Den vestlige verdens værste fjender

Den vestlige verdens værste fjender er ikke som antaget vore gæster fra den 3. verden, selv om de er alvorlige nok. Det skal ikke forties, at de medfører kriminalitet, vold og mord i uhørte mængder. Sådanne handlinger er fast forankret i deres medbragte kultur og såkaldte religion.

Nej, de værste er vore egne politikere, spændende fra den yderste venstrefløj til langt ind over midten. Langt ind i de borgerlige partier tør man ikke fortælle, hvad der sker. Det værste er, at de sandsynligvis ikke har nogen som helst idé om, hvad den politiske religion islam indeholder. Man skammer sig ikke for at sammenligne islam og kristendommen, og selv i toppen af præste- og bispestanden hævder man, at Gud og Allah skulle være den samme. Hver søndag udsiger man i kirken: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen! Men hvem denne djævel er, har man åbenbart ingen idé om. Dette synspunkt er Gudsfornægtelse.

Med baggrund i den politiske korrekthed forsvarer man muslimerne med henvisning til, at de djævelske handlinger kun bliver udført af islamisterne, der har fuldstændig misforstået islam. Denne skelnen hører man ikke hos den tyrkiske diktator, Erdogan, der frejdigt hævder, at der ingen forskel er på muslimer. Dette er nok den eneste sande udtalelse fra hans mund.

For at opholde os lidt ved tyrkerne, er der ting, man må undre sig over. Mogens Jensen (S) er meget optaget af, at vi skal holde god kontakt med Tyrkiet, og at det endelig skal ind i EU. Man har glemt, at Tyrkiet har været vor værste fjende i mindst tusind år, og intet har ændret sig, skal jeg hilse og sige. Tidligere angreb de med våben i hånd, men det klarede de ikke i længden. Efter deres tab uden for Wien har de ændret taktik. Igen har Erdogan en løsning, som han var fælles med Gaddafi fra Libyen om, nemlig at fylde folk ind i de vestlige lande, hvor de ankomnes opgave er at føde sig til flertallet.

Derfor er det så ubegribeligt, at man kaster om sig med statsborgerskaber og adgang til stemmeurnerne, når det helt tydeligt bliver erklæret, at man vil overtage landene for at afskaffe demokratiet og indføre sharialoven, der er det mest djævelske lovsystem, verden nogensinde har set.

Lederne i EU har påtaget sig et ansvar, som de ikke kan retfærdiggøre, og derfor er det et stort skridt fremad, at England siger nej til mere EU. Vi har fået en præsident i USA, der forstår faren og vil gøre noget ved det. Ingen troede, at Trump ville blive valgt.
Nu har vi haft præsidentvalg i Frankrig, der ligger i dødskamp. Macron vandt og vil fortsætte dødsdansen i valsetakt med Merkel. Jeg var overbevist om, at Le Pen ville have taget sejren, men det franske folk har ikke set lyset endnu. Socialisterne kan stadig skræmme dem ved valgurnerne.

Poul Berg

MANCHESTER TERRORANGREB

Så skete det igen. Denne gang gik det ud over børn og unge, der var til koncert. Og vi har allerede forventeligt set politikerne ved håndvasken, hvor de har fortalt om hvor kede af det, de er.

Men tag ikke fejl. De er IKKE kede af det. De ønsker kaos, ustabilitet og forandring af vores samfund.
Politikerne ønsker åbenbart disse scenarier, de ønsker kaos, de ønsker at trygheden forsvinder, at frygten breder sig, de ønsker at vedholde den potentielle terrorfare.

For hvis ikke, ville de handle. De ville tage affære, de ville gøre ALT for at beskytte deres befolkninger.
De ville få sorteret ud i de mennesker, der er i vores lande, de ville stoppe for al indvandring/flygtningestrøm, indtil der var gjort op med dem, der allerede ER inde i vores lande.

Samtidig havde man selvfølgelig interneret (sat i lejre) alle dem, der er her i landet, som har kæmpet for IS eller udtrykt sympati for dem. For om et øjeblik sker det jo også hos os, det ved alle.

Så det ER viljen der mangler og derfor ØNSKER politikerne terrorangrebene. Spørgsmålet er bare: Hvorfor?

It is dangerous to be right when the government is wrong: Voltaire

Tommy Robinson var fængslet for at sige sandheden

Tommy Robinson bliver igen forfulgt for sit politiske standpunkt ang. islam.

Politiet har siden Tommy Robinsons start som aktivist og frihedskæmper forsøgt at gøre ham træt og bange ved utallige arrestationer, chikanerier, trusler men Tommy har været ukuelig og utrætteligt fortalt om de fortrædeligehder der hver dag begåes mod den engelske befolkning og som medierne censurerer.

Han har lige været fængslet, fordi han har stået op imod systemet og har filmet og konfronteret de pædofile muslimske grooming gangs, der for øjeblikket er i retten flere forskellige steder i England.

Tommy var fængslet for at have filmet dem udenfor retssagen og politiet har valgt at forfølge budbringeren og lade de pædofile møgsvin skjule sig og være i fred. Staten har valgt side imod den engelske befolkning.
Tommy er nu ude igen, fordi der har været betalt kaution for ham.

Se Tommy Robinsons forklaring på hvad han er udsat for, fordi han gør hvad medierne burde gøre, tale sandheden og være sandhedsvidne.

Vellykket demonstration i Haderslev

Dagen oprandt for vores demonstration Beskyt den danske grænse – nej til lempelse af grænsekontrollen.

Med strålende solskin over det sønderjyske, mødtes vi ved Domkirken i Haderslev som var og er arnested for væmmeligboere i Haderslev Domsogn. De har også en biskop, der har samlet underskrifter ind blandt sine præster og provster for oprettelsen af en moske i Haderslev.

60 havde tilmeldt sig men kun 47 dukkede op, friske og klar med godt humør til en fantastisk demonstration.
Vi ventede på gågaden foran Domkirken på nogen som var lidt forsinkede.

Bagmandsgruppen til de autonome voldsmænd i Haderslev, Enhedslistens gruppe, under ledelse af Svend Brandt.

Enhedslistens byrådsgruppe var mødt op for at genere os sammen med nogle få forkølede tilhængere. En sørgelig forsamling i forvaskede sweaters og udtrådte mao-sko. De fleste af dem så ud til at have båret det tøj siden konfirmationsalderen, da de tydeligt var helt ude af trit med hvad nutidsmennesker har på. Det var kun de aldersstegne medlemmer der stod der, resten havde taget den sorte skimaske på og ventede på os ude på ruten.

Også en stor gruppe muslimske kvinder indsvøbt i islams sejrsfane – tørklædet – stod oppe på reposen med Domkirken som støtte i baggrunden. De råbte som sædvanlig op og flere af kvinderne tog hårdhændet deres unge poder omkring maven og slæbte dem hen foran og råbte “hvad er det for et sprog I har når der er børn i nærheden.” Anders Gravers svarede tilbage, at muslimer har en tendens til altid at starte først for derefter hurtigt at indtage offerrollen og slæbe deres børn frem i front, ganske som de gør på Vestbredden.
Det gør de altså også i Haderslev, selvom der ikke var bevæbnede israelske soldater tilstede, men kun en fredelig SIAD demonstration, der vil stå op for danskernes ret til at have en sikker grænse, der kan beskytte dem mod vold og terror udefra.

Efter en del råberi fra væmmeligboere, utilpassede muslimer samt utilpassede Enhedslistefolk som demonstrationsdeltagerne mødte med ophøjet ro, satte vi demonstrationen igang mod Nørregade, som var valgt, fordi den bliver terroriseret af muslimske bander.
Vi mødte ikke så mange muslimer igennem Nørregade, kun et par unge muslimske stabajdser med hængebukser og kasket, der sagde på deres cirkussprog “I håre nu nå I er månge nok, I ikke så håre nå I er alene, kartofler!
Det var en latterlig udtalelse når det som regel er omvendt, så vi grinede voldsomt af dem.

Samtidig var en gruppe muslimske mænd hidset voldsomt op oppe i et vindue, hvor de ligesom en kødrand fyldte hele vinduet og savlen og fråderne løb ud af munden på dem, mens de råbte “I skal slåes ihjel, racister!”
Vi var mere bekymrede for at staklerne skulle falde ud af vinduet, det så temmelig halsbrækkende ud.

Vi fortsatte ned ad Nørregade, hvor flere danskere inde fra butikkerne gav os tommelfinger op, så der er da stadig nogle modstandslommer i en temmelig besat gade.

Nogle filipensbefængte tyndarmede og tyndbenede sortklædte personer prøvede flere gange at komme i nærheden af vores march, men de blev taget i nakken af et veloplagt Syd-og Sønderjyllands politi og gelejdet væk. De nåede på intet tidspunkt at genere demonstrationen.

Velankommet til demonstrationspladsen ved Gammelting forsøgte de autonome deres gammelkendte teknik med i små grupper at nærme sig demonstrationen fra flere sider, for at kaste ting på os, men igen tog det veloplagte politi sig grundigt af dem, arresterede dem og kørte dem væk.

Anders Gravers talte og snakkede om vigtigheden af grænsekontrollen og at regeringen i løbet af midt juni vil nedlægge grænsekontrollen, på trods af at Inger Støjberg har snakket om, at det kan tage ½ år før man vil efterkomme EU’s krav.
Han tog udgangspunkt i Kaj Munks digt: “Hvor er dit fædreland?” fra 1941:

Du siger, dit fædreland findes der,
hvor prisen for flæsk er fin.
Forstår sig! Hvad er vel mere værd
på Jorden end flæsk for svin?

Det sammenlignede Anders Gravers med nutidens globalister og politikere. Deres fædreland var ikke i Berlin, hvor flæskepriserne gik op og op i 1941, men i Danmark hvor globalisternes indtægt stiger og stiger fordi de indfører udenlandsk arbejdskraft eller flytter arbejdet ud, hvor det bliver lavet billigere.
Selv på de tilløbende muslimer passer det fint, deres fædreland er også hvor de kan tjene flest penge uden at lave noget, i dette tilfælde på danskernes bekostning.

Anders Gravers bragte også en hilsen fra Chetnik bevægelsen i Serbien, som nu er en del af SIOE samarbejdet. Der blev talt om udveksling mellem vores organisationer, så man kunne få erfaringer rent poltisk og i at forsvare sit land mod den islamiske bærme.

Han kom også ind på vigtigheden af nu at få begravet stridsøkserne mellem de forskellige danske modstandsgrupper og få et reelt samarbejde igen.

SIAD vil nu også deltage i beskyttelsen af danskerne, så der bliver oprettet regionsafdelinger i SIAD der igennem flere workshops vil gøre medlemmerne i stand til at klare de opgaver, som en mørk fremtid måske kræver af os.

Der blev knyttet gode kontakter og givet hånd på loyalitet i de forskellige regionsafdelinger og at de vil arbejde på at række hånden ud til andre grupperinger, sådan at vi kan samles til en fælles modstand.
Der blev lagt op til et frihedsråd, hvor de forskellige grupperinger kan sidde.

Dagen sluttede med, at et medlem, som ikke kunne deltage, havde doneret et beløb til kaffe og te. Det indtog vi med stor fornøjelse på Kagehuset. Der havde vi også 1. parket til at politiet stadig kørte væk med filipenshovederne i sorte fascist-uniformer.

Alt i alt en mindeværdig og meget vigtig dag.
Anders Gravers sender en stor hilsen til de modige modstandsfolk, der dukkede op.

KAN MAN SAMLE SIG OM NUTIDEN?

For 72 år siden blev Danmark befriet og mørklægningsgardinerne blev revet i stykker.
10.000 danskere kommer iaften til Haderslev for at fejre befrielsen med en kæmpe lysfest, Danmarks største befrielsesevent.
Fint nok, godt arrangement og dejligt at se at folk kan stå sammen om vores fædreland – men kan man stå sammen om at befri os fra endnu en ond ideologi som er nuværende?

Det får vi at se på lørdag, når SIAD holder demonstration for en bevarelse af grænsekontrollen i Haderslev kl. 13, mødested Domkirken, Domkirkepladsen 2, hvor vi går en tur ned igennem Nørregade – en gade som bliver terroriseret af muslimske bander, hvor folk får flasker kastet gennem vinduet og må springe for livet når indvandrere slåsser med jernkøller i gaden. Flere snakker om at flytte fra gaden af frygt for de muslimske bander.

Derefter bevæger vi os ned på demonstrationspladsen Gammelting ved siden af politistationen.

Så det bliver spændende om nutiden kan samle ligeså mange som fortiden kan. Det er ikke sikkert, for de onde nazisters magt ligger tilstrækkelig langt væk i fortiden (72 år) til at nogen frygter den – anderledes er det med nutidens onde ideologi, der er ved at gøre kvinder til andenrangs borgere i eget land og danske mænd frygtsomme, fordi de ikke har den samme flokmentalitet som politikernes inviterede gæster, som er nutidens undertrykkere for frihed og demokrati.

https://www.tvsyd.dk/artikel/haderslev-lysfest-er-danmarks-stoerste-befrielsesfest

VIGTIG INFO ang. DEMO i HADERSLEV PÅ LØRDAG

Vi har endelig fået de sidste tilladelser på plads fra politi og kommune. Det viste sig, at kommunen havde forlagt vores ansøgning. Ikke at det betød noget, for Gravene d. 6. maj var allerede siden januar udlejet til en haveforening. Om forlægningen så skyldes en væmmeligbo vides ikke, men er også nu ligegyldigt.

Vores demonstrations mødested bliver nu DOMKIRKEN I HADERSLEV og derfra bevæger vi os fra Nørregade ned til den endelige demonstrationsplads, Gammelting ved politistationen.

Vi ses ved Domkirken i Haderslev på lørdag d. 6. maj kl. 13 !