GODT NYTÅR TIL ALLE DE SMÅ GOEBBELS’er DERUDE I LØGNEMEDIERNE

Efter statsministerens ja til FN’s migrantpagt er alle journalister på de danske løgnemedier blevet små Goebbels’er i flæng. DR1, TV2, BT, EB, JP, Berlingske, Politiken er alle små underskudsforretninger, som ikke kan klare sig uden statstilskud, og derfor ender alle journalister som små Goebbels’er for staten.

Flere har sagt til mig, om det nu er klogt at blive uvenner med medierne, ved at kalde dem løgnemedier, noget jeg altid konsekvent gør. Til det vil jeg gerne vise en dokumentar-video lavet af DR, løgnepressen nr. 1.

DR fortalte mig indledningsvist, at de var ved at lave en dokumentar om mennesker, der er nødt til at have bodyguards, fordi de bruger deres ytringsfrihed. Det var så kun for at lokke mig til at deltage. I virkeligheden var det et karaktermord på SIAD og på min person, idet de i bedste propagandastil viser Breiviks udåd på Utøya indimellem de forskellige indslag, trods jeg på det skarpeste fordømmer hans handlinger. De får også fortalt, at de organisationer jeg tilhører, er nævnt i Breiviks manifest. Ja, men det var der mange andre der også var, bla. Obama og Al Qaida.

Alt i alt en gang propaganda imod det at forsvare sig selv mod islam, så alle der er imod islam kva bliver en slags Breivik’er.

Siden dengang har jeg kaldt dem løgnemedierne langt inden Pegida begyndte at kalde dem det i Tyskland.

Jeg bringer dette indslag, fordi vi efter statsministerens godkendelse af FN’s migrantpagt, nu er underlagt, at medierne bruger propaganda mod danskerne, idet det nu ganske simpelt er forbudt at tale dårligt om migration. Medierne kommer til at miste det statstilskud, der får deres underksudsforretninger til at løbe rundt.

Derfor ser jeg nu alle journalister som en slags små Goebbels’er, hvis vigtigste opgave ikke længere er at oplyse folket, men at vildlede det, til at få den såkaldte rigtige mening.

Så til alle jer små Goebbels’er derude i løgnepressen: godt nytår – og I får brug for det ønske, da vi efterhånden er mange mennesker i dette land, der vil holde et vågent øje med jer.

Anders Gravers

Godt nytår til SIADs medlemmer og støtter

År for år bliver islamiseringen tydeligere og tydeligere. Man kan ikke åbne en avis eller et medie på internettet uden ustandselig at høre om de tilløbende fremmedes kriminalitet mod danskerne.

Danskerne er gået fra at være et frit folk, til nu at være et stigende frygtsomt folk, der bliver mere og mere slavebundet af de tilløbende fremmede.

Store dele af de skatter, danskerne betaler, bliver brugt på de tilløbende fremmede, uden at danskerne nogensinde er blevet spurgt, om det var ok at politikerne lod så mange uden tilhørsforhold til landet komme hertil og blive forsørget, for til sidst at ende som danske statsborgere ifølge loven.

Vi har verdens største skattetryk, måske overgået af Sverige engang imellem, og alligevel har vores politikere tilladt sig på danskernes bekostning at invitere uintegrerbare befolkningsgrupper til landet.

Det er indtil videre forløbet, uden at danskerne har gjort oprør mod disse uduelige politikere, og her mener jeg dem alle sammen, der sidder i folketinget idag. Det kan godt ske, det kommer til at koste nogle medlemmer, at vi nu inkluderer Dansk Folkeparti i forræderne på borgen, men er der nogen, der kan føle sig stødt over dette, undværer vi dem hellere, for så tør de ikke se virkeligheden i øjnene.

Derfor vil SIAD understøtte ethvert tiltag, der stiller taburatklæberne på borgen til ansvar. SIAD støtter bl.a. tiltag fra Kirsten Sletbjerg, som juridisk vil forsøge at gøre op med forræderne. Vi støtter også dele af bevægelsen De Gule Veste og her tænker vi på De Gule Veste DK, som IKKE er blevet kuppet af den ekstreme venstrefløj med Enhedsliste-folk i spidsen.

De Gule Veste DK er imod Marrakech-aftalen, som blev underskrevet af Lars Løkke på regeringens og folketingets vegne d. 10. dec. og De Gule Veste DK vil have den fjernet. Det vil SIAD også, idet vi mener den ifølge Grundloven er ulovlig, så derfor vil vi støtte De Gule Vestes fremtidige tiltag.

I 2018 påbegyndte vi at demonstrere foran udrejsecentret Kærshovedgård, fordi vi finder det farligt at denne slags forbrydere kan gå ude blandt danske mennesker. På baggrund af de demonstrationer blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at flytte de kriminelle ud til en ø i Stege Bugt, hvor de stadig kan komme til fastlandet og terrorisere som de plejer.
Vi sprang en demonstration over efter disse nyheder, da vi ville se, om der kunne komme noget fornuftigt ud af tiltaget. Det kunne der så ikke, idet der for det første er hele 2 år til, at de første kriminelle kommer derud og for det andet at de om dagen kan komme og gå som de vil til og fra øen. Derfor er det hele et skuespil for folket, for at få os til at tro, at politikerne gør noget.
Vi ser istedet at konsekvensen er, at man ødelægger området omkring Vordingborg.
Derfor er vi på plads igen og afholder demonstration sammen med De Gule Veste og andre grupper foran Kærshovedgård imorgen søndag d. 30. kl. 13, det sædvanlige sted foran Kærshovedgård.

Vi vil fortsætte med disse demonstrationer, indtil de kriminelle bliver låst inde, gerne på den ø politikerne har fundet til dem, men uden mulighed for at komme ind i det danske samfund, – altså med hegn på 3 sider og den sidste side åben ud mod verden, så de kan tage afsted når de vil. Også gerne med forhold i lejren der svarer til laveste fællesnævner af de lande de kommer fra. Det vil hurtigt fremme deres udlængsel og Danmark vil dermed være fri for disse kriminelle.

Foruden disse demonstrationer vil vi gå mere til de forræderiske politikere, hvor vi kan og afsløre deres ligegyldighed overfor det danske folk.
Samtidig vil vi politisk støtte op om Nye Borgerlige samt Rasmus Paludan, som er de eneste, der politisk kan være med til at skubbe til et systemskifte, hvilket vi er NØDT til at have nu, hvis Danmark ikke skal ende på historiens losseplads.

På vegne af Stop Islamiseringen Af Danmarks styrelse
Anders Gravers

OPFORDRING TIL AT STØTTE DE GULE VESTE DK’s DEMONSTRATIONER

FØRSTE DEMO:
LØRDAG d. 15. DEC. i AALBORG på KENNEDY PLADS kl. 14
IMOD MARRAKECH-AFTALENS INDGÅELSE

Fra De Gule Veste’s invitations-flyer:

“Demonstrationen er en reaktion på Lars Løkke og regeringens gøren og laden med
borgernes fremtid, uden at tage befolkningen med på råd, samt regeringens brug af
samfundets penge på migranter som ingen tilknytning har til landet på bekostning af
landets borgere.
Oven i hatten har regeringen nu sagt ja til en pagt, der gør migranter til borgere med
samme rettigheder fra dag 1 og tillader hæmningsløs migranttilstrømning til lande med
bedst velfærd.

Kom og vis din utilfredshed med regeringen
Medbring gul vest*, godt humør og kampgejst
Ballademagere, bliv hjemme!”

 

*Tip: Gule veste kan erhverves for 19 kr. i Jem&fix

DAGS DATO HAR VI EN ULOVLIG REGERING

Med dagens underskrivelse af Marrakech-aftalen 2, har regeringen bragt sig på den anden side af loven.

Dette er en klar grundlovsovertrædelse, idet Marrakech-aftalen vil indføre censur i Danmark, for grundloven siger “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Statsministeren skal have modstand til han fratræder som statsminister eller fratræder migrantpagten.
Lars Løkke skal mærke at modstanden er stor og SIAD vil nu iværksætte aktioner, der skal sætte fokus på sagen.

Så lad os få de gule veste på og komme igang.

Læs her fra DR:

Danmark har tilsluttet sig FN-pagt om migration

Marrakech-aftalen 2/FN’s migrationspagt – et klokkeklart grundlovsbrud

Marrakech-aftalen 2/FN’s migrationspagt er på mange måder et klart direktiv på, hvordan vi fremover skal rette samfundet ind til den store migrantstrøm, som EU og FN er de store fortalere for. FN ønsker med denne aftale at gøre migration til en universel menneskerettighed.

En ting er, at vi med denne aftale uden tøven eller spørgsmål nu åbenbart skal acceptere, at migranter fra hele verden kan komme til Europas lande og bosætte sig som de lyster med alle de rettigheder som befolkningerne i de enkelte lande har. Dette vil bl.a. ske gennem manipulation af den offentlige mening ved at uddanne myndighedspersoner til udelukkende at have en positiv og selvfølgelig holdning/attitude ang. migration.
En anden ting er, at det ikke er migranterne, som skal tilpasse sig samfundene i de forskellige lande, men derimod samfundende som skal indrette sig efter migranterne og deres kultur, religion og forskellige baggrund.

Dette er i sig selv en total omstyrtelse af vores samfund som vi kender dem idag og vil underminere sammenhængskraften og identitetsfølelsen i de enkelte befolkninger og tilsidst gøre de oprindelige befolkninger mindretal i egne lande.

En af midlerne til at opnå denne totale ændring af vores samfund er ved at begrænse og kriminalisere vores ytringsfrihed.

Her nogle citater fra Marcel De Graaff (Hollandske Frihedsparti), (se video fra konference her) som har nærlæst Marrakech-aftalen og konkluderer:

“One basic element of this new agreement is the extension of the definition of hate speech.
“The agreement wants to criminalise migration speech. Criticism of migration will become a criminal offence.
“Media outlets that give room to criticism of migration can be shut down.
“The compact for migration is legalisation of mass migration.
“It is declaring migration as a human right so it will, in effect, become impossible to criticise Mrs Merkel’s welcome migrants politics without being at risk of being jailed for hate speech.”

Under mål nr. 17 i aftalen står der klart og tydeligt, hvordan vores ytringsfrihed bliver trådt under fode.

Men i Danmarks Riges Grundlov har vi en § nr. 77, som sikrer os retten til ytringsfrihed og at “censur og andre forebyggende forholdsregler indesinde påny kan indføres.

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Man må sige at med mål nr. 17 i Migrationspagten bliver “andre forebyggende forholdsregler” i den grad taget i brug overfor bl.a medier, som kritiserer migration eller overfor almindelige borgere som f.eks. ønsker at demonstrere mod migration.

Derfor, skriver Lars Løkke Rasmussen under på aftalen d. 10./11. december i Marroko, har han forbrudt sig mod vores grundlov og bør stilles for en rigsret.

Her kan læses hele
The United Nations Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

En video der forklarer, hvad Marrakech-aftalen i virkeligheden går ud

Den højtrespekterede Marcel de Graaff, repræsentant for Gert Wilders Frihedsparti i Europaparlamentet holdt for Frihedspartiet en konference for 1½ måned siden, hvor partiet kom med deres opdagelser om, hvad Marrakech-aftalen virkelig går ud på.

Kort fortalt har FN’s mange muslimske lande ønsket at kriminalisere kritik af migration, idet flere og flere lande i Europa samt USA og Canada har fået en klar islamkritisk røst. Denne røst vil FN så sætte en stopper for, ligesom de før har forsøgt at gøre det ulovligt at kritisere islam.

Aftalen, FN’s migrantpagt, ser Lars Løkke nu ud til selv at skulle underskrive efter de to ministre, der har haft med aftalen at gøre, har fået kolde fødder, fordi de har fundet ud af, at aftalen går imod den danske grundlovs §77, som siger, at censur og andre forebyggende forholdsregler ingensinde påny kan indføres.

Men det er Lars Løkke fløjtende ligeglad med, idet han ser sig selv på en toppost i EU efter sit nederlag med regeringen efter nyvalg. Det nederlag bliver kæmpe stort, når man negligerer befolkningens ønske om ikke at få flere migranter til landet og slet ikke at få begrænset sin ytringsfrihed til at tale om det.

Hør Marcel de Graaff fortælle, hvad pagten/aftalen kommer til at betyde for ytringsfriheden:

NB: Flere kritikere af Marrakech-aftalen (migrantpagten) har fejlagtigt troet, at Marcel de Graaff er en af fortalerne for aftalen, idet hans ord fra videoen uden reference er blevet lagt ud i korte sentenser på bl.a. facebook. Intet kunne dog være med forkert. Marcel de Graaff er en hædersmand der tør sige sandheden.