræderi kvalificerede til en ministerpost, og Joy Mogensen er nu Kirkeminister.
Og i Århus Domkirke inviterer man en teatertrup indenfor, som byder på en forestilling der hedder “Befri Gudstjenesten” (fra Jesus). 

Også den maskuline modstandskraft er afmonteret i drengene. Dem har røde pædagoger årti efter årti feminiseret, og er nu generelt forsvarsløse overfor islamisk hårdhed og muslimsk samvittighedsløshed. At fratage ens eget folk deres forsvarsevne er også forræderi. 

Allesammen er det folk og institutioner der over årene gradvist forvandledes til fjender af Danmark. Det så vi ikke komme. 

Vi så heller ikke komme, at politiet over tid skulle blive mere og mere shariaficeret og gå islams ærinde, som da de forbød det politiske parti Stram Kurs at forsamles indendøre, eller som da SIAD var en tur ved grænsen ved Kruså den 7. marts 2020.
Frem for at støtte og bistå SIAD i bestræbelsen på, at beskytte og værne om Danmark, blev det mildest talt op ad bakke, og politiet obstruerede med teknikaliteter, nærgående videooptagelser og ikke mindst en advarsel adresseret til SIAD’s formand Anders Gravers. At hvis han kaldte patruljeringen for grænsekontrol, så ville han blive arresteret. 

Det er ikke bare chikane og modarbejdelse. Det er en trussel. Anders Gravers kommentar til politiets arbejde denne dag : “noget man kunne forvente af Stasi-regimet i det gamle Østtyskland”. Ikke just nogen opmuntring. Ikke just noget klap på skulderen.                          

At vore egne myndigheder, i så høj grad, skulle udvikle sig til fjender af Danmark og det danske folk, så vi ikke komme. Sådan som politiet arbejdede denne lørdag der forlods truede med arrestation, hvis Anders Gravers i sin tale, eller i løbet af demonstrationen kom til at sige kontrol, så vi heller ikke komme. 

Sådan gør et politi der er venner af ytringsfriheden ikke. Sådan gør et politi der er venner af Danmark ikke. Sådan gør kun fjender af Danmark.  

IKKE KUN EN BESKED TIL PALUDAN OG TILHÆNGERE MEN TIL ALLE DER BOR I DANMARK!


Islam-tilhængeren står foran 5 maskerede personer der kunne tilhøre Islamisk stat, idet ca. 100 muslimer fra Danmark har kæmpet som krigere for Islamisk stat.
Retorikken er den samme som Islamisk stat. Islam kan aldrig laves om og det er en vigtig information for danskerne, der langsomt bliver født ud af eget land.
Ytringsfriheden bliver forbudt, det mener pædofilprofetfølgeren jo klart med den måde han omtaler Rasmus Paludans ret til at gøre som han gør.

Så VÅGN OP DANSKERE! Disse fjender spiller ikke efter bogen og vores landsforræderiske politikere holder enten med dem eller er så totalt forblændede af deres egne luftkasteller om multietnisk og multikulturelt samfund at de ikke kan se faren.
Pædofilprofetfølgeren ender sin tale at bruge Islamisk stats håndtegn for kun én gud. Så råber han Takhbir og terrorfølgerne bag ham råber Allah u ahkbar.

Videoen er fra sidste år, men det forandrer ikke på budskabet.

GRÆNSEKONTROL – ELLER KAOS ?

ELSKER DU DANMARK? – Så mød op til SIADs øvelse i grænsekontrol nu på lørdag d. 7. marts.

Nu har Erdogan lukket op for at flygtningene kan strømme ind i Europa. Samtidig pålægger EU Danmark at nedlægge grænsekontrollen, det samme ønsker de røde støttepartier, og der er ikke fundet penge i finansloven til yderligere grænsekontrol.
Derfor kan Danmark stå overfor Danmarkshistoriens største katastrofe, hvis den nuværende regering vil gøre som den sidste og bare slippe flygtningene ind som de nu kommer.

Vi må være forberedt på at sådan kan det blive, derfor opfordrer vi helt almindelige danskere, der elsker deres land, til også at gøre en indsats for at Danmark forbliver danskernes. Vi kan simpelthen ikke tillade, at det er på vores generations vagt af Danmark, at vi mister vores land.

Derfor vær med til at sende et klart signal til politikerne: Deltag i vores øvelse, hvor vi får lavet grænsekontrol-grupper, hvoraf nogle er til fods og andre er kørende, så vi kan dække store dele af grænsen.
Vi skal indøve radiokommunikation og hvordan man forholder sig til overløbere afhængig af situationen.
Regeringen vil overveje mere end én gang at lukke grænsekontrollen, hvis de ved, at almindelige mennesker, der elsker Danmark, vil overtage grænsekontrollen, hvis de nedlægger den!

Så mød op og tag din vagt for Danmark og dine kommende generationer!

Vi mødes på P-pladsen til venstre lige før Kruså grænsen d. 7. marts kl. 13. Forventet længde fra 13-15.30.