Category: Indland

Det radikale venstre – altid klar til at stikke en kniv i ryggen på Danmark

Tilbage i sin spæde start har Det radikale venstre været etikkens og moralens vogter. Det radikale venstre har altid været ude på at reducere danske besiddelser, så de solgte de Vestindiske øer til USA for til gengæld at få nogle kasser amerikansk ammunition ($25 millioner)

Før 2. verdenskrig var det pacifistiske idéer i Det radikale venstre, der gjorde, at Danmark nærmest afvæbnede sig selv og dermed bød de tyske invasionsstyrker velkomne og Det radikale venstre var da også med i samarbejdsregeringen, hvor Scavenius et par måneder efter besættelsen udtalte: “Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stortyskland

Så landsforræderiske tanker er ikke noget nyt i Det radikale venstre, det går langt tilbage.
I 1946 fik Danmark mulighed for at genskabe det oprindelige danske område, ved at etablere den gamle danske grænse ved Ejderen (Englænderne tilbød det i 1946), men det gik de radikale imod, de var bange for at få så mange fremmede indenfor rigets grænser. En regeringsbeslutning lederen af modstandsbevægelsen i Sønderjylland Hans Mørup begræd til sin dødsdag. Han fik af Montgomery lov til at tage det gamle Danmark ned til Ejderen tilbage til Danmark. Han sagde, havde jeg dog bare vendt det døve øre til telefonen, hvor jeg fik ordre af regeringen på ikke at gøre det.

At Det radikale venstre modsatte sig at få det gamle Danmark tilbage med begrundelsen, at man var bange for at få for mange fremmede indenfor Danmarks grænser, står jo i skærende kontrast til dagens Danmark, hvor Det radikale venstre nærmest ikke kan få fremmede nok ind i landet. De arbejder desuden med, at de fremmede skal have så mange rettigheder som muligt, endda flere end danskerne.

Fremmedlovens indførelse i 1983 blev gennemtvunget af det radikale venstre og Socialdemokratiet overfor den svage Schlüter regering. Skurken i det spil var bl.a. den radikale Bernhard Baunsgaard, som udtalte, at han var helt klar over ,at den ville koste masser af penge. Hvem skal betale, spurgte en journalist. Det skal du og jeg, sagde Bernhard Baunsgaard.

Og det må man sige at danskerne har gjort lige siden rent pengemæssigt, men også rent fysisk, idet at man bragte en hobe af muslimske demokratianalfabeter til landet og det er nu den hob, der er ved at ødelægge Danmark indefra.

Det radikale venstre har nu taget feministkappen på sig og er nu en ung blond kvinde, men Det radikale venstre fornægter sig ikke, uanset hvilken ydre form det måtte antage. Det radikale venstre er stadigvæk klar til at stikke en kniv i ryggen på det danske folk, som det altid har gjort.

Forræderkonge død – forræderdronning overtager magten i det Radikale Venstre

Igår da vi fik den glædelige nyhed at Morten Østergaard gik af ,ville jeg ikke slå skår i lykken og fortælle min opfattelse af den nye leder af det radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Det vil jeg så gøre idag.

Jeg har fulgt Sofie Carsten Nielsen nøje igennem de sidste 4 år, det samme vi gør med alle offentlige landsforrædere, så nu må jeg fortælle om min opfattelse af SCN.
Hun er den mest radikale af alle de radikale, ja hun overgår endda Zenia Stampe, som ikke er af bag med at være yderliggående.

SCN er særdeles farlig idet hun er taktikker helt ind til benet. Samtidig har hun de bedste talegaver skænket til nogen radikale venstrefolk. Hun er teoretiker uden mulighed for at se konsekvensen af sine teorier og dem har hun mange af, især på klimaområdet og udlændingepolitikken og økonomi.

Derfor vil det være en katastrofe, hvis denne kongedræber skulle få held til at presse Socialdemokratiet yderligere på disse punkter, hvor vi for længst har overskredet Danmarks chance for at overleve i fremtiden. Her vil den sorte dronning trods sit meget skandinaviske ydre bruge sin forræderiske kniv mod det danske folk, som hun lige har brugt den mod sin tidl. formand.
Én gang forræder, altid forræder – uanset om man er en hun-forræder eller en han-forræder. Men deres tid kommer.

Iøvrigt mener SIAD at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers

MORTEN ØSTERGAARD FANGET MIDT IMELLEM ISLAM OG ME-TOO

Del hvor du kan – og lad champagnepropperne springe

Morten Østergaard bliver i vide kredse kaldt imam Østergaard og som alle andre imamer må han lyve ligeså stærkt som en spædkalv kan skide (taqiya), bare det er overfor de vantro og i sagens tjeneste.

Det har manden i den grad også gjort, både skidt i nælderne og løjet – så meget, at han bliver nødt til at gå af som formand for Det Radikale Islamiseringsparti – mærkeligt at de ikke lader ham fortsætte, kvindekrænkelser overfor vantro er da helt i tråd med den islamiske manual koranen.

I Ekstrablads klippet nedenunder står han og hælder fortrydelser og angrende ord ud over de måbende journalister. Bliver spændende at se hvordan han vil opføre sig, når han bliver dømt for landsforræderi. For selvom han går af nu som formand, er hans gerninger som formand ikke glemt. Bl.a krævede han at jeg fik 2 års fængsel for at have opstartet SIADs grænsepatruljer.
Glæder mig til den rigtige retssag om føje tid.

Anders Gravers

Østergaard færdig


Landsforræderne ler

Del hvor du kan- løgnemedierne gør det ikke, de har skabt situationen.

Nu griner de, forræderne, på gaden, på regeringens kontorer og andre steder i magtens korridorer.

Forræderne griner nu åbenlyst over, at man tror at man har ødelagt Rasmus Paludan på samme måde som man ødelagde Glistrup, ved at han nu har fået en dom på 3 mdr. fængsel hvoraf den ene er ubetinget. Rasmus har selvfølgelig anket dommen.
Med dommen er arbejdet lykkedes for forræderne, som har arbejdet non-stop på det, da de opdagede at Rasmus Paludan kunne blive farlig for deres forkromede projekt, – at integrere islam i Danmark.

Man har hængt ham ud i medierne, man har endda brugt hans egen familie imod ham, man har kaldt ham alt hvad der findes af modbydeligheder, man har ladet islams tilhængere komme helt op i ansigtet på ham til demonstrationerne, man har kort sagt dæmoniseret ham.
Men store dele af befolkningen ser stadig en redningsplanke og en person der igennem sine demonstrationer klart og tydeligt viser islams sande ansigt, som ikke er fredens religion men tydeligvis voldelig, hvis man skal se på opførslen af tilhængerne, som er skyld i at politiet er nødt til at mandsopdække Rasmus for at han ikke skal blive slået ihjel.
Så det Rasmus viser ved sine demonstrationer er islams sande ansigt og han viser at det ansigt får ALLE danskere at se den dag, islams tilhængere føler sig sikre på deres sejr.

Rasmus Paludan er at sammenligne med de engelske minearbejderes kanariefugl, som blev så udmærket beskrevet i brdr. Prices madprogram om England. Her forklarer minearbejderne, at det var utrolig farligt at arbejde i mine pgra. faren for gasudslip. Derfor havde alle minearbejderne en kanariefugl i bur med sig ned i minen og hvis fuglen døde, så var det med at komme ud i en vis fart.

Billedlig talt så er det det, der er sket nu. Rasmus Paludan var den skattede fugl, der kunne advare, om der var fare til stede. Ham har forræderne nu slået ihjel politisk, anseelsesmæssigt og økonomisk med deres bagtalelser der i første omgang dæmoniserede ham, men ikke slog ham ihjel. Derfor brugte man nu hele statsapparatet inkl. retsvæsnet til at dræbe ham med.

Ved at give ham denne dom tror man, at han ikke længere kan være en poilitisk fare, men der tager de helt fejl. Rigtig mange mennesker i dette land har nøjagtig samme mening som Rasmus Paludan. Selvom ikke alle stemte på ham, så er man dog enig med ham i, at islam ingen plads har i Danmark. Og det er nu de kræfter der bliver aktiveret, fordi de har dræbt budbringeren, der klart og tydeligt viste, at islam ingen plads har i det 21. århundredes Danmark.
Rasmus Paludan bliver nu en martyr, hvis ikke landsretten laver denne klart politiske dom om.

Dommen har også bragt andre ting op end at ødelægge Paludan. Den sætter nu danskerne i en situation, hvor de ikke ved hvad man må sige og ikke sige. Har regeringen sat ytringsfriheden ud af kraft under corona-krisen? Eller er det kun de tilløbende der må sige stærkt fornedrende ting om danskerne uden der sker noget, mens en dansker der ikke siger noget racistisk bliver dømt for racisme? Opfordrer hermed regeringen til at udgive et regelsæt for hvad må man sige og ikke sige i Danmark om de tilløbende uden vi risikerer at blive sat i fængsel og frakendt kørekort og retten til at tjene egne penge. For det er det man har gjort mod Rasmus.

Har lige set videoen på BT, hvor Rasmus bliver omringet af tilløbende. Rasmus er før blevet truet med at blive slået ihjel, så da de prøver at stoppe ham i at køre, kører han ligeså forsigtigt frem, men den tilløbnede bliver stående og lader sig kure på sine støvlesåler, mens Rasmus kører langsomt frem. Da de andre så begynder at hamre hårdt på hans ruder, kører han selvfølgelig. Hvis det skal give fængsel og frakendelse af kørekort, så er der noget rivegalt med vores dommere, hvilket der forøvrigt også er. Den kvindelige dommer lyttede betaget til hvad den sorte kvinde havde at sige om Rasmus, men da Rasmus’ forsvarer fortalte om samme episode, rejste dommeren sig, hentede vand og gik flere gange hen til vinduet og evaluerede med det, før hun med tydeligt træt ansigtsmine satte sig igen.
Ingen tvivl om at Rasmus var dømt på forhånd af dommeren, som satte mere lid til den korpulente kvindelige anklager.

I SIADs styrelse er vi ikke i tvivl, dette er et karaktermord på en æret patriot og et mord på den danske ytringsfrihed og en politisk gerning for at skaffe en politisk modstander af vejen.
Hvis landsretten ikke frifinder Rasmus Paludan, må vi betragte den nuværende regering som en samarbejdsregering, der underminerer danskernes frihedsrettigheder og fremmer fremmede magters interesse i Danmark og dermed er ulovlig og kan afsættes ved førstkommende lejlighed.

Der findes ikke nogen pæn måde at sige det på, men med denne dom polariserer man Danmark ved at tage rigtig mange menneskers talerør væk fra dem. Polariseringen vil unægteligt ende i en borgerkrig, som alle taber på, men danskerne kan ikke se stiltiende på, at vores demokrati og retssamfund smuldrer bort, fordi en flok studerede elitære landsforrædere synes, det er den rigtige vej at gå.

Inden den endelige dom vil SIAD foranstalte forskellige aktioner og demonstrationer til fordel for vores talerør til det stokdøve folketing. Vi vil bruge et par dage til at udvikle nogle værktøjer vi kan bruge til at prøve at overbevise forræderne om, at det er på tide at skifte hest, hvis de vil bevare “deres position”.
Der vil blive en demonstration for frifindelse af Rasmus hurtigst muligt og samtidig skal folketingspolitikerne også mærke, at vi ikke er tilfredse med dem, så alle gode patrioter kunne jo starte med at skrive til folketingspolitikerne hvad vi mener om dem på mails og i fora.
Samtidig bør alle vore læserbrevsskribenter skrive om det i aviserne igen og igen, man kan ikke skrive for meget om dette.

Vi befinder os nu i en situation, der er livsvigtig for det danske folk og Danmark. Hvis vi lukker øjnene for hvad der sker nu, så åbner vi op for, at det der sker for Rasmus, kan ske for alle.
Så derfor kære patrioter, uanset hvem man stemmer på politisk, så skal vi nu stå op for Rasmus og vise at vi vil Danmark.

Lad os stå op for Rasmus – uanset hvor meget sofaen kalder – det er dit eget liv og Danmark vi nu kæmper for!

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark SIAD og
Formand for Stop Islamisation Of Europe SIOE

DRÆBER EN STAT SINE FJENDER?

Del hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke, de er en del af problemet!

I nogle lande er det helt almindelig kotume at skaffe sig af med samfundskritikere ved at slå dem ihjel, hvis alle andre midler ikke har hjulpet. Først prøver man at gøre dem til grin, hvis det ikke hjælper, bliver de dæmoniseret, så den store del af befolkningen ikke vil reagere på uretfærdigheder eller endda mord på samfundskritikeren.

Gør man det i Danmark?

Mogens Glistrup var en samfundskritiker der kørte igennem hele møllen. Staten og dens kumpaner så sig sur på ham, fordi han fremviste en trækprocent på 0 og viste dermed hvor bundråddent deres system var. Tillige var han en arg modstander af islam. Disse to ting tilsammen fik staten og venner til konstant at angribe Glistrup. Han blev forsøgt latterliggjort ved enhver tænkelig mulighed. Hans politiske virke blev stoppet ved en ren politisk dom, da han fik fængselsstraf og igen blev Glistrup hængt ud for alt muligt. Folk i hans nærhed siger han fik en mindre blodprop da han var i fængsel sidste gang, som ikke blev behandlet under opholdet og det var det, der til sidst resulterede i hans død.

Idag er det så en nulevende politiker, der bliver udsat for nøjagtig det samme som Glistrup. Denne gang er staten blevet bange for en mand ved navn Rasmus Paludan. Han var på kort tid forbavsende tæt på at komme i folketinget og havde der ikke fundet valgfusk sted ved optællingerne, var han sikkert kommet ind. Kender selv til ét tilfælde, hvor en person stemte på Stram Kurs, men bagefter kunne man i avisen læse at der ikke var nogle stemmer på partiet det pågældende valgsted.

Rasmus Paludan er en mand med nosser som møllehjul. Han har et mod som de fleste danske mænd har mistet i feminiseringstiderne. Han tør demonstrere i ghettoerne og sige sin mening om islam og dens følgere. Han brænder endda deres hellige bog og tegner deres såkaldte hellige profet.
På grund af sit mod bliver pædo-profetens følgere ude af sig selv af raseri og ønsker ham nu slået ihjel. Det har de prøvet på ved flere lejligheder. Han har nødtvungent fået sikkerhed af staten pgra truslerne, men statens tjenere, bl.a den 4. statsmagt – løgnemedierne – bliver ved med at komme med løgnen, at Rasmus Paludan koster den danske stat så og så meget pgra sikkerheden. I virkeligheden er det jo ikke Rasmus der koster den danske stat noget, men statens gæster, der ikke kan opføre sig ordentligt.

Medierne og politikerne har siden Rasmus’ første demoer gjort alt, hvad de kunne, for at dæmonisere ham og det lader til at de er kommet temmelig langt i processen, siden de allerede nu forsøger at sætte ham i fængsel. De må jo så mene, at der ikke bliver nogen ballade nu, hvis de sætter ham i fængsel. Men der tager de så fejl. Der bliver så megen ballade, at de ikke drømmer om det, fordi hvis man kan fængsle en mand på bemærkninger mange danskere kommer med og mener, så har regeringen afskaffet demokratiet og erklæret sig selv ulovlig, med hvad det kan medføre.

Rasmus Paludan er, uanset hvad staten og eliten måtte mene, et talsrør for en udpræget holdning i den danske befolkning og hvis dette talsrør bliver fjernet, må de forberede sig på folks reaktion, der med rette kan blive meget voldsom, fordi folket så må handle i afmagt. Man har set hvordan man med alle tænkelige kneb i posen forsøger at hindre, at partiet stiller op igen, de skal bare huske på, at det kunne være, at Rasmus var demokraten og den ikke-voldelige løsning.

Så ved at fjerne Rasmus, lukker man op for kræfter, man ikke har set siden 1942-43-44-45, kræfter der er tvunget til at handle, når demokratiet bliver sat ud af kraft og den danske regering nu er blevet en rigtig samarbejdsregering med de islamiske besættelsestropper.

Rasmus’ eneste forbrydelse er at han er ikke-voldelig og taler sandheden og det vil staten og dens fascistiske lakajer stoppe.

Black Lives Matter i DK har ingen sag i Danmark

og har i virkeligheden lavet Black Lives Matter (BLM) til Brown lives Matter og yderligere udvandet det én gang til så det bliver til Muslims Lives Matter.

Det viser tydeligt at Bwalya Sørensen, den sorte kvinde med mormorarmene, ingen sag har, for BLM idet racismen mod sorte er nærmest ikke-eksisterende. Der findes måske 30 forkølede og halvfulde nationalsocialister i Greve, som er racister i Danmark. Resten er det ikke. Og det har den sorte kvinde for længst fundet ud af. Så derfor se filmen fra 2018, (bunden af artiklen) hvor hun gør BLM-sagen til anti-fa’s hovedsag, hvor Muslim Lives Matter istedet for BLM.

Fru Sørensen bruger det meste af denne video fra 2018 til at forklare hvor dårligt vi behandler flygtninge [tilløbende muslimer, red.] der har fået afslag på deres asylansøgning og kommer i midlertidig arrest, til de kan sendes hjem. Det viser at Bwalya ikke har fulgt med i historieundervisningen og ikke sat sig ind i slaveriet og dets oprindelse. Der har været slaveri i alle kulturer tilbage i tiden, men dem der organiserede slaveriet var muslimerne. De fangede sorte i Afrika og brugte dem som slaver i den arabiske verden og havde man overskud af slaver blev de solgt til højestbydende og deraf blev der selvfølgelig sendt mange til plantagerne i Amerika og Sydamerika, men læg mærke til en meget vigtig ting: disse slaver har efterkommere, der lever i bedste velgående den dag i dag i Amerika. De slaver som muslimer havde blev mange gange kastreret så de ikke kunne forplante sig. OG alle slaver blev slået ihjel den dag de ikke kunne yde deres slavetjeneste mere. Der er forskellen .

Derfor er det fuldstændig latterligt at Bwalya hidser folk op om ” den hvide mand” og påpeger den hvide mands skyld, når der den dag idag findes vaskeægte slaveri i den arabiske verden, hvor hovedparten af slaverne er negre – (ja jeg sagde negre, som er den danske betegnelse for sorte).
Hvis nogen er i tvivl om hvor meget sorte afrikanere bliver solgt som slaver, vil jeg nævne min gode ven Simon Deng. Jeg mødte ham i USA til en af Stop Islamization of America’s arrangementer hvor jeg interviewede ham om muslimernes fremfærd mod de sorte afrikanere – bringer det senere her på siden, men indtil da kan man læse om hans liv og se hans videoer her: https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Deng

Videoen med fru Sørensen var fra 2018, men ikke meget er lavet om på situationen i Danmark 2020 bortset fra en voldelig og dybt kriminel negers død ved en amerikansk politi’s arrest af ham. Det er selvfølgelig tragisk, men man skal ikke glemme mandens synderegister, som er helt igennem voldeligt. Bl.a truede han med at skyde en gravid negers mave hvis hun ikke betalte osv., registret er langt.

Denne episode har BLM lykkes med at gøre verdensomspændende og man nedlægger nu meget ukritisk statuer af nogle af de mænd , der har været med til at opbygge Vesten som det det er idag. Også herhjemme snakker to sindsforvirrede borgmestre i København om at gadenavnene er domineret af “hvide mænd”. Hvorfor søren skal ordet “hvide” nu blandes ind i dette? Igen en af BLM’s mærkesager. Er da enig i at der er en uretfærdighed i at der ikke er flere gadenavne med kvindenavne, men det kan der vel rådes bod på ved at lave om på det, det behøver vi vel ikke at blande hvid og sort ind i.

Istedet for at tale BLM’s sag i Danmark og udrydde racismen, så laver Bwalya Sørensen det modsatte. Hun opildner til modstand mod “de hvide”, i dette tilfælde danskerne som har bygget dette land og var nogle af de første i verden der afskaffede slaveri. Og dermed gør hun Danmark mere polariseret og hun taler islams sag ved at forbyde os at opbevare afviste asylansøgere i fængsel. Det samme islam som den dag i dag godkender slaveri.
Der er lande hvor det er helt lovligt og andre lande hvor det foregår i det skjulte. Skulle ikke undre mig om det også fandtes i muslimske kredse i Danmark. Så Bwalya slår huller i luften med sine mormorarme og jager vejrmøller som Don Quijote, men den rigtige racisme og fare bekæmper hun ikke.

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD)
Formand for Stop Islamisation Of Europe (SIOE)

MIN BEFRIELSESBEGEJSTRING ER IKKE DEN SAMME SOM DEN PLEJER

Plejer at fejre befrielsesdagen med hejst Dannebrog og en ekstra god middag, men i år, endda på 75 års dagen, kan jeg ikke svinge mig op til at fejre dagen, når jeg ser hvordan politikere og medier har svælget i 75 års dagen for befrielsen, – føler nærmest som om at de tager æren fra de frihedskæmpere der døde for Danmarks sag.

Det er svært at se på, når man ved, at de er ligeså store landsforrædere og værnemagere, som dem der blev skudt efter krigens afslutning. Det kan godt ske at frihedskæmperne dog sammen med de allierede styrker vandt krigen, men den var kun midlertidigt vundet. Allerede kort efter krigen sad den samme landsforræderiske skare af politikere i folketinget igen (samarbejdsregeringen) og var med til at indføre dødsstraf for bl.a. de landsforrædere, de selv havde opfordret til at deltage i Frikorps Danmark.

Hvad mener jeg med at krigen kun var midlertidigt vundet? Kæmper vi stadig med nazisterne? Nej det gør vi ikke, men vi kæmper med deres gamle forbundsfæller i islam, hjulpet hertil af en ny samarbejdsregering, der foretrækker dem i forhold til det danske folk, som har valgt dem ind i folketinget.

Den såkaldte frie presse ligner idag mere end nogensinde den danske presse under krigen. Man går med til at skjule hundrede påsatte brande for befolkningen, holder den ene skrækhistorie efter den anden væk fra medierne om, hvad der foregår, ved hele tiden at prøve at komme med solskinshistorier om, hvor godt integrationen går. Man stiller ikke kritiske spørgsmål til politikerne ang. islams tilhængere i Danmark.
Den danske presse har for længst som sine forgængere under 2. verdenskrig pålagt sig selvcensur og hvis den selvcensur ikke skulle virke, så har politikerne ved at sige ja til Marrakesh aftalen, som Lars Løkke var nede at underskrive, sørget for, at mediestøtten kan tages fra aviser og medier, der skriver kritisk om islam og indvandringen.

Så nej, jeg har ikke været i festhumør idag, jeg har faktisk været ved at brække mig over at se landsforræderne fejre dagen. Efter min mening havde jeg ikke noget imod at se dem i skydeskuret i Undallslund efter endte retssager, fordi så kunne jeg fejre en dag, der vil gøre, at Danmark ikke ender på historiens losseplads.

Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark SIAD
Anders Gravers

SIADs ØVELSE I GRÆNSEKONTROL HAR EFFEKT

Vi har nu kørt sporadisk øvelse i grænsekontrol i et par uger og kan konstatere at man reagerer på SIADs afsløringer om den ikke-eksisterende grænsekontrol. Grænserne står piv-åbne.

Et af billederne der virkelig sprang i øjnene var Harrislee overgang ved Padborg. Her var der, første gang vi var der, rigtig sløset opsat en enkelt politistrimmel.
Næste gang prøvede man også at afdække marken ved siden af. Vi tog nye billeder og det var ikke meget bedre end før.
Billederne blev delt vidt og bredt, bl.a fik Peter Skaarup fra DF billederne tilsendt, hvorefter han havde samråd med folk i regeringen.

Så måske er SIADs gamle fjende i Syd- og Sønderjyllands politi blevet sat på plads, siden der nu er kommet hegn bagved den elendige aflukning af grænsen.
Vores gamle “ven” hedder Brian Fussing, er politiinspektør og chef for grænseoperation og udlændingekontrol, og kan ikke lide at SIAD patruljerer ved grænsen, fordi SIAD afslører, at grænsen er hullet som en si.

Samme motiv indenfor et par uger:

NYE CHOKERENDE BILLEDER FRA VORES SÅKALDT TOTALT LUKKEDE GRÆNSE

Del hvor du kan – regeringens forlængede arm, løgnemedierne, gør det ikke

Vores patruljer i øvelse i grænsekontrol har sendt flere rapporter og billeder fra vores såkaldt totalt lukkede grænse mellem Tyskland og Danmark.
På de overgange, hvor man prøver at tage det en lille smule seriøst, er der kamera og nummerpladescannere, men hvad hjælper det, hvis man cykler eller går over.

Fra sidste gang vi lavede grænsekontrol i 2016, kom der mini-lastbiler, hvor man kun troede, der ville kunne være 7-8 mennesker bagi, men i en af dem var der over 20 mennesker. Den holdt et godt stykke fra grænsen, så gik de over og et godt stykke på den danske side af grænsen blev de samlet op af flere personbiler.
Så de kameraer og nummerpladescannere er intet bevendt, med mindre man har personer tæt på, der er klar til at reagere på de informationer kamera og scanner udsender.

Men nyd nu billederne af Mette Forræderiksens helt lukkede grænser. Hvis det ikke var så alvorligt, var det til at grine af. Folk kommer til at gå fra hus og hjem pgra. mistet arbejde eller mistet virksomhed og så kommer regeringen med den latterlige påstand at grænserne er lukkede. Nej, det er de ikke, man har bare sendt personalet hjem.

Samtidig sender regeringen over tusind millioner (over 1 millard) kroner til Afrika herunder coronakrisen og har lige doneret 1 million euro (7,5 million kroner) til Italien og henter 300 potentielt smittede personer i Pakistan og flyver dem til København her under coronakrisen samt kører taxakørsel fra den tyske grænse til København for asylanter der kommer fra lejre i Tyrkiet og Italien, der var coronabefængte.

Hvordan kan man stole på en regering, der siger et til sin egen befolkning og så gør noget helt andet i virkeligheden?
Denne regering har INTET at skulle sige om samarbejdsregeringen under 2. verdenskrig, da denne regering tænker mere på de udefra kommende besættelsestroppers ve og vel, end på deres egen befolkning. Føj for s….

Hvornår vil I være med til at gøre noget ved det?

CHOKERENDE AFSLØRING

Hjælp med at dele hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke!, de er regeringens forlængede arm.

Regeringen kalder det lukkede grænser – men hvordan kan det være lukkede grænser, når alle grænseovergange – pånær 3 – har sendt personalet hjem!?

Hvad mener vi med det, når de andre grænseovergange normalt ikke har heltidsbevogtning?

Normalt patruljerer politiet disse grænseovergange. Vi har fået at vide af en politibetjent, at der normalt er ca. 1 times overvågning, dvs. fire gange et kvarter i døgnet på de grønne overgange. Og nu hvor grænserne skal forestille at være lukket kører denne ordning fortsat! 23 timer står den piv-åben.

Men ikke engang det med en times overvågning passer ifølge vores folk, der øver i grænsekontrol. De har været i samtale med flere personer, der er meget tæt på grænsen og ved, hvad der foregår. De siger, at de aldrig ser politiet mere, som de gjorde før.

Så det er en falsk varebetegnelse, når regeringen siger, at grænserne er lukkede. I virkeligheden er de mere åbne, end de var før.Enhver corona-befængt lykkeridder eller corona-befængt IS-soldat kan gå indover grænsen og fungere som bio-bombe inde i blandt danskerne.

Regeringen siger lukkede grænser, men i virkeligheden er de piv-åbne, helt i tråd med hvad EU har bedt den danske regering om at gøre længe. Nu er det kun danskerne, der er fange i eget land, mens udenlandske bio-bombere kan gøre som det passer dem, og gå rundt og smitte de uanende danskere.

SIAD er meget glade for, at vi har indført øvelser i grænsekontrol, for ellers havde alle folk gået og troet at alt var i den skønneste orden. For øjeblikket har vi kun patruljer med lokale indsat og kun små patruljer. Fra i næste uge vil vi geare op og hente folk til øvelse til grænsepatrulje ind fra hele landet og lave en mere permanent folkelig grænsekontrol med monitering af vores grænsen.
Alle er velkomne idet vi stadig mangler 900 mennesker for at være 1000. Vi overholder selvfølgelig landets love og vi overholder corona-bestemmelserne, så man er på lovens grund, når man deltager i vores øvelse til grænsekontrol.

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen af Danmark.