Grundloven vores kæreste eje, den har svaret på alt, vi har brug for

Grundlovstale af Anders Gravers

SIAD har ikke afholdt et fysisk grundlovsmøde i år, som vi af og til gør. Derfor foregår min tale her på siden.

Ingen grundlovsdag uden at hædre vore grundlovsfædre, som har givet os denne fantastiske lov, som alle kan forstå og som man ikke behøver at være advokat eller afdelingsleder i statsministeriet, for at vide, hvad drejer sig om.
Alt, hvad vi har brug for, står klart og tydeligt med ord, der kan tages for pålydende.

“Forræderen får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Grundlovsfædrene i det gamle folketing var folk af ord og sandhed, der er desværre bare løbet rigtig megen sand i åen siden da.
Nu har vi et folketing, der selvfølgelig som alle andre folketingsmedlemmer gennem tiderne, har skrevet under på grundloven om, at de vil overholde den. Men trods det ser vi det ene grundlovsbrud efter det andet og det er helt bevidst, fordi når folk ikke reagerer, så kan man gå skridtet videre og skridtet er at udhule grundloven med alverdens eksperter og juristers mening om den lov, der skulle kunne forståes af menigmand.

Derfor er min opfordring på denne dag: lad os tage grundloven tilbage og holde politikerne op for alle deres bedrag med hensyn til grundloven!

Hele vores medlemskab af EU som det er idag, er direkte ulovligt ifølge grundloven. Man har ret til at afgive dele af folketingets magt til mellemfolkelige samvirker også mellem stater, men det skal være mellemfolkeligt. Det er EU ikke idag.
Det har sin egen præsident, der ikke er valgt af folket!
Det har sin egen udenrigsminister der ikke er valgt af folket!
og EU dikterer nu staterne hvad de skal gøre. De vil endda straffe stater, der vil passe på deres grænser, og det er lige her, hele essensen er, at passe på sine grænser. Ingen mellemfolkelig myndighed kan bede den danske stat om at nedlægge sine grænser, i så fald er det IKKE et mellemfolkeligt samvirke, men en statsudøvelse, hvilket gør, at hele medlemskabet er forbudt ifølge grundloven.
Men intet sker, fordi politikerne er købt og betalt af EU, ellers havde man forlængst grebet ind overfor alle de uretfærdigheder, der sker gennem den tvungne indvandring, danske politikere er pålagt af EU.

§ 20
Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Vi hører også at politikerne igen og igen undskylder de tilløbende muslimer med ordene “vi har religionsfrihed her i Danmark”. Med disse ord har politikerne igen bevist, at de nok har skrevet under på grundloven, men at de aldrig har læst den. For vi har IKKE religionsfrihed i Danmark så lang tid blot én person er tvunget ind i en særlig religion og det er majestæten.

§ 6
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

Vi har derimod Trosfrihed i Danmark, hvilket er noget helt andet, men den er der faktisk også begrænsninger for i grundloven. Og her kommer vi så til SIADs kæphest igennem 13 år, hvilket er, at med grundlovens § 67 i hånden, kan vi med ét slag forbyde islam i Danmark.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Sædeligheden kan oversættes efter Denstoredanske.dk til:

“sædelighed, indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”

Den offentlige orden kan oversættes til straffelovens paragraffer.

Og med de to begreber er islam forbudt ifølge grundloven. Det strider imod dansk sædvane at kønsopdele, kønsdiskriminere, trosopdele, kønslemlæste, kropsafskære, at gå tildækket så man ikke kan ses, at opfordre til at vantro og jøder skal dræbes. Alt dette gør, at de muslimske trossamfund ikke kan godkendes og hører dermed ikke hjemme i Danmark.

Det er dejligt at se at andre politiske partier også har fundet paragraffen. Her tænker jeg specielt på Nye Borgerlige og Stram Kurs. Dansk Folkeparti derimod har været med til at godkende muslimske samfund, trods at grundloven siger:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Her har Dansk Folkeparti svigtet dybt. Lad os håbe at de snarest kommer på ret kurs, ellers må de nok snart se sig selv overhalet indenom.

Dette var kun et lille udsnit af, hvordan den snakkende elite og folketinget bevidst unddrager sig at følge den danske riges grundlov. Men alle de viste eksempler er af stor vigtighed, hvis vi skal overleve som folk.

Det ser ikke ud som om, der er nogen partier i tinget, der overholder grundloven, som de har skrevet under på, men der kommer en tid i snarest fremtid, hvor alle politikerne bliver holdt til ansvar for deres forræderi mod danskerne. Uretfærdighederne der dagligt foregår nu, er så himmelråbende forfærdelige, at hver eneste mord, voldtægt, og voldelige overfald bliver et søm til politikernes ligkiste, hvis de ikke snarest sadler om, – men jeg må indrømme, at min tiltro til dem ligger et meget lille sted. De vil blive ved med at gå skridtet videre for at nedlægge Danmark, så længe folket ikke reagerer.

Jeg vil slutte med et citat min gode ven P.H. Bering ofte brugte. Citatet er af den romerske advokat og politiker Cicero, som vurderede begrebet forræderi således:

“En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra. En fjende foran portene er mindre formidabel, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt dem bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres i selve regeringens kontorer.
For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker. Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme, så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

Anders Gravers
formand for Stop Islamiseringen af Danmark siden 2005

ØDELÆG DET DOG FOR JER SELV, VENSTRE.

Af Anders Gravers

Ledende Venstre-folk i regeringen angriber den person der gør, at der stadig er nogen i dette land, der har tillid til Venstre. Fortsætter de med at defamere hende, så vil vi se en historisk tilbagegang for Venstre til næste valg.

Det er hjerteskærende at se Inger Støjberg stå til mål for angreb for hendes totalt rigtige betragtninger ang. muslimers ydeevne under ramadanen, hvor man må undvære mad og drikke i de lyse timer, hvor normalttænkende mennesker vil sørge for, at få mad og vædske nok, for at kunne klare dette højtydende danske erhvervslivs krav, hvor man har skåret alle de personer væk man kan, og effektiviseret de tilbageblivende arbejderes formåen på arbejdspladsen.
Så er der ikke plads til en eller anden korantilhænger, der går lidende rundt og er til fare for sine omgivelser, som alle ville gøre, hvis de ikke får vand igennem en hel dag.

Uanset hvor mange læger, medier og islamvenlige Venstrefolk finder frem til at sige, at fasten ikke betyder noget, findes der ligeså mange læger der siger det modsatte.

I virkeligheden er ramadanen også grundlovsstridig, idet det strider mod dansk sædvane og skik, ifølge grundlovens §67.

Vil da opfordre Inger Støjberg til at forlade Venstres synkende skude, hvor de siddende politikere kun tænker på at udføre EU-baronernes ordre og ikke tænker på danskerne.
Nu spiller jeg normalt ikke Kirsten Giftekniv eller reklamerer for LGBT, men et rigtigt godt ægteskab mellem Pernille Vermund og Inger Støjberg ville kunne skabe et parti over natten, der for en gangs skyld kunne bestemme selv, uden at skulle spørge andre partier til råds om noget som helst.

Læs artikel fra DR her:

Støjberg står fast efter kritik fra partifæller: Ramadanen giver problemer på arbejdspladser. DR.dk

Er du på facebook, kan du læse en læges betragtninger om faste her:
https://www.facebook.com/henrik.keller.1

HVEM ER DE SKYLDIGE?

 

palaestinenser_slaeber_barn_til_fronten

Inden man giver Israel skylden for alt muligt, se lige denne video om opstanden i Gaza!

Hvor er verdens miljø-organisationers kritik af Gaza-arabernes afbrænding af bildæk, der ødelægger vegetationen i et ti kilometer bredt område?

I videoen ser man hvordan Hamas står bag opstanden og bruger civile som dække, mens de angriber Israel!

Venner med tyskerne og tyskernes allierede – muslimerne. Sådan var det i 1940-45. Er det også sådan idag, Løkke Rasmussen?

Vores statsminister vender sig mere og mere til den arabiske verden, som om de er vores nye samarbejdspartnere. Det er de så også, hvilket de fuldgyldigt har været, siden der blev lavet en union med eget parlament – EuroMed-unionen, hvor vi har forpligtet os til at tage arabisk fødselsoverskud, for at få fingre i olien. 

Tre stater modsatte sig EuroMed, Libyen, Irak og Syrien. Og alle ved jo, hvad der skete med de to førstnævnte samt et temmelig kraftigt forsøg på et regeringsskifte i Syrien. Det lykkedes dog ikke for dem. 

Så nu vender vi os væk fra vores allierede, fordi EU har bestemt det og har bestemt at det er vigtigt, at vi tækkes vores nye partnere i EuroMed-unionen. 

Men hvor havde det dog klædt vores statsminister, at vi havde fulgt i USA’s fodspor – især fordi vores land var det land, der reddede flest procent af sin jødiske befolkning i hele Europa. Men vores statsminister vil hellere klappe hælene sammen og sige “jawohl” til Merkel og slikke brun r.. på araberne

Løkke er imod Trumps ambassade-flytning: “Jeg synes det er forkert.” Klik på billedet og læs artikel

 

Religion og “sikkerhed” kommer før børns tarv – ifølge Venstre

Venstre mener, at religion og “sikkerhed” kommer før dette barns tarv.

Ved ikke for længst at have sendt alle der ikke er ægte flygtninge tilbage øjeblikkeligt til hvor de kom fra, men istedet spendere danskernes surttjente skattepenge på unødvendig sprogundervisning, kost og logi, har vi en kriminel regering, der værdsætter tilløbende fremmede højere end danskerne.
Ikke nok med at danskerne bliver forfordelt i forhold til de fremmede, der skal også tages specialhensyn til barbariske kulturskikke.

Venstre folketingsgruppe har nu bestemt at de enstemmigt vil stemme imod et forslag om mindstealder for omskæring af raske børn. Regeringen og Venstres folketingsgruppe har tænkt sig at sætte sikkerhed og religionsfrihed højere end forslaget udtaler sundhedsordfører Jane Heitmann (V).

Det viser hvor langt man kommer fra den oprindelige befolknings mening, når man begynder at mænge sig med EU’s top-folk.

Børnemishandling har INTET med religionsfrihed at gøre.
Vi har forøvrigt ikke religionsfrihed i Danmark men derimod trosfrihed. Sørgeligt at politikerne ikke engang kan deres grundlov. Men det kan de ikke, de har endda brugt §67 i grundloven til at bevise, at det er OK at stemme nej til forslaget.

§67 begyndelse lyder sådan ifølge Venstres fortolkning:
“Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning”
,
Den del er blevet delt til befolkningen i utallige artikler og endda Danmarks Radio, så alle kunne tro, at det var iorden ifølge grundloven at stemme imod forslaget. De glemte bare at tage hele paragraffen med for der står:

“…,DOG AT INTET LÆRES ELLER FORETAGES, SOM STRIDER MOD SÆDELIGHEDEN ELLER DEN OFFENTLIGE ORDEN.”

Det var selvfølgelig ikke for sjov, at Venstre og medierne ikke har taget den del med, fordi den viser jo klart og tydeligt, at der skal stemmes for forslaget, hvis politikerne skal overholde det løfte de gav, da de blev folketingspolitikere om at overholde grundloven.

Sædeligheden er et gammelt ord og betyder: “indbegrebet af det gode i et samfund omfattende sindelag, handlinger og vaner samt moralske, livsfilosofiske og politiske idealer.”
Den offentlige orden kan oversættes direkte til den danske straffelov.

Så både grundloven og straffeloven påbyder et forbud mod omskæring.
Vi kan endda tage den et skridt videre, den forbyder rent faktisk også islam, da den også er imod sædeligheden og den offentlige orden.

Til allersidst opfordrer SIAD ALLE til at gå ind på borgerforslaget og give sin underskrift. Der mangler i skrivende stund kun godt 5000 underskrifter for at nå op på de 50.000.

Bliver forslaget stemt ned i folketinget, har vi noget at dømme politikerne efter, når vinden har vendt helt og vi får en befrielse som d. 5. maj 1945 og opgørets time kommer med dem der tillod en barbarisk ideologi’s indtog i Danmark samt tillod børnelemlæstelser men godt kunne forbyde halekuperinger for hunde og grise.
Men Venstre er jo også et gammelt landbrugsparti hvor svinepriserne altid har været vigtigere end menneskeliv.

SIAD-aktion mod endnu en landsforræderisk biskop

Foran Hammelev sognehus: SIAD havde medbragt tre burkakvinder der ønskede at stille biskoppen relevante spørgsmål til mødet. Det fik de så ikke lejlighed til, da hun i al hast var flygtet til et andet mødested.


Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, er ligesom sin kollega i Roskilde en af islams forsvarer. Hun siger det ikke så direkte som biskoppen i Roskilde, men i adskillige landsdækkende aviser har hun givet udtryk for, at det er forkert at forbyde islamisk burka og niqab og at hun kunne finde på at tage sin burka på, hvis det blev forbudt – en burka hun har indkøbt på en rejse i Qatar. Tidligere har hun tilmed inviteret en imam til at deltage i nytårsgudstjenste.

SIAD stempler hende derfor som en af den kristne kirkes landsforrædere.
Hun burde, hvis den øverste myndighed for kirken tog sin opgave alvorligt, fratages sin bestalling øjeblikkeligt. Hun bryder det løfte, som hun højtideligt afgav, den dag hun blev præst, for da sværger hun ved den Augsburgske bekendelse, at hun vil bekæmpe kættere og muhammedanismen.
Man bekæmper ikke muhammedanismen ved at støtte den og endda på en så latterlig måde, at det går ud over udskyldige muslimske kvinder, som er fanget i religionen, fanget af sin familie og fanget i sit burka-fængsel. Biskoppen giver ikke de kvinder nogen vej ud, når hun ønsker at de skal fastholdes i deres burkafængsel og i deres trældom under deres muslimske mand og igen under den muslimske umma og dens luner.

Derfor havde SIAD og medlemmer fra Brotherhood of Asgaard slået sig sammen i en aktion mod biskoppens tydelige kristne forræderi.
Vi ville have stillet hende til ansvar, ved at have stillet hende spørgsmål om, hvordan hun sådan kan lade sine medsøstre i stikken, når hun ovenikøbet kalder sig selv feminist.
Det havde biskoppen så ikke lyst til og derfor får hun al hast ændret mødestedet, som ses her i screendumpet på billedet af sognehuset, hvor planen var, at hun skulle have talt. Artiklen fortsætter under billedet

Biskoppens møde flyttet i huj og hast som det tydeligt ses her på billedet, for at undgå SIAD-aktivister.

Vi var klar over, at hun kunne have fået at vide at SIAD ville dukke op, så vi havde allerede planlagt en pop-op demo inde ved biskoppens domkirke, for at huske biskoppen på, at hun ikke kan skjule sig for os, når hun har et offentligt embede.

Vi fik mange spørgsmål fra helt tilfældige nysgerrige turister og beboere i Haderslev, som åbenlyst var på vores side, da de hørte om hvordan biskoppen støtter muslimsk tildækning.
Artikel fortsætter under billedet

Pop-op aktion foran Haderslev Domkirke. Denne gang fik vi ikke den forræderiske bisp i tale, men vi fortsætter ufortrødent. Biskoppen i Roskilde hørte eller så heller ingen aktivister første gang, han fik besøg, men det gjorde han til gengæld næste gang.

Dette var de første indledende øvelser i at få biskoppen i tale, så det er absolut ikke sidste gang hun har hørt om os.
Vi ser frem til næste gang vi vil forsøge at møde biskop Marianne Christiansen.

Relaterede artikler:

Læs om baggrunden for aktionen mod biskoppen i Roskilde

Se video fra aktionen mod biskoppen i Roskilde

Muslimsk socialt bedrageri – Glemmer I, så husker vi…

Bag hver af disse postkasser ligger der måske en palæstinensisk familie i liggestolene og nyder solen i Beirut, mens de bliver oppasset af underbetalte folk fra Thailand eller Indonesien – altsammen finansieret af de danske skatteyderes surttjente skattepenge.


I februar 2006 brænder muhammeds tilhængere det danske konsulat i Beirut pgra muhammedtegningerne. Rigtige danskere må flygte ud af Mellemøsten for ikke at blive slået ihjel.

Derfor er det med forbavselse, at man opdager, at der faktisk stadig befinder sig 5.800 danskere – eller ihvertfald såkaldte – i Libanon, da Hizbollah begynder at bombe Israel med raketter fra Libanon hvor Israel selvfølgelig svarer igen.
Her bliver de 5.800 – lad os så kalde dem ved det rigtige navn, palæstinensere – der befinder sig i Libanon så bange, at de beder Danmark om at redde dem. Det gør Danmark (selvfølgelig), endda så godt at udviste kriminelle og deres familier kommer med til Danmark.

Ialt var regningen for dette på omkring 60 millioner kroner at betale for danske skatteydere.
Det var tallet dengang, 5.800 på ferie i Libanon, et land de var flygtet fra og derfor havde fået dansk statsborgerskab. Hvad i alverden lavede de så i Beirut?

Svaret er, at mange af dem er på dansk overførselsindkomst, -mange af dem på førtidspension, tildelt fordi de skulle lide af post traumatisk stress syndrom, en sygdom som de ifølge psykiatere slet ikke havde, fordi de ikke havde været udsat for begivenheder, der kunne udløse PTSD.
Resten af palæstinenserne levede stort set i Beirut i enklaver, hvor man levede livet i sus og dus for danske bistandspenge. Hvordan kan det lade sig gøre?

Ved at have co-adresser i Danmark. Haveforeningerne nedenfor Vollsmose fik pludselig slået en masse postkasser op udenfor hvert enkelt kolonihavehus. Det var der danskere der stillede spørgsmål ved og som klagede til kommunen og pludselig var alle postkasserne samlet for enden af vejen af kolonihavevejen istedet, så man ikke kunne holde øje med, hvem der tømte dem. Se billedet ovenover artiklen med et af eksemplerne.

Så der bor simpelthen enklaver af palæstinensere på dansk overførselsindkomst i Beirut. Efter sigende mødes de jævnligt for at give hinanden gode råd ang. hvordan snyderiet kan fortsætte. Samtidig bliver danske ældre behandlet svinsk, fordi der ikke er råd til det – manglende bad, liggende i egen tis og afføring osv. mens regeringen lader dette snyderi fortsætte, for ikke at opildne til ballade i det palæstinensiske segment i Danmark, som jo er kendt for at lave intifada mod dem, der ikke makker ret.

Vi graver nu dybere ned i sagen – følg med på siden.