Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


2 kommentarer

Hvornår kan vi fejre befrielsen fra den nuværende besættelse?

stearinlys

Så er der tændt lys i vinduerne for at fejre befrielsen fra den tyske besættelse. Sidder og tænker på hvilken dato vi skal fejre for befrielsen fra den nuværende besættelse af pædofilprofeten muhammeds tilhængere. Hvornår gør danskerne sig selv frie? For denne gang er der ikke nogen der kan komme og redde os.

Anders Gravers
Formand for SIAD


1 kommentar

KÆRE ALLE STØTTER – SÅ ER DET HORSENS NÆSTE GANG

Torvet_Horsens_kort
Så er det besluttet at den næste demonstration i rækken bliver i Horsens.

Det skulle være nemt for de fleste at komme dertil, så kom frisk d. 30 marts kl. 18!

STÅ OP FOR DANMARK – uanset hvor du bor i Danmark, så er hele Danmark dit.

Nu gælder det om at ALLE der har indset hvad der er ved at ske med dette land pgra islams indflydelse dukker op til denne demonstration.
Vi har sat rammerne for denne demonstration, men det er DIN demonstration for DIT land.
Duk op uanset hvor du bor i landet. Det gælder om at vi bliver så mange som muligt der står op for vores land.
Denne gang er der ingen nuværende politikere der kan redde dig, der er heller ingen USA eller England der kommer og redder os denne gang, de har rigeligt med at redde sig selv.
Så derfor: Mød op og vis politikerne og løgnepressen at vi mener det!
Vi samler folk nu til en kæmpe demonstration sidst på året.

Læs, print og del invitation ud i Horsens området og alle byerne omkring:

https://siaddk.files.wordpress.com/2015/03/invitation_horsens.pdf

————————————————————————————————–

GODT NYT for vores demoer fremover!

Næste gang i Horsens har vi fået doneret et lyd- og musikanlæg. Vi er også blevet doneret en fremviser og en stor-skærm, så lad os lave det til en folkefest i Horsens!
Der vil også blive serveret kaffe og kanelkringler doneret af venlige mennesker.

————————————————————————————————–

SIAD-Info om vores demonstrationer:

Efterhånden som vi bliver flere og flere der vil deltage i IKKE MERE ISLAM demonstrationerne vokser behovet for hjælp til at få demonstrationerne til at fungere optimalt.

1) Vi har behov for et lille roadie-team, der kan sætte højttaler/musikanlæg op og vores storskærm til projektor. En eller to mand vil kunne gøre det, men det er jo ikke altid at man kan deltage, så derfor et team på 5-10 personer der kan fordele arbejdet imellem sig til de forskellige demonstrationer, vil være godt.

2) Derforuden søger vi folk der har forstand på at lave video til os, som skal vises på stor-skærmen.

3) Der bliver også arbejdet på at få et brassband op at stå til brug for demonstrationerne, så kan du spille et instrument og har lyst, så henvend dig.

4) Vi arbejder også på at få en motorcykeldivision op at stå til at køre med i demonstrationerne. Har du motorcykel og er interesseret så sig til.

Hvis du ellers synes du har noget du kan bidrage med på den ene eller anden måde, så lad høre fra dig. Jo flere vi er aktive i arrangementet des bedre :-)

Glæder os til at se dig/jer i Horsens d. 30. marts kl. 18!


5 kommentarer

Politikerne har trukket den trojanske hest ind i Europa.

Får Glistrup ret? Vil muslimerne strømme ud af deres grøntsagsforretninger og DR og slå danskerne ihjel? Her er det en kristen mand der får halsen skåret over af IS.

Får Glistrup ret? Vil muslimerne strømme ud af deres grøntsagsforretninger og DR og slå danskerne ihjel? Her er det en kristen mand der får halsen skåret over af IS.


Mon vore politikere har overvejet om flygtningestrømmen af fortrinvis unge mænd fra Syrien kunne være IS, der skubber en Trojansk hest ind midt i blandt os?

Mon ikke IS vidste, at de ville blive angrebet af vesten, da de skar halsen over på engelsk og amerikanske gidsler, og derfor allerede havde benyttet sig af vestens svage flygtningepolitik til at få en masse krigere på plads i Europa, som så på en given besked fra IS kan begynde at myrde løs?

Vågn så op politikere! IS har erklæret os krig! De er en taktisk god og skånselsløs modstander, så derfor begynd at internere alle muslimer i Danmark, indtil vi har fundet ud af, hvem der er hvem.

De fylder stadig den trojanske hest op:
http://nyhederne.tv2.dk/udland/2014-09-30-tv-2-i-milano-et-paradis-for-menneskesmuglere


10 kommentarer

Pia Kjærsgaard ikke klædt på til Deadline-debat – tørklæde eller ej.

Her prøver en muslimsk kvinde bosiddende i Schweiz at gøre muslimer til ofre på linie med jøderne under 2. verdenskrig, men i virkeligheden signalerer hun, at hun er alle andre overlegen med sit islamiske tørklæde, præcis som det er nedskrevet i koranen.

Her prøver en muslimsk kvinde bosiddende i Schweiz at gøre muslimer til ofre på linie med jøderne under 2. verdenskrig, men i virkeligheden signalerer hun, at hun er alle andre overlegen med sit islamiske tørklæde, præcis som det er nedskrevet i koranen.


SIAD er enig med Pia Kjærsgaard, DF at tørklædet bør forbydes offentlige steder, men vi var mildest talt rystede over at Pia Kjærsgaard ikke var bedre klædt på til at diskutere tørklæder med Martin Krasnik i Deadline.

Pia Kjærsgaard siger at der ikke står noget i koranen om hvordan muslimske kvinder skal dækkes til. Her er imidlertid citatet fra den danske oversættelse af koranen af Ellen Wulff:

Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig [over hovedet]. Således vil de lettest blive genkendt [som rene hustruer] og ikke blive forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig.

I den engelske udgave:

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves [part] of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

Alt i alt bliver der sagt, at den muslimske kvinde skal vise sig som ren ved at trække klæderne tæt om sig, så hun ikke bliver forulempet (voldtaget). Ved at den muslimske kvinde viser sig som ren (renhedsprincippet) er alle andre kvinder, der ikke bruger tørklædet, urene og dermed ifølge koranen ikke bedre værd end at slå ihjel. Så når en dansker møder en kvinde med tørklæde signalerer hun, at hun er ren og danskeren er uren og dermed vantro og skal slåes ihjel, hvis hun ikke omvender sig. Man kunne kalde det en omvendt jødestjerne. Jødestjernen symboliserede mindreværd i forhold til det tyske herrefolk. Tørklædet IS’s (islams) sejrsfane signalerer at man er ren og tilhører det muslimske herrefolk og at alle andre dermed er urene.

Sura 33. 59

Sura 33. 59

Se Pia Kjærsgaard i Deadline:
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-713#!/06:10


6 kommentarer

ISIS lever til fulde op til Muhammeds liv og gerninger

Nu - som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen - ikke en handling er ændret.

Nu – som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen – ikke en handling er ændret.

Muhammed er et forbillede for enhver muslim, så at den muslimske terrorgruppe ISIS gør alt, hvad der står i dens magt for at efterligne ham, kan ikke undre nogen – eller burde ikke kunne undre.

I dag er det nødvendigt at sætte sig ind i det uhyggelige stof: islam og Muhammed, for at kunne forstå, hvad det er, der sker både her til lands, men i særdeleshed også – (og endnu især) i de muslimske lande.

Hvordan var så denne Muhammed? Det kan man læse om i den første muslimske Muhammedbiografi, skrevet ca. år 760 af Ibn Ishaq, som var hofskriver for kaliffen af Bagdad – ”Das Leben des Propheten”.
(Den er udkommet i dansk oversættelse – ”Muhammeds liv” på forlaget Rafael.):

Muhammed sparede ingen - om de var børn, kvinder eller mænd - hvis de var vantro.

Muhammed sparede ingen – om de var børn, kvinder eller mænd – hvis de var vantro.

Muhammed kom som flygtning til byen Medina. Men byens digtere advarede imod ham. Den kvindelige digter Asma sagde, at Muhammed en dag ville tage magten i byen.
Hendes digt fik folk til at lytte:
”I uforstandige folk, tænker I da slet ikke? Tror I stadig på ham, når først han har myrdet jeres ledere, ligesom folk, der grådigt griber efter den kogende suppe? Hvor er de modige iblandt jer?”
Muhammed blev vred, og Asma fik skåret halsen over, medens hun sov med sit lille barn i armene. Kort efter blev endnu to opsætsige digtere myrdet: Først Abu Afak, der også blev dolket, medens han sov; dernæst den jødiske digter Kaa´b. Ibn Ishaq skriver stolt i sin Muhammedbiografi: ”Den dag, da Asma blev dolket, var den dag, da islam viste sin styrke…Den dag blev mændene fra Banu Khatma omvendt til islam, fordi de så islams magt”.
Også jøderne i Medina modtog Muhammed og hans mænd som flygtninge og gav dem lov til at slå sig ned og indgik en fredspagt med Muhammed. Men da Muhammed hørte, at jøder havde talt ondt om ham, besluttede han, at han ville udrydde dem: ”Da profeten kom tæt på jødernes huse, råbte han: ”Oh, I brødre af aber! Har Allah ikke fornedret jer og sendt sin hævn over jer?” – ”Du vil da ikke gøre os fortræd,” svarede jøderne ham. Profeten belejrede dem i 15 dage, indtil de var udmattede, og Allah fyldte deres hjerter med skræk. Da blev de klare over, at profeten ikke ville stoppe, før han havde udslettet dem…. Dommen blev: Alle mændene skulle dræbes, og deres børn og kvinder skulle indfanges og fordeles som muslimernes besiddelse …. Herefter begav han sig til markedspladsen i Medina, hvor der i dag stadig er markedsplads, og befalede at grave massegrave. Da det var udført, blev Quraizastammen hentet og gruppe efter gruppe halshugget og kastet i gravene….I alt blev 600-700 mand halshugget, andre mener, at det var 800-900.
Da de dengang gruppevis blev ført frem for profeten, spurgte de Kaa`b: ”Hvad tror du, de vil gøre med os?” – ”Vil I da aldrig fatte det?” råbte Kaa`b, ”ser I da ikke, at han, som råber navne op, aldrig holder op, at de, som bliver bragt bort, ikke vender tilbage. Det er døden, der venter, ved Allah!”
Profeten delte deres ejendele, ligesom han fordelte de dræbtes kvinder og børn blandt muslimerne…De tilfangetagne kvinder og børn, der som hans femtedel tilfaldt ham, sendte han med sin hjælper Sa`d ibn Zaid bort for at blive byttet mod heste og våben.
En af de tilfangetagne kvinder Raihana, hvis mand nu var dræbt, tog Muhammed for sig selv. Hun forblev hans ejendom til hendes død. Da profeten foreslog, at hun skulle gifte sig med ham og bære tørklæde, bad hun om hellere at være hans slave…” (Ibn Ishaq: ”Profetens liv”, afsnittet ”angrebet på Banu Quraiza”).

ISIS slår tydeligvis alle ihjel, som ikke underkaster sig. De viser det på åben skærm i medierne, så ingen kan være i tvivl om deres forehavende.

De har sandelig Muhammed som forbillede!

Koranen siger det ligeså tydeligt: Sura 9, vers 5:
”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe alle dem, som sætter andre ved Guds (læs Allah) side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå!”

Når ISIS slår ihjel, dolker, skærer halsen over på ”vantro”, så følger ISIS tydeligvis blot Muhammeds eksempel og adlyder koranens påbud.
Det må kunne forventes af enhver muslim, da vi får at vide, at Muhammed er enhver muslims forbillede – og at koranens ord skal følges og ikke står til diskussion.

Som Ayan Hirsi Ali har udtalt, så kan en muslim ikke plukke forskellige vers ud af koranen og sige, at de vers bryder jeg mig ikke om, så dem sletter jeg. – Det er hele pakken – enten eller!


4 kommentarer

Sendt til Statsministeriet og pressen: “Til regeringen: Ang. Syrienskrigerne og IS-støtter”

Følgende er sendt på mail til Statsministeriets samt de fleste medier:

“Partiet SIAD forlanger alle IS tilhængere og de såkaldte Syrienskrigere interneret øjeblikkeligt, da de er til fare for det danske samfund.
Internerer regeringen ikke disse meget farlige potentielle fjender, vil Partiet SIAD senere efter et terrorangreb på dansk grund eller mod danske interesser holde regeringen ansvarlig.”

Klik på billedet for at læse baggrundsartikel for SIADs mail:

pas_vaaben_pc
http://linkis.com/www.b.dk/nationalt/rAmGu


Operation protective Edge dag 14

idf_tunnelPræsident Netanyahu ønsker at udvide operationerne i Gaza, fordi man virkelig gør fremskridt mod Hamas

Ifølge hærens seneste data, er 2.600 terrormål blevet ramt siden begyndelsen af ​​Operation Protective Edge den 8. juli, omkring 570 da operation i Gaza begyndte torsdag aften. Hæren har afdækket 45 tunnelskakter og 16 tunneller og anholdt 22 formodede terrorister. 150 terrorister er blevet dræbt.

Palæstinenserne rapporterer 547 dødsfald siden begyndelsen af ​​operationen, blandt dem mere end 70 børn, og over 3.300 sårede. FN siger omkring 80.000 indbyggere i Gaza er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.

Atten israelske soldater og to civile er også blevet dræbt. 107 soldater er blevet såret.

De internationale MainStream Medier samt de danske skriver om et relativt højt dødstal for børn og civile generelt, men de er ikke særligt gode til at fortælle, at Hamas affyrer sine raketter mod Israel fra bl.a. moskeer og hospitaler, og at rigtig mange affyringsramper ligger i tætbefolkede boligområder hvor Hamas udmærket ved, at man svarer tilbage, hvor der er skudt fra. Derfor ligger ansvaret for palæstinensernes dødstal ene og alene hos Hamas, som er lovligt valgt af et flertal af borgere i Gaza.

Anders Gravers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 7.538, der følger denne blog