Category: Uncategorized

SIADs demo og grænsekontroløvelse ved Kruså grænse godt gennemført

Små 40 personer mødte lørdag op og meldte sig til SIADs øvelser i grænsevagt.
Vi er nu nødt til at kalde det “øvelse i grænsevagt”, idet politiets indsatsleder ved demonstrationens start kom hen til Anders Gravers og fortalte, at hvis han opfordrede til grænsekontrol, ville han blive arresteret.

Indsatslederen havde en lille rødhåret bebrillet politibetjent med et meget arrogant ansigt med sig. Da demonstrationen begyndte, havde Anders Gravers trukket demonstrationen over mod nogle bænke, der stod ovre ved siden, således at gangbesværede havde mulighed for at sætte sig ned. Den lille rødhårede betjent fulgte som den eneste betjent med helt op ad demonstrationen, iført et meget stort videokamera.
Anders Gravers spurgte ham om, hvorfor han stod der så tæt på og filmede. Betjenten svarede arrogant, at han var der for at videodokumentere, hvis vi sagde noget forkert. Indstatslederen havde lige kort forinden fortalt, at Anders Gravers ville blive arresteret, hvis han opfordrede til grænsekontrol.
Anders Gravers følte sig begrænset i sin ytringsfrihed og bad flere gange betjenten om at flytte sig, men det ville han ikke. Så bad Anders Gravers om at få indsatslederen frem og spurgte ham, hvorfor den lille rødhårede stod der. Indsatslederen sagde at det var for at passe på demonstrationen, men det harmonerede ikke rigtigt med den lille betjents udtalelser.
Efter et lille stykke tid trak den lille betjent sig længere tilbage og Anders Gravers begyndte sin tale, som der kan ses et uddrag af herunder.

Det er sørgeligt, at vi nu skal til at kalde tingene ved andre navne, ligesom under besættelsen ved sidste verdenskrig, for at undgå at blive arresteret. Der ligger jo også en slet skjult trussel i, at politiet videofilmer taler, idet man risikerer arrest, hvis man siger et forkert ord.
Det er ikke den ytringsfrihed vi normalt forventer i Danmark under en fredlig demonstration, men noget man forventede og oplevede under Stasi-regimet i det gamle Østtyskland.

Efter talen forlod politiet demonstranterne, kun et par patruljebiler holdt sig på behørig afstand. Derefter holdt Anders Gravers og SIADs leder af øvelses-grænsepatruljen Leo en kort introduktion i hvad øvelserne går ud på og hvad vi træner i, for at kunne være et forsvar af Danmark, hvis justitsministerens landsknægte fik besked på at stå til side nede ved grænsen og velfærdsmigranterne derefter ville vælte ind i Danmark.

Hvis den situation opstod, ville både regering og politi have udspillet sin rolle, idet regeringen har en kontrakt med det danske folk om at passe på det danske folk og det danske rige. Og hvis politiet ikke vil bruge deres voldsmonopol som de får løn for på at beskytte danskerne, så er der andre der må overtage jobbet som danskernes beskyttere. Her kommer grænsepatruljen ind.
I værst tænkelige scenarie vil men stå overfor en molotovcocktail-kastende flok bevæbnet med stikvåben og machetter og der må grænsepatruljen, som vi træner i, bruge fornøden magtanvendelse, som vores danske lov giver os ret til, ifølge – det man på dansk kalder – selvforsvarsloven.

I går trænede vi radiokommunikation og brug af ny-donerede radioer til kommunikation. Vi vil være i stand til at give en radio til 37 grupper, som kan øges op til 15 mand i hver gruppe. For øjeblikket hvor vi ikke er så mange, er der 5 mand i hver gruppe. Dvs. at vi vil kunne levere radioudstyr til 555 danske mænd og kvinder hvilket er det vi i første omgang vil stræbe efter at være i øvelses-grænsepatruljen.

Så går du og er bekymret for Danmarks fremtid og dine børn og børnebørns liv i Danmark ud i fremtiden, så meld dig til SIADs øvelses-grænsekontrol.

Vi holder næste øvelse 1. april fra kl. 16-18.

Der vil blive uddelt dansk suppe med kød- og melboller efter øvelsen af grænsekontrollens køk-sek. som for øjeblikket består af tre damer. Der er plads til flere der også.

Er du interesseret at indgå i et fællesskab til Danmarks bedste, så meld dig til øvelses-grænsekontrollen på tlf: 2489 2441 eller på SIADs mail: siaddk@gmail.com , mærk “øvelse”.

Næste øvelse vil bestå af hvordan man foretager en civil arrestation, hvordan forholder vi os, hvis der bliver øvet vold imod os og uddeling af områder til de forskellige grupper ved grænsen.
Der vil også blive vist nogle selvforsvarsteknikker til brug i arbejdet.

GRÆNSEKONTROL-ØVELSE IMORGEN

Så er der reklame i JP for vores grænsekontrol-øvelse imorgen lørdag d. 7. marts kl. 13 på P-pladsen til venstre før Kruså grænse. Se link nederst.

Fin artikel bortset fra, at det ikke er telefoner men professionelt radioudstyr, vi skal øve os i at bruge rigtigt.

Selvfølgelig siger politiet, at det er en myndighedsopgave at udføre grænsekontrol og det er det også – så længe de udfører den, men står justitsministerens landsknægte til side og lader migranterne strømme ind i Danmark, så er det en befolkningsopgave at håndhæve grænsekontrollen. Og det er det vi øver os i. Ikke i at genere den nuværende meget mangelfulde grænsekontrol.

Så håber at se jer alle, der ikke ønsker islam i Danmark, til en god dag imorgen ved den danske grænse.

PS: Ang. Søren Pinds udtalelser da han var justitsminister så fulgte han det aldrig til dørs, fordi han udmærket godt vidste, at vi ikke gjorde noget forkert på den måde vi gjorde det. Derfor blev jeg ikke engang sigtet for at arrangere noget forkert.

»Grænsekontrollen er en myndighedsopgave«

Politikerne har bragt Mellemøsten til Danmark

Regeringen og politikerne har inviteret demokratianalfabeter til at slå sig ned i danskernes land. Inden længe er det ikke længere danskernes land idet de tilløbende muslimer ikke skyer nogen midler.

Her kan man læse om at bevæbnet bande befrier psykisk sygt bandemedlem fra psykiatrisk afdeling. Hvorfor skulle han befries? Var banden løbet tør for folk der kunne myrde uden skrupler siden han skulle befries?

https://ekstrabladet.dk/112/bandeleder-i-dramatisk-fangeflugt-vaebnet-befrielsesaktion/7880624

Rejs hjem Go home – demo

Århus, Rådhuspladsen, lørdag d. 5. okt. kl. 12.45

Mød op og vis at du elsker dit land og at du vil kæmpe for det – ikke kun i medgang, men også når du møder modgang og modstand. Vel mødt!

Tiden er nu moden til af al mulig kraft at modsætte sig besættelsen og islamiseringen af vores land. Det gør vi med flere forskellige tiltag, som kan læses om på SIADs hjemmeside under “SIAD Kampagne”

Et af tiltagene er at demonstrere og dermed lovliggøre begrebet Send dem hjem, Go-home, da det er en almindelig antagelse i hovedparten af befolkningen, at: kan du ikke indordne dig under danske forhold må du rejse hjem – og det kan kun gå for langsomt.

Hvad skal man i et land med frihed, demokrati og ytringsfrihed, hvis man ikke kan li’ frihed, demokrati og ytringsfrihed?

Derfor bærer vi også vores kæmpe bannere med muhammedtegningerne fra Texas, der var skyld i at to terrorister blev dræbt, for at sende et klart signal om, at i Danmark er der ytringsfrihed. Det kan godt ske du ikke må tegne hvad du vil i dit hjemland, men i Danmark må vi.

Derfor: Mød op og vis at du elsker dit land og at du vil kæmpe for det – ikke kun i medgang, men også når du møder modgang og modstand.
Vel mødt!

Anders Gravers
Formand
Stop Islamiseringen Af Danmark

MODIGE TYSKE FORÆLDRE FINDER SIG IKKE I MUSLIMSK LOV I BØRNEHAVEN!

Tyskerne bukker ikke nakken underdanigt som danskerne, men rejste sig og fik stoppet pædofil-profetens renhedslov, der forbyder svin fordi det er et urent dyr.
Håber snart at lidt flere danskere, mænd og kvinder finder deres testosteron vikinge-gen frem og giver de tilløbende klar besked om at vi ikke finder os i mere tilpasning til deres regler!
De skal til at fatte, at de er i Danmark!

Kommentar til artikel

Kommentar til Dansk politi holder den danske befolkning for nar

Hvis de kalder det terror, så er det jo en erkendelse af, at vi har lukket terrorrister ind i landet. Det passer ikke med begreber som stakkels nødstedte flygtninge eller ligefrem kulturberigere. 
Derfor så er det, i et mislykket forsøg på at dysse sagerne ned, at det kaldes “drengestreger” begået af utilpassede unge fra bande miljøet. 
Det sidste er politiets opgave at løse, men hvis det blev kaldt terror, så var det jo pludselig en sag, som politikerne skulle agere på. 
Det kunne jo medføre at terroristerne skulle smides ud af landet. Og da det vel ikke er nogen hemmelighed, hvilken ideologi der normalt står bag den slags handlinger, så skulle den måske forbydes og dens tilhængere smides ud af landet. 
Det ville så være i strid med de EU og FN aftaler som de sidste 40 års regeringer har indgået, uden at have folkeligt mandat og i strid med grundloven. 

Det ville jo ikke være rart at skulle rydde op i det morads, så hellere lade stå til og vende det blinde øje til, indtil alt er smadret og forbryderne har overtaget landet.

E.L.