Category: Uncategorized

SIAD kan ikke længere kontaktes over FB

SIAD har igennem flere år været generet af FB’s moderatorer og venstreorienterede som anmelder ethvert opslag som Anders Gravers slår op på facebook. Det har gjort at mange personer tror, at vi er holdt op med at eksistere, fordi vi ikke længere manifesterer os på facebook.

Efter udelukkelserne fra facebook har vi ufortrødent fortsat, men så kommer den næste anmeldelse. I den seneste anmeldelse er man gået 4 år tilbage i tiden på Anders Gravers’ FB-profil for at udelukke ham. Her har man så fundet et sted hvor Anders Gravers nævner Tommy Robinson (det må man ikke på facebook, idet han betegnes som et farligt menneske) Beskeden var at Anders Gravers er udelukket i 90 dage fra at slå noget op på facebook, idet han har overtrådt FB’s fællesskabsregler. Det har han gjort ved at have delt noget om “farlige personer” skriver facebook til Anders Gravers.

Med denne handling fra FB’s side og vores fjenders side som kæmper indædt mod sandhed og demokrati, så opgiver vi ikke FB, men er der, når det er muligt. Så al kontakt til SIAD vil nu fremover foregå pr. email eller igennem vores vennesystem.

KONTAKT FIL SIAD FREMOVER: siaddk@gmail.com

SIADs demo og grænsekontroløvelse ved Kruså grænse godt gennemført

Små 40 personer mødte lørdag op og meldte sig til SIADs øvelser i grænsevagt.
Vi er nu nødt til at kalde det “øvelse i grænsevagt”, idet politiets indsatsleder ved demonstrationens start kom hen til Anders Gravers og fortalte, at hvis han opfordrede til grænsekontrol, ville han blive arresteret.

Indsatslederen havde en lille rødhåret bebrillet politibetjent med et meget arrogant ansigt med sig. Da demonstrationen begyndte, havde Anders Gravers trukket demonstrationen over mod nogle bænke, der stod ovre ved siden, således at gangbesværede havde mulighed for at sætte sig ned. Den lille rødhårede betjent fulgte som den eneste betjent med helt op ad demonstrationen, iført et meget stort videokamera.
Anders Gravers spurgte ham om, hvorfor han stod der så tæt på og filmede. Betjenten svarede arrogant, at han var der for at videodokumentere, hvis vi sagde noget forkert. Indstatslederen havde lige kort forinden fortalt, at Anders Gravers ville blive arresteret, hvis han opfordrede til grænsekontrol.
Anders Gravers følte sig begrænset i sin ytringsfrihed og bad flere gange betjenten om at flytte sig, men det ville han ikke. Så bad Anders Gravers om at få indsatslederen frem og spurgte ham, hvorfor den lille rødhårede stod der. Indsatslederen sagde at det var for at passe på demonstrationen, men det harmonerede ikke rigtigt med den lille betjents udtalelser.
Efter et lille stykke tid trak den lille betjent sig længere tilbage og Anders Gravers begyndte sin tale, som der kan ses et uddrag af herunder.

Det er sørgeligt, at vi nu skal til at kalde tingene ved andre navne, ligesom under besættelsen ved sidste verdenskrig, for at undgå at blive arresteret. Der ligger jo også en slet skjult trussel i, at politiet videofilmer taler, idet man risikerer arrest, hvis man siger et forkert ord.
Det er ikke den ytringsfrihed vi normalt forventer i Danmark under en fredlig demonstration, men noget man forventede og oplevede under Stasi-regimet i det gamle Østtyskland.

Efter talen forlod politiet demonstranterne, kun et par patruljebiler holdt sig på behørig afstand. Derefter holdt Anders Gravers og SIADs leder af øvelses-grænsepatruljen Leo en kort introduktion i hvad øvelserne går ud på og hvad vi træner i, for at kunne være et forsvar af Danmark, hvis justitsministerens landsknægte fik besked på at stå til side nede ved grænsen og velfærdsmigranterne derefter ville vælte ind i Danmark.

Hvis den situation opstod, ville både regering og politi have udspillet sin rolle, idet regeringen har en kontrakt med det danske folk om at passe på det danske folk og det danske rige. Og hvis politiet ikke vil bruge deres voldsmonopol som de får løn for på at beskytte danskerne, så er der andre der må overtage jobbet som danskernes beskyttere. Her kommer grænsepatruljen ind.
I værst tænkelige scenarie vil men stå overfor en molotovcocktail-kastende flok bevæbnet med stikvåben og machetter og der må grænsepatruljen, som vi træner i, bruge fornøden magtanvendelse, som vores danske lov giver os ret til, ifølge – det man på dansk kalder – selvforsvarsloven.

I går trænede vi radiokommunikation og brug af ny-donerede radioer til kommunikation. Vi vil være i stand til at give en radio til 37 grupper, som kan øges op til 15 mand i hver gruppe. For øjeblikket hvor vi ikke er så mange, er der 5 mand i hver gruppe. Dvs. at vi vil kunne levere radioudstyr til 555 danske mænd og kvinder hvilket er det vi i første omgang vil stræbe efter at være i øvelses-grænsepatruljen.

Så går du og er bekymret for Danmarks fremtid og dine børn og børnebørns liv i Danmark ud i fremtiden, så meld dig til SIADs øvelses-grænsekontrol.

Vi holder næste øvelse 1. april fra kl. 16-18.

Der vil blive uddelt dansk suppe med kød- og melboller efter øvelsen af grænsekontrollens køk-sek. som for øjeblikket består af tre damer. Der er plads til flere der også.

Er du interesseret at indgå i et fællesskab til Danmarks bedste, så meld dig til øvelses-grænsekontrollen på tlf: 2489 2441 eller på SIADs mail: siaddk@gmail.com , mærk “øvelse”.

Næste øvelse vil bestå af hvordan man foretager en civil arrestation, hvordan forholder vi os, hvis der bliver øvet vold imod os og uddeling af områder til de forskellige grupper ved grænsen.
Der vil også blive vist nogle selvforsvarsteknikker til brug i arbejdet.

GRÆNSEKONTROL-ØVELSE IMORGEN

Så er der reklame i JP for vores grænsekontrol-øvelse imorgen lørdag d. 7. marts kl. 13 på P-pladsen til venstre før Kruså grænse. Se link nederst.

Fin artikel bortset fra, at det ikke er telefoner men professionelt radioudstyr, vi skal øve os i at bruge rigtigt.

Selvfølgelig siger politiet, at det er en myndighedsopgave at udføre grænsekontrol og det er det også – så længe de udfører den, men står justitsministerens landsknægte til side og lader migranterne strømme ind i Danmark, så er det en befolkningsopgave at håndhæve grænsekontrollen. Og det er det vi øver os i. Ikke i at genere den nuværende meget mangelfulde grænsekontrol.

Så håber at se jer alle, der ikke ønsker islam i Danmark, til en god dag imorgen ved den danske grænse.

PS: Ang. Søren Pinds udtalelser da han var justitsminister så fulgte han det aldrig til dørs, fordi han udmærket godt vidste, at vi ikke gjorde noget forkert på den måde vi gjorde det. Derfor blev jeg ikke engang sigtet for at arrangere noget forkert.

»Grænsekontrollen er en myndighedsopgave«

Politikerne har bragt Mellemøsten til Danmark

Regeringen og politikerne har inviteret demokratianalfabeter til at slå sig ned i danskernes land. Inden længe er det ikke længere danskernes land idet de tilløbende muslimer ikke skyer nogen midler.

Her kan man læse om at bevæbnet bande befrier psykisk sygt bandemedlem fra psykiatrisk afdeling. Hvorfor skulle han befries? Var banden løbet tør for folk der kunne myrde uden skrupler siden han skulle befries?

https://ekstrabladet.dk/112/bandeleder-i-dramatisk-fangeflugt-vaebnet-befrielsesaktion/7880624

Rejs hjem Go home – demo

Århus, Rådhuspladsen, lørdag d. 5. okt. kl. 12.45

Mød op og vis at du elsker dit land og at du vil kæmpe for det – ikke kun i medgang, men også når du møder modgang og modstand. Vel mødt!

Tiden er nu moden til af al mulig kraft at modsætte sig besættelsen og islamiseringen af vores land. Det gør vi med flere forskellige tiltag, som kan læses om på SIADs hjemmeside under “SIAD Kampagne”

Et af tiltagene er at demonstrere og dermed lovliggøre begrebet Send dem hjem, Go-home, da det er en almindelig antagelse i hovedparten af befolkningen, at: kan du ikke indordne dig under danske forhold må du rejse hjem – og det kan kun gå for langsomt.

Hvad skal man i et land med frihed, demokrati og ytringsfrihed, hvis man ikke kan li’ frihed, demokrati og ytringsfrihed?

Derfor bærer vi også vores kæmpe bannere med muhammedtegningerne fra Texas, der var skyld i at to terrorister blev dræbt, for at sende et klart signal om, at i Danmark er der ytringsfrihed. Det kan godt ske du ikke må tegne hvad du vil i dit hjemland, men i Danmark må vi.

Derfor: Mød op og vis at du elsker dit land og at du vil kæmpe for det – ikke kun i medgang, men også når du møder modgang og modstand.
Vel mødt!

Anders Gravers
Formand
Stop Islamiseringen Af Danmark

MODIGE TYSKE FORÆLDRE FINDER SIG IKKE I MUSLIMSK LOV I BØRNEHAVEN!

Tyskerne bukker ikke nakken underdanigt som danskerne, men rejste sig og fik stoppet pædofil-profetens renhedslov, der forbyder svin fordi det er et urent dyr.
Håber snart at lidt flere danskere, mænd og kvinder finder deres testosteron vikinge-gen frem og giver de tilløbende klar besked om at vi ikke finder os i mere tilpasning til deres regler!
De skal til at fatte, at de er i Danmark!

Kommentar til artikel

Kommentar til Dansk politi holder den danske befolkning for nar

Hvis de kalder det terror, så er det jo en erkendelse af, at vi har lukket terrorrister ind i landet. Det passer ikke med begreber som stakkels nødstedte flygtninge eller ligefrem kulturberigere. 
Derfor så er det, i et mislykket forsøg på at dysse sagerne ned, at det kaldes “drengestreger” begået af utilpassede unge fra bande miljøet. 
Det sidste er politiets opgave at løse, men hvis det blev kaldt terror, så var det jo pludselig en sag, som politikerne skulle agere på. 
Det kunne jo medføre at terroristerne skulle smides ud af landet. Og da det vel ikke er nogen hemmelighed, hvilken ideologi der normalt står bag den slags handlinger, så skulle den måske forbydes og dens tilhængere smides ud af landet. 
Det ville så være i strid med de EU og FN aftaler som de sidste 40 års regeringer har indgået, uden at have folkeligt mandat og i strid med grundloven. 

Det ville jo ikke være rart at skulle rydde op i det morads, så hellere lade stå til og vende det blinde øje til, indtil alt er smadret og forbryderne har overtaget landet.

E.L.

Referat af demonstration for lukning af Udrejsecentret Kærshovedgård

Vi kom i god tid til demonstrationsadressen foran udrejsecentret. Der var allerede mødt en del op, da vi kom. En dejlig dag med solskin og 9 graders varme.

Vi gik igang med at få vores bannere delt ud til de 49 mennesker vi blev ialt. Sidste gang var vi 20 og denne gang 49, så en fremgang på 145% – det er da helt fint.

Det var en meget opløftet stemning der var tilstede hos de fremmødte brave modige danskere, der turde stå op for deres mening og for deres landsmænd.

På vejen ned til Kærshovedgård var jeg blevet kontaktet af Allan fra politiet, der kaldte sig selv indsatsleder. Han kunne give mig den gode nyhed, at der ingen synlige betjente ville være til stede dernede (det var så ikke helt rigtigt, vi kunne se to politibiler på god afstand fra demoen). Den gode nyhed skyldtes, at alle havde opført sig eksemplarisk ved vores forrige demo, men det kunne jo også være, at de 40 politibetjente, de var sidste gang, havde lagt en dæmper på morderne, voldtægtsmændene og tyveknægtene inde i lejren.

Men politibetjent Allans forudsigelser om, at der var styr på det, kom til at passe. Der var ingen ballade fra udrejsecentrets side og fra vores side selvklart ikke, da vi altid overholder loven til punkt og prikke. Vi rettede os endda efter betjent Allans telefonopkald om, at vi skulle træde et skridt tilbage fra siden af vejen, så vi ikke blev kørt over, hvis der skulle komme en bil. Måske skulle Allan bare vise, at han havde magten, det vil jeg lade være op til læseren.

Ellers havde vi en rigtig god demonstration, hvor flere talere belyste situationens alvor med statistikker ang. kriminaliteten, der udspringer fra centret og at det ikke kun er et lokalt Bording problem, men at hele Danmark bliver ramt af bærmen fra udrejsecentret igennem deres kriminalitet.

Det var en meget opløftet stemning der var tilstede hos de fremmødte brave modige danskere, der turde stå op for deres mening og for deres landsmænd.

En stor TAK til disse positive og modige mennesker. Alle var enige om at få demonstrationen til at vokse, ved at alle vil være med til at sprede nyheden til deres familier, naboer, venner og bekendte om demonstrationen næste gang, som bliver om 14 dage, søndag d. 18. november.

Der blev foreslået gode tiltag til næste demo, – der vil blive grillede pølser og kaffe der bliver brygget på kaffemaskine, der tager 5 l. ad gangen, så vi kan forsyne alle de mennesker der kommer med kaffe.
Næste gang vil der også være højttaleranlæg, så vi selv kan begynde at komme lidt i julestemning og samtidig vil man også kunne høre vores taler inde på udrejsecentret.

Det MEGET troværdige medie TVMidtvest havde også meldt deres ankomst. Jeg spurgte dem hvorfor de ikke havde bragt interviewet med mig sidste gang og fik svaret, at det havde redaktøren bestemt ikke at bringe.
Spurgte så, om de ville bringe det interview, de netop nu havde lavet med mig og det bekræftede han, at de ville. Han kunne ikke se hvorfor aftenens redaktør skulle undlade interviewet.
Men det gjorde de så i stor stil. De bragte istedet for en historie med, at der ikke var mødt nogen op fra Bording. Det var der så, der var rent faktisk 5 fra omegnen og 2 af dem var fra Isenvad. Det er ganske vist ikke Bording, men ligger kun 2 km. fra udrejsecentret, altså tættere på end Bording. Men journalisten spurgte selvfølgelig også kun om der var nogen fra Bording tilstede….
De tre andre fortalte os bagefter, at de ikke havde lyst til at stå frem i fjernsynet og det er selvfølgelig helt ok. Men det laver jeg en artikel om i løbet af et par timer. Titlen bliver:
“Er der nogen fra Bording?” “Nej, vi er fra Isenvad”

Jeg vil også sætte en video op af interviewet med mig som TVMidtvest ikke bragte, da vi var så heldige at en smart person optog TVMidtvest’s interview. Lydkvaliteten er ikke helt i top, så vi laver et transcript af, hvad der bliver sagt.

Alt i alt en herlig demo, en dejlig stemning. Til jer, der ikke var der, glæd jer til at komme med næste gang.

Anders Gravers

Kaershovedgaard_041118_1

LAPPE-LØSNING ISTEDET FOR PROBLEMLØSNING

Igår d. 4. sep. indførte Københavns Politi et straksforbud mod banden Loyal To Familia, LTF .
Det betyder blandt andet, at grupperingens medlemmer kan blive anholdt og sigtet for at bære trøjer og kasketter med bandens logo på.

Hvis vi havde ansvarlige politikere på Christiansborg, havde de ikke lavet et forbud mod banden, men sat det danske folks politi til at indfange disse banditter for hurtigst muligt med loven i hånden at hjemsende dem til hvor de kom fra. Eller hvis de havde tillagt dansk statsborgerskab hurtigst muligt at få det ophævet ved lov så danskerne ikke skal frygte den slags mennesker som ikke har noget at gøre i et moderne samfund i det 21. århundrede.
Samtidig burde bandemedlemmernes familier udvises, idet de har vist, at de ikke er i stand til at opdrage deres børn til danske statsborgere.

Men i Danmark har både politikere, dommerstand og ledende politifolk samt journalister berøringsangst så snart det gælder pædofilprofetens følgere. Det ser man tydeligt i artiklen herunder fra DR, som på forsiden af DR skal fortælle det danske folk, at Loyal To Familia er blevet forbudt fra dags dato som teksten ganske rigtigt lyder, men hvor man så har sat et billede ind af Hells Angels.

Det viser tydeligt DR’s berøringsangst overfor de tilløbende, men danskere kan man åbenbart hænge ud, selvom der ikke er nogen lov overfor dem.
Det er ikke for sjov vi kalder DR for Danmarks Ramadanradio, de arbejder fortvivlet på at lave damage control, så snart det er noget med de tilløbende.

Bandeforbud i Danmark: Flere lande har også indført rocker-forbud