Frihedspartier ønsker EU nedlagt

Logo for MENF (venstre billede). De blå lande med en eller flere repræsentatnter af MENF. Danmark glimrer ved sin fraværelse. Kan ikke engang DF stå op for frihed og nationalstaternes suverænitet?

En koalition af frihedselskende partier i Europa ønsker EU nedlagt.

Koalitionen består af Marine Le Pen og Gert Wilders partier, Det italienske Lega Nord, Det tjekkiske parti Frihed og Direkte Demokrati (SPD) samt Østrigs Frihedspartiet.

Partierne kalder sig selv for Movement for a Europe of Nations and Freedom (MENF) og blev grundlagt i 2014. Trods det er 3 år siden bevægelsen blev grundlagt, er det yderst minimalt, hvad danske medier har valgt at informere om den til den danske befolkning.

citat Gert Wilders på et nyligt afholdt møde:

“Bruxelles er en eksistentiel trussel mod vores nationer”

,

Vi synes der mangler et dansk bidrag og der ville det klæde DF at være med i denne frihedens forsamling, som vil forsøge at få nedlagt EU diktaturet.

Flere og flere EU love bliver implanteret i Danmark og ved afstemninger om disse love skal indføres i Dansk lov, har DF ikke vist sig som den store EU kritiker. Partiet har stemt for 94 procent af EU-lovene under de seneste to regeringer.

Så DF’s udmeldinger om at være imod EU virker mere og mere hule. Det kunne man rette op på ved at støtte frihedspartierne i Europa, der bekymrer sig om Europas fremtid, eller ved at arbejde for et dansk Dexit.

 

Fri os fra islamisk religiøs larm

Så længe politikerne ikke har modet og viljen til at sende dem hjem, som ikke vil os, vores lands værdier som demokrati, frihed og ligestilling, så må vi indtil det sker forIange ikke at skulle være sammen med dem på sygehuse, i venteværelser ved læger, tandlæger osv. I SIAD ønsker vi ikke apartheid, men man burde i sit eget land kunne være fri for at være sammen med dem, der ser ned på os og ønsker os død og ødelæggelse.


Nej til sort sharia-islam
Efterhånden åbnes der langsomt op for, at der kan siges fra overfor politisk islam.

Klar melding om sanktioner
Først på året blev det gjort klart, at hvis muslimske kvinder nægter at tage et job, fordi de der ikke må bære niqab eller burka, så skal der sanktioneres, enten ved at nedsætte eller helt at stoppe ydelsen i en periode. Det slog beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fast, da han tilbage i marts 2017 blev spurgt af Martin Henriksen. Omtrent 7 måneder senere, gik man skridtet videre, og vedtog helt at forbyde niqab og burka i det offentlige rum.

Det religiøse særhensyn på retur
Man har indset, at religiøse særhensyn må vige for hensynet til resten af samfundet. Man har indset, at det er afgørende væsentligt for det danske samfund, såvel som alle de øvrige samfund i Europa, at også meget religiøse muslimer ligesom alle andre mennesker, skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Man har også indset nødvendigheden af, at hvis man vil opretholde de frie åbne tillidssamfund, så skal man kunne se hinandens ansigter. Religiøse hensyn må altså ikke længere fritage muslimer hverken fra rådighedsforpligtelsen, eller et minimum af påklædningsmæssig åbenhed i det offentlige rum.

EU dom har åbnet muligheden for at sige fra
På arbejdspladsen strammes der yderligere op. Nu kan nogen virksomheder nægte ansættelse, også til personer der insisterer på, at bære det muslimske tørklæde hijab. Det er ikke længere (direkte) religiøs diskrimination, at sige nej tak – ikke her ! EU domstolen har nemlig den 14. marts 2017 afsagt en dom, som blandt andet slår fast, at et forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde, der følger af en intern regel i en privat virksomhed, som forbyder personalet at bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler på arbejdspladsen, ikke udgør direkte forskelsbehandling på grund af religion eller tro.

Nej til sort islam også i det offentlige rum
Det fik mig til at tænke på, om det ikke andre steder i samfundet burde være sådan, at der er mulighed for at sige fra overfor politisk islam ? Tørklædet symboliserer jo nøjagtig det samme som niqab og burka ; at der er et skel mellem dem og os, at kvinden er mandens ejendom, og at man tilslutter sig de islamiske frem for de verdslige sekulære værdier. I andre ord, så er også tørklædet en tydelig tilkendegivelse af, at man ikke er indstillet på integration, og da slet ikke på assimilation. Faktisk får man ikke et tydeligere signal om modvilje. For mange er det en provokation, og i nogle situationer kan det føles som overgreb, når man ikke kan vælge det fra, som for eksempel, når man sidder i venteværelset hos tandlægen. Er det rimeligt? Se engang på denne ordveksling.

Brev til tandlæge : (Nøjagtig kopi af e-mail)

Hej 😊

Inden der (måske) afsættes tid til mig igen, så har jeg en bøn. Sidste gang jeg var til tandtjek, måtte jeg sidde og vente i venteværelset sammen med en muslimsk kvinde med sort tørklæde. Det symboliserer, at hun ikke vil dette samfundssystem – hverken demokrati, frihed eller ligestilling mellem køn og religioner m.m. Dertil symboliserer det, at hun betragter mig som “vantro” og dermed et urent menneske (en dhimmy), og synet på homoseksuelle og jøder er endnu værre. Det sorte tørklæde er som et flag – islamismens flag.

Jeg vil ikke igen, være tvunget til at være i “stue” med en, der har dette menneskesyn – dette værdigrundlag. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for, så min bøn er, om ikke min eventuelle næste tid kunne blive udvalgt sådan, at jeg kommer til tandbehandling på samme tid som Birthe, Jens, Hanne, Tove og Jørgen etc. ? (Kan det ikke lade sig gøre, er det også okay. Så vil jeg prøve at finde en anden løsning……..måske tandbehandling for kristne……..hvis det findes?).

Jeg har som studerende af to omgange boet i Gjellerupparken i Århus, og sidenhen i nærheden af Vollsmose i Odense i mange år. Min daværende kæreste og jeg har engang boet i kollektiv sammen med to muslimske “unge mænd” fra Iran, og derfra har jeg en del insiderviden – blandt andet hvad angår synet på kvinder. Jeg har som socialrådgiver arbejdet med muslimer som klienter, og sammen med muslimer som kollegaer, og derfra har jeg også nogle MEGET dårlige erfaringer/oplevelser.

Da jeg i anden omgang, efter den trælse oplevelse i XXXX-by, skulle finde en tandlæge, var tankegangen og et af udvælgelseskriterierne, at en militær garnisonstandlæge fra jyske dragonregiment nok ikke opsøges af Sharia-muslimer, der betragter dansk/vestlig militær som en fjende. Det holdt desværre ikke stik – underligt nok. Den eneste logik og forklaring jeg kan finde herpå er, at selvom “man” hader os og vores samfund, så kan “vantros” penge, faciliteter og kompetencer godt bruges – og det kan jeg ikke passivt være med til. Min tålmodighed er opbrugt. Jeg er ked af, at I skulle belemres med den lange redegørelse, men den danner måske – forhåbentlig – grundlag for, at I forstår min forespørgsel/bøn.

Det er helt okay, hvis I beder mig om at finde en anden tandlæge, men hvis ikke, og I kan forstå og respektere min indstilling og forholdemåde, så vil jeg anmode om, at der skeles til, hvem der har tid før og efter mig.

Undskyld ulejligheden. Mange venlige hilsner

 

Brev fra tandlæge : (Nøjagtig kopi)

Kære Steffen Wernberg-Møller

Tak for din mail af 24/2.

Som udgangspunkt er jeg som virksomhedsansvarlig tandlæge forpligtet til at overholde loven. Det vil sige, at jeg ikke må diskriminere ud fra race, køn, seksuel overbevisning, etnicitet, geografisk tilhørsforhold, alder osv., men skal tilbyde alle lige adgang til diagnostik og behandling. En overtrædelse af loven straffes med bøde og i gentagelsestilfælde fængsel.

Jeg kan således ikke sige, at f.eks tirsdag eftermiddag er der kun adgang for etnisk danske eller for en hvilken som helst anden gruppering.

Nu er det ikke sådan, at vi ikke kan have en pragmatisk holdning til tingene. Vi vil næppe indkalde et fraskilt par med samkvemsproblemer på samme tid, ligesom et par naboer med kendte nabostridigheder næppe vil finde sig placeret samtidig i vores venteværelse, men jeg hverken kan eller må garantere dig, at der ikke vil kunne befinde sig personer af anden etnisk herkomst end dansk i vores venteværelse.

Jeg vil imidlertid håbe, at du lader dit valg af tandlæge styre af hvorvidt du føler dig kompetent behandlet eller ej.

Såfremt du på den baggrund ønsker at blive slettet fra vores indkalde system, bedes du venligst meddele os det.

Med venlig hilsen

 

Den ordveksling foranlediger stillingtagen til to afgørende spørgsmål

Lad mig lige først understrege, at dette her ikke drejer som om etnicitet som sådan, men derimod om, hvor religiøst larmende etniciteten er i det offentlige rum.

Da tandlægen af politikerne tydeligvis er bragt i en situation, hvor han ikke kan beskytte sine øvrige patienter, og da jeg er bragt i en situation, hvor jeg ikke kan passe på mig selv, så foranlediger dette hensyns-dilemma to væsentlige spørgsmål.

Det ene er, om det er rimeligt, at en lille privat virksomhed som i dette tilfælde en tandlægepraksis, ikke kan sige fra overfor religiøs larm af den sorteste slags ?

Det andet spørgsmål er, om det er rimeligt, at jeg som borger ikke har mulighed for at navigere udenom så aggressiv og fjendtlig religiøs støj ?

Når nu et forbud mod at bære niqab og burka i det offentlige rum er en reaIitet, og når nu en EU-dom for nylig har slået fast, at det ikke er diskrimination, at nægte en person der insisterer på at bære hijab ansættelse, såfremt der er interne regler på området, vil det så ikke være nærliggende og i rette tid, også at kigge på et forbud mod, at bære hijab i det offentlige rum ?

Som det allermindste, burde det ikke være muligt for en tandlæge, selv at kunne bestemme, om der må forekomme religiøs larm i egen praksis ? Han kunne så skilte med, at denne klinik er religiøst neutral – en religionsfri zone. Det vil give både ham og os andre et valg.

Steffen Wernberg-Møller

Danske globalister prøver at stoppe DF

Sådan ser globalister ud på dansk. Her er det formanden for Arbejdsgiverforeningen Jacob Holbraad og formand for LO Lizette Risgaard, der har slået sig sammen om at fremme udenlandsk arbejdskraft, sådan at de får jobs istedet for danskerne.

SIAD AKTION – baggrund

DF forhandler med regeringen om integration, den såkaldte IGU (integrationsgrunduddannelse), hvor DF ønsker, at de asylsøgere der har fået asyl efter paragraf 7 stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus) kommer hjem og ikke ender med at være varige borgere i Danmark.
Det blander de danske globalister sig nu i og vil spænde ben for. De danske globalister er i dette tilfælde Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO.

Den ene er rimelig logisk. Dansk Arbejdsgiverforening ønsker selvfølgelig billig arbejdskraft til deres medlemmer og ser gerne en verden, hvor de fattige fra andre lande kommer til Danmark, så de kan virke som løntrykkere overfor dansk uddannet arbejdskraft. De er den slags mennesker som Trump kæmper imod og advarer om i USA.
Så det er ikke den store overraskelse, at de vil holde regeringen fast på den aftale LO og DA lavede med regeringen ang. integration, den såkaldte IGU. Den sikrer nemlig at arbejdsgiverne får kastet arbejdskraft i nakken betalt af staten, hvor de får kæmpe beløb for at tage en udenlandsk arbejdskraft frem for en dansk. Den sikrer også gratis danskundervisning til de tilløbende hovedsageligt muslimske fremmede.

Så det er selvfølgelig klart, at DA vil kæmpe med næb og kløer for at bevare status quo, men at LO, som skulle være de danske arbejderes organisation, står op for de tilløbende fremmede, som ingen tilknytning har til Danmark, bortset fra at de vil have fat i vores velfærd, er uforståeligt. De burde i sagens natur istedet stå op for den danske arbejder, som ellers betaler penge nok til den organisation.
Det er især uforståeligt at arbejderne i den organisation ikke gør oprør, når deres hovedorganisation er med til at etablere brohoved for løntrykkere.

Arbejdsgiverne opfører sig blot som de plejer igennem historien, de skal bare have billig arbejdskraft, om man så bliver kaldt landsforræder. De er parate til at sælge deres bedstemor og deres land for den bedste pris.
Dette skrev Kaj Munk et digt om, da det var tyskerne der var problemet og ikke tilløbende muslimer som idag.

Her er Kaj Munks tidsløse digt om forræderne:

“Hvor er dit fædreland?” fra 1941:

Du siger, dit fædreland findes der,
hvor prisen for flæsk er fin.
Forstår sig! Hvad er vel mere værd
på Jorden end flæsk for svin?

SIAD sammenligner DA og LO med nutidens globalister og politikere. Deres fædreland var ikke i Berlin, hvor flæskepriserne gik op og op i 1941, men i Danmark hvor globalisternes indtægt stiger og stiger fordi de indfører udenlandsk arbejdskraft eller flytter arbejdet ud, hvor det bliver lavet billigere.
Selv på de tilløbende muslimer passer det fint, deres fædreland er også hvor de kan tjene flest penge uden at lave noget, i dette tilfælde på de hårdtarbejdende danskeres bekostning.
SIAD mener at de tilløbende muslimer skal sendes hjem, da dansk arbejde er for danskerne.

SIAD AKTION

SIAD opfordrer medlemmer og støtter til at give LO og DA klar besked om at blande sig udenom DF’s forhandlinger med regeringen, da de ellers vil blive betragtet som landsforrædere, med hvad det fører med sig ud i fremtiden.

Ring, skriv og mail til DA her:

Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon : 33 38 90 00
Telefax : 33 12 29 76
E-mail : da@da.dk
Att: Jacob Holbraad (formand for DA)

Ring og mail til formanden for LO her:

LO Formand Lizette Risgaard
Direkte tlfnr: 3524 6000
E-mail: lri@lo.dk

Medieblackout: tilløbende syriske muslimer laver blodbad i Maastricht

I Maastricht blev to mennesker torsdag aften stukket ihjel og tre personer blev såret. Politiet har foretaget anholdelser ved Weustenraadstraat moskeen.

Tilløbende muslimer fra Syrien, alle medlemmer af “fredens religion” islam var i moske sammen og kom op at skændes. Personen der var kommet op at skændes med de andre tager hjem og bliver så opsøgt af en gruppe unge syrere fra moske-skænderiet. De kommer op at slås og manden bliver tæsket med baseballbat og derefter  stukket ihjel. Efter det brutale mord går de hen til myrdedes kone, som ikke lever sammen med den myrdede og skærer halsen over på hende og angriber de to børn + en tilstedeværende. De tre bliver alvorligt sårede.

SIAD kommentar: Hvornår har vi sidst hørt om kirkegængere, der kommer op at skændes under gudstjenesten for derefter at opsøge hinanden på bopælen, hvor den ene tæsker den anden med et baseballbat og dræber vedkommende med kniv for derefter at fortsætte hen til konens lejlighed og skærer halsen over på hende og forsøger at slå den myrdedes to børn ihjel?

Vi er ved at give fremtidige generationer umulige livsbetingelser, hvis vi lader en så ukristen kultur slå rod i vores midte.

Kilde: Telegraaf.nl

EU baronerne ydmyger England i fuld offentlighed

Oprindeligt var Theresa May for at blive i EU. Derfor er hun gået med på EU baronernes fuldstændig vanvittige krav overfor et land, der bare har lyst til at forlade den synkende skude.

Nu er hun gået med til en aftale, der stiller England dårligere end da de var med i EU. Hun er bl.a. gået med til at betale EU’s afpresningafgift overfor England på op til knap 340 milliarder danske kroner, som får de største mafiabosser til at ligne skoledrenge.
Samtidig vil dørene efter aftalen stadig stå åbne for fremmed immigration til England og de vil blive nødt til at finde sig i reguleringer, fordi de nogle år endnu vil være tilknyttet det åbne marked. Og næste gang der bliver valg, vil ny regering kunne føre dem ind i EU igen. En hån imod de millioner mennesker, der stemte for Brexit.

Håber de vil reagere kraftigt på dette i England og tvinge Theresa May’s forræderiske opførsel overfor England tilbage på et rent Brexit.

Denne ydmygelse af Theresa May og England fra EU’s side skal selvfølgelig tjene som formål, at skræmme andre lande fra at træde ud af EUs diktatorskab, bla. Danmark, hvor vi jo også ved, der er et stærkt ønske om at forlade unionen.

Se her Nigel Farage forklare EU baronerne om deres skandaløse opførsel:

32% sygefravær på danskundervisning til såkaldte flygtninge. SIAD har løsningen.

Flygtningene skal slet ikke gå i skole. Vil man give dem noget undervisning, skulle det være at træne dem til at stå op om morgenen, og være parate til når flyet står klar til at flyve dem hjem.

Til stor overraskelse for kommunerne viser det sig, at flygtninge der går til danskundervisning, på landsplan har et sygefravær på 32% og at det er svært at gennemføre undervisningen nogle steder pgra. dette.
Derfor vil man ansætte sygeplejersker, hvor man skal melde sig syg ansigt til ansigt med sygeplejersken. Det har hjulpet i Skive kommune, så derfor er der nu mange kommuner der skæver dertil.

SIADs mening: Den største drivkraft i verden er begæret efter at opnå noget. Har man et sandt begær til at opnå noget, så går man igennem ild og vand for at opnå det og i dette tilfælde med flygtningene burde begæret være, at blive dansk statsborger eller at passe ind i det samfund, man nu er kommet til.
Dette begær eller trang til at være dansk statsborger eksisterer åbenbart ikke hos de flygtninge, der nu gratis modtager danskundervisning. (Det skulle forøvrigt aldrig have været gratis.)
Man kommer tilløbende til et fremmed land og har åbenbart ikke ønsket om at yde noget, for at tilpasse sig, men hånligt melder sig syg, som man lyster. Med denne handling overfor skolen, viser man, at man ikke er kommet til det danske samfund for at tilpasse sig og yde, men at man er kommet for at lade sig opvarte af den danske befolkning, som i forvejen knokler alt for hårdt for at poste penge i tilløbende muslimer og håbløse projekter i udlandet for at hjælpe dem der.

Der er fred nu i Irak, og det er der også de fleste steder i Syrien, og det var der, vi fik at vide at flygtningene kom fra, trods det viste sig at det var løgn. Dette betyder, at der sådan set ikke længere er nogen såkaldte flygtninge, der kan gøre krav på at være i Danmark, så derfor skal de slet ikke modtage danskundervisning. Danskundervisning til flygtninge bør lukkes ned øjeblikkeligt. Så kan man derimod træne dem til at stå op om morgenen og passe klokken, så den dag toget eller flyet står parat til afgang til deres hjemlande, at de kommer op til tiden til at nå det.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/hver-tredje-flygtning-melder-sig-syg-sygemelding-ansigt-til-ansigt