Category: Indland

GRÆNSEN LUKKET – FOR DANSKERE, – MEN IKKE FOR CORONABEFÆNGTE PÆDOFILPROFETFØLGERE

Regeringen siger én ting – og gør noget andet. Man siger grænsen er lukket og alligevel får asylansøgere, der på deres cirkussprog siger “maj asyl”, taxakørsel af regeringens landsknægte – politiet.

Hvordan i h…… skal man tage corona-beredskabet alvorligt, hvis det ikke gælder for folk, der har rejst igennem smittebefængte områder, for at komme her til smørhullet Danmark, for at nasse af danskernes surttjente skattepenge?

Og de skattepenge bliver for øjeblikket misbrugt af en forræderisk elite, for hvem migranter og palæstinensere på Vestbredden betyder mere end danskere, der nu mister deres job eller dør, fordi de ikke kan blive opereret.
Den danske regering har lige forhøjet bidraget til palæstinenserne fra 70 til 105 mio. kr., altså en forøgelse på 35 millioner kroner til et sted, der bugner med varer. Hvis man ikke tror det, kan man bare se, da Puk har Søren Ryge (DR’s cirkusklovn) med derned.

Men danskere kan nu bare gå bankerot uden regeringen gør en skid ved det. De bruger folks angst for corona til at styre befolkningerne med. Har vi hørt meget til oprøret i Hong Kong mod Kina? Har vi hørt mere til kritik af at Kina smider et par millioner muslimer i kz-lejre? Nej der er ro på i Kina, alt er nu ved det gode gamle.

I Europa hører vi heller ikke meget til kampene der foregår mellem migranter Erdogan har sluppet løs ved den græske grænse for at angribe Grækenland ved at nedbryde den græske grænsekontrol.

Personligt har jeg ikke noget imod at grænsen bliver lukket, hvis corona var så farlig som de gør den til, men det skal gælde for ALLE og dansk politi skal ikke køre taxa-service for måske smittede nasserøve. DE SKAL BLIVE UDE!

Anders Gravers

Dansk politi skuffer ved grænsen – truer med arrestation

SIAD er vant til, at politiet ikke støtter og nogen gange modarbejder gruppen, men at der nu forlods trues med arrestation, er en udvikling til det værre. Bare det i Danmark ikke bliver som i England.

Vi er mange, der længe har vidst, at islam er grus i maskineriet. “Motoren” går simpelthen i stykker i frie demokratier som Danmark. Det så vi godt komme.
Det vi ikke så komme, var at vore myndigheder i tiltagende grad ville blive sit eget folks og Danmarks fjender. 

For eksempel. Politikerne masseimporterer muslimer, som i kraft af deres såkaldte religion er bundet op på fjendtlighed. Islam er en livsopgave, og den går kort fortalt ud på, at bekæmpe ikke-muslimer / kuffarer og deres vantro samfund. 
Når man tildeler disse mennesker, hvis selvforståelse og værdigrundlag er baseret på fjendtlighed – os mod dem og magtovertagelse –  statsborgerskab, så er det en fjendtlig handling mod Danmark, og kan ikke betragtes som andet end landsforræderi. 

Og journalisterne på de landsdækkende TV-kanaler og aviser arbejder i en giftig symbiose med de forræderiske politikere, og fortæller ikke befolkningen om det jernbanespor der blev lagt for længe siden, og at toget der skal køre på det er islam. 

Også kultur- og erhvervseliten er med på det gigantiske bedrageri. Skuespillerne skammede sig over at være dansker, hvis Danmark passede lidt på sig selv, og ledelsen i erhvervslivet har år efter år løjet om den ressourcestærke indvandring, som landet ikke kunne undvære. De blev alle gradvist forvandlet til fjender af Danmark. 

De fjender er også at finde i form af jurister og dommere i retsalene, hvor vi ikke længere er lige for loven, og de fjender er også at finde på socialforvaltningerne, hvor det efterhånden er umuligt at få tilkendt førtidspension, hvis man er etnisk dansker, og hvor socialrådgiverne grupperer muslimer som ikke arbejdsmarkedsparate i langt højere grad end etniske danskere. Det er ikke bare diskrimination. Det er forræderi.    

Selv kirken, der skulle have været vores immunsystem, vendte sig mod Danmark og inviterede islam indenfor. Frem for at beskytte kristendommen og udbrede evangeliet, så tager ledende kirkefolk sammen med borgmestre som Joy Mogensen første spadestik til en kæmpemoske lige ved siden af Roskilde Domkirke, hvor vore konger og dronninger ligger begravet. Det forræderi kvalificerede til en ministerpost, og Joy Mogensen er nu Kirkeminister.
Og i Århus Domkirke inviterer man en teatertrup indenfor, som byder på en forestilling der hedder “Befri Gudstjenesten” (fra Jesus). 

Også den maskuline modstandskraft er afmonteret i drengene. Dem har røde pædagoger årti efter årti feminiseret, og er nu generelt forsvarsløse overfor islamisk hårdhed og muslimsk samvittighedsløshed. At fratage ens eget folk deres forsvarsevne er også forræderi. 

Allesammen er det folk og institutioner der over årene gradvist forvandledes til fjender af Danmark. Det så vi ikke komme. 

Vi så heller ikke komme, at politiet over tid skulle blive mere og mere shariaficeret og gå islams ærinde, som da de forbød det politiske parti Stram Kurs at forsamles indendøre, eller som da SIAD var en tur ved grænsen ved Kruså den 7. marts 2020.
Frem for at støtte og bistå SIAD i bestræbelsen på, at beskytte og værne om Danmark, blev det mildest talt op ad bakke, og politiet obstruerede med teknikaliteter, nærgående videooptagelser og ikke mindst en advarsel adresseret til SIAD’s formand Anders Gravers. At hvis han kaldte patruljeringen for grænsekontrol, så ville han blive arresteret. 

Det er ikke bare chikane og modarbejdelse. Det er en trussel. Anders Gravers kommentar til politiets arbejde denne dag : “noget man kunne forvente af Stasi-regimet i det gamle Østtyskland”. Ikke just nogen opmuntring. Ikke just noget klap på skulderen.                          

At vore egne myndigheder, i så høj grad, skulle udvikle sig til fjender af Danmark og det danske folk, så vi ikke komme. Sådan som politiet arbejdede denne lørdag der forlods truede med arrestation, hvis Anders Gravers i sin tale, eller i løbet af demonstrationen kom til at sige kontrol, så vi heller ikke komme. 

Sådan gør et politi der er venner af ytringsfriheden ikke. Sådan gør et politi der er venner af Danmark ikke. Sådan gør kun fjender af Danmark.  

IKKE KUN EN BESKED TIL PALUDAN OG TILHÆNGERE MEN TIL ALLE DER BOR I DANMARK!


Islam-tilhængeren står foran 5 maskerede personer der kunne tilhøre Islamisk stat, idet ca. 100 muslimer fra Danmark har kæmpet som krigere for Islamisk stat.
Retorikken er den samme som Islamisk stat. Islam kan aldrig laves om og det er en vigtig information for danskerne, der langsomt bliver født ud af eget land.
Ytringsfriheden bliver forbudt, det mener pædofilprofetfølgeren jo klart med den måde han omtaler Rasmus Paludans ret til at gøre som han gør.

Så VÅGN OP DANSKERE! Disse fjender spiller ikke efter bogen og vores landsforræderiske politikere holder enten med dem eller er så totalt forblændede af deres egne luftkasteller om multietnisk og multikulturelt samfund at de ikke kan se faren.
Pædofilprofetfølgeren ender sin tale at bruge Islamisk stats håndtegn for kun én gud. Så råber han Takhbir og terrorfølgerne bag ham råber Allah u ahkbar.

Videoen er fra sidste år, men det forandrer ikke på budskabet.

GRÆNSEKONTROL – ELLER KAOS ?

ELSKER DU DANMARK? – Så mød op til SIADs øvelse i grænsekontrol nu på lørdag d. 7. marts.

Nu har Erdogan lukket op for at flygtningene kan strømme ind i Europa. Samtidig pålægger EU Danmark at nedlægge grænsekontrollen, det samme ønsker de røde støttepartier, og der er ikke fundet penge i finansloven til yderligere grænsekontrol.
Derfor kan Danmark stå overfor Danmarkshistoriens største katastrofe, hvis den nuværende regering vil gøre som den sidste og bare slippe flygtningene ind som de nu kommer.

Vi må være forberedt på at sådan kan det blive, derfor opfordrer vi helt almindelige danskere, der elsker deres land, til også at gøre en indsats for at Danmark forbliver danskernes. Vi kan simpelthen ikke tillade, at det er på vores generations vagt af Danmark, at vi mister vores land.

Derfor vær med til at sende et klart signal til politikerne: Deltag i vores øvelse, hvor vi får lavet grænsekontrol-grupper, hvoraf nogle er til fods og andre er kørende, så vi kan dække store dele af grænsen.
Vi skal indøve radiokommunikation og hvordan man forholder sig til overløbere afhængig af situationen.
Regeringen vil overveje mere end én gang at lukke grænsekontrollen, hvis de ved, at almindelige mennesker, der elsker Danmark, vil overtage grænsekontrollen, hvis de nedlægger den!

Så mød op og tag din vagt for Danmark og dine kommende generationer!

Vi mødes på P-pladsen til venstre lige før Kruså grænsen d. 7. marts kl. 13. Forventet længde fra 13-15.30.

STOP NU DEN LØGN!

Del hvor du kan. Løgnemedierne er en del af problemet, – de deler ikke.

Løgnemediet Berlingske Tidende siger:
“Rasmus Paludan og Stram Kurs kostede sidste år politiet 115 millioner kr. og en masse kræfter, viser aktindsigt. De kræfter går fra andre opgaver, påpeger Politiforbundets formand.”

Hvordan f….. kan de blive ved med at blive taget alvorligt når man siger sådan noget vås? Det gælder både Politiforbundets formand og løgnemedierne.

Én gang til for arveprins Knud: Det er IKKE Rasmus Paludan eller Stram Kurs, der koster politiet kræfter og 115 millioner kroner, det er politikerne gæster – DEMOKRATI-ANALFABETERNE, der ikke kan leve i et demokratisk land i det moderne 21. århundrede.
Det er DEM der laver ballade, det er DEM der gør at politiet er nødt til at være til stede, når islamkritikere demonstrerer.

Med disse udtalelser går politiforbundets formand og medierne de udemokratiske kræfters ærinde, da de ikke mener der skal bruges kræfter på danskernes ytringsfrihed.

SNART TID TIL EN REVOLUTION I DANMARK, DER SÆTTER DE UDEMOKRATISKE KRÆFTER UD AF SPIL!

Politiet brugte 115 mio. kr. på Rasmus Paludan i 2019 – og regningen løber stadig op

Vellykket demonstration for 100% effektiv grænsekontrol

Først en stor tak til de fremmødte patrioter og dansksindede organisationer og enkeltpersoner, der mødte op lørdag til demonstrationen og gjorde den vellykket.

Af organisationer og partier var Brotherhood of Asgaard, Guardians samt partiet Stram Kurs og SIAD.

Men også mange dansksindede patrioter fra nær og fjern strækkende sig fra folk fra Skagen og det nordligste Jylland med 5 timers kørsel, til folk fra Sjælland og Fyn. De havde alle trodset kulden for at stå op for bevarelsen af Danmark som dansk, ved at ønske en mere effektiv grænsekontrol og afvisning af asylanter, der kommer gennem det sikre land Tyskland ved grænsen.

Vi valgte at starte demonstrationen en lille smule senere end planlagt, pgra. at Rasmus Paludan, der skulle tale til demonstrationen, var blevet forsinket.

Uwe Max folketingskandidat for Stram Kurs Nordjylland lagde ud med en fremragende forklaring på hvorfor grænsekontrollen er nødvendig.

Derefter var det formanden for Stop Islamiseringen Af Danmark Anders Gravers der bød velkommen og holdt en tale om, hvorfor SIAD havde valgt at holde demonstrationen ved grænsen.

Derefter talte Rasmus Paludan om nødvendigheden og baggrunden for, hvorfor det er vigtigt med en stram grænsekontrol. Fantastisk god tale.
En stor Tak til Rasmus Paludan, Danmarks modigste mand , ja man kunne endda sige han har nosser så store som møllehjul, med det mod han udviser konstant og utrætteligt.

Anders Gravers talte afslutningsvis til de omkring 120 fremmødte demonstrationsdeltagere om, at Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) har tænkt sig at følge sagen om fortsat grænsekontrol til dørs, ved at holde en demonstration én gang om måneden indtil april, hvor det afgøres om grænsekontrollen fortsætter, som den er nu. SIAD kræver at det som asylant skal være umuligt at komme fra et sikkert land og få asyl i Danmark. Tidspunkter på de næste demonstrationer følger hurtigst muligt lovede han.

Efter afslutningen besluttede flere af demonstrationsdeltagerne at trodse politiets beslutning om at demonstrationen ikke måtte gå til grænsen, fordi det kunne genere grænsekontrollen, men da de ikke længere var demonstrationsdeltagere, kunne de jo gå enkeltvis til grænsen og det lykkedes trods lidt modstand fra politiet.

Her endte dagen for demonstrationsdeltagerne særdeles skønt og fornøjeligt, for idet de kom op til grænsen, havde politiet lige fået fat i en illegal flygtning, der ville over grænsen til Danmark fra Tyskland. Så da det tyske politi kom for at hente ham og køre ham tilbage til Tyskland, kunne demonstrationsdeltagerne juble og klappe ham tilbage til Tyskland.
Så alt i alt en festlig finale for demonstrationen!

En tilløbende der ikke havde lært cirkussprog så han kunne have udtalt de magiske ord “maj asyl”. Det kostede ham så pladsen på evig forsørgelse af danskernes surttjente skattepenge. Han blev sendt tilbage til Tyskland, dog med klapsalver og jubel fra de tidl. demonstrationsdeltagere

Anders Gravers’ tale til demonstrationen d. 25. jan. i Kruså

“Der har været snak nok.
Politikerne har løjet overfor vælgerne og sagt, at de vil stramme op på indvandringen, men det modsatte er sket.
Enhedslisten og de Radikale tegner regeringen og de ønsker grænsekontrollen nedlagt. Det samme gør EU.
Så mon ikke regeringen må bøje sig til april, når det skal tages op igen om grænsekontrollen fortsætter.

Samtidig er flere hundredetusinde syrere ved at flygte ind i Europa lige nu og det ventes at blive den næste bølge af flygtninge.
Derfor kræver vi nu, at grænsen bliver helt lukket for muslimsk fødselsoverskud.
Det skal ikke længere være muligt at komme med sit cirkussprog og sige “maj asyl” og at man så får det.
Kommer man fra et sikkert land, skal det ikke være tilladt at komme til vores grænse og bede om asyl og Tyskland er et sikkert og fredeligt land, ihvertfald en kort tid endnu.
Men for øjeblikket får enhver der siger de magiske ord “maj asyl” asyl i Danmark og det er så skyld i, at Danmark er ved at bøje sig i knæ over voldelige overfald, voldtægter, røverier og gemen chikane af den danske befolkning.

Samtidig med at de væltede over grænsen sidste gang, da en fuld Lars Løkke ikke var til stede ved Danmarks ror, så var regeringen ikke voksen nok til at få smidt de folk ud, som vi ikke ville give asyl.
Mordere, voldtægtsmænd går nu frit rundt i det danske samfund g hærger det.
Hvordan kan vi danske mænd og kvinder finde os i det?…………………..?
Det kan vi heller ikke og det er derfor vi står her i dag for at vise vores politikere at vi mener det alvorligt med, at der skal være grænsekontrol og at Danmark endnu engang ikke skal være flødeskumsfront for tilvandrende fjendtlige hære. For det er hvad vi er nu.
Tidl. IS-soldater har fået lov til at komme til Danmark og genvinde kræfterne efter kampen mod de vantro.
Vi giver dem uddannelser og penge, så de kan leve højt og flot, mens de udtænker, hvordan de skal komme os til livs.

Tilbage til hvorfor vi finder os i det?

Det er at vi står overfor en hidtil uset propaganda i Danmarkshistorien, der dag ud og dag ind bombarderer os med positive indslag om islam i Danmark.
Ved godt at de mennesker der står her i dag, ikke er dem, der bliver påvirket af mediernes islam-propaganda, men det gør hovedparten af danskerne, der tager Danmarks Radio og TV2 som sandhedsvidne.

De medier der skulle oplyse danskerne om virkeligheden er rene propagandacentraler for islamiseringen af Danmark.

Det ligger tilbage til Barcelona-aftalen 1995 og daværende generaldirektør for DCCD (Dansk Center for Kultur og Udvikling) Olaf Gerlach Hansens tale i Marokko i 2005.
Her et uddrag af hvad medierne forpligtede sig til:

*Konkrete initiativer til at udvikle ”kulturel journalistik” i den daglige fremgangsmåde i medierne. Dvs. ændring af traditionen i den traditionelle ”nyheds-journalistik” til at give højere prioritet til kulturelle og sociale portrætter fra dagliglivet, værdier og bekymringer hos almindelige mennesker, den menneskelige historie, som kan skabe genkendelse, fascination og – interkulturel forståelse.
*Konkrete initiativer i brugen af ”billeder” i medierne og på offentlige steder, som udfordrer de stereotype ”billeder”, vi alle bærer, om folk fra andre kulturer. Dette vil kræve nye måder at bruge fotografi, film og scenografi på i medier og reklamer.
*Konkrete initiativer til at udvikle ”interkulturelle kvalifikationer” under oplæring af nye generationer af journalister i journalistskoler, efteruddannelse osv.
*Konkrete initiativer til forbindelser og udveksling mellem journalister, redaktører og medie-institutioner, hvilket opmuntrer til interkulturelt samarbejde og medvirken osv.

Det var så det, man har arbejdet på i medierne lige siden, altid finde den lille solstrålehistorie frem, om lille muhammed der gør det så og så godt, så den danske befolkning kan glemme hvor dårligt de tilløbende gæster behandler de danske værtsfolk.

Hvis vi syntes det var slemt, så er det ingenting i forhold til den selvcensur, der nu er indført i de danske medier.
Takket være vores tidl. statsminister Lars Løkke Rasmussens underskrivelse af Marrakesh-aftalen øver medierne (tvungent) selvcensur, ved aldrig at måtte skrive noget negativt om islam og aldrig give stemme til islamkritiske røster.
Ikke fordi danske medier behøvede megen overtalelse, idet de allerede havde indført selvcensur ang. at vise muhammedtegningerne idet de nu aldrig mere vil vise dem.

Hvis medierne taler dårligt om de tilløbende, så siger Marrakesh-aftalen, at de mister deres mediestøtte og det er derfor at vi med stor sikkerhed kan sige, at vi lige nu er ofre for den største propaganda nogensinde i Danmarkshistorien.

Man lukker munden på medierne og man begynder nu at lukke munden på islamkritikere, som eks. Jaleh Tavakoli ved at ville fjerne hendes plejebarn, hvis hun fortsatte med at skrive islamkritisk på sin blog i JyllandsPosten.
Det fik selvfølgelig hende til at stoppe sin islamkritik.
Så det er meget ufine metoder, der nu er indført mod dem der prøver at rokke ved den betingelsesløse overgivelse af vores land til en flok tilløbende demokrati-analfabeter.

Ser man der ovenfra, så er det ikke mærkeligt, at folk ikke rejser sig mod de overgreb der finder sted mod den danske befolkning, fordi de er hjernevaskede af danske politikere, der hele tiden lover, at de nu strammer op – godt hjulpet af de røde lejesvende i medierne.
Der bliver bare IKKE strammet op.
Man gør nøjagtig det modsatte af det man har lovet vælgerne. Man lader røvere og voldsmænd og tidl. IS-soldater gå rundt med lommepenge fra den danske stat mellem de danske borgere. Man har stort set givet carte blanche til at afviste flygtningen kan bosætte sig i Danmark, ved at de ikke længere skal sidde i lejr.
Derfor er vi nødt til at øge vores indsats på at oplyse det danske folk om sandheden. Og det gør vi ved utrætteligt at dele alle de negative følger af regeringens gæster, de tilløbende nasserøve på facebook, twitter og internettet generelt.
Og så må vi der har indset den reelle fare rykke tættere sammen og i fællesskab begynde at øve modstand mod islam.

Vi har indtil videre været alt for pæne og flinke. Det kan vi ikke tillade os længere, da det er vores børn og børnebørn, der kommer til at betale regningen for vores henslængte holdning til besættelsen af vores land.

Lad os sammen udtænke planer til at få de fremmede, der ikke vil Danmark det godt, til at tage hjem.”

Elsker du dit land?

Mange deltager i debatten på internettet. Det være sig facebook eller twitter og avisers fora såsom EB’s Nationen.
Det er fint at så mange har indset islamiseringens farer, men det hjælper Intet, hvis vi ikke bringer denne modstand til islam ud i virkelighedens verden.

Hvis man kun tænker og ikke handler, så mener man det ikke oprigtigt. Derfor er tiden nu inde til at dem der kalder sig fædrelandskærlige og patrioter, mødes til demonstration for at vise, at de ikke ønsker landet islamiseret.

For at stoppe islamiseringen, må vi stoppe hullet hvor islamisterne vælter ind. Hullet er vores grænse og det skal lukkes. Ikke for alverden, men for demokratianalfabeter. Det skal ikke være tilladt at komme til vores grænse og bede om asyl, når man kommer fra Tyskland, idet Tyskland er et sikkert og fredeligt land – ihvertfald lidt endnu.

Så hvis al den snak om modstand imod islam ikke kun er tomhed og hykleri, så møder man op til demonstration ved grænsen d. 25. januar kl. 13 og viser vores politikere, at vi mener det alvorligt med at der skal være grænsekontrol og at Danmark endnu engang ikke skal være flødeskumsfront for tilvandrende fjendtlige hære. For det er hvad vi er nu.
Tidl. IS-soldater har fået lov til at komme til Danmark og genvinde kræfterne efter kampen mod de vantro. Vi giver dem uddannelser og penge, så de kan leve højt og flot, mens de udtænker, hvordan de skal komme os til livs.

Der har været snak nok. Politikerne har løjet overfor vælgerne og sagt, at de vil stramme op på indvandringen, men det modsatte er sket. Enhedslisten og de Radikale tegner regeringen og de ønsker grænsekontrollen nedlagt. Det samme gør EU. Så mon ikke regeringen må bøje sig til april, når det skal tages op igen om grænsekontrollen fortsætter.
Samtidig er flere hundredetusinde syrere ved at flygte ind i Europa og det ventes at blive den næste bølge af flygtninge.

Så danske mand og kvinde, stå op for dit land, vis at din snak ikke kun er hykleri. Nu skal snakken omdannes til handling hvis Danmark ikke skal ende på historiens losseplads som en hul skal med et flag og et navn der siger Danmark, men befolket af barbarer der slavebinder resterne af det etniske danske folk.

DEMONSTRATION FOR EFFEKTIV GRÆNSEKONTROL

LØRDAG d. 25. JAN. KL. 13. KRUSÅ GRÆNSE

Til GPS’en: Flenborgvej 13C, 6340 Kruså. (P-pladsen til venstre lige før grænseovergangen.)

NYTÅRSTALER – Mette, dronningen og de tre fingre

Husk når man peger på noget, er der tre fingre der peger tilbage på én selv.

Mette Frederiksen brugte 60% af sin nytårstaletid på at snakke om udsatte børn og om at hun vil tvangsfjerne dem.

Siden hun bruger al den tid på det emne i forhold til andre emner, hun taler om, så må hun mene, at det er Danmarks største problem og ikke al den usikkerhed og terrorfrygt danskerne lever i.
Netop Mette Frederiksens parti har den største aktie i at slæbe demokratianalfabeter til evig forsørgelse i Danmark uden at Danmark og danskerne får noget til gengæld – andet end problemer.

Og mon ikke de børn hun snakker om, er børn af de selvsamme demokratianalfabeter, der har en instruktionsbog der siger, at de skal tæve deres børn, for at få dem på rette vej. Og her kommer vi til de tre fingre der vender indad: Politikerne har slæbt problemet til Danmark!

Når hun nu taler om de udsatte børn og bruger 60% af sin taletid på emnet, lyder det som om, at det er danskerne, der har dette kæmpe problem. Selvfølgelig findes der også danske børn og unge, der har problemer, men proportionelt er det intet i forhold til det muslimske segment, som har en hel anden kulturbaggrund og opdragelsesmønster end danskerne.

Dronningens talepapir huskede på det antisemitiske spøgelse der nu dukker op igen i kongeriget Danmark. Her glemmer dronningen – eller hvem der nu har skrevet hendes talepapir – igen de tre fingre. Hvem er antisemitterne i Danmark?

Det er droninngens regerings gæster. Igen de tilløbende muslimer og demokratianalfabeter, som står for 99% af antisemitiske angreb og ytringer.

Det er dronningens regering, der har brugt de sidste 30 år på at slæbe problemet til Danmark og nu lyder det så IGEN, som om det er det danske folk, der har et problem.

Det eneste virkelige problem danskerne har, er en elite (dronningen, statsministeren, regering og folketing) der prøver på at manipulere det danske folk med deres snak.

Danmark oplever for øjeblikket den danske histories største problem, islam. Og ingen af de to førstedamer nævner problemet med et ord.
Det er ikke ansvarsforflygtelse, det er simpel kynisk manipulation af danskerne.

Anders Gravers

FORAGT FOR POLITIET!

Politiet har foragt for gerningsmændene, politiet henvender sig til gruppen der havde beskudt dem, men lader dem gå fordi man ikke kunne sige hvem af dem der havde kastet bomben.

Er DET politiarbejde? Skal hele banden så ikke ind på politistationen i salatfade og afhøres til den skyldige er fundet?

I SIAD begynder vi at have foragt for det tegneseriepoliti, der af angst for de tilløbende ikke tør arrestere en gruppe terrorister, der har kastet rørbomber efter politiet, – mens Michael Ellegaard får 7 års fængsel for at have en rørbombe i en blomsterkumme til selvforsvar.

Patrulje beskudt med bomberør: – Vi har foragt for de gerningsmænd