De binder os på hånd – og nu også på mund

PARTIET STRAM KURS FORBYDES AT INDSAMLE VÆLGERERKLÆRING I 2,5 ÅR

Mindst 70-100 tusinde vælgere er nu blevet berøvet deres stemme!
Efter en indstilling fra social -og indenrigsminister Astrid Krag (S) har Valgnævnet besluttet at lukke munden på en del af den danske befolkning.

Det virker Meget forkert, at en minister for regeringen får nedlukket et lovligt konkurrerende parti’s mulighed for at opstille til folketingsvalg. Eliten er bange for Stram Kurs og Rasmus Paludan og vil bruge Alle – gentager Alle metoder, til at lukke munden på os, der mener at islam ingen plads har i Danmark.

Mener rent faktisk at borgerkrigen er startet. Vi befinder os bare på et lavere stadie af borgerkrigen hvor våbnene endnu ikke er taget i brug.

Man kan da jage bjørnen så meget op i hjørnet, at den ikke har andre muligheder end at forsvare sig selv.

Anders Gravers

https://www.dr.dk/nyheder/politik/stram-kurs-maa-ikke-indhente-nye-vaelgererklaeringer-i-25-aar

GRÆNSEN LUKKET – FOR DANSKERE, – MEN IKKE FOR CORONABEFÆNGTE PÆDOFILPROFETFØLGERE

Regeringen siger én ting – og gør noget andet. Man siger grænsen er lukket og alligevel får asylansøgere, der på deres cirkussprog siger “maj asyl”, taxakørsel af regeringens landsknægte – politiet.

Hvordan i h…… skal man tage corona-beredskabet alvorligt, hvis det ikke gælder for folk, der har rejst igennem smittebefængte områder, for at komme her til smørhullet Danmark, for at nasse af danskernes surttjente skattepenge?

Og de skattepenge bliver for øjeblikket misbrugt af en forræderisk elite, for hvem migranter og palæstinensere på Vestbredden betyder mere end danskere, der nu mister deres job eller dør, fordi de ikke kan blive opereret.
Den danske regering har lige forhøjet bidraget til palæstinenserne fra 70 til 105 mio. kr., altså en forøgelse på 35 millioner kroner til et sted, der bugner med varer. Hvis man ikke tror det, kan man bare se, da Puk har Søren Ryge (DR’s cirkusklovn) med derned.

Men danskere kan nu bare gå bankerot uden regeringen gør en skid ved det. De bruger folks angst for corona til at styre befolkningerne med. Har vi hørt meget til oprøret i Hong Kong mod Kina? Har vi hørt mere til kritik af at Kina smider et par millioner muslimer i kz-lejre? Nej der er ro på i Kina, alt er nu ved det gode gamle.

I Europa hører vi heller ikke meget til kampene der foregår mellem migranter Erdogan har sluppet løs ved den græske grænse for at angribe Grækenland ved at nedbryde den græske grænsekontrol.

Personligt har jeg ikke noget imod at grænsen bliver lukket, hvis corona var så farlig som de gør den til, men det skal gælde for ALLE og dansk politi skal ikke køre taxa-service for måske smittede nasserøve. DE SKAL BLIVE UDE!

Anders Gravers

Dansk politi skuffer ved grænsen – truer med arrestation

SIAD er vant til, at politiet ikke støtter og nogen gange modarbejder gruppen, men at der nu forlods trues med arrestation, er en udvikling til det værre. Bare det i Danmark ikke bliver som i England.

Vi er mange, der længe har vidst, at islam er grus i maskineriet. “Motoren” går simpelthen i stykker i frie demokratier som Danmark. Det så vi godt komme.
Det vi ikke så komme, var at vore myndigheder i tiltagende grad ville blive sit eget folks og Danmarks fjender. 

For eksempel. Politikerne masseimporterer muslimer, som i kraft af deres såkaldte religion er bundet op på fjendtlighed. Islam er en livsopgave, og den går kort fortalt ud på, at bekæmpe ikke-muslimer / kuffarer og deres vantro samfund. 
Når man tildeler disse mennesker, hvis selvforståelse og værdigrundlag er baseret på fjendtlighed – os mod dem og magtovertagelse –  statsborgerskab, så er det en fjendtlig handling mod Danmark, og kan ikke betragtes som andet end landsforræderi. 

Og journalisterne på de landsdækkende TV-kanaler og aviser arbejder i en giftig symbiose med de forræderiske politikere, og fortæller ikke befolkningen om det jernbanespor der blev lagt for længe siden, og at toget der skal køre på det er islam. 

Også kultur- og erhvervseliten er med på det gigantiske bedrageri. Skuespillerne skammede sig over at være dansker, hvis Danmark passede lidt på sig selv, og ledelsen i erhvervslivet har år efter år løjet om den ressourcestærke indvandring, som landet ikke kunne undvære. De blev alle gradvist forvandlet til fjender af Danmark. 

De fjender er også at finde i form af jurister og dommere i retsalene, hvor vi ikke længere er lige for loven, og de fjender er også at finde på socialforvaltningerne, hvor det efterhånden er umuligt at få tilkendt førtidspension, hvis man er etnisk dansker, og hvor socialrådgiverne grupperer muslimer som ikke arbejdsmarkedsparate i langt højere grad end etniske danskere. Det er ikke bare diskrimination. Det er forræderi.    

Selv kirken, der skulle have været vores immunsystem, vendte sig mod Danmark og inviterede islam indenfor. Frem for at beskytte kristendommen og udbrede evangeliet, så tager ledende kirkefolk sammen med borgmestre som Joy Mogensen første spadestik til en kæmpemoske lige ved siden af Roskilde Domkirke, hvor vore konger og dronninger ligger begravet. Det forræderi kvalificerede til en ministerpost, og Joy Mogensen er nu Kirkeminister.
Og i Århus Domkirke inviterer man en teatertrup indenfor, som byder på en forestilling der hedder “Befri Gudstjenesten” (fra Jesus). 

Også den maskuline modstandskraft er afmonteret i drengene. Dem har røde pædagoger årti efter årti feminiseret, og er nu generelt forsvarsløse overfor islamisk hårdhed og muslimsk samvittighedsløshed. At fratage ens eget folk deres forsvarsevne er også forræderi. 

Allesammen er det folk og institutioner der over årene gradvist forvandledes til fjender af Danmark. Det så vi ikke komme. 

Vi så heller ikke komme, at politiet over tid skulle blive mere og mere shariaficeret og gå islams ærinde, som da de forbød det politiske parti Stram Kurs at forsamles indendøre, eller som da SIAD var en tur ved grænsen ved Kruså den 7. marts 2020.
Frem for at støtte og bistå SIAD i bestræbelsen på, at beskytte og værne om Danmark, blev det mildest talt op ad bakke, og politiet obstruerede med teknikaliteter, nærgående videooptagelser og ikke mindst en advarsel adresseret til SIAD’s formand Anders Gravers. At hvis han kaldte patruljeringen for grænsekontrol, så ville han blive arresteret. 

Det er ikke bare chikane og modarbejdelse. Det er en trussel. Anders Gravers kommentar til politiets arbejde denne dag : “noget man kunne forvente af Stasi-regimet i det gamle Østtyskland”. Ikke just nogen opmuntring. Ikke just noget klap på skulderen.                          

At vore egne myndigheder, i så høj grad, skulle udvikle sig til fjender af Danmark og det danske folk, så vi ikke komme. Sådan som politiet arbejdede denne lørdag der forlods truede med arrestation, hvis Anders Gravers i sin tale, eller i løbet af demonstrationen kom til at sige kontrol, så vi heller ikke komme. 

Sådan gør et politi der er venner af ytringsfriheden ikke. Sådan gør et politi der er venner af Danmark ikke. Sådan gør kun fjender af Danmark.  

SIADs demo og grænsekontroløvelse ved Kruså grænse godt gennemført

Små 40 personer mødte lørdag op og meldte sig til SIADs øvelser i grænsevagt.
Vi er nu nødt til at kalde det “øvelse i grænsevagt”, idet politiets indsatsleder ved demonstrationens start kom hen til Anders Gravers og fortalte, at hvis han opfordrede til grænsekontrol, ville han blive arresteret.

Indsatslederen havde en lille rødhåret bebrillet politibetjent med et meget arrogant ansigt med sig. Da demonstrationen begyndte, havde Anders Gravers trukket demonstrationen over mod nogle bænke, der stod ovre ved siden, således at gangbesværede havde mulighed for at sætte sig ned. Den lille rødhårede betjent fulgte som den eneste betjent med helt op ad demonstrationen, iført et meget stort videokamera.
Anders Gravers spurgte ham om, hvorfor han stod der så tæt på og filmede. Betjenten svarede arrogant, at han var der for at videodokumentere, hvis vi sagde noget forkert. Indstatslederen havde lige kort forinden fortalt, at Anders Gravers ville blive arresteret, hvis han opfordrede til grænsekontrol.
Anders Gravers følte sig begrænset i sin ytringsfrihed og bad flere gange betjenten om at flytte sig, men det ville han ikke. Så bad Anders Gravers om at få indsatslederen frem og spurgte ham, hvorfor den lille rødhårede stod der. Indsatslederen sagde at det var for at passe på demonstrationen, men det harmonerede ikke rigtigt med den lille betjents udtalelser.
Efter et lille stykke tid trak den lille betjent sig længere tilbage og Anders Gravers begyndte sin tale, som der kan ses et uddrag af herunder.

Det er sørgeligt, at vi nu skal til at kalde tingene ved andre navne, ligesom under besættelsen ved sidste verdenskrig, for at undgå at blive arresteret. Der ligger jo også en slet skjult trussel i, at politiet videofilmer taler, idet man risikerer arrest, hvis man siger et forkert ord.
Det er ikke den ytringsfrihed vi normalt forventer i Danmark under en fredlig demonstration, men noget man forventede og oplevede under Stasi-regimet i det gamle Østtyskland.

Efter talen forlod politiet demonstranterne, kun et par patruljebiler holdt sig på behørig afstand. Derefter holdt Anders Gravers og SIADs leder af øvelses-grænsepatruljen Leo en kort introduktion i hvad øvelserne går ud på og hvad vi træner i, for at kunne være et forsvar af Danmark, hvis justitsministerens landsknægte fik besked på at stå til side nede ved grænsen og velfærdsmigranterne derefter ville vælte ind i Danmark.

Hvis den situation opstod, ville både regering og politi have udspillet sin rolle, idet regeringen har en kontrakt med det danske folk om at passe på det danske folk og det danske rige. Og hvis politiet ikke vil bruge deres voldsmonopol som de får løn for på at beskytte danskerne, så er der andre der må overtage jobbet som danskernes beskyttere. Her kommer grænsepatruljen ind.
I værst tænkelige scenarie vil men stå overfor en molotovcocktail-kastende flok bevæbnet med stikvåben og machetter og der må grænsepatruljen, som vi træner i, bruge fornøden magtanvendelse, som vores danske lov giver os ret til, ifølge – det man på dansk kalder – selvforsvarsloven.

I går trænede vi radiokommunikation og brug af ny-donerede radioer til kommunikation. Vi vil være i stand til at give en radio til 37 grupper, som kan øges op til 15 mand i hver gruppe. For øjeblikket hvor vi ikke er så mange, er der 5 mand i hver gruppe. Dvs. at vi vil kunne levere radioudstyr til 555 danske mænd og kvinder hvilket er det vi i første omgang vil stræbe efter at være i øvelses-grænsepatruljen.

Så går du og er bekymret for Danmarks fremtid og dine børn og børnebørns liv i Danmark ud i fremtiden, så meld dig til SIADs øvelses-grænsekontrol.

Vi holder næste øvelse 1. april fra kl. 16-18.

Der vil blive uddelt dansk suppe med kød- og melboller efter øvelsen af grænsekontrollens køk-sek. som for øjeblikket består af tre damer. Der er plads til flere der også.

Er du interesseret at indgå i et fællesskab til Danmarks bedste, så meld dig til øvelses-grænsekontrollen på tlf: 2489 2441 eller på SIADs mail: siaddk@gmail.com , mærk “øvelse”.

Næste øvelse vil bestå af hvordan man foretager en civil arrestation, hvordan forholder vi os, hvis der bliver øvet vold imod os og uddeling af områder til de forskellige grupper ved grænsen.
Der vil også blive vist nogle selvforsvarsteknikker til brug i arbejdet.

GRÆNSEKONTROL-ØVELSE IMORGEN

Så er der reklame i JP for vores grænsekontrol-øvelse imorgen lørdag d. 7. marts kl. 13 på P-pladsen til venstre før Kruså grænse. Se link nederst.

Fin artikel bortset fra, at det ikke er telefoner men professionelt radioudstyr, vi skal øve os i at bruge rigtigt.

Selvfølgelig siger politiet, at det er en myndighedsopgave at udføre grænsekontrol og det er det også – så længe de udfører den, men står justitsministerens landsknægte til side og lader migranterne strømme ind i Danmark, så er det en befolkningsopgave at håndhæve grænsekontrollen. Og det er det vi øver os i. Ikke i at genere den nuværende meget mangelfulde grænsekontrol.

Så håber at se jer alle, der ikke ønsker islam i Danmark, til en god dag imorgen ved den danske grænse.

PS: Ang. Søren Pinds udtalelser da han var justitsminister så fulgte han det aldrig til dørs, fordi han udmærket godt vidste, at vi ikke gjorde noget forkert på den måde vi gjorde det. Derfor blev jeg ikke engang sigtet for at arrangere noget forkert.

»Grænsekontrollen er en myndighedsopgave«

IKKE KUN EN BESKED TIL PALUDAN OG TILHÆNGERE MEN TIL ALLE DER BOR I DANMARK!


Islam-tilhængeren står foran 5 maskerede personer der kunne tilhøre Islamisk stat, idet ca. 100 muslimer fra Danmark har kæmpet som krigere for Islamisk stat.
Retorikken er den samme som Islamisk stat. Islam kan aldrig laves om og det er en vigtig information for danskerne, der langsomt bliver født ud af eget land.
Ytringsfriheden bliver forbudt, det mener pædofilprofetfølgeren jo klart med den måde han omtaler Rasmus Paludans ret til at gøre som han gør.

Så VÅGN OP DANSKERE! Disse fjender spiller ikke efter bogen og vores landsforræderiske politikere holder enten med dem eller er så totalt forblændede af deres egne luftkasteller om multietnisk og multikulturelt samfund at de ikke kan se faren.
Pædofilprofetfølgeren ender sin tale at bruge Islamisk stats håndtegn for kun én gud. Så råber han Takhbir og terrorfølgerne bag ham råber Allah u ahkbar.

Videoen er fra sidste år, men det forandrer ikke på budskabet.

GRÆNSEKONTROL – ELLER KAOS ?

ELSKER DU DANMARK? – Så mød op til SIADs øvelse i grænsekontrol nu på lørdag d. 7. marts.

Nu har Erdogan lukket op for at flygtningene kan strømme ind i Europa. Samtidig pålægger EU Danmark at nedlægge grænsekontrollen, det samme ønsker de røde støttepartier, og der er ikke fundet penge i finansloven til yderligere grænsekontrol.
Derfor kan Danmark stå overfor Danmarkshistoriens største katastrofe, hvis den nuværende regering vil gøre som den sidste og bare slippe flygtningene ind som de nu kommer.

Vi må være forberedt på at sådan kan det blive, derfor opfordrer vi helt almindelige danskere, der elsker deres land, til også at gøre en indsats for at Danmark forbliver danskernes. Vi kan simpelthen ikke tillade, at det er på vores generations vagt af Danmark, at vi mister vores land.

Derfor vær med til at sende et klart signal til politikerne: Deltag i vores øvelse, hvor vi får lavet grænsekontrol-grupper, hvoraf nogle er til fods og andre er kørende, så vi kan dække store dele af grænsen.
Vi skal indøve radiokommunikation og hvordan man forholder sig til overløbere afhængig af situationen.
Regeringen vil overveje mere end én gang at lukke grænsekontrollen, hvis de ved, at almindelige mennesker, der elsker Danmark, vil overtage grænsekontrollen, hvis de nedlægger den!

Så mød op og tag din vagt for Danmark og dine kommende generationer!

Vi mødes på P-pladsen til venstre lige før Kruså grænsen d. 7. marts kl. 13. Forventet længde fra 13-15.30.

Demo & grænsekontroløvelse udsat 1 uge

DEMONSTRATION FOR 100% EFFEKTIV GRÆNSEKONTROL + GRÆNSEKONTROLØVELSE UDSKUDT TIL D. 7. MARTS KL. 13 VED KRUSÅ GRÆNSE

Regeringen har ikke afsat penge på finansloven til yderligere grænsekontrol. De røde støttepartier ønsker grænsekontrollen nedlagt og EU kræver den særlige danske grænsekontrol nedlagt fra april.

SIAD ønsker at afholde en demonstration d. 29. februar og derefter afholde en øvelse i grænsekontrol. Vi har måttet udsætte demonstrationen og øvelsen til d. 7. marts fordi vi venter på at få nyt kommunikationsudstyr, så vi kan vise regeringen og danskerne, at hvis de skulle få tanker om at nedlægge grænsekontrollen, vil der være mange danskere, der ikke vil acceptere denne nedlægning og derfor vil være med i denne borgergrænsekontrol som SIAD opretter.

Vi opfordrer så mange som muligt til at komme og deltage i demoen og i øvelsen bagefter som ikke kommer til at tage mange timer, men en kort instruktion og en lille øvelse på radiokommunikation grænsekontrolgrupperne imellem.
Der vil blive oprettet både kørende- og gående patruljer, så alle kan være med selv med benproblemer, da man jo altid kan sidde med i en gruppe i en bil.

Vi så sidste gang hvordan Morten Østergaard og Radikale Venstre og resten af de røde støttepartier gik amok på SIAD og Anders Gravers, da vi oprettede grænsekontroløvelser, som mundede ud i en debat i folketinget og en bedre grænsekontrol.
Morten Østergaard ønskede at fængsle Anders Gravers og give ham 2 år bag tremmer, fordi han oprettede det Østergaard kaldte “Vigilante-grupper”. Og det viste som sædvanligt at Morten Østergaard ikke har mange brikker at flytte med, da grænsekontrol-grupper intet har med selvtægtsgrupper at gøre. Vi ønsker bare at bevare Danmark som et demokratisk og sikkert land.

I den sidste uges tid burde regeringen da kunne se, at der skal gøres noget. Babyer og unge mennesker bliver overfaldet, mishandlet og dræbt af psykopatiske islamtroende.

VI MØDES D. 7. MARTS KL. 13 I KRUSÅ PÅ DEN SIDSTE P-PLADS INDEN GRÆNSEN.

STOP NU DEN LØGN!

Del hvor du kan. Løgnemedierne er en del af problemet, – de deler ikke.

Løgnemediet Berlingske Tidende siger:
“Rasmus Paludan og Stram Kurs kostede sidste år politiet 115 millioner kr. og en masse kræfter, viser aktindsigt. De kræfter går fra andre opgaver, påpeger Politiforbundets formand.”

Hvordan f….. kan de blive ved med at blive taget alvorligt når man siger sådan noget vås? Det gælder både Politiforbundets formand og løgnemedierne.

Én gang til for arveprins Knud: Det er IKKE Rasmus Paludan eller Stram Kurs, der koster politiet kræfter og 115 millioner kroner, det er politikerne gæster – DEMOKRATI-ANALFABETERNE, der ikke kan leve i et demokratisk land i det moderne 21. århundrede.
Det er DEM der laver ballade, det er DEM der gør at politiet er nødt til at være til stede, når islamkritikere demonstrerer.

Med disse udtalelser går politiforbundets formand og medierne de udemokratiske kræfters ærinde, da de ikke mener der skal bruges kræfter på danskernes ytringsfrihed.

SNART TID TIL EN REVOLUTION I DANMARK, DER SÆTTER DE UDEMOKRATISKE KRÆFTER UD AF SPIL!

Politiet brugte 115 mio. kr. på Rasmus Paludan i 2019 – og regningen løber stadig op

Ny grænse-demo ved Kruså grænsen d. 29. feb.

Meget tyder på, at den røde regering vil følge EU’s opfordring til helt at nedlægge grænsekontrollen. Socialdemokraterne siger at de stritter imod men ender nok med at bøje sig igen for de landsforræderiske partier.

Derfor må alle der er imod den islamiske indvandring gå fra at tale om tingene på facebook, twitter og løgnemediernes fora til at vise aktiv modstand ved at dukke op til denne demo.

Vi var over 100 sidste gang men det er jo ingenting ud af en befolkning på over 5 millioner mennesker.

Forstå nu vigtigheden af at afsætte en lørdag eftermiddag til dette vigtige formål.

Vi fortsætter med at skrive om demoen til vi har afholdt den.

Hjælp med at dele så vi kan bleve mange.

DEMONSTRATION FOR EFFEKTIV GRÆNSEKONTROL
LØRDAG d. 29. FEB. KL. 13. KRUSÅ GRÆNSE

Til GPS’en: Flenborgvej 13C, 6340 Kruså. (P-pladsen til venstre lige før grænseovergangen.)

Ønsker man yderligere info om baggrunden for demoerne, kan man læse her fra sidste demo:

https://siaddk.wordpress.com/2020/01/17/elsker-du-dit-land/

https://siaddk.wordpress.com/2019/12/27/demonstration-for-100-effektiv-graensekontrol/