Category: Leder

Socialisterne viser deres sande ansigt

Billede fra traktor- og fiskekutterdemonstration

Socialdemokratisme, – vesteuropæisk variant af socialismen. Nært beslægtet med Nationalsocialismen, “den tyske form for bolsjevisme”. Alle tre ideologier er principielt totalitære. De kendes på, at deres tilhængere omtaler staten som samfundet.

Valgfrihed og frihed er ikke Socialdemokratiets livret. Det gav sig udtryk ved at 485 delegerede ved Socialdemokratiets partikongres i 2004 stemte for at slette en passus i partiprogrammet om tilkøbsydelser, der handler om at “give folk mere bestemmelsret på indretningen af deres eget hjem” Socialdemokratiet vil ikke være med til at give ydelser der ender med A- og B-ydelser, for så er det dem der kan betale, der får fordelen.
Hermed slukkede S for det frie valg over indretningen i eget hjem, fordi nogen ikke havde råd til at tilkøbe disse ydelser.

Det er den samme ensretning, som har fundet sted af danskerne siden Socialdemokraterne definitivt vandt i Danmark, da de opgav at socialisere erhvervslivet og istedet valgte at socialisere vælgerne i retning af det kollektive. Størstedelen af samfundets indtægter bliver brugt på kollektive projekter, og indvendingerne imod dem er rent faktisk faldet væk.
Det kollektive er blevet så omfattende, at hver gang nogle kræver skatterne sat ned, tænker forældre i børnehaver og patienter på hospitalerne osv. helt automatisk: “Hvad skal der spares væk af alt dette?”

Denne ensretning af danskerne har gjort dem til en flok lydige får, der stoler på staten (“samfundet”), og derfor har ærkesocialisterne regeringen og samarbejdspartierne haft let spil under corona-hysteriet.
Mette og co. satte samfundet i stå, så tusindvis af selvstændige erhvervsdrivende står overfor truende konkurs. Der blev brugt propaganda af værste art, for at bilde danskerne ind, hvor farlig corona er.

Da dødstallene stoppede, begyndte løgnemedierne istedet at referere til antal smittede og det lyder selvfølgelig voldsomt i tal, men da dødstallet i Danmark endnu er under 700, hvor en almindelig influenza og lungebetændelse omgang normalt koster 1100-1300 danskere livet og at gennemsnitsalderen på de døde er omkring 77, så ligner corona’en til forveksling en almindelig forkølelses-influenza på nær overfor dem som altid er sårbare overfor influenza.

Så det hele virker som om nogen ønsker at få gennemført nogle hede ønsker under påskud af corona. Og det viste sig også at være sandt, idet Enhedslisten og SF i lang tid har ønsket mink-erhvervet lukket.
Inden coronaen sendt de deres brunskjorter (AntiFa og SFU) ud at lave terror mod mink-avlerne, ved at lukke deres mink ud i naturen til stor skade for den naturlige fauna. Men den slags småting tænker Enhedsliste-folkene selvfølgelig ikke over, bare man har befriet nogle mink.

Så det var ikke et problem for de tre kvindelige socialistiske partiledere og en enkelt håndspålægger at nedlægge dansk minkavl pr. dekret, trods det strider imod grundloven og mange andre love og man får endda veterinærmyndigheder, politi og hær til at hjælpe til med at bryde grundloven.

Det er en meget alvorlig situation, et meget alvorligt lovbrud. Tusinder af mennesker har fået smadret deres skæbner + deres levebrød. Man har ødelagt minkerhvervet for altid ved endda ikke at tillade avlsmateriale at leve, altså sat avlsmaterialet i isolation, så man var sikker på de ikke fejlede noget. Men nej, de rødbrune skjorter skulle smadre det for altid.

Vi kan ikke stole på en statsminister og en regering, sundhedsmyndigheder, politi og hær, der praler af hvor de dygtige og effektive de har været til at smadre et helt erhverv. Det er grundlovsstridigt og statsminister og regering burde sættes for en domstol sammen med ledende politifolk og hærfolk og folk fra sundhedsmyndighederne og idømmes meget meget lange fængselsstraffe uden mulighed for kortere afsoning ved god opførsel.

Danskerne var et frit folk indtil Socialdemokratiet socialiserede danskerne igennem skolegang og højere læreanstalter.
Lad os én gang for alle slippe af med den socialistiske tankegang, som kun er ude på at gøre folk til apatiske robotter i det gennemkontrollerede socialistiske helvede.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers

Leder: DJÆVELENS DILEMMA – SÅ FANGER BORDET, REGERING!

Nu indrømmer regeringen klart at fremmedkrigere udgør en trussel mod vores alles sikkerhed og vil nu hastebehandle en lov igennem med de fleste partier undtagen Enhedslisten og Alternativet.

Lovforslaget var vendt mod fremmedkrigere, som befandt sig uden for landets grænser, men anerkendelsen af, at disse IS krigere er livsfarlige gør dem selvfølgelig farlige uanset om de er i kurdisk kontrolleret Syrien eller allerede tilbage i Danmark.

Den tidl. regering og den nuværende regering har, istedet for at anerkende disse fremmedkrigers farlighed, investeret store summer i uddannelse og special tilbud til dem, – tilbud som danskere ikke får, så derfor kære regering nu fanger bordet.
Nu har I erkendt deres farlighed og skadelighed overfor landet, så må disse mere end 100 fremmedkrigere som befinder sig i Danmark jfr. Politiets Efteretningstjeneste PET, hvoraf en stor del er tilbage i bandemiljøet, også miste deres statsborgerskab og hjemsendes – og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så låses inde for tid og evighed.

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD)

Læs artikel fra DR:

Regeringen vil hastebehandle lov, der fjerner statsborgerskab for fremmedkrigere

Vi har ytringsfrihed i Danmark, eller?

Billede fra video: 3 voldsparate venstreradikale på vej hen for at ødelægge Rasmus Paludans fredelige valgkamp. De venstreradikale gik under hele folderuddelingen endda hen til folk som havde taget imod foldere og tog dem ud af hænderne på dem.

Leder af Anders Gravers

Jeg synes Rasmus Paludan er en frygtløs forkæmper for Danmark. Han tør hvor næsten alle andre tier. Jeg giver ham og hans parti mine varmeste anbefalinger.

Han tør, sammen med en lille gruppe mennesker, at demonstrere ude foran Danmarks største venstreradikale terrorrede, endda uden politibeskyttelse.

Han stiller op til folderuddeling for sit parti på Nørrebro Runddel, arnestedet for islamisme og venstreradikalisme. Ordensmagten har kun sendt to politibetjente ud for at sikre sig at omdelingen sker i fred og ro, som det er ethvert partis ret til at have, når man promoverer sit parti. Politibeskyttelse skulle slet ikke være nødvendigt i et demokrati, men denne regering og tidl. regeringer har ladet denne radikalisme vokse og derfor har vi det problem, vi har idag, med ytringsfriheden. For det er netop det, det drejer sig om, – Rasmus Paludans og hans parti Stram Kurs’ ret til ytringsfrihed.

Så til de blåøjede naivister, som skulle forestille sig at være på vores side, og som siger, at det er for dårligt og provokerende, at Rasmus Paludan deler foldere ud på Nørrebro, til dem er svaret: Har I overhovedet forstået hvad det her drejer sig om?

Det her er et spørgsmål om vores frihed. Vi skal under ingen omstændigheder acceptere, at der er steder i kongeriget Danmark, hvor danske mænd og kvinder ikke kan udtrykke deres mening. Vi har ytringsfrihed i dette land og efter grundlovens §1 gælder denne lov alle steder i hele landet. Vi har bare nogle elendige politikere, der ikke følger den lov, de har skrevet under på at ville overholde. Det er dem man skal lægge til last og ikke Rasmus Paludan.

I mine øjne er det selvfølgelig en provokation at gå der, når nu islamister og venstreradikale ikke ønsker, at han skal gøre det, og at han tilmed bliver ved, men det er ikke en træls provokation, det er en provokation i romersk rets forstand, hvor anklageren provokerer anklagede til at vise sit sande jeg, så juryen har alle aspekter af anklagede på bordet, når de skal dømme.

Så Rasmus Paludan agerer i dette tilfælde anklager overfor de autonome og muhammeds følgere. Ved sin blotte tilstedeværelse viser han hvor voldelige og utilpassede de er i vores samfund.

Han viser også, at politiet ikke tør provokere dem, ved at sende tilstrækkelig med folk afsted, til at sørge for, at der ikke sker uro og optøjer.

Og juryen, det er dig og alle andre i dette land. Nu mangler vi bare at dømme de skyldige og eksekvere straffen for dem.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Leder: Ny regering – intet at glæde sig over

anders1I SIADs øjne er denne nye 3-kløver regering bare gammel vin på nye flasker. Siden 2001, kun afbrudt af 4 år med Helle Thorning, har landet været borgerlig regeret.

Islamiseringen og udflytningen af danske arbejdspladser til udlandet er fortsat for fuld skrue,
åbne grænser så demokratianalfabeter er kommet væltende ind og har udhulet vores velfærd,
dagpengereglerne er ændret, hvilket har gjort at titusindvis af danskere er gået fra dagpenge til kontanthjælp, hvoraf mange har mistet hus og hjem,
tilskudsgivning til arbejdsgivere for at tage såkaldte flygtninge istedet for danskere,
en ældrepleje som er blevet mere og mere uværdig, hvor besparelser på tid og personale bl.a har gjort, at de ældre ikke længere kommer i bad som før i tiden og at ældre har ligget i egen tis og afføring, fordi der ikke var tid til at hjælpe dem,
enorme summer til grænsekontrol som i dette år nemt vil kunne overstige 70 millioner og uden at have nogensomhelst virkning vel at mærke,
et politi der ikke længere har tid til at komme til tyverier under 100.000 kroner,
et politi der ikke har tid til forhindre voldspisoder,
et politi der næsten ikke har tid til at optage anmeldelser af forbrydelser,
et politi der endda dækker over de aktuelle tal på vold, voldtægter og påsatte brande med undskyldning om ikke at gøre befolkningen urolig,
en stadigt stigende utryghed blandt danske borgere, unge som gamle for at bevæge sig rundt på gader og stræder om aftenen og natten.

Listen er lang på alt det, der ikke har fungeret for skiftende regeringer, siden vi kom ind i EU.

Efter SIADs mening er der ingen i folketinget der tænker på danskernes interesse end sige tænker det mindste over konsekvenserne af deres hovedløse politik for de fremtidige generationer af danskere. Det virker som om at der er en konkurrence mellem partierne om hvem der kan islamisere Danmark mest og flytte flest mulige arbejdspladser væk fra Danmark.

Men det sidste søm til kisten inden Danmarks fulde begravelse kom fra Lars Løkke, som lod sin inkompetente politimester lukke op for flygtningestrømmen til Danmark, fordi han selv var ude at drikke sig fuld med de fine.

I SIAD glæder vi os til den kommende retssag mod de landsforræderiske politikere, der ser det som deres hovedformål at køre Danmark i sænk, så deres store forkromede projekt, EU-superstaten, bliver til virkelighed, således at de ikke længere kan retsforfølges for deres gerninger.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers

Politikernes gave til det danske folk: Nu regnes voldtægt for almindeligt. Folket må rejse sig.

festival
Leder af Anders Gravers
DEL DEL
 
Igen er der sket en masse overgreb, denne gang på Roskildefestivallen og på to festivaller i Sverige.
 
Hvem kan være overrasket? Det er hvad man kan forvente efter hæmningsløs indvandring af muslimer til Europa. Roskilde festival er ramt med 5 voldtægtsanmeldelser og i Sverige op til 40 anmeldelser af krænkelser og 4 voldtægtsanmeldelser indtil videre – og tallet kan fortsat stige ifølge Per-Arne Eriksson fra politiet i Värmland. Han siger også at det handler om en eller flere grupper af unge uledsagede flygtninge.
 
For os som evner at lægge to og to sammen vil disse scenarier fortsætte fremover i ugerne, månederne og årene der kommer med stadig flere ofre, for islams tilhængere har ingen respekt overfor kvinder der ikke er tildækkede og bliver i hjemmet. Kvinder som går klædt som de vil og færdes frit er for dem byttedyr, som man kan behandle som man vil. Den holdning er der ingen der kan lave om på, uanset hvor mange penge og tid man poster i det.
 
Hvem kan modbevise det jeg siger og stadig se sig selv i øjnene?
Det der sker i Europa lige nu skal stoppes, koste hvad det vil. For lige nu koster det liv, kvinder og pigers liv som aldrig bliver som før, som hver dag må leve med at være blevet misbrugt, fysisk skadet og hånet samtidig med visheden om at umenneskerne stadig går rundt derude og med al sandsynlighed gør det igen. Flere og flere kvinder og piger vil bliver hjemme eller kun gå ud med mandlig ledsager. Og så har islam opnået en stor del af det de vil, at reducere kvinder og piger til nikkedukker der skal befinde sig indefor hjemmets fire vægge.
 
Det er uansvarligt, det er umenneskeligt, det er uciviliseret at lade dette fortsætte. Især når man ved at dette får lov at fortsætte pgra at politikerne og medierne VIL have projektet One world til at lykkes. Det er egoisme, usselhed og forrykthed i én sammenblanding.
 
Jeg kommer ikke til at være vidne til dette scenaries fortsætten. Jeg kan ikke tillade at dette sker for øjnene af mig i et land som jeg indtil for nylig har kendt som trygt og velfungerende og i et Europa som man nogenlunde altid trygt har kunnet rejse i sammenlignet med andre steder i verden.
 
Jeg siger STOP! Ikke flere kvinder og piger, drenge og mænd som ofre for politikernes vanvittige og urealistiske projekt. Jeg tillader det ikke!
Hver enkelt af os må lægge den pæne side i skuffen for en stund, den tid det tager at får rettet skuden op, tage os selv i nakken og brøle op. Vi, folket, er de eneste der kan stoppe dette vanvid. Hverken politikere, såkaldte eksperter eller medier vil det. Så vi – folket – må råbe op, forlange vores trygge og stabile samfund tilbage igen. Kræve at vores land igen er trygt og sikkert at færdes i og at vi igen kan lade vores børn lege ude, cykle til fritidsaktiviteter og skole på egen hånd, lade vores unge tage til festival og koncerter, uden at skulle have mobilkontakt med dem konstant.
 
Dette land er Vores, folkets, ikke politikernes. De lever og ånder ikke for deres land, men for en idé som kun et galt menneske kan udtænke, at hele verden som den ser ud nu skal kunne forenes i én verden hvor vi alle kan leve side om side med respekt for hinanden. Derfor tillader de masseindvandring og flygtningestrømme for at få os blandet helt sammen og derefter lave fælles regler der selvfølgelig skal kunne godkendes af imamer…..hvad konsekvensen bliver af det, kan enhver vist forestille sig. Vågn op! Dette er ikke virkelighed. Det er en idé, en tanke – som har vist sig at være utopisk. Islam lader sig ikke blot blande. Den kræver total magt og kontrol.
 
Os, folket, skal tage vores land tilbage. Sige højt og tydeligt at vi ikke finder os i det længere og at vi agter at tage det tilbage koste hvad det vil. Lad panasset skrige hvad de vil og kalde os øgenavne. Vi ved de er desperate og vil kalde os alverdens ukvemsord for at ødelægge vores moral. Men lad det prelle af. Vi ved at deres motiver ikke er rene, at de lyver og fordrejer og fortier sandheden. Vi ved hvad vi ser er rigtigt. Vores øjne lyver ikke og hvad vi ser er virkeligheden.
 
Vi skal ud og tale højt, til vores kolleger, naboer, venner og bekendte, folk vi møder på gaden, folk vi deler fritidsinteresse med, folk vi møder til fester, markeder osv., fortælle at nok er nok og at vi er parate til at kæmpe for at få vores land tilbage, fortælle at vi ikke længere skal finde os i de begrænsninger vi alle stille og roligt lægger på os selv i dagligdagen for at undgå konflikt, overfald og krænkelser. Vores børn og unge skal ikke vokse op i et land hvor mor og far er forsigtige, bekymrede, tilbageholdende, usikre og ængstelige, fordi de ikke længere kan færdes frit og trygt som de kunne engang.
 
Og så skal vi turde sige højt og tydeligt at islam ikke hører til i vores land, ja i hele Europa, og at kriminelle udlændinge, kriminelle indvandrere der har fået dansk statsborgerskab skal sendes ud af landet uden svinkeærinder. Ikke noget men, dette er det skridt der SKAL tages. Alle der ikke vil Danmark, og det vil man ikke hvis man sælger narko, voldtager, overfalder, røver, skyder folk i dette land, skal sendes ud så hurtigt som muligt.
 
Konventioner…..er fuldstændig irrelevante. Vi har vores grundlov som vi skal følge. Og intet sted står der i den, er vi er forpligtede til at lade vores indbyggere eller land træde på og gå til grunde for en idé. Intet sted står der at vi er forpligtede til at lade vores piger og kvinder krænke og voldtage, at lade vores drenge og mænd slå ned og berøves – for en vision.
 
Hvis vi mener at konventioner og danske statsborgerskaber og tilknytningsforhold til udlandet står i vejen for udsendelser/hjemsendelser spytter man direkte i hovedet på de kvinder og piger, mænd og drenge der bliver disse umenneskers næste ofre. Så simpelt er det. Sætter man konventioner og fremmedes fremtidige livsforløb højere end ens egne borgeres ve og vel?? Dette er spørgsmålet. Og vi ER kommet dertil hvor vi skal tage stilling. Vi kan ikke længere krybe udenom.
 
Jeg ved godt hvor jeg står, det samme sted jeg har stået i flere år, da det blev åbenlyst for enhver, der bruger sine øjne og ører, hvilken vej politikernes og resten af parnassets idé bærer hen. Det er på MIT folks side og MIT lands side. 100%.
 
Lad os gøre fælles indsats, lad os råbe op, tale højt og støtte og bakke hinanden op i vores fælles sag for vores land, kvinder, piger, drenge og mænd. Støt også op om de mennesker og organisationer som ex. SIAD som gør noget aktivt på gadeplan for at sætte fokus på vores lands sag. Hvis ikke du selv vil eller kan møde op til disse aktiviteter så bak dem op og tal om dem, hvorend du kommer til alle du møder. En fælles indsats og en fælles røst er det der skal til.
 
Altid huske, at dette er VORES land, ikke politikernes, og i VORES land er det os, folket der bestemmer. Og vi vil have VORES land tilbage!

http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-07-03-anmeldelserne-vaelter-ind-piger-omringet-og-befamlet-af-unge-maend-paa-svensk

Grænsekontrol – et strategisk bluffnummer

lars_loekke1

Lars Løkke har udført sit hidtil største bluffnummer overfor befolkningen

Lars Løkke og regeringen fører symbolpolitik af værste skuffe, et stort strategisk bluffnummer.

Regeringen har ikke bøjet sig for befolkningens ønske, men lader kraftigt som om de gør det. Folket råber desperat for grænsekontrol for at kunne afvise migranter, nogle kalder dem flygtninge, ved grænsen, fordi vi er i vores fulde ret til at nægte dem adgang i Danmark, idet de kommer fra et sikkert EU-land, inden de kommer til Danmark.

For at lade som om at han efterfølger folkets ønske om grænsekontrol, laver han et gigantisk kostbart stunt, hvor han udkommanderer store politistyrker til at lave en foreløbig 10-dags stikprøvekontrol af dem der rejser ind i Danmark. Kommer der så en tilløbende muslim til Danmarks grænse, og finder ud af han ikke kan komme til Sverige, behøver han kun at sige 2 ord: “maj asyl”. Så skal politiet eskortere ham til en af de helt nye byggede teltlejre og der vil han nu få sin asylsag behandlet, hvilket kan tage lang tid og koster de danske skatteydere masser af penge. Den tilløbende muslim kan også bryde ud af teltlejren og skaffe sig nogle våben af sin muslimske brødre der allerede har etableret et brohoved i Danmark og begynde at skyde løs på befolkningen og råbe “allah u ahkbar”.
Men Lars Løkke får fred for sine venner nede i EU, EU-baronerne, som har skældt og smældt på Lars Løkke, for ikke at tage nok muslimer ind i landet. Han kommer nu til at stå sig godt med dem, fordi nu kommer der mange flere flygtninge til Danmark, end der gjorde inden grænsekontrollen, ganske som Lars Løkke har lovet hele tiden og også sagde i sin tale idag, da han indførte det bluffnummer, han kalder grænsekontrol:

“Grænsekontrol betyder ikke, at vi kan afvise dem, der søger asyl i Danmark. Som jeg har sagt ved flere lejligheder kan det ikke udelukkes, at grænsekontrol vil betyde flere asylansøgere.”

Danskerne knokler og betaler verdens højeste skat og forventer at vores politikere passer på Danmark og ikke lukker en flok ukendte tilløbende muslimer ind ,som har en instruktionsbog, der meget detaljeret og omhyggeligt forklarer hvordan vantro, som danskerne regnes af muslimerne, skal pines, plages og udryddes. Danskerne vil efter denne invasion være som ænder på en lille sø fyldt med jægere omkring dem.

Politikerne passer ellers nok på sig selv. Christiansborg er lavet om til et fort. Både udenfor og indenfor er det terrorsikret. Som besøgende skal man igennem et sikkerhedstjek, der får ethvert lufthavnstjek til at ligne en børneleg. Der er scannere af enhver slags både til bagage og mennesker, der er skudsikre døre og panserglas, så de kan jo sagtens.
Anderledes er det åbenbart med skatteborgerne, som har skabt dette paradis med vores unikke fællesskab, som ikke findes ret mange andre steder i verden. Vi har så betalt med den højeste skat i verden, og med blod, sved og tårer, for at skabe dette herlige paradis, som nu bliver smadret af vores politikere og en del af vores hjernevaskede medborgere, der aldrig kommer til at se sandheden i øjnene, før det går ud over dem selv. Og det varer et stykke tid, for de er jo en del af over-Danmark og mænger sig ikke med den almindelige befolkning, hvoraf nogle stadig har kakkelborde og platter på væggene.

SIADs mening: Den midlertidige grænsekontrol er ét stort bluffnummer for at få flere asylansøgere til landet, for at gøre EU tilfreds. Det har intet med at passe på Danmark at gøre,  som Lars Løkke siger, det er det modsatte. I virkeligheden laver vi grænsekontrol for Sverige og sørger for at ingen kommer til Sverige.
Hvorfor i alverden skal danskerne betale denne kæmpe-regning for denne meningsløse grænsekontrol, når svenskerne er selvforskyldte i deres flygtningerod? De har en statsminister, der har sagt “alle er velkomne i Sverige”, og en anden der har sagt “der er masser af plads i Sverige, bare kom”
Vi er nogle stykker her i Danmark, der stadig elsker vores land og ikke vil lade nogen ødelægge det, hverken EU, forræderiske eller købte politikere, banditter i habitter (erhverslivets top), hjernevaskede medborgere, eller pædofilprofetens slaver- muslimerne.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers

Leder: SIAD kræver grænserne lukket og IS-sympatisører fængslet

Skiftende regeringer har været ligeglade med det danske blod der har flydt for at Danmark kan være et selvstændigt frit land. Vi kræver Danmarks grænser lukket og grænsekontrollen genindført.

Skiftende regeringer har været ligeglade med det danske blod der har flydt for at Danmark kan være et selvstændigt frit land. Vi kræver Danmarks grænser lukket og grænsekontrollen genindført.


Når de indvandringsbesatte svenskere beder os om at lukke grænsen, så kan der vel ikke bankes en større vognstang ned i hovedet på Lars Løkke. Nu må han hellere lytte efter, ellers går det her helt galt, meget hurtigt. Svenskerne har fundet ud af at der er terrorister mellem flygtningene – surprise – det er en af hovedgrundene til deres opfordring.

Vi kommer til at hænge på migranterne, hvis ikke de kan komme til Sverige, for tyskerne siger de ikke vil have dem tilbage. Måske er vi en situation ligesom 1943, hvor der blev gjort op med samarbejdsregeringen og folket strejkede.

SIAD kræver grænserne lukket, ellers holder vi regeringen og samarbejdspolitikerne ansvarlige, hvis der kommer et terrorangreb.

Samtidig kræver vi alle muslimer der har kæmpet eller udtrykt sympati for IS fængslet og kræver deres tildelte statsborgerskaber set efter. Vi er heldige i Danmark at statsborgerskaber bliver givet ved lov, derfor kan folketinget også fratage dem ved lov. Det mangler vi, at de begynder at praktisere.
De migranter vi har i landet skal interneres, indtil de kan sendes til Tyskland, som var det sikre land de kom fra.

I SIADs lovforslag nr. 2 skriver vi:
Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

Det ønsker vi implementeret nu med det samme, fordi der er mange moskeer i Danmark der sympatiserer med IS. I Østjylland alene var der 13 ud af 15 moskeer og religiøse foreninger der sympatiserede med IS og ikke ville tage afstand fra dem. Vi må gå ud fra at den tendens gælder resten af landet. Derfor skal disse moskeer lukkes og deres imamer sendes hjem hvor de kom fra.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

http://www.dr.dk/nyheder/politik/svensk-regering-skaerper-tonen-kraever-dansk-graensekontrol

https://siaddk.wordpress.com/siads-politik/

Anders Gravers

Leder: Putin trues af EU og NATO for at handle

Er det folkemordet på de kristne EU og NATO ikke ønsker Putin skal stoppe?

Er det folkemordet på de kristne EU og NATO ikke ønsker Putin skal stoppe?

NATO og EU truer nu Rusland

NATO og EU har haft lang tid til at fjerne Islamisk Stat fra jordoverfladen, men de har ikke gjort noget effektivt for at stoppe Islamisk Stat, som enten har dræbt kristne på de mest umenneskelige måder, taget dem som slaver og udsat 8-årige piger for 10-20 jihadister om dagen – så meget at de bad om at blive bombet, fordi de hellere ville dø end leve under disse forhold – eller jaget alle kristne ud af de områder de har besat og indført et umenneskeligt styre. De har dræbt og pint alle som de opfatter som fjender af Islamisk styre, se videoerne på youtube af dette, de er uendelige.

Nu kommer Putin så pludselig ind fra højre og tilføjer IS mere skade på 3 dage end alliancen har gjort på et helt år, inklusiv det danske bidrag med vores F16’er. Efter disse 3 dages effektive bombardementer og den skade de har gjort på IS, ser det faktisk ud som om alliancen har holdt hånden over Islamisk Stat, så de kunne blive ved med at sende flygtningestrøm til Europa.

Nu kommer der også russiske landsoldater, der snart bliver bakket op af kinesiske landtropper, men USA er bange for sin olie hvis Rusland får for meget magt i området og straks bliver Rusland truet af NATO med bombardementer, hvis de ikke holder op.

Det virker helt forkert med den slags trusler. Det er som om at dem der skulle være på vores side i virkeligheden er imod os.

Anders Gravers

SIADs mening: Regeringen bør gå af

Rigspolitichef spiller russisk roulette med Danmark, mens statsministeren er til fest

I mandags under flygtningekrisen forsikrede statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han ikke ville bryde Schengen og Dublin aftalen, som de andre lande har gjort – han ville ikke sende problemet videre til Sverige.

Se her, find video i bunden af artiklen:
http://politik.tv2.dk/2015-09-10-loekke-afviste-i-mandags-nu-har-rigspolitiet-givet-frit-lejde

Så hvordan i alverden kan rigspolitichefen gå imod sin øverste chefs vilje? Det hænger måske meget sammen med at den øverste chef – statsministeren – også pålagde sit politi at vise konduite overfor flygtningene.

Med det mentes at han ikke ville se dansk politi hængt ud i verdens medier med billeder af grædende flygtninge-mødre klamrende sig til sine grædende børn blive flyttet af granvoksne uniformerede politibetjente, eller se dem skubbe en grædende bedstefar-lignende type med barn om halsen ind i en ventende bus. Og det var hvad vi havde fået at se og allerede så i mindre grad i går i direkte TV, eksempelvis hvor betjente tager dehydrerede børn væk fra deres grædende forældre og ud af det tog som flygtningene befandt sig i for at få dem på hospitalet og behandlet for dehydrering. En dehydrering børnene havde fået, fordi forældrene nægtede at tage imod vand og mad fra de danske myndigheder – en taktik som de har brugt igennem hele Europa, hvor de har presset sig frem. Og disse situationer ville kun blive voldsommere som tiden gik.

Politiet blev også angrebet af autonome der kastede flasker mod politiet. Det medførte at politiet måtte sætte flere kampklædte politibetjente ind mod dem. Altså en voldsom eskalering der kunne blive værre.
Det næste kunne være at muslimske unge støttede op om de autonomes kamp om at befri flygtningene.

Så politichefen har befundet sig i et virkeligt djævlens dilemma. På den ene side overholde internationale konventioner og statsministerens ord og på den anden side overholde den konduite, statsministeren havde pålagt ham.

Enten har folk i regeringen bedt rigspolitichefen tage skraldet, med hvad det end måtte medføre, pgra “danske interesser” eller også har rigspolitichefen ikke kunnet få fat i sine to øverste chefer. Den ene var til vinsmagning med rød løber og kendisser, blandt andet den ene halve klovn og Nanna Lüders, mens den anden var i USA. Uden nogen at rådspørge har rigspolitichefen måske ment at nu var tiden inde til handling, hvis vi skulle undgå dårlige billeder – lig med dårligt image for Danmark ude i verden – og derfor bare lod alle flygtningene gå hvorhen de ville.

Efter SIADs mening svarer det til at tisse i bukserne, når det er rigtigt koldt, det varmer et øjeblik, men så bliver det koldt, for nu stiller der sig nogle ret alvorlige spørgsmål op i kø. Det amerikanske efterretningsvæsen CIA og Islamisk Stat selv siger, at der er Islamisk Stat soldater imellem flygtningene og IS siger, at man allerede har 4000 jihadister i Europa blandt de såkaldte flygtninge.
Så hvordan i al verden kan politichefen tillade sig at sige, at nu kan man bare rejse frit hvorhen man vil, blandt andet til Sverige eller Finland, uden at følge dem til grænsen?

Nu kan IS folk der er imellem flygtningene, gå under jorden i Danmark, evt. hjulpet af jihadister i Danmark og dem er der mange af. Det sås bla. da terroristen Omar skulle begraves og hvor 400 deltog i begravelsen og at kun 2 moskeer ud af 14 adspurgte vil tage afstand fra Islamisk Stat.

Det var den værste del af problematikken. Så kommer den næste og det er, at vi ikke kan sende flygtningene tilbage til Tyskland, fordi vi nu selv har brudt reglerne som Tyskland har gjort. Svenskerne er i deres gode ret til at sende dem tilbage til Danmark og så står vi med problemet, 3000 såkaldte flygtninge der ikke vil Danmark.

Samtidig har vi ovenikøbet nu signaleret for de såkaldte flygtninge, at Danmark kan bruges som platform til at komme videre til resten af Skandinavien, så det der så alvorligt ud på TV skærmen, grædende flygtninge, stoppede tog, blokerede motorveje, kan vise sig at være det rene børneTV mod det der kommer.

Alt i alt er dette recepten til meget alvorlige problemer i Danmark.

SIADs konklusion: Det er meget alvorligt at statsministeren sender dobbelte signaler ud til sin politiledelse og så bare tager til fest, når det hele hober sig op. Det viser, at vi har en statsminister, der ikke er sin opgave voksen, han har ikke givet politiet den støtte de skulle have haft. Ganske som når Danmark sender soldater i kamp med hænderne bundet til ryggen af forskellige politiske forbud, så har man gjort det samme med politiet.

Politiet behøver ikke at se godt ud på billeder. Vi kender det danske politi og ved at de er hæderlige folk, så TH med hvad medierne, danske som udenlandske, kan få ud af dette. Man kunne bare påbyde journalisterne om at holde sig væk under politiarbejdet og så have fået den registrering, der er påbudt med nødvendig magtanvendelse, for derefter at sende “flygtningene” tilbage til Tyskland, de af dem som ikke ville søge asyl i Danmark. Man skal huske på, at størstedelen af disse rejsende mennesker er økonomiske “flygtninge” – ikke flygtende fra forfølgelse eller krig som ville være glade for blot at komme til et sikkert sted. Derfor ville en fornøden magtanvendelse kun blive brugt overfor mennesker som er fit for fight og som ikke reelt er i nød, men kun tænker på at få flere penge mellem hænderne – eller er IS-jihadist i forklædning.

Man skal også huske på at et politi uden respekt ikke bliver respekteret. Det virker desillusionerende på arbejdende danskere, at de tilløbende muslimer kunne bruge motorvejen som det passede dem og at motorvejen derfor blev afspærret for de arbejdende danskere.
Det er også meget desillusionerende at se, at politiet giver op overfor en simpel politiforretning. Det er et meget dårligt signal at sende til de muslimer vi allerede har i landet, og som i forvejen er ret dårlige til at gøre som politiet beder dem om.

SIAD mener at situationen er så alvorlig at regeringen bør gå af og udskrive nyt folketingsvalg og så se om det også kun er snak med DF.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers

Løkke fraværende under krisen, læs her: http://www.avisen.dk/loekke-til-vinfest-midt-under-flygtninge-krise_343470.aspx

Leder: Når truslen er størst, afvæbnes hjemmeværnet

hjemmevaernet-plakat

Teknisk set er hjemmeværnet blevet afvæbnet, når bundstykkerne ikke må være hjemme hos hjemmeværnssoldaten. Han kan ikke længere sættes ind på få minutter, hvis skjulte terrorister fra IS pludselig træder ud af mængden i flygtningelejrene og begynder at nedskyde danskere i de byer hvor flygtningelejrene ligger.

Nogen i hjemmeværnet har glemt hvorfor og hvordan hjemmeværnet blev skabt, når man tillader denne afvæbning:

Hjemmeværnet er en frivillig forening der blev stiftet af Frihedskæmpere efter besættelsen af Danmark, hvor den danske stat samarbejdede med Hitler, og dermed beviste overfor den danske befolkning at man ikke altid kan stole på staten.

Ved at bundstykket ikke længere må være i den enkelte hjemmeværnssoldats hjem, er hurtig indsættelse blevet umulig og med det ser det ud til at staten har fået magt over hjemmeværnet, så staten kan fortsætte med at tillade islamiseringen af Danmark og fortsætte samarbejdet med islam og EU, fuldstændig i strid med den oprindelige tanke for hjemmeværnet.

Konklusion: Istedet for at ukampdygtiggøre hjemmeværnet i en skarp situation, burde man internere de folk der kan finde på at stjæle hjemmeværnets våben og bruge dem til terror. Både HEC, NEC, PET og FET ved udmærket hvem disse personer er, så der skulle ikke være noget problem i at finde dem.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers