Giver sig selv lønforhøjelse – og smadrer Danmark

Eliten udviser en opførsel som adlen under stavnsbåndet.
Siden svinepest og Ebola og fugle-influenza har politikerne haft tid nok til at gøre Danmark klar til en pan-epidemi og opbygge lagre af hjælpemidler og lave planer om, hvordan man værnede de svage med alt det luksus og pleje der er en velfærdsstat værdig, og så kunne samfundet have kørt videre uden at lukke ned.
Men istedet giver man sig selv lønforhøjelse og skider ikke kun på de svage , men også på dem der får samfundet til at køre!

Statsminister Mette Frederiksen får lønforhøjelse

Politikere og journalister samarbejder om manipulation af befolkningen

Henriette Ladegaard, TV2’s egen Joseph Goebbels

Socialisterne i den danske regering og deres støttepartier ligner mere og mere deres kolleger i det gamle sovjet og det gamle nazi-rige samt det nuværende Kina og Nordkorea.
Når man først begynder at instruere virkelige mennesker i hvordan de skal opføre sig for at lederen skal tage sig bedst ud, så er den ved at være helt gal og hvis vi ikke skal gentage historien, bør befolkningen vise disse moderne ridefogeder, at de intet er uden os.

Afsløring: Børn blev instrueret i at takke Mette F. i TV-hyldest

De binder os på hånd – og nu også på mund

PARTIET STRAM KURS FORBYDES AT INDSAMLE VÆLGERERKLÆRING I 2,5 ÅR

Mindst 70-100 tusinde vælgere er nu blevet berøvet deres stemme!
Efter en indstilling fra social -og indenrigsminister Astrid Krag (S) har Valgnævnet besluttet at lukke munden på en del af den danske befolkning.

Det virker Meget forkert, at en minister for regeringen får nedlukket et lovligt konkurrerende parti’s mulighed for at opstille til folketingsvalg. Eliten er bange for Stram Kurs og Rasmus Paludan og vil bruge Alle – gentager Alle metoder, til at lukke munden på os, der mener at islam ingen plads har i Danmark.

Mener rent faktisk at borgerkrigen er startet. Vi befinder os bare på et lavere stadie af borgerkrigen hvor våbnene endnu ikke er taget i brug.

Man kan da jage bjørnen så meget op i hjørnet, at den ikke har andre muligheder end at forsvare sig selv.

Anders Gravers

https://www.dr.dk/nyheder/politik/stram-kurs-maa-ikke-indhente-nye-vaelgererklaeringer-i-25-aar

GRÆNSEN LUKKET – FOR DANSKERE, – MEN IKKE FOR CORONABEFÆNGTE PÆDOFILPROFETFØLGERE

Regeringen siger én ting – og gør noget andet. Man siger grænsen er lukket og alligevel får asylansøgere, der på deres cirkussprog siger “maj asyl”, taxakørsel af regeringens landsknægte – politiet.

Hvordan i h…… skal man tage corona-beredskabet alvorligt, hvis det ikke gælder for folk, der har rejst igennem smittebefængte områder, for at komme her til smørhullet Danmark, for at nasse af danskernes surttjente skattepenge?

Og de skattepenge bliver for øjeblikket misbrugt af en forræderisk elite, for hvem migranter og palæstinensere på Vestbredden betyder mere end danskere, der nu mister deres job eller dør, fordi de ikke kan blive opereret.
Den danske regering har lige forhøjet bidraget til palæstinenserne fra 70 til 105 mio. kr., altså en forøgelse på 35 millioner kroner til et sted, der bugner med varer. Hvis man ikke tror det, kan man bare se, da Puk har Søren Ryge (DR’s cirkusklovn) med derned.

Men danskere kan nu bare gå bankerot uden regeringen gør en skid ved det. De bruger folks angst for corona til at styre befolkningerne med. Har vi hørt meget til oprøret i Hong Kong mod Kina? Har vi hørt mere til kritik af at Kina smider et par millioner muslimer i kz-lejre? Nej der er ro på i Kina, alt er nu ved det gode gamle.

I Europa hører vi heller ikke meget til kampene der foregår mellem migranter Erdogan har sluppet løs ved den græske grænse for at angribe Grækenland ved at nedbryde den græske grænsekontrol.

Personligt har jeg ikke noget imod at grænsen bliver lukket, hvis corona var så farlig som de gør den til, men det skal gælde for ALLE og dansk politi skal ikke køre taxa-service for måske smittede nasserøve. DE SKAL BLIVE UDE!

Anders Gravers

Dansk politi skuffer ved grænsen – truer med arrestation

SIAD er vant til, at politiet ikke støtter og nogen gange modarbejder gruppen, men at der nu forlods trues med arrestation, er en udvikling til det værre. Bare det i Danmark ikke bliver som i England.

Vi er mange, der længe har vidst, at islam er grus i maskineriet. “Motoren” går simpelthen i stykker i frie demokratier som Danmark. Det så vi godt komme.
Det vi ikke så komme, var at vore myndigheder i tiltagende grad ville blive sit eget folks og Danmarks fjender. 

For eksempel. Politikerne masseimporterer muslimer, som i kraft af deres såkaldte religion er bundet op på fjendtlighed. Islam er en livsopgave, og den går kort fortalt ud på, at bekæmpe ikke-muslimer / kuffarer og deres vantro samfund. 
Når man tildeler disse mennesker, hvis selvforståelse og værdigrundlag er baseret på fjendtlighed – os mod dem og magtovertagelse –  statsborgerskab, så er det en fjendtlig handling mod Danmark, og kan ikke betragtes som andet end landsforræderi. 

Og journalisterne på de landsdækkende TV-kanaler og aviser arbejder i en giftig symbiose med de forræderiske politikere, og fortæller ikke befolkningen om det jernbanespor der blev lagt for længe siden, og at toget der skal køre på det er islam. 

Også kultur- og erhvervseliten er med på det gigantiske bedrageri. Skuespillerne skammede sig over at være dansker, hvis Danmark passede lidt på sig selv, og ledelsen i erhvervslivet har år efter år løjet om den ressourcestærke indvandring, som landet ikke kunne undvære. De blev alle gradvist forvandlet til fjender af Danmark. 

De fjender er også at finde i form af jurister og dommere i retsalene, hvor vi ikke længere er lige for loven, og de fjender er også at finde på socialforvaltningerne, hvor det efterhånden er umuligt at få tilkendt førtidspension, hvis man er etnisk dansker, og hvor socialrådgiverne grupperer muslimer som ikke arbejdsmarkedsparate i langt højere grad end etniske danskere. Det er ikke bare diskrimination. Det er forræderi.    

Selv kirken, der skulle have været vores immunsystem, vendte sig mod Danmark og inviterede islam indenfor. Frem for at beskytte kristendommen og udbrede evangeliet, så tager ledende kirkefolk sammen med borgmestre som Joy Mogensen første spadestik til en kæmpemoske lige ved siden af Roskilde Domkirke, hvor vore konger og dronninger ligger begravet. Det forræderi kvalificerede til en ministerpost, og Joy Mogensen er nu Kirkeminister.
Og i Århus Domkirke inviterer man en teatertrup indenfor, som byder på en forestilling der hedder “Befri Gudstjenesten” (fra Jesus). 

Også den maskuline modstandskraft er afmonteret i drengene. Dem har røde pædagoger årti efter årti feminiseret, og er nu generelt forsvarsløse overfor islamisk hårdhed og muslimsk samvittighedsløshed. At fratage ens eget folk deres forsvarsevne er også forræderi. 

Allesammen er det folk og institutioner der over årene gradvist forvandledes til fjender af Danmark. Det så vi ikke komme. 

Vi så heller ikke komme, at politiet over tid skulle blive mere og mere shariaficeret og gå islams ærinde, som da de forbød det politiske parti Stram Kurs at forsamles indendøre, eller som da SIAD var en tur ved grænsen ved Kruså den 7. marts 2020.
Frem for at støtte og bistå SIAD i bestræbelsen på, at beskytte og værne om Danmark, blev det mildest talt op ad bakke, og politiet obstruerede med teknikaliteter, nærgående videooptagelser og ikke mindst en advarsel adresseret til SIAD’s formand Anders Gravers. At hvis han kaldte patruljeringen for grænsekontrol, så ville han blive arresteret. 

Det er ikke bare chikane og modarbejdelse. Det er en trussel. Anders Gravers kommentar til politiets arbejde denne dag : “noget man kunne forvente af Stasi-regimet i det gamle Østtyskland”. Ikke just nogen opmuntring. Ikke just noget klap på skulderen.                          

At vore egne myndigheder, i så høj grad, skulle udvikle sig til fjender af Danmark og det danske folk, så vi ikke komme. Sådan som politiet arbejdede denne lørdag der forlods truede med arrestation, hvis Anders Gravers i sin tale, eller i løbet af demonstrationen kom til at sige kontrol, så vi heller ikke komme. 

Sådan gør et politi der er venner af ytringsfriheden ikke. Sådan gør et politi der er venner af Danmark ikke. Sådan gør kun fjender af Danmark.  

SIADs demo og grænsekontroløvelse ved Kruså grænse godt gennemført

Små 40 personer mødte lørdag op og meldte sig til SIADs øvelser i grænsevagt.
Vi er nu nødt til at kalde det “øvelse i grænsevagt”, idet politiets indsatsleder ved demonstrationens start kom hen til Anders Gravers og fortalte, at hvis han opfordrede til grænsekontrol, ville han blive arresteret.

Indsatslederen havde en lille rødhåret bebrillet politibetjent med et meget arrogant ansigt med sig. Da demonstrationen begyndte, havde Anders Gravers trukket demonstrationen over mod nogle bænke, der stod ovre ved siden, således at gangbesværede havde mulighed for at sætte sig ned. Den lille rødhårede betjent fulgte som den eneste betjent med helt op ad demonstrationen, iført et meget stort videokamera.
Anders Gravers spurgte ham om, hvorfor han stod der så tæt på og filmede. Betjenten svarede arrogant, at han var der for at videodokumentere, hvis vi sagde noget forkert. Indstatslederen havde lige kort forinden fortalt, at Anders Gravers ville blive arresteret, hvis han opfordrede til grænsekontrol.
Anders Gravers følte sig begrænset i sin ytringsfrihed og bad flere gange betjenten om at flytte sig, men det ville han ikke. Så bad Anders Gravers om at få indsatslederen frem og spurgte ham, hvorfor den lille rødhårede stod der. Indsatslederen sagde at det var for at passe på demonstrationen, men det harmonerede ikke rigtigt med den lille betjents udtalelser.
Efter et lille stykke tid trak den lille betjent sig længere tilbage og Anders Gravers begyndte sin tale, som der kan ses et uddrag af herunder.

Det er sørgeligt, at vi nu skal til at kalde tingene ved andre navne, ligesom under besættelsen ved sidste verdenskrig, for at undgå at blive arresteret. Der ligger jo også en slet skjult trussel i, at politiet videofilmer taler, idet man risikerer arrest, hvis man siger et forkert ord.
Det er ikke den ytringsfrihed vi normalt forventer i Danmark under en fredlig demonstration, men noget man forventede og oplevede under Stasi-regimet i det gamle Østtyskland.

Efter talen forlod politiet demonstranterne, kun et par patruljebiler holdt sig på behørig afstand. Derefter holdt Anders Gravers og SIADs leder af øvelses-grænsepatruljen Leo en kort introduktion i hvad øvelserne går ud på og hvad vi træner i, for at kunne være et forsvar af Danmark, hvis justitsministerens landsknægte fik besked på at stå til side nede ved grænsen og velfærdsmigranterne derefter ville vælte ind i Danmark.

Hvis den situation opstod, ville både regering og politi have udspillet sin rolle, idet regeringen har en kontrakt med det danske folk om at passe på det danske folk og det danske rige. Og hvis politiet ikke vil bruge deres voldsmonopol som de får løn for på at beskytte danskerne, så er der andre der må overtage jobbet som danskernes beskyttere. Her kommer grænsepatruljen ind.
I værst tænkelige scenarie vil men stå overfor en molotovcocktail-kastende flok bevæbnet med stikvåben og machetter og der må grænsepatruljen, som vi træner i, bruge fornøden magtanvendelse, som vores danske lov giver os ret til, ifølge – det man på dansk kalder – selvforsvarsloven.

I går trænede vi radiokommunikation og brug af ny-donerede radioer til kommunikation. Vi vil være i stand til at give en radio til 37 grupper, som kan øges op til 15 mand i hver gruppe. For øjeblikket hvor vi ikke er så mange, er der 5 mand i hver gruppe. Dvs. at vi vil kunne levere radioudstyr til 555 danske mænd og kvinder hvilket er det vi i første omgang vil stræbe efter at være i øvelses-grænsepatruljen.

Så går du og er bekymret for Danmarks fremtid og dine børn og børnebørns liv i Danmark ud i fremtiden, så meld dig til SIADs øvelses-grænsekontrol.

Vi holder næste øvelse 1. april fra kl. 16-18.

Der vil blive uddelt dansk suppe med kød- og melboller efter øvelsen af grænsekontrollens køk-sek. som for øjeblikket består af tre damer. Der er plads til flere der også.

Er du interesseret at indgå i et fællesskab til Danmarks bedste, så meld dig til øvelses-grænsekontrollen på tlf: 2489 2441 eller på SIADs mail: siaddk@gmail.com , mærk “øvelse”.

Næste øvelse vil bestå af hvordan man foretager en civil arrestation, hvordan forholder vi os, hvis der bliver øvet vold imod os og uddeling af områder til de forskellige grupper ved grænsen.
Der vil også blive vist nogle selvforsvarsteknikker til brug i arbejdet.

GRÆNSEKONTROL-ØVELSE IMORGEN

Så er der reklame i JP for vores grænsekontrol-øvelse imorgen lørdag d. 7. marts kl. 13 på P-pladsen til venstre før Kruså grænse. Se link nederst.

Fin artikel bortset fra, at det ikke er telefoner men professionelt radioudstyr, vi skal øve os i at bruge rigtigt.

Selvfølgelig siger politiet, at det er en myndighedsopgave at udføre grænsekontrol og det er det også – så længe de udfører den, men står justitsministerens landsknægte til side og lader migranterne strømme ind i Danmark, så er det en befolkningsopgave at håndhæve grænsekontrollen. Og det er det vi øver os i. Ikke i at genere den nuværende meget mangelfulde grænsekontrol.

Så håber at se jer alle, der ikke ønsker islam i Danmark, til en god dag imorgen ved den danske grænse.

PS: Ang. Søren Pinds udtalelser da han var justitsminister så fulgte han det aldrig til dørs, fordi han udmærket godt vidste, at vi ikke gjorde noget forkert på den måde vi gjorde det. Derfor blev jeg ikke engang sigtet for at arrangere noget forkert.

»Grænsekontrollen er en myndighedsopgave«