Category: Set på facebook

Facebook kalder jødeforsvar for hatespeech

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden


Facebook har idag lukket min konto for 7 dage, pgra en post jeg skrev for ca. 3 mdr. siden på facebook og som nu kan læses herunder. Så er man ude på at finde noget på mig, når man går så langt tilbage.
Facebook siger at jeg overtræder deres regler i mit forsvar for jøderne, idet nogen kaldte muslimerne vores tids jøder, fordi de blev forfulgt.
Mit forsvar er taget fra SIADs katekismus, som kan findes her på hjemmesiden under “baggrundsviden”.

Anders Gravers

Muslimer – denne tids Jøder?

Jeg ser igen og igen at vore modstandere siger, at den måde vi opfatter muslimerne på svarer til nazisternes jødeforfølgelse. SIAD har forfattet et modsvar til denne sindssyge påstand. Vær velkommen til at bruge argumenterne.

Påstand: Muslimer forfølges i dag på samme måde som jøderne blev det under nazismen.
Kort svar: Forholdene er helt anderledes. De to ting hverken kan eller bør sammenlignes.
Uddybende svar: Påstanden er bundsjofel. Det retfærdiggør nemlig nazisternes jødeudryddelser. Hvis Jøderne i tredivernes Tyskland havde opført sig som nogle muslimske indvandrere gør i dag, er det fuldt forståeligt at nazisterne ville af med dem. Men det gjorde de ikke!
Tværtimod var mange jøder veletablerede og ikke sjældent fremtrædende borgere og akademikere, hvilket man ikke kan sige om vore muslimske “gæster”.
– jøderne har boet i Europa i små to tusind år.
– de var fordrevet fra deres land af fremmede erobrere (romerne).
– deres antal er forholdsvis lille.
– de forlanger ikke særbehandling.
– de fleste er dygtige og driftige handelsfolk, håndværkere eller videnskabsfolk, læger og jurister
– kort sagt nyttige borgere i deres lande.
– de bedriver ikke aggressiv missionsvirksomhed – tværtimod. – før 1948 havde de ikke deres eget land at flygte til, når de blev forfulgt.
– de danner ikke gadebander og begår ikke gaderøverier og massevoldtægter. – de kalder ikke vore piger for ludere.
– de bedriver ikke terrorvirksomhed.
– de begår ikke “æres”drab og slår deres døtre ihjel.
– de skamferer ikke deres småpiger.
Og så blev jøderne da forresten myrdet i millionvis under nazismen. Hensigten var tydeligvis at fjerne alle jøder fra europæisk jord.

Lige omvendt forholder det sig med muslimerne:
– muslimerne har ikke boet i Europa i længere tid (bortset fra en periode (711-1492) på den iberiske halvø, omend de flere gange har forsøgt at erobre Europæiske lande militært.
– muslimerne er stort set ikke fordrevet; de kommer som fattigdomsflygtninge, for at udnytte vores vefærdsstat.
– de er allerede mange millioner og de bliver flere og flere i Europa.
– de forlanger særbehandling, og vil endda have deres egen lov indført.
– mange af dem er ikke nyttige samfundsborgere – tværtimod.
– de bedriver missionsvirksomhed.
– der er masser af muslimske lande, de kan rejse til.
– de danner gadebander og nogle begår massevoldtægt og røverier.
– de kalder vores piger for ludere.
– kun få bedriver terrorvirksomhed, men mange flere støtter dem, om ikke andet så passivt, ved deres tavshed.
– nogle af muslimerne begår faktisk æresdrab, andre skamferer deres småpiger.

Og bortset fra den forfærdelige massakre i Srebrenica, så er der os bekendt ikke foregået massemord på muslimer fornylig. Tværtimod formerer muslimerne sig i Europa og erklærer triumferende at de vil fortrænge os via børnefødsler.

Facebook-censur – beskytter dig mod sandheden

REALISME OG MODSTAND


Dag ud og dag ind postes det ene opslag efter det andet opslag omkring kulturberigelsen og alt det negative der følger med, opslag om hvad der burde gøres, hvordan og hvorfor. Ingen er dog uenige i at dette vandvid skal stoppes, MEN ALLIGEVEL SKER INTET ÅR EFTER ÅR.

Vær nu realistiske og tænk over hvad du, jeg og alle andre i virkeligheden kan samles om og gøre. En blodig modstandskamp er ikke realistisk ENDNU, men en gennemtænkt modstand kan startes her og nu og alle, næsten alle kan deltage uden en personlig risiko.

Hvor kommer pengene til finansiering af moskeer, islamiske friskoler og andre kulturbekrigende aktiviteter fra?? DU & JEG BETALER. ??

Førstehjælp består af 3 trin.
1. Stands ulykken ( TRIN 1. Stop med at købe allerede oplyste og kendte halal produkter, stoppe handel med virksomheder der støtter det multi-ISLAMISKE projekt)

2. Overblik. ( TRIN 2. I fællesskab finde frem til de resterende der støtter dette, påbegynd oplysning, kampagner til de uoplyste. Bombarder politikere med oplysning, vi skal lave foldere, skrive artikler, du og jeg skal ud på gaden.)

3. Livredende førstehjælp. (TRIN 3. Tænk selv, jeg skriver det ikke)

TRIN 1 Kan startes her og nu med din hjælp.

HALAL-CERTIFICERING

Efter paragraf 68 er ingen “pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen”. Men vi betaler alligevel muslimernes ædegilde og støtter herved vidende eller uvidende direkte islam og terror.
Haribo, Arla, Danpo, Robert Damkjær, Novozymes, Danish Crown og mange mange andre er halal-certificeret, desuden er mange af produkterne slet ikke opmærket, men du betaler alligevel. Halal eller sagt på en anden måde, terror er en milliardforretning. Globalt omsættes der for op mod 9.000.000.000.000 kr. eller 9 billioner kr.

Der findes ingen samlet opgørelse over, hvor mange penge danske virksomheder bruger på halal-godkendelse. Men Landbrug & Fødevarer oplyser prisen for halal-certificering af oksekød:
Kontrolbesøg: 6700 kroner
Eksportcertifikat til Emiraterne (op til 25 tons): 1000 kroner
Øvrige eksportcertifikater (op til 25 tons): 800 kroner
Førstegangsgodkendelse til halalproduktion koster cirka 15.000 kroner.

Mon ikke Muslim World League er ret godt kørende, her er penge til terrorstøtte, eksport af flygtninge, flere moskeer, muslimske skoler, foreninger osv. i det ganske Europa.

Halal er kun toppen af isbjerget, man skal så tillægge enorme summer der sendes ud af landet, enten ved kontooverførsler, via post eller kriminalitet i form af momsvindel oa.

STØT DANMARK – SIG NEJ TIL HALAL NU.

K.B.