Category: Taler

Grundloven vores kæreste eje, den har svaret på alt, vi har brug for

Grundlovstale af Anders Gravers

SIAD har ikke afholdt et fysisk grundlovsmøde i år, som vi af og til gør. Derfor foregår min tale her på siden.

Ingen grundlovsdag uden at hædre vore grundlovsfædre, som har givet os denne fantastiske lov, som alle kan forstå og som man ikke behøver at være advokat eller afdelingsleder i statsministeriet, for at vide, hvad drejer sig om.
Alt, hvad vi har brug for, står klart og tydeligt med ord, der kan tages for pålydende.

“Forræderen får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Grundlovsfædrene i det gamle folketing var folk af ord og sandhed, der er desværre bare løbet rigtig megen sand i åen siden da.
Nu har vi et folketing, der selvfølgelig som alle andre folketingsmedlemmer gennem tiderne, har skrevet under på grundloven om, at de vil overholde den. Men trods det ser vi det ene grundlovsbrud efter det andet og det er helt bevidst, fordi når folk ikke reagerer, så kan man gå skridtet videre og skridtet er at udhule grundloven med alverdens eksperter og juristers mening om den lov, der skulle kunne forståes af menigmand.

Derfor er min opfordring på denne dag: lad os tage grundloven tilbage og holde politikerne op for alle deres bedrag med hensyn til grundloven!

Hele vores medlemskab af EU som det er idag, er direkte ulovligt ifølge grundloven. Man har ret til at afgive dele af folketingets magt til mellemfolkelige samvirker også mellem stater, men det skal være mellemfolkeligt. Det er EU ikke idag.
Det har sin egen præsident, der ikke er valgt af folket!
Det har sin egen udenrigsminister der ikke er valgt af folket!
og EU dikterer nu staterne hvad de skal gøre. De vil endda straffe stater, der vil passe på deres grænser, og det er lige her, hele essensen er, at passe på sine grænser. Ingen mellemfolkelig myndighed kan bede den danske stat om at nedlægge sine grænser, i så fald er det IKKE et mellemfolkeligt samvirke, men en statsudøvelse, hvilket gør, at hele medlemskabet er forbudt ifølge grundloven.
Men intet sker, fordi politikerne er købt og betalt af EU, ellers havde man forlængst grebet ind overfor alle de uretfærdigheder, der sker gennem den tvungne indvandring, danske politikere er pålagt af EU.

§ 20
Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Vi hører også at politikerne igen og igen undskylder de tilløbende muslimer med ordene “vi har religionsfrihed her i Danmark”. Med disse ord har politikerne igen bevist, at de nok har skrevet under på grundloven, men at de aldrig har læst den. For vi har IKKE religionsfrihed i Danmark så lang tid blot én person er tvunget ind i en særlig religion og det er majestæten.

§ 6
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

Vi har derimod Trosfrihed i Danmark, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 13 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

Den offentlige orden kan oversættes til straffelovens paragraffer.

Og med de to begreber er islam forbudt ifølge grundloven. Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes. Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.

Det er dejligt at se at andre politiske partier også har fundet paragraffen. Her tænker jeg specielt på Nye Borgerlige og Stram Kurs. Dansk Folkeparti derimod har været med til at godkende muslimske samfund, trods at grundloven siger:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Her har Dansk Folkeparti svigtet dybt. Lad os håbe at de snarest kommer på ret kurs, ellers må de nok snart se sig selv overhalet indenom.

Dette var kun et lille udsnit af, hvordan den snakkende elite og folketinget bevidst unddrager sig at følge den danske riges grundlov. Men alle de viste eksempler er af stor vigtighed, hvis vi skal overleve som folk.

Det ser ikke ud som om, der er nogen partier i tinget, der overholder grundloven, som de har skrevet under på, men der kommer en tid i snarest fremtid, hvor alle politikerne bliver holdt til ansvar for deres forræderi mod danskerne. Uretfærdighederne der dagligt foregår nu, er så himmelråbende forfærdelige, at hver eneste mord, voldtægt, og voldelige overfald bliver et søm til politikernes ligkiste, hvis de ikke snarest sadler om, – men jeg må indrømme, at min tiltro til dem ligger et meget lille sted. De vil blive ved med at gå skridtet videre for at nedlægge Danmark, så længe folket ikke reagerer.

Jeg vil slutte med et citat min gode ven P.H. Bering ofte brugte. Citatet er af den romerske advokat og politiker Cicero, som vurderede begrebet forræderi således:

“En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra. En fjende foran portene er mindre formidabel, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt dem bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres i selve regeringens kontorer.
For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker. Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme, så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Anders Gravers
formand for Stop Islamiseringen af Danmark siden 2005

Anders Gravers’ tale til mindehøjtideligheden i New York 9/11

A day for contemplation.

SIOA leader Pamela Geller og SIOE leader Anders Gravers på vej til mindehøjtideligheden for ofrene for 9/11

It’s been ten years, but it seems like only yesterday. When we meet again in ten years time, it will still seem like only yesterday.

Today is a day of remembrance. A day for peace in this great city of New York.

A day for contemplation.

This is my second visit to New York and what strikes me most is the kindness and courtesy of the people here. New York mirrors America, and the people of New York mirror the American people. There is without doubt an over riding kindness about America and the American people.

However, ten years ago today a great cruelty descended upon New York and America. A cruelty, that, whatever critics might say, was not of America’s making. It was a cruelty alien to American principles, a cruelty born out of hatred for the kindness and freedom Americans aspire to.

Ten years ago today innocent people, not only Americans, were going about their ordinary lives. Some were at work, some on airplanes planning to visit families and friends. Harming no-one.

These poor people fell victim to a long-lasting hatred of kindness and freedom. They fell victim to what can only be described as evil. Truly – it was evil.

And let us remember, there are people here today, who are also victims of that terrible hatred. I speak not only of the families who grieve for the loss of their innocent loved ones. We must also remember those who are suffering terrible illness because of the dust clouds that enveloped New York. Indeed many have died over the past ten years because of illness caused by those evil attacks.

Doctors tell us there may be more people who will suffer illnesses in the future caused by the actions of terrorists whose only motive was malice.

Pray God that those who suffer illness in the future are few.

The images of the planes crashing into the Twin Towers are seared into the minds of decent people.

We must understand that the two hundred people who leapt to their deaths from the towers did not kill themselves.

They had no intentions of hurting themselves or others when they entered those impressive buildings that day. They went into those buildings to earn an honest living. They perhaps just went to meet friends for a coffee. Whatever they did it was not done for cruelty.

Let us be assured that for every person who fell from those buildings – a soul arose.

A magnificent soul.

Let us be assured that for the thousands who perished inside those falling buildings thousands of magnificent souls arose from the clouds of destruction.

Each soul born out of kindness and love. Each soul returned to kindness and love.

Let us remember those innocents who perished in the Pentagon working to keep the free world safe. And those on Flights 11, 77, 93, and 175.

Their souls fly on.

And of course the people of the free world must always remember the first responders. Well at least those who love the free world will always remember the first responders. Unfortunately, some misguided people seem to have forgotten, that some more worthy people gave up their lives to help the unfortunate folk inside the Twin Towers.

Well there are those of us here today who will never forget and we let it be known to the world that we thank the first responders. When we need you – you are there for us and we thank you.

And we say to the families of those first responders who gave up their lives – we love your loved ones as if they were our brothers and sisters.

For that is what they were. And that is what they are. All those innocent people who perished on this day ten years ago. And all those who are suffering the aftermath of that act of cruelty.

Every one of you is our brother and sister in freedom.

And this is it people. Those innocents who died, those who still suffer, and those who remember – we are all united in freedom.

And freedom means kindness not cruelty. Freedom is the right to choose. Democracy provides that right to choose. Democracy is born out of kindness not cruelty towards our fellow man.

The American Constitution enshrines the freedom of religion. It does not enshrine the freedom of any religion to behave cruelly and to smother freedom.

In the middle of the sorrow of all the people we lost we must never forget why the terror attack took place. This happened because attempts are made to impose islamic law in the United States. Terror attacks are islamic tactics to terrify people till they submit to islam.
That’s why we owe the victims and the bereaved not to be terrified. We owe the victims and the bereaved to stop islamic law wherever its cruel face scowls.
Stop the mosque. Stop every attempt to impose islamic law.”

So, as well as remembering the innocents who suffered and lost their lives ten years ago today.

Let’s also honour them.

Let’s honour them by peacefully and firmly fighting for the freedom and democracy we cherish.

Let’s deny those who wish us to surrender to cruelty.

Let’s be kind.

…………………………………………………Let’s roll.

Anders Gravers’ tale til SIAD-medlemmer

Breiviks sygelige og utilgivelige terrorhandling skal ikke få lov til at stoppe den fuldt ud berettigede og vigtige islamkritik og kritik af islam i vores lande. Det er netop fordi islam har påvirket vores samfund så demonstrativt og efterhånden spiller så stor en rolle og at islamkritikken/islamkritikkerne konstant forsøges latterliggjort – at denne tragiske handling kunne ske.

Vi skal fortsat blive ved med at råbe op om islams uvæsen og oplyse om hvad islam står for af tvang, vold, ufrihed og forskelsbehandling af mænd og kvinder. Jo mere vi råber op og får folk til at vågne til realiteterne des mere kan vi være med til at undgå at folk som Breivik bliver så desperate over politikernes fuldstændig ignorante opførsel overfor de klokkeklare fakta om islam, at de går ud og udøver terror som vi lige har set.

Vi skal konstant og vedholdende blive ved med at smide fakta om islam i hovedet på politikerne og engagere os politisk for at få vendt denne selvmorderiske udvikling for vores lande. Vi må ikke af angst for at blive sat i bås med folk som Breivik (af bla. radigale tosser som Shansen) tie og krybe i skjul for derved giver vi indirekte disse gale tosser medhold i deres vanvittige sammenligninger. Denne forfærdelige terrorhandling skal få os til at blive endda mere vedholdende i vores arbejde for et stadigt frit, demokratisk, trygt samfund som vore børn og børnebørn trygt kan vokse op i.

Vi skal have vendt den gale udvikling hvor vores døtre og søstre efterhånden er blevet bange for at gå alene ude om aftenen. De skal fortsat kunne gå som frie mennesker i vores samfund, på lige fod med alle andre uden at frygte at skulle blive overfaldet og voldtaget af umennesker med et totalt forkvaklet syn på kvindekønnet som er blevet overleveret generation efter generation. Danmark har kæmpet for kvinder og mænds ligeret igennem de sidste 100 år og vi kan bryste sig af at være et af de første lande hvor kvinder fik almindelig valgret og at være det land i verden som fik den første kvindelige minister tilbage i 1924.

Vi skal ikke blive bange for “tonen i debatten”. Vi har stadig vore ytringsfrihed som vi skal bruge fuldt ud. Og vi har stadig vores domstol hvor man kan blive straffet for injurierende og æreskrænkende udtalelser. Dette fungerer fint. (Her taler jeg ikke om §266b som bør fjernes). Vi skal blive ved med at kalde en spade for en spade og den såkaldte profet for en pædofil landevejsrøver for det var hvad han var, hvis man ellers gider at læse de forskellige islamiske værker og læse om den såkaldte profets liv og levned.

Det er ikke “tonen i debatten” der er farlig. Det er ikke denne tone der udløste at galningen Breivik udførte sin terrorhandling. Det er netop de politisk korrektes ignorering af islamkritikere og ignorering af de facts om islam som gang på gang bliver smidt i hovedet på dem, der er farlig. Det er forsøget på at tie islamkritikken ihjel og det er forsøget på at latterliggøre eller at ekstremisere de mennesker som kæmper for deres land og for deres børn og børnebørns fremtid, der er farlig. Det er denne undertrykkelse der kan være med til at få personer som Breivik til at miste besindelsen og gå amok. Dette må ikke ske igen.

Lad os sammen fortsætte vores arbejde for Danmark og resten af Europa og lad os gøre det endda endnu mere ihærdigt. Åbn øjnene på mennesker i din nærhed, få dem til at indse hvad islam består af og hvilken fatal indflydelse den har på vores land. Råb dine politikere op og bliv ved selv om du føler at de ligefrem har besluttet ikke at ville høre efter. På et eller andet tidspunkt skal det nok lykkes.
Vi må ikke give op af angst for at blive sat i bås, for vi ved hvad vi snakker om og dem der forsvarer islam ved enten ikke hvad de snakker om eller også er de parate til at konvertere. Ingen af delene kan vi tage seriøst. Vi har et land at kæmpe for og vi har en forpligtelse til at overlade dette land til vores børn og børnebørn i den stand vi selv modtog det, nemlig med tryghed, frihed og lighed.

Vi lover at vi aldrig vil overgive Danmark til islams tilhængere – aldrig!