Category: Indland

DET DANSKE FORÅR

Har været på arbejde non-stop siden torsdag, så det var en dejlig nyhed midt i travlheden at få at vide, at vælgererklæringerne til Stram Kurs nu var samlet og senere lørdag at få at vide, at man nu var klar til de sidste godkendelser af partiet, så det kan stille op til valg.

Tak til alle SIADs medlemmer og støtter, der har været med til at promovere at få folk til at give vælgererklæringer til Stram Kurs, som SIAD vil råde alle medlemmer og støtter at stemme på til det kommende folketingsvalg, fordi man her har en kurs, der passer i SIADs ånd, nemlig at islam skal forbydes og dets medlemmer sendes ud af landet. Og nu er vi også heldige at have et parti til dem, der ikke vil stemme på Stram Kurs, så er muligheden at stemme på Nye Borgerlige.
Er ikke bange for at kun det ene parti skulle komme ind, de kommer ind begge to og derfor gælder det nu om at venstrefløjen ikke får lejlighed til at så splid imellem de to partier. De kommer til at arbejde sammen, når de kommer ind.

Vil i kommende uge skrive en opfordring til, at alle vores medlemmer og støtter nu aktivt hjælper til med, at få Danmarks mest hardcore patriot og statsministerkandidat på tinge. Nu skal vi gøre ALT for at få alle af huse og stemme på Stram Kurs – især dem der normalt ikke stemmer, fordi de er trætte af politikerne. Nu må vi overbevise dem om, at vi nu har fået en rigtig politiker, der aldrig vil lade sig korrumpere, men virkelig vi lade sit hjerte arbejde for Danmark.

Også tillykke med Uwe Max’ opstilling for Stram Kurs. Nu går de røde medier selvfølgelig efter ham og kritiserer hans performance-kunst, for at prøve at svække Stram Kurs og deres politik, men takket være netop løgnemedierne, har alle patrioter der har stået op for Danmarks sag prøvet at få ørerne i maskinen og blive hængt ud for det mindste lille pip, man er kommet med, når man har været imod islamisk indvandring. Så løgnemediernes propaganda og løgnehistorier virker ikke længere på danskerne, de kan godt se igennem de røde mediers manipulationer.

Det vi kan mærke lige nu, er ikke bare det fysiske forår, men også duften af det nye patriotiske forår, hvor enderesultatet vil blive, at danskerne kaster islams åg af sig og genvinder Danmarks navn og ære rundt omkring i verden.

Sejr for Rasmus Paludan, sejr for Stram Kurs, sejr for Danmark!
Nu skal der arbejdes!

Anders Gravers
Formand
Stop Islamiseringen Af Danmark

SÅDAN AFSKAFFER VI IMAMERS YTRINGSFRIHED I DANMARK

Urolighederne på Nørrebro ang. Paludans lovlige demonstration på Blågårds Plads viser, at hvis man er voldelig og udemokratisk kan man lukke munden på ens modstandere.

Pgra. de tilløbende islamtilhængeres 90 påsatte brande, hvoraf rigtig mange var danskernes biler + containere i brand, så hele Nørrebro lignede en scene fra en krigsfilm, bestemte politichefen i Danmark, at Paludan ikke længere måtte demonstrere i København i påsken (forøvrigt den samme politichef, der under en statsministers druktur lukkede grænserne op for illegale flygtninge, da han ikke kunne få fat i statsministeren).

Dvs. politikere og politichefen bukker for profeten muhammed og lukker ned for forsamlingsfriheden og ytringsfriheden for danskere, men det gode ved det er jo nu, at vi har fået samme rettighed, hvis vi vil lukke munden på en imam, der tordner mod danskerne til fredagsbønnen hver fredag og siger, at vantro og jøder skal udryddes.

Så nu er det åbenbart straffrit at møde op og brænde islamtilhængernes biler af under moskebønnen og så lige gemme en håndgranat og en maskinpistol tæt på moskeen og lave en af profettilhængernes biler om til en vejsidebombe.
Så ved vi nu, at imamens ytringsfrihed bliver taget væk i en rum tid, så han ikke længere kan tordne mod os danskere og vores ulevned.

Anders Gravers

PS: Til politi, PET, den samlede danske dommerstand, jornalister, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Human Right Watch, Menneskerettighedsdomstolen, væmmeligboere og andre landsforrædere + de underfrankerede tilløbende: Ironi og sarkasme kan forekomme i denne artikel

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

DET VAR NOGLE ORDENTLIGE KLIPPERTER, DER FALDT AF VANDRØRENE

Der faldt nogle kæmpestore klipperter af rotter ned, da der blev slået på vandrørene.

Ifølge gammel romersk ret var det tilladt for anklageren at provokere tiltalte i en retssag. Han gjorde det for at den anklagede skulle blive så rasende, at han viste sit sande ansigt overfor juryen.
Det er præcis det en dansk advokat Rasmus Paludan benytter sig af. Han befinder sig dog ikke i en romersk retssal for et par tusind år siden, nej denne advokat bruger hele vores samfund i Danmark som sin retssal.

Den tiltalte er islamisk lov og dem der følger den. Dem provokerer advokat Rasmus Paludan ved at spille bold med deres hellige koran og rykke sider ud af den eller stege bacon på den eller overhælde den med kristen sæd eller sæd fra apostater.

Sidder den tiltalte så stille og roligt og fattet på tiltalebænken? Nej det gør tiltalte ikke, tiltalte sætter en hel bydel i undtagelsestilstand og bydelen ligner fragmenter fra en krigszone, politibetjente bliver skadet, der bliver sprængt en bil i luften og mere end 60 af danskernes biler bliver brændt af, der bliver fundet pistol og håndgranat i nærheden af advokat Paludans anklager-podie. Muslimske politikere forlanger anklageren arresteret og sat i fængsel.

Advokat Paludans retssag i det offentlige rum viser tydeligt, at anklagede ikke er i stand til at leve i et civiliseret samfund og bør sendes tilbage, hvor han kom fra.

Men islams følgere var ikke de eneste der blev afsløret i den retssag. Der faldt nogle kæmpestore klipperter af rotter ned, da der blev slået på vandrørene.

Den største rotte der faldt ned var statsministeren. Han lavede et tweet, hvor han skældte Rasmus Paludan ud for at så splid imellem befolkningsgrupper. IKKE ÉT ORD OM AT YTRINGSFRIHEDEN ELLER FORSAMLINGSFRIHEDEN VAR BLEVET UNDERTRYKT.

Justitsministeren som beklæder et af de vigtigste embeder i landet var ikke spor bedre, tværtimod startede han også med at svine advokat Paludan til. IKKE ÉT ORD OM ANGREBET PÅ FORSAMLINGSFRIHEDEN OG YTRINGSFRIHEDEN.

Disse holdninger spreder sig ned igennem etaten til politiformanden der ganske simpelt vil ophæve ytringsfriheden, sådan at hans medlemmer kan få påskeferie.

Alt i alt viser det, at dem der skulle sikre vores ret, ikke aner ordets betydning, da de vil blande ret med rettigheder.
En ret er noget du har, medmindre andre mennesker tager den fra dig (eksempler: ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, liv, frihed, ejendom)
En rettighed er noget andre mennesker giver dig, evt. i bytte for noget andet (eksempler: Pension (i bytte for langvarig arbejdsindsats), politibeskyttelse (i bytte for skat), overførselsindkomster (i bytte for din stemme ved valg)

Det ser rigtigt slemt ud, at de mennesker der skal stå for den ydre sikkerhed af staten og den indre sikkerhed af staten simpelthen ikke forstår det simpleste ord i retsstaten, RET.

PÅ TIDE AT DANSKERNE RYKKER SAMMEN OM DEN MODIGE MAND RASMUS PALUDAN, DER UTRÆTTELIGT VISER DET SANDE JEG PÅ DEN BEFOLKNINGSGRUPPE, DER SNART VHA. BARNEVOGNEN ER DEN STØRTSTE BEFOLKNINGSGRUPPE I DANMARK.

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Politiforbundets formand vil afskaffe ytringsfriheden

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. Det er ikke kun i udseendet at fagforeningsmanden ligner en fra det Radikale Venstre, det gør han også i sine udmeldinger, der ligeså godt kunne have udgået fra den radikale venstreorienterede politiledelse.

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt har udtalt at “det tager karakter af misbrug af en rettighed” at Rasmus Paludan flere gange demonstrerer over det ganske land. En del af gangene har voldelige moddemonstranter fået lov til at hærge og kaste med sten, mens politiet forgæves har forsøgt at holde ro og orden.

Han mener, – og hold nu fast – at politikerne må på banen og vurdere, om der kan laves om på loven, så det ikke på samme måde som i dag er muligt at ytre sig og demonstrere som Rasmus Paludan gør.

Citat, Claus Oxfeldt:

– Man er nødt til politisk at gå ind og vurdere, hvad det er for nogle måder, vi kommunikerer og demonstrerer på i Danmark. Er Grundloven løbet fra den situation, vi nu kender i Danmark? Kan man råbe sig til at stjæle al politiets tid?

Politiet er sikkert rigtig trætte af igen og igen at skulle ud på barikaderne for at sikre ro og orden, men det bør de holde for sig selv, for så længe arrangørerne af demonstrationen og hans meddemonstranter opfører sig ordentligt og indenfor lovens rammer er deres job “blot” at sikre at demonstrationen kan gennemføres.

Nu forsøger de åbanbart at tørre deres frustrationer af på Rasmus Paludan og det hører ingen steder hjemme. De skal stikke piben ind, passe deres arbejde og hvis deres arbejdsforhold bliver for utålelige bør de rette deres frustrationer til politikerne på Christiansborg og råbe dem op.
De skal kræve at få mere mandskab, de kan operere med og hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør de gøre politikerne opmærksomme på, at det nok er på tide at få lavet loven om, således at udlændinge der bor i Danmark og som ikke opfører sig indenfor lovens rammer, med kort varsel kan blive sendt ud af Danmark.

For politiforbund, I ved jo godt hvor skoen trykker. Det er jo ikke Paludan og hans få fredelige folk, der laver balladen, det er de tilløbende utilpassede mennesker, der intet har at lave i Danmark og som ikke kan opføre sig ordentligt, der er problemet.

Gør nu det I er sat til Politiforbund, tjen Danmark og danskerne og gå til politikerne og forlang, at disse uromagere og voldsmænd kan blive retsforfulgt med henblik på hjemsendelse.

SIAD mener: En politimand er en embedsmand, samfundets tjener. Uanset om man er talsmand for politiets fagforening skal han knytte kajen ang. politik og kun informere politikerne, hvis han mangler folk eller værktøjer til at klare opgaven. Man skulle tro at det var den radikale politiledelse i politiet, der talte, og ikke en samfundslakaj, men det kan jo være at politiformanden vil stå sig godt med ledelsen til de næste forhandlinger, han skal udføre for sine medlemmer.
Han skal ikke gå offentligt ud og afskaffe forsamlingsfriheden og ytringsfriheden. Hvis hans folk ikke kan løse opgaven, må de have lov til at bruge det voldsmonopol, de godt kan bruge overfor danskerne, til også at gælde for de tilløbende muslimer, som de er så hunderædde for.
Han skubber til folks vrede over, at politiet ikke løser deres opgaver, ved at sige, at Paludans demonstrationer tager tid fra andet politiarbejde. Nu er det så bare, at det meste af politiarbejdet skyldes de tilløbende muslimers kriminalitet og herrefolkstanker om sig selv og grunden til at politiet skal bruge tid på Paludan er jo netop pgra. muslimernes voldsmentalitet.
Et ønskescenarie vil være, at staten værnede borgerne mod overgreb både fra ydre fjender (ydre sikkerhed) og fra andre personer (indre sikkerhed). Gør den ikke det, ja så har den ingen mening som andet end det den bliver, en ren forbryderorganisation.

Claus Oxfeldt, knyt sylten og udfør dit arbejde eller find dig noget andet at give dig til. Du er og bliver tjener for det danske folk – ikke lovgiver.

Ring og fortæl politiforbundet og Claus Oxfeldt, at de er vores servicefolk, der skal opretholde og håndhæve grundloven og loven og ikke lave dem om!
Tlf: 33 45 59 00.  Mobil: 51 27 30 30

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Statsminister Lars Løkke på muslimernes side mod demokratiet

Lars Løkke fordømmer dem der vil vise at ytringsfriheden er under pres og dermed støtter han indirekte dem der vil bruge våben mod ytringsfriheden.

Godt der snart er valg.
Nu træder EU baronen Lars Løkke ud af skabet og fordømmer den for øjeblikket modigste og største demokrati- og ytringsfrihedforkæmper, Rasmus Paludan.

Her er hvad Lars Løkke skriver på Twitter:

-Tager kraftig afstand fra Paludans meningsløse provokationer, der ikke har andet formål end at så splid. Mød ham med argumenter – ikke med vold. Værn om demokratiet og ytringsfriheden. Lad ikke nedsættende handlinger rettet mod bestemte grupper i DK ødelægge vores sammenhold, skriver han.

Med den fordømmelse har statsministeren vist, at hans demokratiforståelse kan ligge på et meget lille sted og at han klart og tydeligt viser, at han står på muslimernes side.
Hvis han havde været på ytringsfrihedens og demokratiets side, så havde han fordømt de folk som bruger vold og ballade for at hindre ytringsfriheden. Ja han havde endda indkaldt folketinget for vedtagelse af en ny lov, der gør, at vi kan hjemsende personer, der bruger vold mod ytringsfriheden og demokratiet.

Statsministeren har med sin stillingtagen og foragt overfor ytringsfriheden tydeligt vist den danske befolkning, at han er en quisling, som kun tilgodeser muslimernes stilling i Danmark, helt i EU’s ånd og samtidig hænger han folk ud, der kæmper for bevarelse af ytringsfriheden.

I SIAD opfatter vi Paludan som en advokat ifølge romersk lov, der provokerer tiltalte til at vise sit sande jeg. Og det må man sige at han i dén grad gør, så meget at muslimerne brænder almindelige danskers små biler af og anden ejendom.

Hvordan kan vi have en regering, der i dén grad hjælper tilløbende muslimer og samtidig lader danskerne i stikken, lovmæssigt, ejendomsmæssigt, boligmæssigt og arbejdsmæssigt?

De seneste måneders milde domme overfor muslimer viser, at dommerne også er gennemsyret af statsministerens ånd – quisling-ånden.

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Velkommen på forsiden – Hizb-ut Tahrirs mand i politiet?

Hvem kender denne betjent? Er der nogen der har navnet eller politinummer på denne politibetjent? Vi ønsker at anmelde ham for magtmisbrug og forskelsbehandling.

Til en moddemonstration mod Hizb-ut Tahrir arrangeret af Stram Kurs og Rasmus Paludan, var brave og modige danskere mødt op for at forsvare demokratiet og vores danske måde at leve på, som står i stærk modsætning til Hizb-ut Tahrirs fundamentalistiske tolkning af koranen.

Hizb-ut Tahrir (HUT) går ind for sharialovens indførelse samt ophævelse af det danske demokrati.
HUT går ind for stening af utro kvinder. HUT går ind for kropsamputering ved tyveri. HUT går ind for forskelsbehandling mellem mænd og kvinder samt forskelsbehandling på troende muslimer og ikke-muslimer.

Så dette burde være en meget agtværdig sag at demonstrere mod disse koranfascister. Men det var det ikke ifølge den afbillede betjent. Han kom fra politiets “kriminalpræventive sektion”.
Til Stram Kurs’ demonstration mod Hizb-ut Tahrirs mørkemænd var der nogle demonstranter med børn. De blev straks mål for politiets specialgruppe.

Den afbillede betjent gik straks hen til demonstrationen og proklamerede, at det er uansvarligt at tage børn med til en islamkritisk demonstration og ville derfor have navn og adresse på en af fædrene, så han kunne melde ham til myndighederne. Man valgte én forælder som afskrækkelse, sådan at alle mennesker der vil deltage i demonstrationer mod islam ikke fremover tør tage deres børn med og dermed bliver demonstrationer mod islam ufolkelige og vil ende med kun at være en marginaliseret gruppe, trods de repræsenterer størstedelen af den danske befolkning.

Faderens “kriminalitet” bestod altså i, at han havde taget sit “8- 9-årige” barn med til den islamkritiske demonstration.

Politibetjenten fra Københavns Politi var nådesløs, selvom faren og andre deltagere i demonstrationen roligt forklarede, at intet var galt.

Politibetjenten afviste med det samme og fortalte, at han vil gå til myndighederne og oprette en sag.

“Det er i den grad et emne, man skal være voksen for at tage stilling til,” erklærede betjenten kort og kontant overfor den chokerede far.

“Nu har jeg meddelt det, og længere er den ikke,” sagde betjenten i et køligt toneleje, da han forklarede, at han går til myndighederne med en anmeldelse mod faren.

Ovre til den muslimske HUT-demonstration, gik betjenten ikke rundt og spurgte efter navn og adresser på de mange forældre med børn i alle aldre helt ned til spædbørn.

Det viser igen den forskelsbehandling, som SIAD har sat fokus på igennem flere artikler, at oprindelige danskere får én behandling mens muslimer får en mere blød behandling.
Får imamen der udtalte at alle jøder skal dræbes fjernet sine børn? Nej, han er ikke meldt til myndighederne, men det er bl.a. islamkritikeren Jaleh Tavakoli, som nu står til at få frataget sit barn af myndighederne pgra. delingen af en tilgængelig video på internettet.

SIAD ønsker gerne besked på hvem betjenten er eller hvis nogle opmærksomme mennesker har fået taget hans politinummer, så vi kan indgive anmeldelse over betjenten for magtmisbrug, trusler og forskelsbehandling.

Hvis betjenten ikke bliver straffet for dette, så er sharialoven allerede indført – én lov for muslimer og én lov for ikke-muslimer.

hattip: fightthepowerwithfreespeech.blogspot.com

 

Iøvrigt mener vi, at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

 

50 muslimer dræbt i angreb mod moskeer: Politikernes skyld

Hele den vestlige verdens ledere er skyldige i moske-angrebene i New Zealand. Det er dem, der ønsker den vestlige verden inkorporeret med den muslimske verden.

Den vestlige verdens ledere har nu uhæmmet i over 40 år stået med åbne arme og budt enhver muslim velkommen i Danmark og resten af den vestlige verden. På trods af advarsler og historien, så fortsatte denne immigration af folk, der satte ideologien islam over alt andet og det varede heller ikke længe før Europa ikke længere var et sikkert sted pgra. islamisk terrorisme og drømme om overherredømme over den vestlige verden.

Terrorangrebene har regnet ned over Europa i den sidste tid. Myndighederne er endda holdt op med at kalde nogle af terrorangrebene for terrorangreb, det er nu blevet til knivangreb og økseangreb, men udførelsen af disse angreb er begået af muslimer. Så kald det hvad I vil, faktum er at hovedparten af terrorangreb i Europa bliver begået af muslimer mod ikke-muslimer.

Dette angreb er det første af sin slags, hvor så mange muslimer bliver dræbt og endda på deres hellige grund, hvor de blev instrueret i, hvordan de skal pine og plage og overtage vesten.

Med det samme angrebet er sket, er de skyldige politikere ude at vaske fingre og bruger endda angrebet til at slå alle, der har noget imod islam, i hartkorn med højreorientering og nynazisme, selvom det er klart for alle tænkende mennesker, når man inviterer islam til den vestlige verden, – et islam der ikke er kompatibel med de frihedselskende og demokratiske vestlige lande,- at der til sidst må være nogen, der har fået nok.
Ikke at vi godkender det, men det er vel forståeligt, at de før så fredelige vestlige lande har beboere, der til sidst vil reagere på terrorangreb, mord, vold, voldtægter, røverier, ydmygelser osv. Dog vil der i den vestlige verden ikke være store mængder af mennesker, der jublende går ud i gaden og fester over angrebet, som tilfældet var med 11. sep. og mange af de andre terrorangreb.

De virkelige skyldige er politikerne.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers