DANMARKS UDUELIGE LEDELSE

Statsministeren Lars Løkke er nærmest stolt over, at de ikke kan lave op til USA’s krav til NATO, om at bruge 2% af BNP på forsvaret. De påstår at de ikke kan finde pengene. De fandt ellers for nylig penge til egen lønforhøjelse. Det kommer åbenbart først før Danmarks sikkerhed – og dermed danskernes sikkerhed.

Den ligger ellers lige til højrebenet: Udsendelser af alle de tilløbende, der ikke kommer fra rigtige flygtningelande eller kommer fra et andet sikkert land, før de er kommet til Danmark.
Så har man med et trylleslag fundet alle pengene og meget mere til, når man tænker på, hvad de koster det danske samfund.

Skulle man mangle lidt flere penge, kunne man sende alle indvandrere, der ikke er selvforsørgende, ud af landet. Så ville der også blive råd til gratis fredagsbar på næsten hvert gadehjørne + at vi kunne tage os ordentligt af vores egne svage. Det gør vi mildest talt meget dårligt under LLR’s ledelse.

Cordsen: Der er langt til to procent på forsvarsbudgettet

Selv med helt frie hænder ville regeringen næppe kunne finde penge nok til at bruge to procent af BNP på forsvar, vurderer Christine Cordsen.

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på og ikke kun dem på udrejsecenterene men alle kriminelle udlændinge:

– fratagelse af eventuelt statsborgerskab, samt alle overførselsindkomster og anbringelse i ø-lejre, i alt fald af alle udviste, men uanbringelige personer, således som Karen Jespersen i sin tid foreslog.

Ø-lejrene bør naturligvis være bevogtede. Hvis ø-lejrene er kønsadskilte og yderst spartansk indrettede, således at den tilbudte forplejning og underbringning svarer til gennemsnitsstandarden for det fattigste land, lejren rummer anbragte personer fra, vil de formentlig ikke blive særlig populære langtidsopholdssteder, og derfor økonomisk overkommelige.

N.B: Der er ikke tale om frihedsberøvelse. Ø-lejrene skal være åbne for udrejse.

Artikel på basis af SIADs politik

 

Lige nu bor 200 afviste på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast, men der er plads til det dobbelte antal.

Lige nu bor 200 afviste på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast, men der er plads til det dobbelte antal.

Følgagtige danske løgnemedier

Her ser man et tydeligt eksempel på mediernes manipulation. En kvinde der bliver kropsvisiteret ved den amerikansk/mexicanske grænse, mens hendes grædende barn ser på. Et frygteligt billede men amerikanske og danske medier bruger billedet til at umenneskeliggøre Trump og hans adskillelse af kriminelle forældre og deres børn. Fakta: Det er løgn.

Som sædvanlig når der er en mulighed for at svine Trump til, står de danske medier i kø for at stjæle de amerikanske løgnemediers historier. Det har nu gjort sig gældende to gange om den samme historie, at børn bliver skilt fra deres forældre som ulovligt har passeret grænsen fra Mexico til USA og sat i fængsel.

Den sidste løgnehistorie medierne er faldet over som glubske gribbe, var et foto af en grædende 2-årig pige, der angiveligt skulle blive skilt fra sin mor ved den mexikanske grænse. I virkeligheden blev moren IKKE skilt fra sit barn, men kørt til et detentionscenter, mens hendes sag afgøres af de amerikanske myndigheder.

Men gribbene fra Ekstra Bladet og Politiken kunne simpelthen ikke lade være med at kæde billedet sammen med historien om børn, der bliver separeret fra deres forældre ved grænsen. De var endda i tvivl om billedet, afslørede de i den sidste nye Presselogen fra TV2, hvor de for åbent TV ivrigt diskuterede deres fejl.

Ekstra Bladets chefredaktør kunne ikke se et problem i at kæde de to ting sammen, når man ikke direkte havde skrevet, at de blev adskilt.

Billedet som MSM medier og politikere i USA for nylig gik i selvsving over, men som det viste sig slet ikke er fra dette år men fra 2014, hvor Obama sad i præsidentstolen.

Lisbeth Knudsen, der nu er endt som chefredaktør på altinget, efter næsten at have været redaktør på samtlige redaktioner i Danmark, men fundet for let (hvor mærkeligt det end kan lyde), udtaler, at det var forkert at bruge billedet. Hun kunne meget bedre lide billedet, hvor børnene lå og sov spærret inde bag et gitter. Det har vi også fundet frem, til ære for Lisbeth Knudsen. Problemet med det billede er bare næsten større end det andet, idet billedet blev brugt af de amerikanske medier til at udstille Trump som et uhyre, Det viste sig, at det var et fotografi fra 2014, altså taget under Obamas præsidentperiode.
Herunder kan vi se Deneen Borelli på CRTV afsløre denne løgnehistorie.

Problemet med danske medier er, at de så gerne vil svine Trump og derfor hele tiden efteraber de amerikanske medier, der næsten ikke bestiller andet, som man også kan se på DR’s udmærkede serie om amerikanske medier og Trump. Den hedder den 4. statsmagt hvor man bl.a. følger NY Times et år under Trump og ser hvordan de smæder og finder på historier om Trump, som de gang på gang må gå ud og dementere offentligt.

Ved at lægge sig i rumpetten på de amerikanske medier, kommer de danske medier uværgerligt til at lave de samme fejl, som de amerikanske og skal derfor udstilles på samme måde, for at folk ikke får et forkert indtryk af Trump, hver gang disse fejl opstår.

Læsers kommentar til artiklen “På vej mod det muslimske samfund”

Det er, som det nævnes i indlægget fra SIAD – helt åbenlyst – at politiet skjuler de reelle tal for islamistisk fundamenterede lovbrud. herunder overfald, overfald på kvinder/piger, samt voldtægter.

Det reelt farlige i samfundsudviklingen, er netop dette – og især dette – at Politiet er beordret til at vende det blinde øje til, subsidiært undlade at efterforske og sigte.
– det pynter alt sammen på statistikkerne, og er derfor reelt lands forræderi.

skønt den “menige” betjent ude på gaden måske,, reelt, handler efter ordre – så er det min påstand at der er tale om lovstridige ordrer,, det der eksempelvis er kendt som skuffecirkulærer ude i kommunerne, men ikke desto mindre, i strid med forvaltnings lovens (og andre) regler.

Det der årsager at sådanne horrible tilstande kan vedblive at herske, er fordi folk er dumme,, 80/20 reglen ,,, og ikke stiller politiet til ansvar,, og kræver deres ret,, en del af den holdning er endvidere båret af den klassiske borgerpli,, troen på at myndighederne da er nogen man kan have tillid til.
– det er en tro som for længst burde være gået af mode. hverken Politi, anklagemyndighed, eller dommerstand for den sags skyld, er der grund til at vise tillid.

Det er de faktiske forhold, når en nation er ved at gå til grunde – og politikerne – de benytter enhver lejlighed roser vort politi for deres fantastiske indsats.

Jeg har en grim smag i munden.

A.K.

På vej mod det muslimske samfund

Del / del:

En sand voldtægts-epidemi har ramt landet. Det har medført at piger og kvinder er begyndt at blive fulgt rundt efter mørkets frembrud af forældre og brødre af frygt for der kan ske deres kære noget. Ganske som i de muslimske lande.
Er overbevist om, at der er et stort mørke-tal i voldtægterne, fordi det lader til, at politiet gør sit til at skjule de reelle tal.

Det er ikke kun den reelle trussel om at blive voldtaget, der får kvinderne til at ændre mønster, det påvirker nu også deres sociale adfærd, at muslimske unge har en anden indstilling til kønnene end i det danske samfund generelt.
Der opstår en slags social muslimsk kontrol, når muslimske drenge og piger, der er misundelige på det danske frisind og dresscode, siger “aj se en danskerluder” “se den korte kjole” “hun har haft 100 mand mindst mand” “hun er uren, hun kneppe med alla mand”.

Det er det vi får ud af, at blande muslimske børn og danske børn. De danske børn taber, fordi de ikke har det gruppesammenhold, som de muslimske børn har. Og langsomt påvirker det det danske barns sociale adfærd, så det begynder at tilpasse sig den muslimske norm, for at undgå at blive kaldt “luder” og “uren”.

Det er så åbenlyst, at det næsten gør ondt og så chokeres den såkaldte elite over en ny undersøgelse ang. unges seksualitet. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er ckokeret over “at vi ikke er kommet længere i ligestillingen, men at vi i virkeligheden måske er faldet lidt tilbage i den gamle måde at anskue kønnene på”

SIAD er derimod chokerede over, at det kan komme bag på Eva Kjer, idet hun skulle forestille at være ligestillingsminister. Hun burde af alle vide, at islam ikke går ind for ligestilling, hverken mellem kønnene eller mellem troende og ikke-troende.
Så det er jo klart, at med det voksende antal muslimske unge i danske skoler, vil der komme et øget socialt pres på de danske unge og de vil derefter forsøge at rette ind efter den nye sociale norm for at undgå chikane.

Hvor længe finder vi os i den såkaldte elites magt over den almindelige befolkning? Elitens forkromede mislykkede forsøg på integration af de tilløbende har allerede medført død og ødelæggelse for almindelige danskere.

Anders Gravers

Ny rapport om unges seksualitet: Drenge hyldes, mens piger er billige og urene

De 16-20 årige er stort set lige seksuelt aktive. Men opfattes helt forskelligt. Det viser en ny rapport fra VIVE

Grundloven vores kæreste eje, den har svaret på alt, vi har brug for

Grundlovstale af Anders Gravers

SIAD har ikke afholdt et fysisk grundlovsmøde i år, som vi af og til gør. Derfor foregår min tale her på siden.

Ingen grundlovsdag uden at hædre vore grundlovsfædre, som har givet os denne fantastiske lov, som alle kan forstå og som man ikke behøver at være advokat eller afdelingsleder i statsministeriet, for at vide, hvad drejer sig om.
Alt, hvad vi har brug for, står klart og tydeligt med ord, der kan tages for pålydende.

“Forræderen får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Grundlovsfædrene i det gamle folketing var folk af ord og sandhed, der er desværre bare løbet rigtig megen sand i åen siden da.
Nu har vi et folketing, der selvfølgelig som alle andre folketingsmedlemmer gennem tiderne, har skrevet under på grundloven om, at de vil overholde den. Men trods det ser vi det ene grundlovsbrud efter det andet og det er helt bevidst, fordi når folk ikke reagerer, så kan man gå skridtet videre og skridtet er at udhule grundloven med alverdens eksperter og juristers mening om den lov, der skulle kunne forståes af menigmand.

Derfor er min opfordring på denne dag: lad os tage grundloven tilbage og holde politikerne op for alle deres bedrag med hensyn til grundloven!

Hele vores medlemskab af EU som det er idag, er direkte ulovligt ifølge grundloven. Man har ret til at afgive dele af folketingets magt til mellemfolkelige samvirker også mellem stater, men det skal være mellemfolkeligt. Det er EU ikke idag.
Det har sin egen præsident, der ikke er valgt af folket!
Det har sin egen udenrigsminister der ikke er valgt af folket!
og EU dikterer nu staterne hvad de skal gøre. De vil endda straffe stater, der vil passe på deres grænser, og det er lige her, hele essensen er, at passe på sine grænser. Ingen mellemfolkelig myndighed kan bede den danske stat om at nedlægge sine grænser, i så fald er det IKKE et mellemfolkeligt samvirke, men en statsudøvelse, hvilket gør, at hele medlemskabet er forbudt ifølge grundloven.
Men intet sker, fordi politikerne er købt og betalt af EU, ellers havde man forlængst grebet ind overfor alle de uretfærdigheder, der sker gennem den tvungne indvandring, danske politikere er pålagt af EU.

§ 20
Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Vi hører også at politikerne igen og igen undskylder de tilløbende muslimer med ordene “vi har religionsfrihed her i Danmark”. Med disse ord har politikerne igen bevist, at de nok har skrevet under på grundloven, men at de aldrig har læst den. For vi har IKKE religionsfrihed i Danmark så lang tid blot én person er tvunget ind i en særlig religion og det er majestæten.

§ 6
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

Vi har derimod Trosfrihed i Danmark, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 13 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

Den offentlige orden kan oversættes til straffelovens paragraffer.

Og med de to begreber er islam forbudt ifølge grundloven. Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes. Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.

Det er dejligt at se at andre politiske partier også har fundet paragraffen. Her tænker jeg specielt på Nye Borgerlige og Stram Kurs. Dansk Folkeparti derimod har været med til at godkende muslimske samfund, trods at grundloven siger:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Her har Dansk Folkeparti svigtet dybt. Lad os håbe at de snarest kommer på ret kurs, ellers må de nok snart se sig selv overhalet indenom.

Dette var kun et lille udsnit af, hvordan den snakkende elite og folketinget bevidst unddrager sig at følge den danske riges grundlov. Men alle de viste eksempler er af stor vigtighed, hvis vi skal overleve som folk.

Det ser ikke ud som om, der er nogen partier i tinget, der overholder grundloven, som de har skrevet under på, men der kommer en tid i snarest fremtid, hvor alle politikerne bliver holdt til ansvar for deres forræderi mod danskerne. Uretfærdighederne der dagligt foregår nu, er så himmelråbende forfærdelige, at hver eneste mord, voldtægt, og voldelige overfald bliver et søm til politikernes ligkiste, hvis de ikke snarest sadler om, – men jeg må indrømme, at min tiltro til dem ligger et meget lille sted. De vil blive ved med at gå skridtet videre for at nedlægge Danmark, så længe folket ikke reagerer.

Jeg vil slutte med et citat min gode ven P.H. Bering ofte brugte. Citatet er af den romerske advokat og politiker Cicero, som vurderede begrebet forræderi således:

“En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra. En fjende foran portene er mindre formidabel, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt dem bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres i selve regeringens kontorer.
For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker. Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme, så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Anders Gravers
formand for Stop Islamiseringen af Danmark siden 2005

ØDELÆG DET DOG FOR JER SELV, VENSTRE.

Af Anders Gravers

Ledende Venstre-folk i regeringen angriber den person der gør, at der stadig er nogen i dette land, der har tillid til Venstre. Fortsætter de med at defamere hende, så vil vi se en historisk tilbagegang for Venstre til næste valg.

Det er hjerteskærende at se Inger Støjberg stå til mål for angreb for hendes totalt rigtige betragtninger ang. muslimers ydeevne under ramadanen, hvor man må undvære mad og drikke i de lyse timer, hvor normalttænkende mennesker vil sørge for, at få mad og vædske nok, for at kunne klare dette højtydende danske erhvervslivs krav, hvor man har skåret alle de personer væk man kan, og effektiviseret de tilbageblivende arbejderes formåen på arbejdspladsen.
Så er der ikke plads til en eller anden korantilhænger, der går lidende rundt og er til fare for sine omgivelser, som alle ville gøre, hvis de ikke får vand igennem en hel dag.

Uanset hvor mange læger, medier og islamvenlige Venstrefolk finder frem til at sige, at fasten ikke betyder noget, findes der ligeså mange læger der siger det modsatte.

I virkeligheden er ramadanen også grundlovsstridig, idet det strider mod dansk sædvane og skik, ifølge grundlovens §67.

Vil da opfordre Inger Støjberg til at forlade Venstres synkende skude, hvor de siddende politikere kun tænker på at udføre EU-baronernes ordre og ikke tænker på danskerne.
Nu spiller jeg normalt ikke Kirsten Giftekniv eller reklamerer for LGBT, men et rigtigt godt ægteskab mellem Pernille Vermund og Inger Støjberg ville kunne skabe et parti over natten, der for en gangs skyld kunne bestemme selv, uden at skulle spørge andre partier til råds om noget som helst.

Læs artikel fra DR her:

Støjberg står fast efter kritik fra partifæller: Ramadanen giver problemer på arbejdspladser. DR.dk

Er du på facebook, kan du læse en læges betragtninger om faste her:
https://www.facebook.com/henrik.keller.1