Category: Set på facebook

Set på facebook: Skal Danmark om føje år ende som et islamistisk rædselsregime?


Allerede nu ser vi muslimernes magtdemonstrationer i det danske bybillede. Helt bevidste handlinger, der skal vise os danskere hvem, der i fremtiden kommer til at bestemme.

Skal Danmark om føje år ende som et islamistisk rædselsregime?

Hvis ikke ansvarlige politikere snart begynder at stille håndfaste (kultur)krav til alle ikke-vestlige mennesker her i landet samt får styr på indvandringen, vil Danmark i en nær fremtid været forvandlet til noget, som vore børn og børnebørn vil opleve som et rædselsregime. Sverige er allerede godt på vej til denne tilstand.

I løbet af de næste 10-15 år vil andelen af muslimer i Danmark formentlig vokse med flere hundrede tusinde. Og dermed også deres indflydelse på vor kultur. Hvordan tror I så, at vort land ser ud til den tid?

Ja, antallet af ”No go-zoner” vil hurtigt vokse tilsvarende. Det er ikke utænkeligt, at vi måske vil opleve op til 100 byområder, hvor borgerne lever i et parallelsamfund. Tillige vil afstanden mellem vore to kulturer vokse – i form af mistro, had, vold, kriminalitet og diskriminering.

Men inden da vil de moderate muslimer have sat sig på afgørende poster i skoleråd, i bestyrelser i boligforeninger, i kommunalbestyrelser og i Folketinget, hvor de med deres Muslimske Frihedsparti hurtigt vil blive et af de største partier. For hovedparten af deres vælgere vil være dem, der af religiøse årsager ganske enkelt er nødt til at stemme på det parti. Tillige vil venstrefløjens partier hurtig indgå alliancer med dette parti – naivt uvidende om at de blot er små brikker i et stort, globalt spil om magt og dominans.

En af partiets første mærkesager vil være at forbyde letpåklædte piger og kvinder i bybilledet og skolerne samt forbyde alle reklamer med samme emne. Næste tiltag fra det Muslimske Frihedsparti vil være at begrænse ytringsfriheden – godt hjulpet af venstrefløjen. Allerede nu er der kun få mennesker, der tør stå op og fortælle, at de ikke bryder sig om islam. For så bliver de hurtigt udskammet. Selv medierne tør ikke længere kritisere islam. Og f.eks. Facebook er jo allerede styret af islamvenlige bagmænd. I flere lande arbejder man i øvrigt på at forbyde kritik af islam.

Så kommer turen til de danske domstole, som nu ikke længere må dømme alle borgere. For muslimerne skal nu parallelt dømmes ved såkaldte ”Sharia-domstole”. En praksis, som i mange år har været indført i England, hvor mange typer af kriminalitet og tvistligheder bliver afgjort uden for det officielle, engelske retsvæsen.

Nu skal alt ikke kun være negativt. For det positive er, at vort politi til den tid vil blive aflastet af et ”Sharia-politi”, der i alle byer vil sørge for at vejlede letpåklædte kvinder og berusede mænd. Et såkaldt ”moral-politi”, og det bør vi vel ikke kimse ad. Disse enheder findes allerede i de fleste europæiske lande.

Også den danske hær vil i fremtiden mærke muslimernes indflydelse. Blandt andet vil der blive sat krav om, at mindst halvdelen af soldaterne skal have en muslimsk baggrund. Tillige vil alle udenlandske hær-operationer omgående blive stoppet, idet vi i et muslimsk domineret land som Danmark ikke længere vil have nogle fjender. Også det er da positivt.

Endelig og ikke mindst – vil kristendommen langsomt blive elimineret. Den økonomiske støtte til Folkekirken vil naturligvis straks blive fjernet, og efterhånden vil det fysiske symbol på denne tro – nemlig vore smukke kirker blive nedlagt. Det gør muslimerne jo i Mellemøsten, så hvorfor skulle de ikke gøre det i Danmark, når nu de har magt til det?

Ovenstående er blot nogle af de skrækkelige fremtidsudsigter, som vore børn kommer til at leve under. Dette skrækscenarium kan kun ændres, hvis de naive politikere kommer til fornuft – ikke mindst dem fra venstrefløjen.

Gør de ikke det, får de om føje år svært ved at se deres børn i øjnene, der ikke kan forstå, at deres forældre frivilligt valgte at forvandle et trygt og rigt land til et intolerant og utrygt samfund – styret af religion i stedet for sund fornuft.

Peter Qvistgaard

Facebook kalder jødeforsvar for hatespeech

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden


Facebook har idag lukket min konto for 7 dage, pgra en post jeg skrev for ca. 3 mdr. siden på facebook og som nu kan læses herunder. Så er man ude på at finde noget på mig, når man går så langt tilbage.
Facebook siger at jeg overtræder deres regler i mit forsvar for jøderne, idet nogen kaldte muslimerne vores tids jøder, fordi de blev forfulgt.
Mit forsvar er taget fra SIADs katekismus, som kan findes her på hjemmesiden under “baggrundsviden”.

Anders Gravers

Muslimer – denne tids Jøder?

Jeg ser igen og igen at vore modstandere siger, at den måde vi opfatter muslimerne på svarer til nazisternes jødeforfølgelse. SIAD har forfattet et modsvar til denne sindssyge påstand. Vær velkommen til at bruge argumenterne.

Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderne blev det under nazismen.
Kort svar: Forholdene er helt anderledes. De to ting hverken kan eller bør sammenlignes.
Uddybende svar: Påstanden er bundsjofel. Det retfærdiggør nemlig nazisternes jødeudryddelser. Hvis Jøderne i tredivernes Tyskland havde opført sig som nogle muslimske indvandrere gør i dag, er det fuldt forståeligt at nazisterne ville af med dem. Men det gjorde de ikke!
Tværtimod var mange jøder veletablerede og ikke sjældent fremtrædende borgere og akademikere, hvilket man ikke kan sige om vore muslimske “gæster”.
– jøderne har boet i Europa i små to tusind år.
– de var fordrevet fra deres land af fremmede erobrere (romerne).
– deres antal er forholdsvis lille.
– de forlanger ikke særbehandling.
– de fleste er dygtige og driftige handelsfolk, håndværkere eller videnskabsfolk, læger og jurister
– kort sagt nyttige borgere i deres lande.
– de bedriver ikke aggressiv missionsvirksomhed – tværtimod. – før 1948 havde de ikke deres eget land at flygte til, når de blev forfulgt.
– de danner ikke gadebander og begår ikke gaderøverier og massevoldtægter. – de kalder ikke vore piger for ludere.
– de bedriver ikke terrorvirksomhed.
– de begår ikke “æres”drab og slår deres døtre ihjel.
– de skamferer ikke deres småpiger.
Og så blev jøderne da forresten myrdet i millionvis under nazismen. Hensigten var tydeligvis at fjerne alle jøder fra europæisk jord.

Lige omvendt forholder det sig med muslimerne:
– muslimerne har ikke boet i Europa i længere tid (bortset fra en periode (711-1492) på den iberiske halvø, omend de flere gange har forsøgt at erobre Europæiske lande militært.
– muslimerne er stort set ikke fordrevet; de kommer som fattigdomsflygtninge, for at udnytte vores vefærdsstat.
– de er allerede mange millioner og de bliver flere og flere i Europa.
– de forlanger særbehandling, og vil endda have deres egen lov indført.
– mange af dem er ikke nyttige samfundsborgere – tværtimod.
– de bedriver missionsvirksomhed.
– der er masser af muslimske lande, de kan rejse til.
– de danner gadebander og nogle begår massevoldtægt og røverier.
– de kalder vores piger for ludere.
– kun få bedriver terrorvirksomhed, men mange flere støtter dem, om ikke andet så passivt, ved deres tavshed.
– nogle af muslimerne begår faktisk æresdrab, andre skamferer deres småpiger.

Og bortset fra den forfærdelige massakre i Srebrenica, så er der os bekendt ikke foregået massemord på muslimer fornylig. Tværtimod formerer muslimerne sig i Europa og erklærer triumferende at de vil fortrænge os via børnefødsler.

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden

REALISME OG MODSTAND


Dag ud og dag ind postes det ene opslag efter det andet opslag omkring kulturberigelsen og alt det negative der følger med, opslag om hvad der burde gøres, hvordan og hvorfor. Ingen er dog uenige i at dette vandvid skal stoppes, MEN ALLIGEVEL SKER INTET ÅR EFTER ÅR.

Vær nu realistiske og tænk over hvad du, jeg og alle andre i virkeligheden kan samles om og gøre. En blodig modstandskamp er ikke realistisk ENDNU, men en gennemtænkt modstand kan startes her og nu og alle, næsten alle kan deltage uden en personlig risiko.

Hvor kommer pengene til finansiering af moskeer, islamiske friskoler og andre kulturbekrigende aktiviteter fra?? DU & JEG BETALER. ??

Førstehjælp består af 3 trin.
1. Stands ulykken ( TRIN 1. Stop med at købe allerede oplyste og kendte halal produkter, stoppe handel med virksomheder der støtter det multi-ISLAMISKE projekt)

2. Overblik. ( TRIN 2. I fællesskab finde frem til de resterende der støtter dette, påbegynd oplysning, kampagner til de uoplyste. Bombarder politikere med oplysning, vi skal lave foldere, skrive artikler, du og jeg skal ud på gaden.)

3. Livredende førstehjælp. (TRIN 3. Tænk selv, jeg skriver det ikke)

TRIN 1 Kan startes her og nu med din hjælp.

HALAL-CERTIFICERING

Efter paragraf 68 er ingen “pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen”. Men vi betaler alligevel muslimernes ædegilde og støtter herved vidende eller uvidende direkte islam og terror.
Haribo, Arla, Danpo, Robert Damkjær, Novozymes, Danish Crown og mange mange andre er halal-certificeret, desuden er mange af produkterne slet ikke opmærket, men du betaler alligevel. Halal eller sagt på en anden måde, terror er en milliardforretning. Globalt omsættes der for op mod 9.000.000.000.000 kr. eller 9 billioner kr.

Der findes ingen samlet opgørelse over, hvor mange penge danske virksomheder bruger på halal-godkendelse. Men Landbrug & Fødevarer oplyser prisen for halal-certificering af oksekød:
Kontrolbesøg: 6700 kroner
Eksportcertifikat til Emiraterne (op til 25 tons): 1000 kroner
Øvrige eksportcertifikater (op til 25 tons): 800 kroner
Førstegangsgodkendelse til halalproduktion koster cirka 15.000 kroner.

Mon ikke Muslim World League er ret godt kørende, her er penge til terrorstøtte, eksport af flygtninge, flere moskeer, muslimske skoler, foreninger osv. i det ganske Europa.

Halal er kun toppen af isbjerget, man skal så tillægge enorme summer der sendes ud af landet, enten ved kontooverførsler, via post eller kriminalitet i form af momsvindel oa.

STØT DANMARK – SIG NEJ TIL HALAL NU.

K.B.