Category: Info

POLITISK JUSTITSMORD

Michael Ellegaard lederen af modstandsbevægelsen Frit Danmark er idømt 7 års fængsel af systemets dommere.

Michael har i årevis fået og levet med dødstrusler fra muslimsk side. Der var et reelt plot til at slå ham og jeg ihjel fra Vollsmose terrorgruppen og det har stået i en bog om emnet.

Michael har aldrig fået livvagt af PET, selvom han var politiker og var dødstruet af endda en terrorgruppe. Hvis en politiker på systemets side havde været udsat for det halve af, hvad Michael har været udsat for, så havde manden været spækket med livvagter 24-7. Men i Danmark skal man hedde Naser Khader og være medlem af Konservativ folketingsgruppe eller have været udsat for et mordforsøg, der ikke lykkedes – eller være kujon med røde bukser, for at få det.
Når manden så tager sagen i egen hånd og prøver at beskytte sig selv (medierne siger, at Michael har indrømmet at have lavet en rørbombe til selvforsvar), så bliver han idømt 7 års fængsel, hvilket er helt absurd i forhold til den terrortrussel Michael dagligt har hængende over hovedet.

For at sætte tingene i perspektiv og vise hvor absurd denne dom er, tager jeg en stærkt personlig ting frem, som jeg normalt aldrig snakker om.
Mens jeg var soldat i Bosnien blev min søn på kun 5 år myrdet herhjemme i Danmark. Morderen endte med kun at sidde 7 år i fængsel. Han prøvede endda at tage livet af en kvinde igen efter han var løsladt.

Så hvordan i he….. kan man give Michael Ellegaard 7 års fængsel, uanset om man så tog de andre ting med, politiet skylder Michael for og som Michael benægter?

Uanset hvad de beskylder Michael for, og de har beskyldt ham for mange ting, så har de flere gange måttet bide i det sure æble og lade ham slippe igen, fordi der ikke var reelle beviser.

Vi har set politiet opføre sig meget anderledes overfor islamkritikere, efter den nye regering er kommet til. De gider nærmest ikke at dukke op til vores events og hvis de gør, gider de ikke gå ud af vognen og hilse på, som man altid gjorde førhen.

Derfor skylder jeg systemet for at blande sig og at dommen mod Michael er en politisk dom – akkurat som da jeg blev idømt 250.000 kr. i bøde, for at vise en tegning jeg aldrig viste.

Anders Gravers

Læs om Michael Ellegaards dom her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/syv-aars-faengsel-til-kandidat-indvandrerkritisk-parti

Muslimer holder ikke jul og skal derfor selvfølgelig ikke have tilskud til at holde den!

Vi har fra tidligere år set, hvordan muslimer lukrerer på vores omsorg for de danskere som af forskellige årsager ikke har råd til at give deres børn en god jul.

Her kan du skrive under hvis du mener at det er forkert at trængte danske familier kommer bagerst i køen ved uddeling af julehjælp fordi tilløbende muslimer misbruger vores medmenneskelighed til at få ekstra penge mellem hænderne, på trods af at de slet ikke fejrer julen.

https://www.skrivunder.net/sig_nej_til_julehjalp_til_muslimer__der_ikke_holder_jul?

Dansk dreng fra familie der ikke har råd til at holde jul pgra. at de tilløbende maser sig foran i køen til julehjælp

SIADs NETAVIS SKIFTER STIL

Facebook hindrer sine brugere i at se SIADs netside. Hvis man skriver netsidens URL på facebook, får man besked på at den ikke må vises. Grunden til at den ikke må vises er at vi siger sandheden.
Derfor begynder vi nu at poste her på net-avisen på samme måde som vi vil gøre i en af SIADS mange grupper på facebook og så vil folk få lejlighed til at kommentere frit, hvis man kan gøre det uden at tale dårligt til andre og bruge racistiske udtalelser. Trusler tolereres heller ikke.

Anders Gravers, SIADs formand, er igen igen blevet lukket ned af facebook – denne gang for at dele SIADs aktioner og demonstrationer på facebook. Derfor vil vi nu give alle en chance for at få de nyheder og den meningsudveksling som facebook forbyder.

Man kan kommentere på vores artikler med sit facebook-login. Her er ingen censur pånær at man skal følge dansk lovgivning. Så ingen racistiske udtalelser, hvilket heller ikke er nødvendigt, idet ordet muslim er det værste og klammeste ord man kan sige, idet det betyder allahs slave og når man er det, skal man følge koranens ord til punkt og prikke og så kan man ikke blive mere umenneskelig.

Ellers er ordet frit. Modstandere er også tilladte så lang tid de taler et ordentligt sprog og at de kan argumentere. Kan de ikke det, har landsforræderne masser af andre sider de kan muntre sig på.

På SIADS netside bliver man ikke slettet, fordi man mener at islam ingen plads har i Danmark.

Godt nytår til SIADs medlemmer og støtter

År for år bliver islamiseringen tydeligere og tydeligere. Man kan ikke åbne en avis eller et medie på internettet uden ustandselig at høre om de tilløbende fremmedes kriminalitet mod danskerne.

Danskerne er gået fra at være et frit folk, til nu at være et stigende frygtsomt folk, der bliver mere og mere slavebundet af de tilløbende fremmede.

Store dele af de skatter, danskerne betaler, bliver brugt på de tilløbende fremmede, uden at danskerne nogensinde er blevet spurgt, om det var ok at politikerne lod så mange uden tilhørsforhold til landet komme hertil og blive forsørget, for til sidst at ende som danske statsborgere ifølge loven.

Vi har verdens største skattetryk, måske overgået af Sverige engang imellem, og alligevel har vores politikere tilladt sig på danskernes bekostning at invitere uintegrerbare befolkningsgrupper til landet.

Det er indtil videre forløbet, uden at danskerne har gjort oprør mod disse uduelige politikere, og her mener jeg dem alle sammen, der sidder i folketinget idag. Det kan godt ske, det kommer til at koste nogle medlemmer, at vi nu inkluderer Dansk Folkeparti i forræderne på borgen, men er der nogen, der kan føle sig stødt over dette, undværer vi dem hellere, for så tør de ikke se virkeligheden i øjnene.

Derfor vil SIAD understøtte ethvert tiltag, der stiller taburatklæberne på borgen til ansvar. SIAD støtter bl.a. tiltag fra Kirsten Sletbjerg, som juridisk vil forsøge at gøre op med forræderne. Vi støtter også dele af bevægelsen De Gule Veste og her tænker vi på De Gule Veste DK, som IKKE er blevet kuppet af den ekstreme venstrefløj med Enhedsliste-folk i spidsen.

De Gule Veste DK er imod Marrakech-aftalen, som blev underskrevet af Lars Løkke på regeringens og folketingets vegne d. 10. dec. og De Gule Veste DK vil have den fjernet. Det vil SIAD også, idet vi mener den ifølge Grundloven er ulovlig, så derfor vil vi støtte De Gule Vestes fremtidige tiltag.

I 2018 påbegyndte vi at demonstrere foran udrejsecentret Kærshovedgård, fordi vi finder det farligt at denne slags forbrydere kan gå ude blandt danske mennesker. På baggrund af de demonstrationer blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at flytte de kriminelle ud til en ø i Stege Bugt, hvor de stadig kan komme til fastlandet og terrorisere som de plejer.
Vi sprang en demonstration over efter disse nyheder, da vi ville se, om der kunne komme noget fornuftigt ud af tiltaget. Det kunne der så ikke, idet der for det første er hele 2 år til, at de første kriminelle kommer derud og for det andet at de om dagen kan komme og gå som de vil til og fra øen. Derfor er det hele et skuespil for folket, for at få os til at tro, at politikerne gør noget.
Vi ser istedet at konsekvensen er, at man ødelægger området omkring Vordingborg.
Derfor er vi på plads igen og afholder demonstration sammen med De Gule Veste og andre grupper foran Kærshovedgård imorgen søndag d. 30. kl. 13, det sædvanlige sted foran Kærshovedgård.

Vi vil fortsætte med disse demonstrationer, indtil de kriminelle bliver låst inde, gerne på den ø politikerne har fundet til dem, men uden mulighed for at komme ind i det danske samfund, – altså med hegn på 3 sider og den sidste side åben ud mod verden, så de kan tage afsted når de vil. Også gerne med forhold i lejren der svarer til laveste fællesnævner af de lande de kommer fra. Det vil hurtigt fremme deres udlængsel og Danmark vil dermed være fri for disse kriminelle.

Foruden disse demonstrationer vil vi gå mere til de forræderiske politikere, hvor vi kan og afsløre deres ligegyldighed overfor det danske folk.
Samtidig vil vi politisk støtte op om Nye Borgerlige samt Rasmus Paludan, som er de eneste, der politisk kan være med til at skubbe til et systemskifte, hvilket vi er NØDT til at have nu, hvis Danmark ikke skal ende på historiens losseplads.

På vegne af Stop Islamiseringen Af Danmarks styrelse
Anders Gravers

DEMOKRATI-TEST: SIADs nye demonstrationsrække

Her er banneret der skal tjekke om de tilrejsende asylansøgere er egnede til at bo i Danmark.

Her er banneret der skal tjekke om de tilrejsende asylansøgere er egnede til at bo i Danmark.

Den dansk/muslimske samarbejdsregering ledet af Lars Løkke har bragt Danmark i en meget farlig situation, ved ikke at holde sig til de konventioner, der sagde, at vi kun tog imod ca. 800 FN flygtninge om året. Det blev skrottet pgra. at Lars Løkke var til vinfest med de fine og at landets øverst politimyndighed ikke kunne få fat i landets statsminister og derfor tog sagen i egen hånd og lod flygtningene vælte ind over den danske grænse. Samarbejdsregeringen var simpelthen gået i skjul for at lukke flygtningestrømmen ind i Danmark.

Flygtningene væltede ind over grænsen og gør det stadig. Vi er ved at miste sammenhængskraften i Danmark pgra dette, både økonomisk men også socialt, da befolkningen bliver splittet i to grupperinger, – væmmeligboerne der vil forære deres land væk og dem der ikke vil, – samtidig med fremmed-invasionen, der fortrinsvis består af unge mænd i alderen fra 16 til midt 30’erne, hvoraf de fleste ikke kommer fra Syrien eller Irak. Det gør højest 28%. De fleste af dem der kommer her er velfærdsmigranter og demokrati-analfabeter, ellers passerer man ikke 5-6 grænser for at komme i sikkerhed.

Disse mennesker forstår ikke den danske kultur, de forstår ikke demokrati, de forstår ikke at kvinder i det danske samfund er lige så meget værd som mænd, de forstår ikke at muslimer ikke kommer i første række til alt, de forstår ikke vores samfundskode, den kan ikke aflæses udefra. Det gør at mange af dem ikke respekterer Danmarks demokratiske love og udøver voldtægt, diskriminerer danskere, fordi de ikke er muslimer, stjæler og røver for det må man gerne fra vantro hedninge, som de opfatter os.
Alt dette gør at vi i Stop Islamiseringen af Danmark ikke længere tror på, at den dansk/muslimske samarbejdsregerings gæster har noget at lave i Danmark, fordi de intet har til overs for demokratiet.

Derfor vil vi aflægge den første flygtningelejr, hvorfra der udspringer ballade, et demokrati-tjek, når vi har samlet ind til vores muhammedtegningsbannere og tjekke om regeringens gæster har forstået, at vi har ytringsfrihed i Danmark og at vi i Danmark kan tegne, tale og skrive som vi vil. Ytringsfriheden er grund-hjørnestenen i et demokratisk samfund, kan man ikke udtrykke sig frit, har vi ikke et frit demokratisk samfund.
Så vi vil teste hvad de synes om ytringsfriheden og det vil vi gøre med muhammedtegningerne fra Texas, der var skyld i at to terrorister blev dræbt, da de forsøgte at forhindre tegningskonkurrencen lavet af vores søsterorganisation SIOA og SIOAs ledere Pamela Geller og Robert Spencer.
Ellers regner vi med løbende at komme rundt til alle de store flygtningelejre med vores demokrati-test.

Vi opretter nu en side på Facebook for demokratitjek af asylansøgere, som man kan give et like og følge med i hvornår vi har samlet sammen til bannere med muhammedtegningen. Vi er nu nede på kun at mangle 3000 kr. så der må meget gerne doneres til bannerne.
Vi vil også informere om hvor den første demonstration finder sted på FB-siden og på vores netavis samt i medlemsmailen.

Her kan doneres til bannerne:
Regnr: 9346 Konto: 4580116774

Så har du fået nok af voldtægter, vold mod sagesløse, tyverier, svineri, utryghed i det danske samfund så mød op til vores demonstrationer. Vi har nu skiftet til et højere gear og finder os ikke i mere. Nok er nok! Hjem med dem hvis de ikke kan/vil indordne sig.

Så begynder indsamlingen af vælgererklæringer!

vaelgererklaering_Z

Klik på billedet for at se og udskrive vælgererklæringen

SIAD opstiller til folketinget under Fremskridtspartiets banner.
SIAD er et selvstændigt parti, men har sammen med andre partier valgt at bruge Fremskridtspartiet som paraplyorganisation, for at vi alle har en chance for at få samlet vælgererklæringerne i en fart.

Sådan udfylder du din vælgererklæring:

1. Først printer du vælgerklæringen ud, og nu du er igang, så print da også til nabo, kolleger, familie og venner, inderst inde ønsker de sikkert også at støtte os.

2. Skriv dit navn, fulde adresse, postnr., bopælskommune og personnummer og herefter dateres vælgererklæringen og underskrives. OBS. Da den digitale vælgererklæringsindsamling snart går igang, bedes du skrive din Emailadresse i ØVERSTE HØJRE HJØRNE af vælgererklæringen (ved siden af Fremskridtspartiets navn), sådan at vi kan kontakte dig ved sløjfningen af det gamle system med papirvælgererklæringer.

3. Vælgererklæringen sendes eller afleveres til Folkeregisteret i den kommune, hvor du har bopæl.

4. Når den er godkendt og du får den retur fra folkeregisteret, skal du sende den ind til Fremskridtspartiet, hvis adresse står på din vælgererklæring: Liljealle 11, 6920 Videbæk.

Du kan få din vælgererklæring ved at klikke på billedet øverst eller trykke her.

Læs også SIADs politik her

Advarsel! Meget uhyggelige billeder af halalslagtning

Her en halalslagtning. Her har man først overskåret senerne på dyrets bagben før han stikker det i nakken. Dette gør man for at dyret ikke har en chance for at gøre modstand når man skærer halsen over på det. Denne metode er ofte set når store dyr skal slagtes.

Her en halalslagtning. Her har man først overskåret senerne på dyrets bagben før han stikker det i nakken. Dette gør man for at dyret ikke har en chance for at gøre modstand når man skærer halsen over på det. Denne metode er ofte set når store dyr skal slagtes.


Folk med svage nerver bør afholde sig fra at se denne modbydelige video herunder af halalslagtning.

Det lykkedes den australske organisation Anima for en tid at få forbudt at sende levende dyr til den muslimske verden pgra denne video.

I Danmark halalslagtes der med ikke-penetrerende boltpistol. Den giver tit dyrene blodansamling ved anslaget og dermed bliver dyret ikke rigtigt bedøvet, men det er dog ingenting ved siden af dette modbydelige svineri som er hverdagskost for slagtedyr, hvor lovgivningen ikke forbyder slagtning hvor dyret ikke er bedøvet først.
Vi importerer meget halalslagtet kød fra lande, hvor det er tilladt at slagte dyr uden bedøvelse, kød som ikke bliver mærket halal og dermed kan folk uforvarende komme til at købe halalkød og dermed være med til at understøtte denne barbariske praksis.
I SIAD har kørt en oplysningskampagne om dette i længere tid og vi fortsætter. Se folder her

SIAD Info

Vi har to demonstrationer planlagt dette efterår.

Den første bliver udenfor Føtex’er rundt omkring i landet hvor vi kræver mærkning af halal.

Vi har stedfæstet de første demoer indtil videre: Føtex i Thisted, Frederikshavn, Randers, Esbjerg Kongensgade, Horsens, Aabenraa og København.

Efterhånden som vi får tovholdere til demoer andre steder i landet foran Føtex butikker, bliver de offentliggjort på facebook og sendt her på vores SIAD-info mail. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 21. sep. kl. 11.00

Vi er interesserede i at medlemmer vil stå som kontaktpersoner andre steder i landet. Kontaktpersonen er ikke ansvarlig for noget ang. demoen men skal kun stå for uddeling af materiale til meddemonstranter samt forbipasserende og kunder til Føtex. SIAD sørger for polititilladelser og ansøger om plads ved kommunerne. Vi får lavet foldere som kan trykkes ud fra hjemmesiden eller vi sender dem til kontaktpersonerne. Man må selvfølgelig godt holde tale ved demonstrationerne, men dette er ikke et krav. Selve aktionen består i at dele folderen ud og indformere kunderne til Føtex om hvorfor der bør halalmærkes.

Ønsker man at stå som kontaktperson for en demo kontakt da SIADs sekretariat på tlf: 96771784 eller send en mail med tlf. nr til siaddk@gmail.com

Er du på facebook kan du læse om arrangementet her:
https://www.facebook.com/events/293638164107328/

___________________________________________________________

For de rejselystne har vi en demonstration i Bruxelles imod det nye tiltag til at gøre halalslagtning uden bedøvelse tilladt i EU.

Den foregår som sagt i Bruxelles, lørdag d. 23. nov. kl. 13.00. Vi forventer at demonstrationen vil blive afholdt på Luxembourg Plads.

Se facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/events/209467235880499/

Beth Baron informerer løbende om halal og dets konsekvenser i vores facebook-gruppe. Beth Baron er taler til vores demonstration i Bruxelles. Hun er en af verdens mest vidende personer ang. halalslagtning og halalprodukter og hele konceptet og strategien bag det.

____________________________________________________________

SIAD Valg-nyt

SIAD medlemmer kan foreløbigt stemme SIAD-folk ind i kommunalrådene i følgende kommuner:

Horsens – Jens Tirsvad

Jammerbugt – Anders Gravers

Randers – Jimmy Andersen

Vi arbejder på højtryk på at finde flere stillere rundt om i landet.

Man kan donere til valgkampagnen her:

Reg nr: 9346 Konto: 45 80 11 67 74

Husk at skrive “valg” på indbetalingen.

Pengene bliver brugt til valgbannere, valgskilte og annoncer i dagbladene. Intet beløb for småt, intet beløb for stort – alt bliver modtaget med kyshånd.