DANSK POLITI HOLDER DEN DANSKE BEFOLKNING FOR NAR

Del hvor du kan – regeringens skødehund (de danske løgnemedier) gør det ikke

Politiet siger “ikke terror”
Politiets talsmand Jørgen Bergen Skov siger: – Der er ikke for mig noget, der tyder på, at det er terror, men vi ser på det hele.

Så har vi jo forklaringen på hvorfor politiet ikke har løst bombesagerne eller sat en ekspertgruppe til at undersøge de tidl. 8 bomber, der har sprunget i København. Ganske simpelt fordi de har set det forkerte sted.

Ser vi på nabolandet Sverige, hvor det nærmest er hverdag i Skåne, at politistationer og offentlige bygninger og biler sprænger i luften, så er det rigtig mange gange – måske de allerfleste gange – banderelateret og de bander der bestemmer i Sverige er udenlandske bander, hvoraf de fleste af dem tror på pædofilprofeten muhammeds lære, da hans teori om hvem der skal straffes og hvordan, passer meget godt ind i bandernes kodeks.

Hvis Knold og Tot fra politiet ikke ser terrorrelationen i udenlandske bander i Danmark, kan de jo spørge lillebror i PET – Politiets Efterretningstjeneste, der har udarbejdet en rapport om fremmedkrigernes relationer til det danske bandemiljø.

Hvis politiet ikke kender definitionen på terror, så sætter vi den lige op her. Angreb på offentlige bygninger er også på EU’s defination af terror:

i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller
ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling, eller
iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved følgende handlinger:
a) legemsindgreb, der kan have døden til følge
b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet
c) bortførelse eller gidseltagning
d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinentsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab
e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler
f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben og for biologiske og kemiske våbens vedkommende forskning og udvikling
g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af eksplosioner eller oversvømmelser, der bringer menneskeliv i fare
h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare
i) fremsættelse af trusler om at ville udvise en af de under litra a) til h) nævnte adfærdsformer.
j) ledelse af en terroristgruppe
k) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder tilvejebringelse af informationer eller materielle midler”

De har valgt os fra – kun forrædere føjer dem

Del hvor du kan

De kommer til vores land for at spise brød og leve i sikkerhed.

Ved ikke at følge vores kultur men kun at ville følge egen kultur, vælger de os fra, – og så skal vi da slet ikke give dem tilbud om at diskriminere os – og især da ikke de mænd der betaler skat til hele samfundet, for at de kan spise brød og leve i sikkerhed.

Stop diskriminationen mod danskerne!
Poseidon har ikke hørt det sidste til Stop Islamiseringen Af Danmark.

Læs artikel fra Skive Folkeblad:

Lokal svømmeklub klar med nyt tilbud: Svømmehold kun for indvandrerpiger

REGERINGENS SYGE NAZI/STASI-METODER TIL AT LUKKE MUNDEN PÅ ISLAMKRITIKERE

Del hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke!

“Staten lykkedes med at gøre det ISIS og jihadister ikke kunne gøre: at lukke munden på Tavakoli.”

Efter danske islamkritikere blev sigtet for at dele videoen af halalslagtningen af en norsk og en dansk pige i Marokko har jeg mærket en neddrosling af islamkritikken fra flere islamkritikere i Danmark.
Helt galt er det da blevet efter bloggeren og islamkritikeren Jaleh Tavakoli nu har ladet sig true til af offentlige myndigheder at stoppe sin islamkritik og at stoppe med at blogge på Jyllands Posten.

Et klart signal er sendt fra regeringens side – og ja jeg siger regeringens side, ikke kun fra den sociale styrelse, der har truet Tavakoli til tavshed, men regeringen, som ikke har blandet sig i denne uhyrlige nedlukning af en kendt persons ytringsfrihed.

Nu har den danske stat lykkedes med at lukke munden på Tavakoli, – de har opnået hvad morderiske jihadister ikke kunne opnå ved at true Tavakoli!

Dette er en skamplet på vores demokrati og ikke bare en skamplet, mener rent faktisk, at hvis nogen startede en modstandsbevægelse nu, så ville de kunne erklære det samme som modstandsbevægelsen gjorde under 2. verdenskrig, da de med ordene fra folkeforbundet sagde, at et folk, der er i risiko for at gå i opløsning og forsvinde, har ret til at forsvare sig.

Ikke at vi i SIAD går ind for vold, slet ikke, men jeg siger bare, at med regeringens tavshed over afgørelsen fra en af deres myndigheder, så samtykker den, og er dermed med til at forhindre den demokratiske proces, idet ytringsfriheden er hjørnestenen for selve demokratiet.

Anders Gravers
formand for Stop Islamsieringen Af Danmark og formand for Stop Islamisation Of Europe

BEVISMATERIALE: ANTIFA BØR OGSÅ KOMME PÅ EUROPÆISK TERRORLISTE

Del hvor du kan – fordi løgnemedierne aldrig skriver dårligt om deres darlings, Antifa.

Donald Trump overvejer for øjeblikket på opfordring af Ted Cruz (senator i Texas), om Antifa skal på den amerikanske terrorliste. De amerikanske Antifa har ved flere lejligheder slået helt uskyldige mennesker i hovedet med baseballbats.

Hvis de amerikanske Antifa ligner de skandinaviske Antifa, så bliver de også trænet i byguerilla-manualer og i terrorbombe-manualer.

Herunder nogle screendumps af hvad et svensk Antifa opfordrer sine medlemmer til at sætte sig ind i.
Læg mærke til manualen der hedder “Liten handbok för stadsgerilla”

Her er et lille uddrag, der ikke direkte giver anvisninger på terror, men klart viser – fordi det står der -, at Antifa aldrig vil afstå fra at bruge våben og terror.

Hvis efterretningsorganisationer ønsker disse beviser, er de velkomne til at henvende sig.

“Terrorverksamhet
Terror är en aktion som vanligen innebär att man placerar en bomb eller sprängladdning med stor förstörelseverkan så att den åstadkommer irreparabla skador för fienden. Terror kräver att stadsgerillan har en god teoretisk och praktisk kunskap om hur man tillverkar sprängladdningar. Terroraktionen är, trots den enkelhet med vilken den kan utföras, inte annorlunda än andra handlingar och aktioner som stadsgerillan utför, och är liksom dessa för sin utgång beroende av planering och beslutsamhet från den revolutionära organisationens sida. Det är en handling som stadsgerilleron måste utföra med största kallblodighet, lugn och beslutsamhet. Även om terror vanligtvis förknippas med bombexplosioner, kan den ibland genomföras i form av avrättningar och genom att man systematiskt bränner ner installationer, egendomar, nordamerikanska företagsdepåer, plantager etc. Det är väsentligt att framhålla betydelsen av bränder och framställningen av brandbomber samt bruket av bensin i den revolutionära terrortekniken. Stor betydelse bör också tillskrivas de plundringar som stadsgerilleron kan förmå massorna att utföra under perioder av svält och svår nöd som orsakats av profit- och vinsthunger hos de stora affärsmännen. Terror är ett vapen revolutionären aldrig kan avstå ifrån.”DANMARK LADER SIG TRUE TIL AT HANDLE MED IRAN

– har Iran hemmelig video med udenrigsministeren sammen med helt unge piger?

Del hvor du kan – løgnemedierne gør det ikke

Et eller andet er der galt, når et af verdens mindste lande vælger at trodse sin allerbedste allierede, USA, og så vælger at støtte et brutalt fastoicidt præstestyre i Iran.

Udenrigsministeren siger, at det er for at undgå at Iran får atomvåben. Var det ikke netop derfor, at USA trådte ud af aftalen, fordi den Ikke sikrede at Iran ikke udviklede atomvåben?

Da USA valgte, at bryde aftalen med Iran, skruede iranerne op for berigelsen af uran for at presse de europæiske lande til at blive i aftalen. Netop dette forsøg på afpresning burde have fået EU til at bryde med Iran. Istedet vælger tre store EU lande nu at bukke under for presset og har udtænkt en metode til at man kan omgå USA’s handelssanktioner mod Iran. Men om de også omgår USA’s vrede, er nok tvivlsomt.

Men lille Danmark har nu stærke overvejelser om at følge EU’s tre stærkeste lande i beslutningen om at sige – “Fuck USA, vi vil hellere støtte et regime der hænger homoseksuelle i kraner og dræber alle modstandere af præstestyret”.

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD)

Læs artikel fra JP:

Den danske regering studerer metode til at omgå USA’s Iran-sanktioner

DE TILLØBENDES VOLDTÆGTSPARADIS – nu 2,8 voldtægts-anmeldelser OM DAGEN !

Del hvor du kan. Løgnemedierne gør det ikke

Nye tal fra Danmarks statistik viser foruroligende stigning i anmeldelser af voldtægter siden 2010. Der har været en stigning på 224 procent fra 79 sager i andet kvartal 2010 til 256 anmeldelser i samme periode 2019.  Det er 2,8 anmeldelser – dagligt!

Ifølge Kvinfo er der, foruden de voldtægter der bliver anmeldt, et stort mørketal, der efter deres estimering ligger på ca. 5000 årligt.

Hvad er det for et samfund, vi giver videre til vores børn og børnebørn?

De skyldige er folketingets politikere, som har inviteret en masse mennesker med en helt anderledes kvinde- og pigeopfattelse end den danske. Ufatteligt at man så kan stemme røde partier til magten i Danmark, der vil gøre det til et endnu større slaraffenland at komme tilløbende hertil.
Lad os rejse os og stoppe det!

Anders Gravers
Formand for Stop Islamiseringen af Danmark

Her sidste nye voldtægtsforsøg fra Nordjylland:

Kvinde forsøgt voldtaget: Fik slået sig fri

politi_kriminalteknik

HVOR BLEV FREEDOMFIGHTER MICHAEL ELLEGAARD AF?

Del hvor du kan

Mange har stillet dette spørgsmål.
Svaret er at siden engang i april har Michel Ellegaard været isolationsfængslet i Odense arrest. Det eneste vi har kunnet finde om sagen er nedenstående artikel fra 16. maj i Fynsstiftidende og på dette tidspunkt sidder Michael allerede i fængslet.

Har ringet til politiet og Michaels forsvarsadvokat – begge hold siger, at de ikke må omtale sagen eller hvad han er sigtet for.

Michael Ellegaard, frihedskæmperen fra Bolbro, har før været udsat for chikane fra Odense Politi og Politiets Efterretningstjeneste. De kan ikke lide at Michael Ellegaard er en vaskeægte patriot og frihedskæmper og derfor prøver de med alle midler at lukke munden på ham.

Indtil andet er bevist er de nye angreb imod ham simpelthen politisk. Man ønsker en politisk modstander skaffet af vejen.

Læs artikel fra Fyens Stiftstidende:

Politiet og Forsvaret slog til: Razzia på højreradikal politikers hus

michael_ellegaard